Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)

           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
  Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
              (продукцію)
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )
 
   { Iз змінами, внесеними згідно із Законом 
    N 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 }
 
   { Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 }
 
{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
 N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
 N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
 N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
 N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
 N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
 N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
     - набуває чинності з 01.01.2000
 N 1331-XIV ( 1331-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
 N 1521-III ( 1521-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
 N 1581-III ( 1581-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
 N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
 N 1813-III ( 1813-14 ) від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
 N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
 N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
 N  195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
 - набирає чинності з 01.01.2003 року 
 N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 
 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
 N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304 }
 
 { Зміни по Закону N 3502-IV ( 3502-15 ) від 23.02.2006 будуть
  внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України 
  переліку підприємств, які мають право виробляти бензини
  моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст
  якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних
  відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ)
  від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек,
  і правил зберігання та реалізації  таких  бензинів у
  роздрібній мережі - пункти про внесення змін виключені на
  підставі Закону N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
 
{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
 N 398-V  ( 398-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31
 N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
 
 
   1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі
товари (продукцію):
 
-----------------------------------------------
Код виробів ¦Опис товару  ¦Ставки акцизного 
за УКТ ЗЕД  ¦ згідно з   ¦збору у твердих 
( 2371а-14 ) ¦ УКТ ЗЕД   ¦ставках з одиниці
       ¦        ¦товару (продук- 
       ¦        ¦ції) або у від- 
       ¦        ¦сотках до обороту
------------------------------------------------
2203 00    Пиво із солоду  0,31 грн. за 1 л
       (солодове)
 
       Легкі дистиляти:
 
2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
       процесів     1000 кг
       переробки
 
2710 11 15 00 для хімічних   12 євро
       перетворень у  за 1000 кг
       процесах, крім
       зазначених у
       товарній
       підкатегорії
       2710 11 11 00
 
       Бензини спеціальні:
 
2710 11 21 00 уайт-спірит   12 євро за 1000
                кг
 
2710 11 25 00 інші спеціальні 20 євро за
       бензини     1000 кг
 
       Бензини моторні:
 
2710 11 31 00 бензини     20 євро за
       авіаційні    1000 кг
 
2710 11 70 00 паливо для    20 євро за
       реактивних    1000 кг
       двигунів
 
2710 11 90 00 інші легкі    20 євро за
       дистиляти    1000 кг
 
       Середні дистиляти:
 
2710 19 11 00 для специфічних  20 євро за
       процесів     1000 кг
       переробки
 
2710 19 15 00 для хімічних   12 євро за
       перетворень у   1000 кг
       процесах, крім
       зазначених у
       товарній
       підкатегорії
       2710 19 11 00
 
       гас:
 
2710 19 21 00 паливо для    12 євро за
       реактивних    1000 кг
       двигунів
 
2710 19 25 00 інший гас    20 євро за
                1000 кг
 
2710 19 29 00 інші середні   20 євро за
       дистиляти    1000 кг
 
       бензини моторні,
       з вмістом свинцю
       0,013 г/л або
       менше:
 
2710 11 41 11 сумішеві, з    110 євро за
2710 11 41 31 вмістом не менш  1000 кг
2710 11 41 91 як 5 мас. %
2710 11 45 11 високооктанової
2710 11 49 11 кисневмісної
       добавки або етил-
       трет-бутилового
       ефіру або їх
       суміші:
       А-76 Ек, А-80 Ек,
       А-92 Ек, АI-93 Ек,
       А-95 Ек, А-98 Ек
       А-98 Ек
 
2710 11 41 19 А-72, А-76,    110 євро за
2710 11 41 39 А-80, А-90, А-91, 1000 кг
2710 11 41 99 А-92, АI-93,
2710 11 45 99 А-95, А-96, А-98
2710 11 49 99 та бензини
       моторні інших
       марок
 
2710 11 51 00 бензини моторні,  110 євро за
2710 11 59 00 з вмістом свинцю  1000 кг
       більш як
       0,013 г/л:
       А-72, А-76, А-80,
       А-90, А-91, А-92,
       АI-93, А-95, А-96,
       А-98 та бензини
       моторні інших
       марок
 
2710 19 31  Важкі дистиляти  з вмістом масової
2710 19 35  (дизельне пальне) частини сірки понад
2710 19 41           0,2 відсотка -
2710 19 45 00          45 євро за 1000 кг,
2710 19 49 00          не більше
                0,2 відсотка -
                35 євро за 1000 кг,
                не більше
                0,035 відсотка -
                30 євро за 1000 кг,
                не більше
                0,005 відсотка -
                20 євро за
                1000 кг
 
3811 19 00 00 Високооктано-    0
       ві кисневміс-
       ні  домішки
       до бензинів
       (ТУУ
       30183376.001-
       2000)
 
   Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які
мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України ( 705-2005-п ).
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   Високооктанові  кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з
обов'язковою їх денатурацією бензином виробляються державними
спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР
від 23.12.97, N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, N 311-XIV
( 311-14 ) від 11.12.98, N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99,
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000;
стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного
мита на підставі Закону N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002  - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, N 3502-IV ( 3502-15 ) від
23.02.2006, N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006, N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
 
   2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих
сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в
Україну) товарів (продукції).
{ Частина перша статті 2 в редакції Закону N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
 
   Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день
подання митної декларації.
 
   Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України
за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє
на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару
(продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
 
 
   (  Статтю  3  виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
 
 
   (  Статтю  4  виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 ) 
 
 
   3. Встановити, що  ставки  акцизного  збору  та  ставки
специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що
містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
 
 
   ( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
 
 
   ( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
 
 
   ( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
 
 
   ( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
 
 
   8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на
пиво із солоду (солодове) (код згідно з УКТ ЗЕД 2203 00)
( 2371а-14 ) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару
(продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр.
{ Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 липня 1996 року
     N 313/96-В
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка