Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реорганізацію державних підприємств з ліквідації вугледобувних, торфодобувних та вуглепереробних підприємств

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 612
 
 
          Про реорганізацію державних
       підприємств з ліквідації вугледобувних,
      торфодобувних та вуглепереробних підприємств
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                   вугільної промисловості
    N 55 ( v0055644-08 ) від 05.02.2008
    N 99 ( v0099644-08 ) від 03.03.2008
    N 470 ( v0470644-08 ) від 11.09.2008
    N 659 ( v0659644-08 ) від 22.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до Цивільного кодексу України  (  435-15  ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), з метою посилення контролю за використанням державного
майна в період ліквідації Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Державне підприємство з ліквідації збиткових
вугледобувних, вуглепереробних  та  торфодобувних  підприємств
ДП "Укрвуглеторфреструктуризація"       (далі       -
ДП "Укрвуглеторфреструктуризація")  (юридична  адреса:  03142,
м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 46/2).
 
   2. Виконання   обов'язків   генерального   директора
ДП "Укрвуглеторфреструктуризація" покласти на Поштука О.З. до
укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
 
   3. Припинити діяльність Державного підприємства "Донецька
обласна дирекція з  ліквідації  збиткових  вугледобувних  та
вуглепереробних підприємств ДП "Донвуглереструктуризація" (далі -
ДП "Донвуглереструктуризація"), Державного підприємства Луганська
обласна  дирекція  з  ліквідації  збиткових вугледобувних та
вуглепереробних   підприємств   ДП   "Обласна   дирекція
"Луганськвуглереструктуризація"  (далі - ДП "Обласна дирекція
"Луганськвуглереструктуризація"),   Державного   підприємства
"Центрально-Західна Компанія "Вуглеторфреструктуризація" (далі -
"ЦЗК "Вуглеторфреструктуризація") шляхом їх  реорганізації  -
приєднання до ДП "Укрвуглеторфреструктуризація".
 
   4.  Створити  комісію  з  припинення  діяльності  ДП
"Донвуглереструктуризація" з працівників зазначеного підприємства
у складі:
 
------------------------------------------------------------------
¦КОЛЄСНIК Л.А.    ¦- голова комісії              ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ПАНIШКО Олександр  ¦- технічний директор, заступник голови   ¦
¦Iванович      ¦комісії                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦КОЛЄСНIК Леонід   ¦- заступник генерального директора з    ¦
¦Афанасійович    ¦соціальних, господарських питань та    ¦
¦          ¦державних закупівель            ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦НIКIТОВСЬКА Тетяна ¦- заступник генерального директора з    ¦
¦Вікторівна     ¦економічних питань             ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦КУЦЕНКО Микола   ¦- заступник генерального директора з ОТ, ТБ¦
¦Миколайович     ¦та екології                ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦СВIЩ Олександр   ¦- заступник генерального директора з    ¦
¦Володимирович    ¦правових питань та зв'язків з громадськістю¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦УСОВ Олександр   ¦- заступник генерального директора з    ¦
¦Андрійович     ¦виробничих питань             ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦КУТЬКО Микола    ¦- головний бухгалтер            ¦
¦Олександрович    ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ТЮТЮННIК Генадій  ¦- помічник генерального директора     ¦
¦Iванович      ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦РИБIНА Ольга    ¦- старший інспектор по кадрах       ¦
¦Миколаївна     ¦                      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Створити   комісію   з   припинення  діяльності  ДП
"Луганськвуглереструктуризація"  з  працівників  зазначеного
підприємства у складі:
 
------------------------------------------------------------------
¦ШЛАIН Аркадій    ¦- начальник технічного відділу, голова   ¦
¦Леонідович     ¦комісії;                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦АКАТОВ Сергій    ¦- головний інженер, заступник голови    ¦
¦Валентинович    ¦комісії                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ХОРОЛЬСЬКИЙ Сергій ¦- помічник технічного директора по     ¦
¦Павлович      ¦капітальному будівництву та        ¦
¦          ¦реструктуризації              ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ЗИМОВЕЦЬ Ольга   ¦- начальник економічного відділу      ¦
¦Iванівна      ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ГОРШКОВА Людмила  ¦- начальник фінансового відділу      ¦
¦Iванівна      ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ШАХОВ Валерій    ¦- начальник юридичного відділу       ¦
¦Васильович     ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ТРАНЧЕНКО Людмила  ¦- провідний бухгалтер           ¦
¦Олександрівна    ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦СТЕПАНОВ Володимир ¦- провідний інженер - технолог       ¦
¦Iлліч        ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦БУРЯК Лідія     ¦- інспектор з кадрів            ¦
¦Анатоліївна     ¦                      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Створити  комісію  з  припинення  діяльності  ДП  "ЦЗК
Вуглеторфреструктуризація" з працівників зазначеного підприємства:
 
------------------------------------------------------------------
¦ТЮТЮНIК Олексій   ¦- головний інженер - перший заступник   ¦
¦Володимирович    ¦генерального директора, голова комісії   ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦РАШУТIН Володимир  ¦- заступник генерального директора по МТО, ¦
¦Михайлович     ¦соціальних, господарських питаннях та   ¦
¦          ¦автотранспорту - голова профкому, заступник¦
¦          ¦голови комісії               ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦МАЛIХОВ Сергій   ¦- заступник генерального директора з ТБ, ОП¦
¦Олексійович     ¦та екології                ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦БОДРОВА Віта    ¦- провідний бухгалтер           ¦
¦Євгенівна      ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦КОЗАЧУХНО Лілія   ¦- начальник відділу кадрів та діловодства ¦
¦Вікторівна     ¦                      ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ВIЦЕНКО Оксана   ¦- провідний юрисконсульт          ¦
¦Миколаївна     ¦                      ¦
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 55 ( v0055644-08 ) від 05.02.2008; із змінами, внесеними згідно
з  Наказом  Міністерства  вугільної  промисловості  N  99
( v0099644-08 ) від 03.03.2008 }
 
   5. Головам комісій з припинення діяльності:
 
   5.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про припинення його
діяльності шляхом реорганізації, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, наявних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
 
   5.2. Встановити строки для заявлення  вимог  кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення
діяльності державних підприємств, зазначених у пункті 1.
 
   5.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації та
подати йому в установленому законодавством порядку необхідні
документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
 
   5.4. Утворити комісію з припинення діяльності юридичної особи
та у п'ятиденний  термін  після  її  утворення,  повідомити
Мінвуглепром України про персональний склад.
 
   5.5. У  встановленому  порядку  попередити  працівників
підприємств про припинення діяльності підприємств та забезпечити
дотримання соціально-правових гарантій у порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством.
 
   5.6. Здійснити інвентаризацію майна підприємств станом на
1 лютого 2008 року і за її результатами скласти передавальний
баланс, який в строк до 10 березня 2008 року, але не раніше
закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з висновками
комісії подати Мінвуглепрому України на затвердження.
 
   5.7. Здійснити всі інші заходи, передбачені законодавством та
Галузевою угодою, пов'язані з припиненням діяльності підприємства.
 
   5.8. Не  пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури реорганізації, яка передбачена законом, забезпечити
подання  державному  реєстратору  документів,  необхідних для
здійснення державної реєстрації припинення діяльності державних
підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу.
 
   5.9. Реорганізацію підприємств здійснити до 30 вересня 2008
року.
{ Пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 470 ( v0470644-08 ) від 11.09.2008 }
 
   5.10. Після завершення реорганізації  підприємств  надати
управлінню державної власності інформацію про вилучення їх з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
   6. Взяти до уваги, що контракти, укладені міністром  з
керівниками державних підприємств ДП "Донвуглереструктуризація",
ДП  "Обласна  дирекція  "Луганськвуглереструктуризація,  "ЦЗК
"Вуглеторфреструктуризація",  будуть  розірвані,  а  керівники
звільнені із займаних посад відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України
( 322-08 ).
 
   7. Керівнику ДП " Укрвуглеторфреструктуризація":
 
   7.1. Підготувати та подати Мінвуглепрому на затвердження
проект статуту підприємства.
 
   7.2. Розробити  та  подати  на  погодження  структуру
підприємства.
 
   7.3. Протягом двох робочих днів після затвердження статуту
подати відповідному державному реєстратору передбачені чинним
законодавством  документи для здійснення державної реєстрації
юридичної особи.
 
   7.4. Забезпечити здійснення у встановленому законодавством
порядку  незалежної  оцінки майна, прийнятого від комісій з
припинення діяльності,  для  визначення  статутного  фонду
ДП "Укрвуглеторфреструктуризація".
 
   7.5. Подати Мінвуглепрому на погодження відповідні матеріали
за результатами оцінки майна (звіт про оцінку вартості майна та
висновки експертів).
 
   7.6. Вжити необхідних заходів щодо виконання цього наказу та
привести свої рішення у відповідність з ним відповідно до чинного
законодавства та Галузевої угоди.
 
   8. Установити,  що  ДП  "Укрвуглеторфреструктуризація"  є
правонаступником усіх   майнових   прав   та   обов'язків
ДП "Донвуглереструктуризація",   ДП   "Обласна   дирекція
"Луганськвуглереструктуризація, "ЦЗК "Вуглеторфреструктуризація"
згідно з передавальними балансами.
 
   9.  Керівнику  ДП "Донвуглереструктуризація" передати на
баланс ДП "Центр альтернативних видів палива" будівлю АПБ шахта
"імені А.Батова". { Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 659 ( v0659644-08 ) від 22.12.2008 }
 
   10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка