Законы Украины

Новости Партнеров
 

Гарантійна угода між Україною (Гарант) та Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк)

             Гарантійна угода
      між Україною (Гарант) та Європейським банком
         реконструкції та розвитку (Банк)
 
           28 листопада 2007 року
 
       { Угоду ратифіковано Законом
        N 590-VI ( 590-17 ) від 24.09.2008 }
 
 
 
                        Офіційний переклад
 
              Преамбула
 
   Оскільки  Гарант  і  державне підприємство "Iллічівський
морський торговельний порт" звернулися до Банку по допомогу у
фінансуванні частини Проекту;
 
   оскільки згідно з кредитною угодою від цієї самої дати між
державним підприємством "Iллічівський морський торговельний порт"
як Позичальником та Банком ("Кредитна угода", як її визначено в
Стандартних положеннях  та  умовах),  Банк  погодився  надати
Позичальникові кредит у розмірі 26 000 000 євро (двадцять шість
мільйонів євро) на умовах, визначених у Кредитній угоді, але
тільки за  умови,  що  Гарант гарантує виконання зобов'язань
Позичальника за Кредитною угодою, як викладено в цій Угоді, а
також
 
   оскільки Гарант, зважаючи на укладення Банком Кредитної угоди
з  Позичальником,  погодився  гарантувати  такі  зобов'язання
Позичальника.
 
   Тому сторони домовляються про таке:
 
               Стаття 1
 
      Стандартні положення та умови; визначення
 
   Розділ 1.01. Уведення Стандартних положень та умов
 
   Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від лютого
1999 року уключено до цієї Гарантійної угоди та зроблено чинними
стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у
випадку повного їхнього викладення у цій статті (такі положення
називаються далі "Стандартні положення та умови").
 
   Розділ 1.02. Визначення
 
   У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі у Преамбулі),
якщо не зазначено інше, або контекст не вимагає іншого, терміни,
визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані їм там значення;
терміни, визначені в Стандартних положеннях та умовах та  в
Кредитній угоді, мають відповідні, надані їм там значення, а
терміни викладені нижче мають такі значення:
 
 "Повноважний Представник     означає Міністр фінансів
 Гаранта"             України
 
 "Проектні об'єкти"        означає об'єкти, які будуть
                  реконструйовані, будуватимуться
                  або закуповуватимуться за
                  рахунок Кредиту.
 
   Розділ 1.03. Тлумачення
 
   Якщо в цій Угоді не зазначено інше, посилання в цій Угоді на
визначену статтю чи розділ, є посиланням на таку визначену статтю
чи розділ до цієї Угоди.
 
               Стаття 2
 
          Гарантія; інші зобов'язання
 
   Розділ 2.01. Гарантія
 
   Гарант цим безумовно гарантує, як сторона, що прийняла на
себе основне зобов'язання, а не виключно як поручитель, своєчасну
і точну виплату будь-якої та всіх сум, які належать до сплати за
Кредитною угодою в зазначений строк, достроково або іншим чином, і
точне виконання всіх інших зобов'язань Позичальника, як визначено
за Кредитною угодою.
 
   Розділ 2.02. Завершення Проекту
 
   a) За наявності обґрунтованої причини вважати, що кошти,
наявні у Позичальника, є недостатніми для покриття очікуваних
видатків, необхідних для виконання Проекту, Гарант зобов'язується
негайно вжити прийнятних для Банку заходів з метою надання або
забезпечення  надання  Позичальникові  таких  коштів,  які є
необхідними для покриття таких видатків та потреб.
 
   b) Без обмеження обов'язковості будь-яких інших положень цієї
Угоди або Стандартних положень та умов, Гарант зобов'язується
забезпечити, щоб жодних заходів, що заважають або негативно
впливають на виконання Проекту або ефективну діяльність Проектних
об'єктів, або виконання зобов'язань  Позичальника  в  рамках
Кредитної угоди, не було вжито або дозволено до вживання Гарантом
або будь-яким його політичним чи адміністративним органом, або
будь-якою  юридичною  особою, що належить, контролюється або
управляється за рахунок чи в інтересах Гаранта або таких органів.
 
   Розділ 2.03. Iнші зобов'язання
 
   a) Гарант не повинен стягувати будь-яких прямих або непрямих
податків  з  іноземних  консультантів,  залучених Банком або
Позичальником для виконання Проекту й робота яких фінансується з
коштів Кредиту або будь-яких коштів технічного співробітництва, що
надаються Банком в рамках реалізації Проекту.
 
   b) Гарант повинен забезпечити Позичальнику виконати всі свої
зобов'язання за Кредитною угодою.
 
   c) Гарант гарантує, що Банк не несе відповідальності за всю
заборгованість, зобов'язання, збитки, шкоду, штрафи, претензії,
санкції, податки, збори, позови, витрати та видатки будь-якого
типу чи походження, які накладені, понесені чи пред'явлені Банку у
зв'язку з екологічною шкодою, спричиненою минулим, поточним або
майбутнім забрудненням, яке може бути віднесене на  рахунок
Проектних об'єктів. Банк повинен проінформувати Гаранта в той
самий час, коли він дізнається про будь-які судові справи,
процедури або розслідування, які було розпочато проти нього у
зв'язку із зазначеним вище.
 
   d) Якщо інше не передбачено чинним законодавством України,
Гарант повинен забезпечити, щоб Позичальник не здійснював ніяких
платежів стосовно дивідендів, повернення капіталу, відшкодування
або інших платежів Гаранту, якщо протягом попереднього Фінансового
року Позичальник не виконав свої зобов'язання,  викладені  в
пункті "b" розділі 4.03 Кредитної Угоди, як це засвідчено у
фінансових звітах Позичальника, що пройшли аудит та надані Банкові
відповідно до пункту "b" розділу 4.01 Кредитної Угоди, або якщо
Позичальник не здійснив будь-якого платежу стосовно основної суми
кредиту, сплати процентів, комісійних, зборів, відшкодувань чи
інших сум, що належать до сплати Банку за Кредитною угодою.
 
               Стаття 3
 
               Різне
 
   Розділ 3.01. Повідомлення
 
   Для цілей розділу 10.01 Стандартних  положень  та  умов
наводяться такі адреси:
 
 Гарант: Міністерство фінансів
 України
 Київ 01008
 вул. Грушевського 12/2
 
 Контактна особа:                 Міністр фінансів
 
 Факс:              +380 44 253 8243/+380 44 277 5487
 
 Банк: European Bank for
 Reconstruction and Development
 One Exchange Square London
 EC2A2JN United Kingdom
 
 Контактна особа:         Відділ адміністрування операцій
 
 Факс:                      +44-20-7338-6100
 
   Розділ 3.02. Юридичний висновок
 
   Для цілей пункту "b" розділ 9.03 Стандартних положень та
умов, та відповідно до пункту "b" розділу 6.02 Кредитної угоди,
юридичний висновок або висновки від імені Гаранта надаються
Міністром юстиції.
 
   Розділ 3.03. Набрання чинності змінами
 
   Зміни до цієї Угоди, які вноситимуться згідно з пунктом "b"
розділу 10.03 Стандартних положень та умов, набирають чинності у
порядку, визначеному в пункті "а" розділу 9.02  Стандартних
положень та умов.
 
   На посвідчення чого сторони, які діють через своїх, належним
чином уповноважених  представників,  підписали  цю  Угоду  в
місті Київ, Україна, на зазначені вище день і рік у чотирьох
примірниках та передали її.
 
 Україна
 
 Представник:
 Iм'я:
 Посада                          (Підпис)
 
 Європейський банк
 реконструкції та розвитку
 
 Представник:
 Iм'я:
 Посада:                         (Підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка