Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення інвентаризації державного майна та порядок надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

      МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2008 N 631
 
 
       Про проведення інвентаризації державного
        майна та порядок надання відомостей
     до Єдиного реєстру об'єктів державної власності
 
 
   Відповідно до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2004  N  467  (  467-2004-п  ),  Методики  проведення
інвентаризації  об'єктів  державної  власності,  затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N  1121
( 1121-2005-п ), з метою впорядкування обліку юридичних осіб,
проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами
формування, ведення і надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам підприємств, установ  та  організацій,  що
належать до сфери управління Мінпаливенерго, товариств, утворених
у процесі приватизації та корпоратизації, на  балансі  яких
обліковується державне  майно,  управління  яким  здійснює
Мінпаливенерго, провести щорічну інвентаризацію об'єктів державної
власності (станом на 31.12.2008) та забезпечити до 01.04.2009
надання матеріалів інвентаризації Комісії з питань розгляду та
узагальнення  результатів  інвентаризації  державного  майна,
відповідно до Порядку надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності.
 
   2. Затвердити Порядок надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності, згідно з додатком 2.
 
   3. Створити Комісію з питань розгляду  та  узагальнення
результатів інвентаризації державного майна (далі - Комісія) у
складі, згідно з додатком 1.
 
   4. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532 ( v0532558-06 ) та від
05.12.2007 N 579 (із доповненнями).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Бугайова О.А.
 
 Міністр                         Ю.Продан
 
 
                   Додаток 1
 
 
               СКЛАД
          Комісії з питань розгляду
          та узагальнення результатів
         інвентаризації державного майна
 
 
 Бугайов О.А.      - перший заступник Міністра,
             голова Комісії
 
 Алієв Б.Х.       - заступник Міністра
 
 Дроздов I.В.      - директор Департаменту майнових
             відносин та реформування власності,
             заступник голови Комісії
 
 Єршов Л.Є.       - заступник директора Департаменту
             майнових відносин та реформування
             власності
 
 Сакада Т.В.      - заступник директора Департаменту
             майнових відносин та реформування
             власності
 
 Волович Т.М.      - начальник відділу Департаменту нафтової,
             газової та нафтопереробної промисловості
 
 Хала Д.О.       - заступник директора Департаменту ядерної
             енергетики та атомної промисловості
 
 Власенко Л.Ю.     - головний спеціаліст Департаменту
             з питань електроенергетики
 
 Погасій О.О.      - головний спеціаліст Департаменту
             фінансового та відомчого контролю
 
 Нігуренко В.П.     - провідний спеціаліст Управління
             бухгалтерського обліку і звітності
 
 Насвіщук С.В.     - директор Департаменту юридичного
             забезпечення
 
 Ваховська Є.Я.     - головний спеціаліст Департаменту
             майнових відносин та реформування
             власності, секретар комісії
 
 
                   Додаток 2
 
 
               ПОРЯДОК
       надання відомостей до Єдиного реєстру
          об'єктів державної власності
 
 
   Порядок проведення   інвентаризації  державного  майна,
управління яким здійснює Мінпаливенерго, та надання відомостей до
Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Порядок)
розроблено з метою забезпечення виконання поставлених  перед
Мінпаливенерго завдань, забезпечення ефективного використання та
збереження державного майна, яке перебуває у сфері управління
Мінпаливенерго.
   Порядок визначає терміни та шляхи проведення інвентаризації
державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності.
   Порядок передбачено для застосування:
   - підприємствами, установами та організаціями, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго;
   - товариствами, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління
корпоративними правами держави;
   - товариствами, утвореними у процесі корпоратизації,  на
балансі яких перебуває державне майно, управління яким здійснює
Мінпаливенерго;
   - іншими  суб'єктами  господарювання,  на  балансі  яких
обліковується  державне  майно,  управління  яким  здійснює
Мінпаливенерго.
   Юридична особа після отримання  рішення  про  проведення
інвентаризації протягом місяця, що настає за звітним періодом,
складає відповідно до затверджених Фондом  державного  майна
класифікаторів та на підставі даних інвентаризаційних описів
перелік державного майна за формою, затвердженою Фондом (наказ від
03.02.2006 N 197) ( z0380-06 ), та подає його Мінпаливенерго.
   Відповідальність за організацію проведення  інвентаризації
державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності несуть керівники підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго,
товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації, на
балансі  яких  обліковується державне майно, управління яким
здійснює Мінпаливенерго (далі - керівники підприємств).
 
   1. Керівникам підприємств забезпечити:
 
   1.1. Проведення станом на  31  грудня  щорічну  планову
інвентаризацію:
   - державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі
державного підприємства;
   - державного майна, яке не увійшло до статутного фонду
господарського товариства;
   - пакетів акцій, що належать державі та обліковуються на
балансі підприємства.
 
   1.2. Надання Комісії пакета документів з проведення щорічної
інвентаризації у термін до 1 квітня року, що настає за звітним:
   - звіт за формою N 2б (д) "Перелік наявного нерухомого майна,
що перебуває на балансі державного підприємства, яке належить до
сфери  управління Мінпаливенерго", звіт за формою N 2б (к)
"Відомості про державне майно, що не увійшло до статутного фонду
господарської  організації, щодо якої Мінпаливенерго здійснює
управління корпоративними правами" або звіт за формою N 2б (і)
"Відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної
особи, що не належить до сфери управління Мінпаливенерго" на
паперових носіях (за підписом керівника, головного бухгалтера,
завірені печаткою організації) та файл "Експорт  до  органу
державної влади" із АС "Юридичні особи" за електронною адресою:
Derzmaino@mintop.energy.gov.ua;
   - узагальнені відомості результатів інвентаризації державного
майна, яке обліковується на балансі підприємств (додаток до
Порядку);
   - наказ підприємства про проведення щорічної інвентаризації;
   - протокол засідання інвентаризаційної комісії підприємства
щодо розгляду результатів  інвентаризації  державного  майна.
Протокол засідання інвентаризаційної комісії містить дані щодо
технічного стану, кількості, складу, вартості об'єктів державної
власності та причин, які зумовили збільшення/зменшення кількості
об'єктів державної власності.
 
   1.3. Внесення за допомогою АС "Юридичні особи" відомостей до
Реєстру та надання відповідної інформації Комісії здійснюється
електронною поштою за адресою:  Derzmaino@mintop.energy.gov.ua
станом на 31.12.2008 до 01.04.2009, а також на паперових носіях
(за підписом керівника, головного бухгалтера, завірені печаткою
організації). У подальшому надавати Комісії у термін не пізніше
35 днів, що настають за звітним  кварталом,  сформований  в
АС "Юридичні особи" звіт про прийняті щодо державного майна
управлінські рішення (на паперових та електронних носіях).
 
   2. Результати роботи Комісії оформлюються протоколом, який
затверджує її Голова.
 
   3. Структурні  підрозділи Мінпаливенерго для забезпечення
внесення до АС "Юридичні особи" відомостей щодо підприємств, які
належать  до  сфери  управління Мінпаливенерго та щодо яких
Міністерство здійснює управління корпоративними правами, надають
Департаменту майнових відносин та реформування власності:
   - Фінансово-економічний департамент у термін до 15 квітня
року, що настає за звітним, - фінансових планів підприємств;
   - Управління бухгалтерського обліку і звітності у термін не
пізніше 45 днів після закінчення 1, 2, та 3 кварталів та не
пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, - за формами N 1
"Баланс" ( z0396-99 ), N 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ) та N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську
та кредиторську заборгованість" ( va264202-08 );
   - Відділ трудової та соціальної політики у термін не пізніше
45 днів після закінчення 1, 2, та 3 кварталів та не пізніше
15 квітня року, що настає за звітним, - за формою N 1-ПВ
термінова - місячна "Звіт з праці" ( vb223202-07 ).
 
   4. Департамент майнових відносин та реформування власності на
підставі наданих результатів інвентаризації забезпечує формування
та ведення Реєстру, у термін не пізніше 55 днів після закінчення
1, 2 та 3 кварталів та не пізніше 25 квітня року, що настає за
звітним, надає  Фонду  державного майна України сформовану в
АС "Юридичні особи" інформацію за формами, затвердженими наказом
ФДМУ від 03.02.2006 N 197 ( z0380-06 ) "Про затвердження форм
надання відомостей про об'єкти державної власності".
 
 Директор Департаменту
 майнових відносин та реформування
 власності Мінпаливенерго                I.Дроздов
 
 
                   Додаток
                   до Порядку,
                   затвердженого наказом
                   Мінпаливенерго
 
 
           УЗАГАЛЬНЕНI ВIДОМОСТI
       результатів інвентаризації державного
           майна, яке обліковується
        на балансі ________________, станом
             на 31.12.20__ р.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Назва  ¦  Майно за результатами   ¦ Майно, яке надійшло в термін ¦Майно, яке вибуло в термін від¦  Майно за результатами   ¦
¦п/п¦ показника ¦   попередньої щорічної   ¦  від моменту проведення  ¦моменту проведення попередньої¦ інвентаризації державного  ¦
¦  ¦  (за   ¦ інвентаризації державного  ¦   попередньої щорічної   ¦  щорічної інвентаризації  ¦майна станом на 31.12.20__ р. ¦
¦  ¦групами)(*)¦ майна, затверджені наказом ¦ інвентаризації державного  ¦   державного майна    ¦               ¦
¦  ¦      ¦    Мінпаливенерго    ¦      майна       ¦               ¦               ¦
¦  ¦      ¦------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------¦
¦  ¦      ¦Кількість,¦Первісна ¦ Залиш- ¦Кількість,¦Первісна ¦ Залиш- ¦Кількість,¦Первісна ¦ Залиш- ¦Кількість,¦Первісна ¦ Залиш- ¦
¦  ¦      ¦ інв. од. ¦вартість,¦ кова  ¦ інв. од. ¦вартість,¦ кова  ¦ інв. од. ¦вартість,¦ кова  ¦ інв. од. ¦вартість,¦ кова  ¦
¦  ¦      ¦     ¦ грн.  ¦вартість,¦     ¦ грн.  ¦вартість,¦     ¦ грн.  ¦вартість,¦     ¦ грн.  ¦вартість,¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦ грн.  ¦     ¦     ¦ грн.  ¦     ¦     ¦ грн.  ¦     ¦     ¦ грн.  ¦
¦---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------¦
¦ 1 ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦
¦---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------¦
¦  ¦ Разом:  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (*) підприємства з газопостачання та газифікації необхідно
обов'язково згрупувати  основні  засоби  наступним  чином:
1. Газопроводи всього: 1.1. Високого тиску, 1.2. Середнього тиску,
1.3. Низького тиску; 2. Споруди на газопроводах всього: 2.1. СКЗ;
2.2. ГРП, 2.3.  ШРП;  3.  Транспортні  засоби  спеціального
призначення; 4. Iнше.
 
   Голова інвентаризаційної комісії:
 
 ____________________  _____________  ________________________
    (посада)      (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
   Члени комісії:
 
 ____________________  _____________  ________________________
    (посада)      (підпис)    (прізвище та ініціали)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.08756
EUR30.72271
RUB0.41131
PLN7.07163
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка