Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007 N 87 "Про затвердження Положення про державний контроль за станом технічного захисту інформації"

    АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
         ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.12.2008 N 192
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2009 р.
                   за N 29/16045
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Адміністрації Держспецзв'язку
            від 16.05.2007 N 87
      "Про затвердження Положення про державний
    контроль за станом технічного захисту інформації"
 
 
   З метою  удосконалення  державного  контролю  за  станом
технічного захисту інформації, що здійснюється відповідно до
Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації України" ( 3475-15 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  наказу  Адміністрації  Державної  служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007
N 87 ( z0785-07 ) "Про затвердження Положення про державний
контроль за станом технічного захисту інформації" (далі - наказ),
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 10.07.2007 за
N 785/14052, такі зміни:
   пункт 4 ( z0785-07 ) наказу викласти в такій редакції:
   "4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних
обов'язків".
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про державний контроль за
станом  технічного  захисту  інформації  (далі - Положення),
затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007
N 87 ( z0785-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.07.2007 за N 785/14052, що додаються.
 
   3. Департаменту   державного   контролю   за   станом
криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації
Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
 Голова Служби                   Ю.Б.Чеботаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Адміністрації
                   Державної служби
                   спеціального зв'язку
                   та захисту інформації
                   України
                   08.12.2008 N 192
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2009 р.
                   за N 29/16045
 
 
               ЗМIНИ
     до Положення про державний контроль за станом
         технічного захисту інформації
              ( z0785-07 )
 
 
   1. У пункті 1.3 розділу 1:
 
   1.1. Після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами
такого змісту:
   "об'єкти протидії (ОПД) - озброєння, військова та спеціальна
техніка,  об'єкти  оборонно-промислового  комплексу, військові
об'єкти та об'єкти, використання яких  передбачено  в  ході
проведення заходів з мобілізації, інші об'єкти, призначені для
застосування в інтересах оборони і безпеки держави;
   відомості, що охороняються, - секретна інформація стосовно
ОПД, що становить державну таємницю;".
   У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - десятим.
 
   1.2. В абзаці п'ятому слова "вищої посадової особи держави"
замінити словами "посадової особи, щодо якої здійснюється державна
охорона".
 
   2. Пункти 2.2 та 2.3 розділу 2 після слів "(комплексної
системи  захисту  інформації)" доповнити словами "та заходів
протидії технічним розвідкам".
 
   3. Пункт 2.8 розділу 2 після слів "можуть залучатися фахівці"
доповнити словами "інших підрозділів Держспецзв'язку, а також".
 
   4. Пункт 4.2 розділу 4 після слів "об'єктах інформаційної
діяльності" доповнити словами "та об'єктах протидії".
 
   5. У пункті 5.1 розділу 5:
 
   5.1. В абзаці другому слова "реальна можливість" замінити
словами "реальна загроза".
 
   5.2. Абзаци другий і третій після слів "технічними каналами"
доповнити словами "та (або)".
 
   6. У пункті 5.2 розділу 5:
 
   6.1. Абзаци четвертий і дев'ятий після слова "інформаційних"
доповнити словом ", телекомунікаційних".
 
   6.2. Після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом
такого змісту:
   "установлення факту  обробки  відкритої інформації, що є
власністю держави, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в
інформаційно-телекомунікаційних системах, які мають підключення до
телекомунікаційних мереж (у тому числі телекомунікаційних мереж
загального  користування),  за  умов  відсутності  атестата
відповідності на комплексну систему захисту інформації".
   У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно
абзацами сьомим - одинадцятим.
 
   6.3. Абзац сьомий після слова "інформації" доповнити словами
", що є власністю держави, або інформації".
 
   6.4. Абзац десятий після слів "факту обробки" доповнити
словами "інформації, що є власністю держави, або".
 
   6.5. Після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом
такого змісту:
   "установлення факту обробки інформації з обмеженим доступом в
інформаційно-телекомунікаційних системах, які мають вихід за межі
контрольованої зони захищеними каналами, за умов відсутності
атестата відповідності на комплексну систему захисту інформації;".
 
   6.6. У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.
 
   6.7. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Визначення ознак порушень з протидії технічним розвідкам за
відповідними категоріями та їх кваліфікація здійснюються згідно з
вимогами нормативних документів системи ТЗI".
 
   7. Абзац перший пункту 6.1 розділу 6 після слів "(комплексної
системи захисту інформації) та" доповнити  словами  "заходів
протидії технічним розвідкам,".
 
   8. Абзац  перший  підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6
доповнити словами ", а також витоку відомостей про ОПД, що
охороняються".
 
   9. Абзац перший підпункту 6.2.4 пункту 6.2 розділу 6 викласти
в такій редакції:
   "6.2.4. Стан технічного захисту інформації не відповідає
вимогам нормативно-правових актів, що створює реальну загрозу
порушення її конфіденційності, цілісності, доступності та (або)
витоку технічними каналами, а також витоку відомостей про ОПД, що
охороняється.".
 
   10. Пункт 6.4 розділу 6 після слів "(комплексної системи
захисту інформації)" доповнити словами "та/або заходів протидії".
 
 Начальник Департаменту державного
 контролю за станом криптографічного
 та технічного захисту інформації
 Адміністрації Держспецзв'язку            В.Є.Прасолов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка