Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відбору великих платників податків та методики його застосування

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.12.2008 N 772
 
 
         Про затвердження Порядку відбору
       великих платників податків та методики
            його застосування
 
 
   З метою  вдосконалення   методологічного   забезпечення
податкового супроводження великих платників податків, організації
роботи з відбору великих платників податків Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок відбору великих платників податків та
методику його застосування, що додається.
 
   2. Вважати таким, що втратив чинність наказ ДПА України від
24.07.2001 р. N 296 "Про  затвердження  Порядку  визначення
критеріальних показників стосовно великих платників податків та
методики його застосування", із змінами та доповненнями, внесеними
наказом ДПА України від 10.04.2003 р. N 172 "Про Зміни та
доповнення до Порядку визначення критеріальних показників стосовно
великих платників податків та методики його застосування" та п. 2
наказу ДПА України від 02.09.2005 р. N 383 "Про внесення змін до
деяких наказів ДПА України".
 
 Голова                          С.Буряк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ДПАУ
                   09.12.2008 N 772
 
 
               ПОРЯДОК
        відбору великих платників податків
         та методика його застосування
 
 
   1. Принцип відбору великих платників податків базується на
відборі платників податків, які забезпечують не менше 50 відсотків
надходжень до Державного бюджету України, що формують платники
податків міста (області).
   Відбір великих платників податків здійснюється ДПА в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі та проводиться за такими
етапами:
 
   1 етап.  Відбір платників податків до категорії великих
платників податків проводиться методом інтегрування критеріальних
показників, а саме:
   а) сукупний валовий дохід:
   від 20 млн грн. до 100 млн грн. - 1 бал;
   від 100 млн грн. до 500 млн грн. - 2 бали;
   понад 500 млн грн. - 3 бали;
   б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету
України:
   від 200 тис. грн. до 1 млн грн. - 1 бал;
   від 1 млн грн. до 5 млн грн. - 2 бали;
   понад 5 млн грн. - 3 бали;
   в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету
України:
   від 200 тис. грн. до 1 млн грн. - 1 бал;
   від 1 млн грн. до 5 млн грн. - 2 бали;
   понад 5 млн грн. - 3 бали;
   г) загальна сума податку на додану вартість, за декларована
до відшкодування з бюджету:
   від 3 млн грн. до 15 млн грн. - 1 бал;
   від 15 млн грн. до 50 млн грн. - 2 бали;
   понад 50 млн грн. - 3 бали.
   Показники за підпунктами "а", "б", "в", "г" цього пункту
розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев'ять
місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV
квартал звітного року.
   При середньообліковій  чисельності працівників за звітний
(фінансовий) рік, меншій ніж 15 чоловік, загальна чисельність
балів зменшується на 2.
   Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша
або дорівнює п'яти, платник податків відповідає критеріям великого
платника податків.
 
          Приклади розрахунку балів
 
   Приклад 1. Розрахунок балів при середньообліковій чисельності
працівників не менше 15 чоловік:
   "а" + "б" + "в" + "г" >= 5 балів - великий платник податків.
 
   Приклад 2. Розрахунок балів при середньообліковій чисельності
працівників менше 15 чоловік:
   "а" + "б" + "в" + "г" - 2 бали >= 5 балів - великий платник
податків.
   За результатами 1 етапу визначаються ті платники податків,
які водночас відповідають усім критеріям та мають загальну суму
балів 5 та більше.
 
   2 етап. Перевірка забезпечення основного принципу відбору.
   У разі якщо за результатами 1 етапу відбору не виконується
основний принцип, а саме: платниками податків, що відповідають
усім критеріям великого платника податків, забезпечено менше 50
відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують
платники податків міста (області), загальна сума балів зменшується
до 4-3 балів.
 
   3 етап.  Формування  переліку  платників  податків,  які
обслуговуються спеціалізованою державною податковою інспекцією
(далі - спеціалізованою інспекцією).
   До переліку  платників  податків,  які  обслуговуються
спеціалізованою  інспекцією,  уключаються  платники  податків,
відібрані за результатами 1-2 етапів відбору, та розташовані на
території  міста  (області)  дочірні  підприємства зазначених
платників податків, їх філії, представництва, відділення, інші
відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а
також банки.
 
   2. Відбір  великих  платників  податків   проводиться
автоматизовано засобами програмного забезпечення з 1 по 10 грудня
звітного року.
   Списки платників   податків   формуються   підрозділами
інформатизації процесів оподаткування та не пізніше 10 грудня
звітного року передаються до підрозділів організації роботи з
великими платниками податків і адміністрування податків.
   Підрозділи організації роботи з великими платниками податків:
   координують проведення підрозділами адміністрування податків
аналізу  отриманих списків та за його результатами формують
орієнтовний реєстр великих платників податків;
   узгоджують із спеціалізованими інспекціями перелік платників
податків, що обслуговувались в спеціалізованих інспекціях та
підлягають виключенню із категорії великих платників податків за
результатами проведеного відбору, та повний перелік платників
податків,  запропонований  для  обслуговування спеціалізованою
інспекцією в наступному році.
   Орієнтовний реєстр  великих  платників  податків, перелік
платників податків, що обслуговувались в спеціалізованій інспекції
та підлягають виключенню із категорії великих платників податків
за результатами проведеного відбору, та повний перелік платників
податків,  запропонований  для  обслуговування спеціалізованою
інспекцією в наступному році, надається підрозділом організації
роботи з великими платниками податків на розгляд Координаційної
ради із організації контролю за  повнотою  сплати  податків
підприємствами у складі ФПГ, інших об'єднань, а також великими
платниками податків регіональної ДПА, утвореної відповідно до
наказу ДПА України від 15.11.2006 р. N 692 (далі - Координаційна
рада), в термін не пізніше 20 грудня звітного року.
 
   3. Рішення про включення платника податків до Реєстру великих
платників податків та рішення щодо переліку платників податків, що
знаходились на обслуговуванні в спеціалізованій інспекції та
підлягають виключенню із категорії великих платників податків, та
повного переліку платників  податків,  що  обслуговуються  в
спеціалізованій інспекції, приймаються Координаційною радою до 25
грудня звітного року за формами, що додаються (додатки 1, 2, 3).
   Реєстр великих  платників  податків,  перелік  платників
податків, які знаходились на обслуговуванні в спеціалізованій
інспекції та підлягають виключенню із категорії великих платників
податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються
в спеціалізованій інспекції, затверджуються головою регіональної
ДПА до 28 грудня звітного року.
 
   4. Реєстр великих платників податків, перелік  платників
податків, що знаходились на обслуговуванні в спеціалізованій
інспекції та підлягають виключенню із категорії великих платників
податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються
в спеціалізованій інспекції, затверджені головою регіональної ДПА,
доводяться до відома державних податкових інспекцій за місцем
реєстрації великого платника податків до 1 січня наступного року.
 
   5. Реєстр великих платників податків, перелік  платників
податків, що знаходились на обслуговуванні в спеціалізованій
інспекції та підлягають виключенню із категорії великих платників
податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються
в спеціалізованій інспекції, передаються підрозділами організації
роботи  з  великими платниками податків регіональних ДПА до
Управління організації роботи з великими платниками податків ДПА
України засобами електронного зв'язку до 10 січня наступного року.
 
   6. Коригування Реєстру великих платників податків протягом
року можливе при наявності об'єктивних причин, пов'язаних виключно
із ліквідацією, реорганізацією, припиненням великого платника
податків. Рішення про таке коригування приймається Координаційною
радою (протокол) та затверджується головою регіональної ДПА.
   Копія рішення Координаційної ради про коригування Реєстру
великих платників надається підрозділом організації роботи з
великими платниками податків регіонального рівня до Управління
організації роботи з великими платниками податків ДПА України
засобами електронного зв'язку у 10-денний термін з дати винесення
відповідного рішення.
 
 { Додатки 1, 2, 3 не наводяться }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка