Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
        МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
         09.12.2008 N 1464/768/831/638
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 40/16056
 
 
           Про затвердження Змін
       до Iнструкції про порядок обчислення
    і справляння збору за спеціальне водокористування
       водних ресурсів та збору за користування
        водами для потреб гідроенергетики
            і водного транспорту
 
 
   На виконання підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті
4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14 ), Закону  України  "Про  систему  оподаткування"
( 1251-12 ) та додатка 2 до Закону України від 03.06.2008 N 309-VI
( 309-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Зміни до Iнструкції про порядок обчислення і
справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та
збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту, затвердженої наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки
України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної  безпеки  України від 01.10.99 N 231/539/118/219
( z0711-99  ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
19.10.99 за N 711/4004 (із змінами), що додаються.
 
   2. Цей наказ та Зміни, що ним затверджені, набирають чинності
через 10 днів після їх державної реєстрації, але не раніше дня
офіційного опублікування, крім пунктів 3, 5 - 7 Змін, затверджених
цим наказом, які набирають чинності одночасно з набранням чинності
наказом  Державної  податкової  адміністрації  України  про
затвердження форм податкових розрахунків збору за спеціальне
водокористування в частині використання води  відповідно  до
підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   3. Державній податковій адміністрації України забезпечити:
 
   3.1. В установленому порядку подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3.2. Після державної реєстрації в  Міністерстві  юстиції
України доведення цього наказу до відома платників податків через
веб-сайт Державної податкової адміністрації України та засоби
масової інформації.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників керівників центральних органів виконавчої влади згідно
з розподілом функціональних обов'язків.
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                  С.В.Буряк
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України            Г.Г.Філіпчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету України
 по водному господарству                В.А.Сташук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України, Державної
                   податкової адміністрації
                   України, Міністерства
                   економіки України,
                   Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   09.12.2008
                   N 1464/768/831/638
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 40/16056
 
 
               ЗМIНИ
        до Iнструкції про порядок обчислення
     і справляння збору за спеціальне використання
       водних ресурсів та збору за користування
        водами для потреб гідроенергетики
            і водного транспорту
              ( z0711-99 )
 
 
   1. У назві та тексті Iнструкції ( z0711-99 ):
 
   1.1. Слова "використання водних ресурсів  та  збору  за
користування  водами  для  потреб гідроенергетики та водного
транспорту"  замінити  словами  "водокористування  в  частині
використання води".
 
   1.2. Слова "Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити
словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України" у відповідних відмінках.
 
   1.3. Слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінприроди".
 
   1.4. Слова "Державний комітет  України  по  геології  і
використання надр" виключити.
 
   2. У пункті 1.1 розділу I:
   після слів "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків  перед  бюджетами  та державними цільовими фондами"
доповнити словами та цифрами "а також Закону  України  від
03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 309-17 );
   слова та цифри "від 10 серпня 1992 року N 459 ( 459-92-п )
"Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів  і  встановлення  лімітів  використання  ресурсів
республіканського  значення",  від 18 травня 1999 року N 836
( 836-99-п ) "Про затвердження нормативів збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту", від 23 липня 1999
року N 1341 ( 1341-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанови  Кабінету  Міністрів України від 18 травня 1999 року
N 836" виключити;
   після слів "Про затвердження Порядку справляння збору за
спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" доповнити
словами та цифрами "від 13 березня 2002 року N 321 ( 321-2002-п )
"Про  затвердження порядку погодження та видачі дозволів на
спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459".
 
   3. Абзац третій пункту 4.6 розділу IV виключити.
 
   4. Друге речення пункту 5.1 розділу V виключити.
 
   5. Пункт 6.9 розділу VI виключити.
 
   6. Розділ VII викласти в редакції:
 
      "VII. Порядок подання розрахунків та сплати
       до бюджетів збору за водокористування
          в частині використання води
 
   Платники складають та подають до органів державної податкової
служби податкові розрахунки зборів за спеціальне водокористування
в частині використання води за формами, встановленими Державною
податковою адміністрацією України, відповідно до підпункту "ї"
підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   7. Додатки 1 - 6 до цієї Iнструкції ( z0711-99 ) виключити.
 
 Заступник директора
 Департаменту моніторингу
 адміністрування платежів
 Міністерства фінансів України             С.I.Воробей
 
 Директор Департаменту податку на
 прибуток та інших податків і зборів
 (обов'язкових платежів)
 Державної податкової
 адміністрації України               Н.В.Хоцянівська
 
 Директор Департаменту розвитку
 соціальної та гуманітарної сфери
 Міністерства економіки України            О.Л.Савенко
 
 Заступник начальника
 Управління водних ресурсів
 Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України              Л.I.Юрчак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка