Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення шляхом виділу Державного підприємства "Шахта імені 50-річчя Радянської України"

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2008 N 691
 
 
          Про створення шляхом виділу
        Державного підприємства "Шахта імені
          50-річчя Радянської України"
 
 
   Відповідно до Цивільного ( 435-15 )  та  Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16  ),  "Про  державну
реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), враховуючи протокол засідання науково-технічної Ради
Міністерства вугільної  промисловості  України від 19.11.2008,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Виділити зі складу Державного підприємства "Антрацит"
(далі - ДП "Антрацит") відокремлений підрозділ "Шахта імені
50-річчя Радянської України" та створити на його базі Державне
підприємство "Шахта імені 50-річчя Радянської України" (далі - ДП
"Шахта ім. 50-річчя Радянської України"),  (місцезнаходження:
94633, Луганська обл., м. Антрацит, селище Кріпенський).
 
   2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахти ім. 50-річчя
Радянської України" покласти на Стойловського О.I., за його
згодою,  до укладання контракту з керівником підприємства в
установленому порядку.
 
   3. Утворити комісію з виділу відокремленого підрозділу "Шахта
ім. 50-річчя Радянської України " ДП "Антрацит" (далі - Комісія) у
складі:
   Попович Iгор Миколайович - перший заступник генерального
директора ДП "Антрацит", голова Комісії (ідентифікаційний номер -
(...));
   Солоп Петро Олексійович - технічний директор ДП "Антрацит"
(ідентифікаційний номер - (...));
   Косов Олександр Самойлович - заступник генерального директора
з корпоративних питань ДП "Антрацит" (ідентифікаційний номер -
(...));
   Бакай Надія Миколаївна - головний бухгалтер ДП "Антрацит"
(ідентифікаційний номер - (...));
   Никифоров Олександр Власович - в.о. директора з виробництва
ДП "Антрацит" (ідентифікаційний номер - (...));
   Денисюк Володимир   Миколайович  -  головний  механік
ДП "Антрацит" (ідентифікаційний номер - (...));
   Стойловський Олександр  Iванович  -  директор  "Шахти
ім. 50-річчя Радянської України" (ідентифікаційний номер - (...));
   Усова Віра  Григорівна  -  головний  бухгалтер  "Шахти
ім. 50-річчя Радянської України" (ідентифікаційний номер - (...));
   Красіч Iгор Дмитрович - головний механік "Шахти ім. 50-річчя
Радянської України" (ідентифікаційний номер - (...)).
 
   4. Голові комісії з виділу Поповичу I.М.:
 
   4.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
спеціальному  додатку  до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого  самоврядування  за місцем знаходження підприємства
інформацію про виділ зі складу ДП "Антрацит" відокремленого
підрозділу "Шахта ім. 50-річчя Радянської України", порядок та
термін заявлення претензій кредиторами до юридичної особи у
процесі  виділу,  наявних  (відомих)  кредиторів  повідомити
персонально у письмовій формі.
 
   4.2. Встановити строки для заявлення  вимог  кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
 
   4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення  юридичної  особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи  для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.4. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділу
"Шахта ім. 50-річчя Радянської України" станом на 01.02.2009 і за
її результатами скласти розподільчий баланс, який в строк до
15.02.2009, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами,  з  висновками  комісії подати Мінвуглепрому на
затвердження.
 
   4.5. У  встановленому  порядку  попередити  працівників
ДП "Антрацит" про виділ з його складу відокремленого підрозділу
"Шахта ім. 50-річчя Радянської України" і забезпечити дотримання
їх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним
законодавством.
 
   4.6. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
 
   5. Після виконання підпункту 4.4 пункту 4 голові комісії з
виділу Поповичу I.М. передати, а в.о. директора  ДП  "Шахта
ім. 50-річчя Радянської України" Стойловському О.I. прийняти на
баланс підприємства майно, активи та  пасиви  відокремленого
підрозділу "Шахта ім. 50-річчя Радянської України" за актом
приймання-передачі відповідно до  затвердженого  розподільчого
балансу.
   Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахта  ім.  50-річчя
Радянської України" Стойловському О.Т.:
 
   6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "Шахта
ім. 50-річчя Радянської України" для формування його статутного
фонду та подати Мінвуглепрому на погодження відповідні матеріали
(висновок експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт
про оцінку вартості майна із рецензією до нього).
 
   6.2. В установленому порядку підготувати проект  статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
 
   7. Департаменту кадрової та соціальної політики Мінвуглепрому
у  встановленому порядку підготувати матеріали для укладання
контракту з директором ДП "Шахта ім. 50-річчя Радянської України".
 
   8. Установити, що ДП "Шахта ім. 50-річчя Радянської України"
є правонаступником  частини  майна,  прав  та  обов'язків
ДП "Антрацит", пов'язаних з  діяльністю  його  відокремленого
підрозділу "Шахта ім. 50-річчя Радянської України", згідно з
розподільчим балансом.
 
   9. Генеральному директору ДП "Антрацит" Узлову Ю.В.:
 
   9.1. Внести зміни до  статуту  підприємства  та  подати
Мінвуглепрому на затвердження, після чого здійснити їх державну
реєстрацію в порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
 
   9.2. Внести зміни до структури підприємства  та  подати
Мінвуглепрому на погодження.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра Корзуна А.В.
 
 Міністр                        В.Полтавець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка