Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення вимог до ВАТ "ХЕРСОНГАЗ" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            20.12.2007 N 169-р
 
 
      Про встановлення вимог до ВАТ "ХЕРСОНГАЗ"
      щодо провадження інших, крім ліцензованих,
             видів діяльності
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
             комісії регулювання електроенергетики 
   N 162-р ( vr162227-08 ) від 25.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 14.03.95  N  213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії  з  питань  регулювання  електроенергетики  України",
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного і нафтового газу, затверджених постановою НКРЕ від
30.09.2005 N 859 ( z1246-05, za246-05 ), Порядку встановлення
вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з
транспортування  природного  і  нафтового газу магістральними
трубопроводами, з  транспортування  нафти  та  нафтопродуктів
магістральними  трубопроводами  щодо  провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від
11.09.2006 N 1182 ( z1076-06 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Установити до Відкритого акціонерного  товариства  по
газопостачанню  та  газифікації  "ХЕРСОНГАЗ"  (далі  -  ВАТ
"ХЕРСОНГАЗ"), ліцензіата з розподілу природного і нафтового газу,
при провадженні ним беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів
діяльності, а саме: будівництві газових мереж та споруд на них,
газифікації,  проектної діяльності, технічного обслуговування,
реалізації скрапленого газу, реалізації товарів (крім експортних
операцій) такі вимоги: { Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням НКРЕ N 162-р ( vr162227-08 ) від
25.12.2008 }
   а) вести бухгалтерський облік інших, крім ліцензованих, видів
діяльності окремо від обліку діяльності з розподілу природного і
нафтового газу;
   б) при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності
не  допускати зловживання монопольним становищем, яке займає
ліцензіат на ринку розподілу природного і нафтового газу, щодо
споживачів та суб'єктів господарювання на інших ринках.
 
   2. Зобов'язати ВАТ "ХЕРСОНГАЗ" виконувати вимоги, визначені в
пункті 1 цього розпорядження, та надавати до Херсонського ТП НКРЕ
квартальні звіти про виконання встановлених вимог, а також про
надходження та використання коштів з інших, крім ліцензованих,
видів діяльності в розрізі кожного з цих видів діяльності.
 
   3. Рекомендувати ВАТ "ХЕРСОНГАЗ" використовувати прибуток,
отриманий від інших, крім ліцензованих, видів діяльності, на
збільшення  фінансування заходів, спрямованих на розвиток та
покращення технічного стану газових мереж і модернізацію систем
обліку газу.
 
   4. У  разі  виявлення  фактів  невиконання  ліцензіатом
установлених вимог або збитковості інших видів діяльності (на
підставі звітів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження)
Херсонському ТП НКРЕ негайно звертатися до НКРЕ з пропозицією про
перегляд рішення Комісії про встановлення вимог до ліцензіата щодо
провадження ним інших, крім ліцензованих, видів діяльності.
 
 В.о. Голови Комісії                   С.Дунайло
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка