Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

    ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
            07.11.2008 N 244
 
 
       Щодо питання попередньої оплати товарів,
         робіт і послуг за бюджетні кошти
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
10.09.2008 N 818 ( 818-2008-п ) "Про доповнення пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404", з метою
забезпечення здійснення контрольних повноважень Держводгоспу щодо
управління бюджетними коштами, проведення оцінки ефективності
бюджетних програм, координації роботи розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному
процесі, забезпечення ефективного, результативного та цільового
використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування попередньої оплати при
закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти установами,
організаціями та підприємствами, які належать до сфери управління
Держводгоспу (додається).
 
   2. Керівникам водогосподарських організацій при укладанні
договорів  на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок
бюджетних  коштів  забезпечити  дотримання  термінів  подання
попередньої  оплати  та  контроль  за  своєчасним погашенням
дебіторської заборгованості.
 
   3. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
 
 Виконувач обов'язків
 Голови Комітету                      М.Бабич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу
                   07.11.2008 N 244
 
 
               ПОРЯДОК
     застосування попередньої оплати при закупівлі
   товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти установами,
     організаціями та підприємствами, які належать
         до сфери управління Держводгоспу
 
 
            I. Загальна частина
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення попередньої
оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
організаціями та підприємствами, які належать до сфери управління
Держводгоспу.
 
   1.2. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за
рахунок  бюджетних  коштів,  бюджетні  асигнування  надаються
розпорядникам бюджетних коштів.
 
   1.3. У цьому порядку терміни і поняття вживаються у такому
значенні:
   головний розпорядник бюджетних коштів (далі - Держводгосп) -
бюджетна установа в особі Голови  Комітету,  яка  визначена
відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та затверджена законом про державний бюджет шляхом
встановлення бюджетних призначень;
   розпорядники бюджетних коштів (далі  -  розпорядники)  -
бюджетні  установи  (організації)  в  особі  їх  керівників,
уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;
   одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) - це юридичні
особи (підприємства і госпрозрахункові організації), що не мають
статусу бюджетної установи, кошти яким подаються лише через
розпорядника бюджетних коштів;
   бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити
платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.
 
   1.4. Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів протягом року, повинен забезпечити
зменшення рівня заборгованості за  бюджетними  зобов'язаннями
минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за
бюджетними зобов'язаннями у поточному році.
 
   1.5. Бюджетна  організація  не  має  права  здійснювати
запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних
коштів позички юридичним і фізичним особам, крім  випадків,
передбачених Законом про Державний бюджет України та Порядком.
 
      II. Порядок проведення попередньої оплати
            за бюджетні кошти
 
   2.1. З  метою  повноцінного  забезпечення  контрольних
повноважень  Держводгоспу,  уникнення  тривалого  відволікання
бюджетних  коштів  у  дебіторську  заборгованість  внаслідок
несвоєчасного  виконання  бюджетних  зобов'язань,  запровадити
порядок, за яким проведення попередньої оплати при закупівлі
товарі, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється у випадках,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006
N 1404 ( 1404-2006-п ) "Про питання попередньої оплати товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", а саме:
 
   1) на строк не більше трьох місяців:
   робіт з  капітального  будівництва, капітального ремонту,
реконструкції та реєстрації, придбання основних засобів і житла;
   науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт;
   товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва
(більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких
встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета
закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних
або національних стандартів, норм та правил;
   програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних
продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт
з його створення;
   товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не
виробляються (не надаються) в Україні;
 
   2) на строк не більше одного місяця:
   послуг пошти та зв'язку;
   санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які
мають право на їх придбання відповідно до законодавства;
   послуги на енергопостачання;
   товарів, робіт і послуг, пов'язаних з  організацією  та
проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів,
конференцій;
   транспортних послуг з авіаперевезень;
   лікарських засобів і виробів медичного призначення;
   товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням в
Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних  змагань  і
заходів;
   транспортних послуг і залізничних перевезень;
 
   3) на строк не більше одного року - періодичних видань.
 
   2.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають право
витрачати бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких
передбачена попередня оплата, в межах, установлених затвердженими
кошторисами,  планами  асигнувань загального фонду бюджету і
помісячними планами використання бюджетних коштів.
 
   2.3. Голова Рескомводгоспу, начальники облводгоспів, БУВРів
зобов'язані забезпечувати об'єктивний контроль використання коштів
спрямованих на попередню оплату за договорами про закупівлю
товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти вартістю договірних
зобов'язань понад 300 тис. грн. і строком фінансування один
місяць, які укладені підпорядкованим ним установам, організаціям
та підприємствам.
 
        III. Облік та складання звітності
 
   3.1. Облік  фактичних  та  касових  видатків  ведеться
бухгалтерськими службами розпорядників коштів у розрізі кодів
економічної класифікації  з  дотриманням  термінів  погашення
попередньої оплати за кожним договором окремо.
 
   3.2. Відповідно до частини четвертої статті 22 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) з метою забезпечення комітетом
своєчасного управління бюджетними асигнуваннями та здійснення
внутрішнього  контролю  за  витрачанням  бюджетних  коштів,
розпорядники і одержувачі бюджетних коштів до квартальної та
річної фінансової  звітності  додають  перелік  дебіторів  з
визначенням ступеня ліквідності заборгованості.
 
 Начальник Фінбухупру                  О.Андрєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка