Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2001 р. N 403-р

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 377 від 17.09.2001
 
 
  Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів
       України від 31 серпня 2001 р. N 403-р
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 79 ( v0079282-05 ) від 22.02.2005 )
 
 
 
   З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2001 р. N 403-р ( 403-2001-р ) "Про затвердження
першочергових заходів Кабінету Міністрів України на III та IV
квартали 2001 р.", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити першочергові  заходи  Міністерства  охорони
здоров'я України на III та IV квартали 2001 року (далі - Заходи;
додаються).
 
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання Заходів
на Державного секретаря та керівників структурних підрозділів
Міністерства відповідно до напрямів діяльності.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я:
   3.1 Розробити робочі плани на виконання Заходів;
   3.2. Щоп'ятниці подавати до Головного управління освіти,
науки та інформаційно-аналітичного забезпечення інформацію про хід
виконання Заходів.
 
   4. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку узагальненої інформації та її подання до Кабінет
Міністрів України і керівництву Міністерства охорони здоров'я
України.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                        наказом МОЗ України
                        17.09.2001 р. N 377
 
            ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
       Міністерства охорони здоров'я України на
          III та IV квартали 2001 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Зміст заходу    |   Механізми реалізації   |Відповідальні |Термін  |Виконавці   |
|п/п |             |  (нормативно-правове     | виконавці   |виконан- |від МОЗ    |
|  |             |   забезпечення)       |        | ня   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                I. МОЗ є основним виконавцем (4 заходи)                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         II. Створення умов для всебічного та гармонічного розвитку людини           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Поліпшення здоров'я населення та збільшення тривалості життя             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |*19. Запровадити державне |постанови Кабінету Міністрів  |МОЗ      |листопад |Коротко О.Ш  |
|  |регулювання цін на    |України "Про заходи щодо    |        |     |        |
|  |життєво важливі лікарські |забезпечення населення життєво |        |     |        |
|  |засоби вітчизняного    |важливими та найнеобхіднішими |        |     |        |
|  |виробництва        |лікарськими засобами"     |        |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|2. |20. Поліпшити первинну  |проект Указу Президента    |МОЗ разом з  |жовтень |Гойда Н.Г.   |
|  |медико-санітарну допомогу |України "Про довгострокові   |іншими     |     |        |
|  |передусім з метою надання |заходи щодо поліпшення     |заінтересо-  |     |        |
|  |допомоги людям похилого  |медичного забезпечення     |ваними     |     |        |
|  |віку та населенню, що   |сільського населення,     |центральними  |     |        |
|  |проживає в сільській   |наближення до нього медико-  |органами    |     |        |
|  |місцевості        |санітарної допомоги"      |виконавчої   |     |        |
|  |             |                |влади     |     |        |
|  |             |                |        |     |        |
|  |             |проект Указу Президента    |МОЗ      |листопад |Гойда Н.Г.   |
|  |             |України "Про затвердження   |Мінпраці    |     |        |
|  |             |Державної комплексної програми |        |     |        |
|  |             |соціально-медичного      |        |     |        |
|  |             |забезпечення ветеранів війни" |        |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|3. |21. Створити на      |постанова Кабінету Міністрів  |МОЗ      |листопад |Коротко О.Ш.  |
|  |підприємствах       |України про створення     |        |     |        |
|  |фармацевтичної      |уповноваженого органу     |        |     |        |
|  |промисловості систему   |сертифікації лікарських    |        |     |        |
|  |управління якістю     |засобів            |        |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|4. |22. Знизити темпи     |проект Указу Президента    |МОЗ      |серпень |Бочкова Л.В.  |
|  |поширення ВІЛ-      |України "Про проведення    |        |     |        |
|  |інфекції/СНІДу      |додаткових заходів щодо    |        |     |        |
|  |             |посилення боротьби з ВІЛ-   |        |     |        |
|  |             |інфекцією           |        |     |        |
|  |             |СНІДом"            |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                I. МОЗ є співвиконавцем (11 заходів)                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            I. Посилення соціальної спрямованості ринкових реформ              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Реформування системи оплати праці та посилення стимулюючої ролі заробітної плати        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. |5. Забезпечити реалізацію |проект Закону України "Про   |Мінфін     |вересень |Вовк М.Г.   |
|  |основних положень     |Державний бюджет України на  |Мінпраці    |     |        |
|  |Концепції реформування  |2002 рік"           |МОН      |     |        |
|  |оплати праці:       |                |МОЗ      |     |        |
|  |передбачити видатки на  |                |Мінкультури  |     |        |
|  |підвищення у 2002 році  |                |        |     |        |
|  |посадових окладів     |                |        |     |        |
|  |працівників бюджетної   |                |        |     |        |
|  |сфери           |                |        |     |        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     Поліпшення житлових умов населення, проведення нової житлової політики          |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |16. Запровадити новий   |постанова Кабінету Міністрів  |Держбуд    |грудень |Григорович В.Р.|
|  |порядок затвердження   |України про порядок      |Мінпраці    |     |        |
|  |інвестиційних програм і  |затвердження інвестиційних   |МОЗ      |     |        |
|  |проектів будівництва з  |програм і проектів будівництва |Мінекоресурсів |     |        |
|  |урахуванням реформованої |та проведення їх комплексної  |МВС      |     |        |
|  |системи ціноутворення у  |державної експертизи      |Держкоменерго- |     |        |
|  |будівництві        |                |збереження   |     |        |
|  |             |                |Мінекономіки  |     |        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       II. Створення умов для всебічного та гармонічного розвитку людини           |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                Активна молодіжна політика,                     |
|  |       підтримка спортивного руху та утвердження здорового способу життя           |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. |35. Забезпечити належну  |постанова Кабінету Міністрів  |Держкоммолодь- |вересень |Гойда Н.Г.   |
|  |підготовку та участь   |України "Про затвердження   |спорттуризм  |     |        |
|  |українських спортсменів в |заходів щодо підготовки та   |Мінекономіки  |     |        |
|  |Олімпійських іграх    |участі спортсменів України у  |Мінфін     |     |        |
|  |             |XIX зимових, XXVIII літніх  |МОЗ      |     |        |
|  |             |Олімпійських, VIII зимових і  |Мінпромполітики|     |        |
|  |             |XII літніх паралімпійських   |Мінкультури  |     |        |
|  |             |іграх, Всесвітніх іграх,    |Мін'юст    |     |        |
|  |             |Всесвітніх іграх глухих,    |Держбуд    |     |        |
|  |             |Всесвітніх Універсіадах,    |Рада міністрів |     |        |
|  |             |чемпіонатах світу та Європи"  |Автономної   |     |        |
|  |             |                |Республіки   |     |        |
|  |             |                |Крим, обласні, |     |        |
|  |             |                |Київська та  |     |        |
|  |             |                |Севастопольська|     |        |
|  |             |                |міські     |     |        |
|  |             |                |держадміністра-|     |        |
|  |             |                |ції      |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|8. |45. Визначити економічно |проект Закону України "Про   |МОН      |грудень |Гойда Н.Г.   |
|  |доцільні напрями розвитку |основи державної політики в  |Мінпромполітики|     |Вороненко Ю.В. |
|  |інноваційної діяльності  |галузі трансферу технологій"  |Мінагрополітики|     |        |
|  |та механізми її підтримки |                |МОЗ      |     |        |
|  |             |                |Національна  |     |        |
|  |             |                |академія наук |     |        |
|  |             |                |Мін'юст    |     |        |
|  |             |                |        |     |        |
|  |             |постанова Кабінету Міністрів  |МОН      |вересень |Гойда Н.Г.   |
|  |             |України "Про затвердження   |Мінпромполітики|     |Вороненко Ю.В. |
|  |             |пріоритетів інноваційної    |Мінагрополітики|     |        |
|  |             |діяльності в Україні на 2001 - |МОЗ      |     |        |
|  |             |2005 роки"           |Національна  |     |        |
|  |             |                |академія наук |     |        |
|  |             |                |Мін'юст    |     |        |
|  |             |                |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              III. Закріплення позитивних тенденції розвитку                |
|            та створення умов для стійкого економічного зростання              |
|              Поліпшення умов для підприємницької діяльності                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |53. Установи порядок дії |постанова Кабінету Міністрів  |Держстандарт  |грудень |Коротко О.Ш.  |
|  |галузевих стандартів   |України про порядок та термін |Мінекономіки  |     |Гойда Н.Г.   |
|  |колишнього СРСР      |дії галузевих стандартів та  |Мінагрополі-  |     |Бережнов С.П. |
|  |             |прирівняних до них інших    |тики      |     |Вороненко Ю.В. |
|  |             |нормативних документів     |Мінпраці    |     |Маруни В.В.  |
|  |             |колишнього СРСР        |МОЗ      |     |Бочкова Л.В.  |
|  |             |                |Держбуд    |     |Піщиков В.А.  |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|10. |54. Забезпечити      |постанова Кабінету Міністрів  |Держстандарт  |грудень |Коротко О.Ш.  |
|  |неупередженість,     |України "Про перелік      |Мінекономіки  |     |Гойда Н.Г.   |
|  |прозорість і доступність |центральних органів виконавчої |Мінагрополітики|     |        |
|  |процедур підтвердження  |влади з питань технічного   |Мінпромполітики|     |        |
|  |відповідності       |регулювання у відповідних   |Мінпраці    |     |        |
|  |             |сферах діяльності"       |МОЗ      |     |        |
|  |             |                |Держбуд    |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Запровадження програмно-цільового підходу                 |
|           до складання бюджету, реформування бюджетних взаємовідносин             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11. |57. Забезпечити реальну  |проект Закону України "Про   |Мінфін     |серпень |Вовк М.Г.   |
|  |збалансованість та    |Державний бюджет України на  |Мінекономіки  |     |        |
|  |бездефіцитність      |2002 рік"           |Мінпраці    |     |        |
|  |державного бюджету,    |                |Мінекоресурсів |     |        |
|  |вдосконалити систему   |                |Мінагрополітики|     |        |
|  |міжбюджетних відносин,  |                |МОН      |     |        |
|  |перевести місцеві бюджети |                |Мін'юст    |     |        |
|  |на казначейське      |                |МОЗ      |     |        |
|  |обслуговування та     |                |Мінпромполітики|     |        |
|  |надходження до бюджетів  |                |Мінпаливенерго |     |        |
|  |усіх рівнів виключно у  |                |МЗС      |     |        |
|  |грошовій формі      |                |Фонд      |     |        |
|  |             |                |державного   |     |        |
|  |             |                |майна     |     |        |
|  |             |                |Національний  |     |        |
|  |             |                |банк      |     |        |
|  |             |                |Державна    |     |        |
|  |             |                |податкова   |     |        |
|  |             |                |адміністрація |     |        |
|  |             |                |Держпідпри-  |     |        |
|  |             |                |ємництво    |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|12. |71. Забезпечити      |проект Закону України "Про   |Мінекономіки  |грудень |Поляченко Ю.В. |
|  |раціональне використання |внесення змін до Закону    |Мінфін     |     |        |
|  |державних коштів під час |України "Про закупівлю     |МОЗ      |     |        |
|  |закупівлі товарів, робіт |товарів, робіт і послуг для  |Мін'юст    |     |        |
|  |і послуг для державних  |державних потреб"       |Держбуд    |     |        |
|  |потреб          |                |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          IV. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки             |
|          Забезпечення подальшого розвитку та підвищення рівня захисту             |
|    населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13. |103. Створити матеріальні |створення реальних матеріально-|МНС      |серпень- |Гойда Н.Г.   |
|  |резерви для запобігання  |технічних резервів захисту   |Мінпаливенерго |грудень |Бережнов С.П. |
|  |та ліквідації       |населення і територій від   |Мінагрополітики|     |        |
|  |надзвичайних ситуацій   |надзвичайних ситуацій     |МОЗ      |     |        |
|  |техногенного і природного |техногенного і природного   |Мінтранс    |     |        |
|  |характеру         |характеру           |Мінпромполітики|     |        |
|  |             |                |Держкомлісгосп |     |        |
|  |             |                |Держводгосп  |     |        |
|  |             |                |Держкомзв'язку |     |        |
|  |             |                |місцеві органи |     |        |
|  |             |                |виконавчої   |     |        |
|  |             |                |влади     |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                VI. Інтеграція до світової економіки                   |
|          Нова якість співпраці з міжнародними фінансовими організаціями            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14. |134. Продовжити співпрацю |укладення Угоди про позику в  |Мінекономіки  |жовтень |Ценілова Ж.В. |
|  |із Світовим банком    |рамках першого етапу проекту  |Мінфін     |     |        |
|  |реалізувати перший етап  |"Програмна система позика", що |Мінпраці    |     |Вовк М.Г.   |
|  |проекту "Програмна    |підтримується Світовим банком |Мінекоресурсів |     |        |
|  |система позика"      |                |Мінагрополітики|     |        |
|  |             |                |МОН      |     |        |
|  |             |                |Мін'юст    |     |        |
|  |             |                |МОЗ      |     |        |
|  |             |                |Мінпромполітики|     |        |
|  |             |                |Мінпаливенерго |     |        |
|  |             |                |МЗС      |     |        |
|  |             |                |Фонд      |     |        |
|  |             |                |державного   |     |        |
|  |             |                |майна     |     |        |
|  |             |                |Національний  |     |        |
|  |             |                |банк      |     |        |
|  |             |                |Державна    |     |        |
|  |             |                |податкова   |     |        |
|  |             |                |адміністрація |     |        |
|  |             |                |Держпідприєм- |     |        |
|  |             |                |ництво     |     |        |
|  |             |                |Держкомзв'язку |     |        |
|  |             |                |Головдержслужба|     |        |
|  |             |                |Державне    |     |        |
|  |             |                |казначейство  |     |        |
|  |             |                |НКРЕ      |     |        |
|  |             |                |Пенсійний фонд |     |        |
|  |             |                |НАК "Нафтогаз |     |        |
|  |             |                |України"    |     |        |
|----+--------------------------+-------------------------------+---------------+---------+---------------|
|15. |135. Продовжити співпрацю |спільний перегляд проектного  |Мінекономіки  |жовтень |Ценілова Ж.В. |
|  |із Світовим банком    |портфеля Світового банку в   |Мінфін     |     |        |
|  |Провести перегляд     |Україні            |Мінпраці    |     |        |
|  |проектного портфеля    |                |Мінекоресурсів |     |        |
|  |Світового банку в Україні |                |Мінагрополітики|     |        |
|  |             |                |МОН      |     |        |
|  |             |                |Мін'юст    |     |        |
|  |             |                |МОЗ      |     |        |
|  |             |                |Мінпромполітики|     |        |
|  |             |                |Мінпаливенерго |     |        |
|  |             |                |МЗС      |     |        |
|  |             |                |Фонд      |     |        |
|  |             |                |державного   |     |        |
|  |             |                |майна     |     |        |
|  |             |                |НАК "Нафтогаз |     |        |
|  |             |                |України"    |     |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Першочергові заходи із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  охорони  здоров'я N 79 ( v0079282-05 )  від
22.02.2005 )
 
 Начальник Головного управління
 освіти, науки та інформаційно-
 аналітичного забезпечення              Ю.В.Вороненко
 
   _________________
   * N п/п відповідно до нумерації Першочергових заходів Кабінет
Міністрів України на III та IV квартали 2001 р., затверджених
постановою  Кабінет  Міністрів  України від 31 серпня 2001 р.
N 403-р ( 403-2001-р ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка