Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 року N 46

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 368
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 листопада 2004 р.
                   за N 1394/9993
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 602 ( z1367-05 ) від 03.11.2005 )
 
       Про внесення змін до наказу Міністерства
          аграрної політики України
          від 7 березня 2001 року N 46
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
25 серпня 2004 року N 1097 ( 1097-2004-п ) "Про підвищення з
1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства аграрної політики України
від 7 березня 2001 року N 46 ( z0386-01 ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують
сільське господарство", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 4 травня 2001 року за N 386/5577, із  змінами  і
доповненнями, такі зміни:
 
   1.1. Викласти додатки 1-12 у редакції, що додається.
 
   2. Установити, що посадові оклади (ставки заробітної плати)
для працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське
господарство,  у  розмірах,  передбачених  додатками  1 - 12,
застосовуються з 1 вересня 2004 року.
 
   3. Департаменту з контролю апарату Міністерства та роботи з
персоналом (Шведов В.Г.), Управлінню реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) унести відповідні
зміни  до  контрактів  з  керівниками  бюджетних установ та
організацій, що випливають з цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці та
 соціальної політики України              В.I.Тьоткін
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                         С.Л.Цокол
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів (ставок заробітної плати)
     працівників підприємств, установ і організацій
         державної ветеринарної медицини
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Найменування посад      ¦Місячні посадові оклади¦
¦                    ¦ (ставки заробітної  ¦
¦                    ¦  плати), гривень  ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦          1          ¦      2      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           I. Керівні працівники           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Директор Центральної державної     ¦    428-488    ¦
¦лабораторії ветеринарної медицини    ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Директор республіканської в Автономній ¦    390-476    ¦
¦Республіці Крим державної лабораторії  ¦            ¦
¦ветеринарної медицини; начальник    ¦            ¦
¦республіканської в Автономній Республіці¦            ¦
¦Крим державної лікарні ветеринарної   ¦            ¦
¦медицини                ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Начальники (директори): зональної    ¦    351-449    ¦
¦спеціалізованої державної лабораторії  ¦            ¦
¦ветеринарної медицини з хвороб тварин; ¦            ¦
¦міжобласної спеціалізованої державної  ¦            ¦
¦лабораторії ветеринарної медицини з   ¦            ¦
¦хвороб птиці              ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Начальники (директори): обласної    ¦    341-438    ¦
¦державної лабораторії ветеринарної   ¦            ¦
¦медицини; обласної державної лікарні  ¦            ¦
¦ветеринарної медицини; Київської,    ¦            ¦
¦Севастопольської міських державних   ¦            ¦
¦лабораторій ветеринарної медицини;   ¦            ¦
¦об'єднання ветеринарної медицини в   ¦            ¦
¦м. Києві; Севастопольської міської   ¦            ¦
¦державної лікарні ветеринарної медицини ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Начальники: районної державної лікарні ¦    321-408    ¦
¦ветеринарної медицини; районної     ¦            ¦
¦державної лікарні ветеринарної медицини ¦            ¦
¦в м. Києві               ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Завідувачі (начальники) відділів:    ¦    321-400    ¦
¦Центральної державної лабораторії    ¦            ¦
¦ветеринарної медицини; республіканської ¦            ¦
¦в Автономній Республіці Крим державної ¦            ¦
¦лабораторії ветеринарної медицини;   ¦            ¦
¦республіканської в Автономній Республіці¦            ¦
¦Крим державної лікарні ветеринарної   ¦            ¦
¦медицини; об'єднання ветеринарної    ¦            ¦
¦медицини в м. Києві; Севастопольської  ¦            ¦
¦міської державної лікарні ветеринарної ¦            ¦
¦медицини                ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Завідувачі відділів: зональної та    ¦    311-379    ¦
¦міжобласної спеціалізованої, обласної  ¦            ¦
¦державних лабораторій ветеринарної   ¦            ¦
¦медицини; Київської, Севастопольської  ¦            ¦
¦міських державних лабораторій      ¦            ¦
¦ветеринарної медицини; обласної     ¦            ¦
¦державної лікарні ветеринарної медицини;¦            ¦
¦регіональної служби державного     ¦            ¦
¦ветеринарно-санітарного контролю та   ¦            ¦
¦нагляду на кордоні та транспорті;    ¦            ¦
¦начальники: державної лабораторії    ¦            ¦
¦ветеринарної медицини по дослідженню  ¦            ¦
¦шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту¦            ¦
¦державного ветеринарно-санітарного   ¦            ¦
¦контролю та нагляду на державному    ¦            ¦
¦кордоні та транспорті; станцій боротьби ¦            ¦
¦зі сказом; районної лікарні в місті;  ¦            ¦
¦завідувачі: загонів по боротьбі з    ¦            ¦
¦лейкозом, туберкульозом; районної    ¦            ¦
¦лікарні в місті; головні фахівці:    ¦            ¦
¦підприємств, установ та організацій   ¦            ¦
¦ветеринарної медицини          ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Начальники (директори): районної,    ¦    294-370    ¦
¦міжрайонної, міської (крім міст Києва і ¦            ¦
¦Севастополя) державної лабораторії   ¦            ¦
¦ветеринарної медицини; міської (крім  ¦            ¦
¦міст Києва і Севастополя) державної   ¦            ¦
¦лікарні ветеринарної медицини;     ¦            ¦
¦завідувачі відділів: міжрайонної,    ¦            ¦
¦міської державної лабораторії      ¦            ¦
¦ветеринарної медицини, районної, міської¦            ¦
¦державної лікарні ветеринарної медицини ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Завідувачі: дільничної лікарні,     ¦    311-360    ¦
¦дільниці, пункту, клініки ветеринарної ¦            ¦
¦медицини; державної лабораторії     ¦            ¦
¦ветеринарно-санітарної експертизи на  ¦            ¦
¦ринку                  ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Завідувачі: аптеки (аптечного пункту,  ¦    301-341    ¦
¦аптечного кіоску) ветеринарної медицини ¦            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦             II. Фахівці              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Провідний лікар ветеринарної медицини  ¦    311-370    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Фахівець (лікар ветеринарної медицини): ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦I категорії               ¦    301-351    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦II категорії              ¦    294-341    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Фахівці (лікар ветеринарної медицини)  ¦    283-332    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,¦            ¦
¦лаборант:                ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦I категорії               ¦    283-301    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦II категорії              ¦    283-294    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Фахівці, зайняті на роботах з      ¦    273-287    ¦
¦рентгенівською, радіологічною,     ¦            ¦
¦радіаційною, радіометричною,      ¦            ¦
¦дозиметричною, радіохімічною, вакуумною,¦            ¦
¦електронною, телеметричною,       ¦            ¦
¦ультразвуковою, хімічною апаратурою,  ¦            ¦
¦обладнаннями, приладами, препаратами  ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,¦    273-283    ¦
¦лаборанти всіх категорій        ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Молодший персонал ветеринарної медицини:¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ветеринарний санітар          ¦    235-245    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦дезінфектор               ¦    235-245    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         III. Головні бухгалтери            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦а) централізованої бухгалтерії при   ¦            ¦
¦управлінні ветеринарної медицини:    ¦            ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦в Автономній Республіці Крим, областях ¦    262-311    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦містах Києві та Севастополі       ¦    262-301    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦у містах обласного значення, районах  ¦    262-283    ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦б) регіональної служби державного    ¦    273-301    ¦
¦ветеринарно-санітарного контролю та   ¦            ¦
¦нагляду на державному кордоні та    ¦            ¦
¦транспорті               ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
7 лютого 2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" установити, що посадові оклади головних
бухгалтерів бюджетних установ та організацій встановлюються на
10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемою посадових окладів, затвердженою цим наказом.
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів (ставок заробітної плати)
    працівників служб насіннєвого контролю, карантину
   та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників
    і хвороб, з охорони прав на сорти рослин, ведення
     лісового господарства, центру стандартизації та
      сертифікації, лабораторій якості продукції,
            інших організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Найменування посад       ¦ Місячні посадові  ¦
¦                     ¦  оклади (ставки  ¦
¦                     ¦ заробітної плати), ¦
¦                     ¦    гривень    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦          1           ¦     2     ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Начальники (директори): Української    ¦    301-341    ¦
¦державної насіннєвої інспекції, Головної ¦           ¦
¦державної інспекції з карантину рослин,  ¦           ¦
¦Державної інспекції з охорони прав на   ¦           ¦
¦сорти рослин, Українського державного   ¦           ¦
¦центру стандартизації та сертифікації,  ¦           ¦
¦Української державної           ¦           ¦
¦помологічно-ампелографічної інспекції   ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Начальники (директори) державних (в    ¦    283-332    ¦
¦Автономній Республіці Крим), зональних  ¦           ¦
¦(обласних): насіннєвої інспекції,     ¦           ¦
¦інспекції з карантину рослин, прикордонної¦           ¦
¦інспекції з карантину рослин, державного ¦           ¦
¦центру експертизи сортів рослин, державної¦           ¦
¦інспекції з охорони прав на сорти рослин, ¦           ¦
¦станції захисту рослин, Київської міської ¦           ¦
¦державної інспекції по якості       ¦           ¦
¦плодоовочевої продукції і тари      ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Завідувачі: Української державної     ¦    283-321    ¦
¦контрольно-виробничої лабораторії     ¦           ¦
¦продуктів м'ясної і молочної       ¦           ¦
¦промисловості, Центральної лабораторії  ¦           ¦
¦продуктів переробки плодоовочів, картоплі ¦           ¦
¦і винограду, Центральної лабораторії   ¦           ¦
¦виноробної промисловості         ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Головні фахівці: служб карантину та    ¦    280-321    ¦
¦захисту рослин, державних насіннєвих   ¦           ¦
¦інспекцій, державних інспекцій з охорони ¦           ¦
¦прав на сорти рослин, центру       ¦           ¦
¦стандартизації та сертифікації, ведення  ¦           ¦
¦лісового господарства, Київської міської ¦           ¦
¦державної інспекції по якості       ¦           ¦
¦плодоовочевої продукції і тари, державної ¦           ¦
¦помологічно-ампелографічної інспекції   ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Завідувачі: державної (в Автономній    ¦    273-321    ¦
¦Республіці Крим), міжобласної, обласної  ¦           ¦
¦(прикордонної) контрольно-токсикологічної ¦           ¦
¦лабораторії, біолабораторії, лабораторії ¦           ¦
¦прогнозів і діагностики розвитку та    ¦           ¦
¦поширення шкідників і хвороб       ¦           ¦
¦сільськогосподарських культур; завідувачі ¦           ¦
¦(начальники) обласного відділу з ведення ¦           ¦
¦лісового господарства           ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Начальники (директори): державної     ¦    273-311    ¦
¦сортодослідної станції, державної міської ¦           ¦
¦(у м. Києві) інспекції з карантину рослин;¦           ¦
¦завідувачі (начальники) державних:    ¦           ¦
¦міжрайонної, районної, міської насіннєвої ¦           ¦
¦інспекції, станції захисту рослин;    ¦           ¦
¦завідувачі: державної (в Автономній    ¦           ¦
¦Республіці Крим), міжобласної, обласної  ¦           ¦
¦електрофорезної лабораторії,       ¦           ¦
¦науково-дослідної карантинної лабораторії ¦           ¦
¦(у складі Головної державної інспекції з ¦           ¦
¦карантину рослин);            ¦           ¦
¦завідувачі (начальники) відділів: Головної¦           ¦
¦державної інспекції з карантину рослин,  ¦           ¦
¦Української державної насіннєвої     ¦           ¦
¦інспекції, метрологічного забезпечення  ¦           ¦
¦радіологічного і дозиметричного контролю, ¦           ¦
¦центру стандартизації та сертифікації,  ¦           ¦
¦Київської міської державної інспекції по ¦           ¦
¦якості плодоовочевої продукції і тари,  ¦           ¦
¦державної помологічно-ампелографічної   ¦           ¦
¦інспекції                 ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Завідувачі державної: зональної      ¦    273-301    ¦
¦карантинної лабораторії, обласної     ¦           ¦
¦(зональної) лабораторії насіннєвої    ¦           ¦
¦інспекції, обласної виробничої лабораторії¦           ¦
¦продуктів переробки плодоовочів, картоплі ¦           ¦
¦і винограду, регіональної лабораторії з  ¦           ¦
¦охорони прав на сорти рослин; завідувачі ¦           ¦
¦(начальники) прикордонного пункту з    ¦           ¦
¦карантину рослин, районного відділу    ¦           ¦
¦(служби) з ведення лісового господарства ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Завідувачі відділів: Центральної     ¦    273-294    ¦
¦лабораторії виноробної промисловості,   ¦           ¦
¦Центральної, обласної виробничої     ¦           ¦
¦лабораторії продуктів переробки      ¦           ¦
¦плодоовочів, картоплі і винограду,    ¦           ¦
¦Української державної           ¦           ¦
¦контрольно-виробничої лабораторії     ¦           ¦
¦продуктів м'ясної і молочної       ¦           ¦
¦промисловості; завідувачі: пункту прогнозу¦           ¦
¦станції захисту рослин, опорного пункту  ¦           ¦
¦державної сортодослідної станції     ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Головні фахівці районних державних    ¦    235-301    ¦
¦сортодослідних станцій, державних     ¦           ¦
¦насіннєвих інспекцій, служб з ведення   ¦           ¦
¦лісового господарства           ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Головна державна інспекція захисту рослин ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Начальник Головної державної інспекції  ¦    321-360    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Начальники відділів            ¦    301-341    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Головні фахівці              ¦    294-332    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Провідні фахівці             ¦    294-311    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Фахівці:                 ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦I категорії                ¦    283-301    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦II категорії               ¦    273-294    ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Фахівці, які мають вищу освіту      ¦    273-283    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів працівників обласних
       сільськогосподарських виставок, установ
         та організацій хлібопродуктів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Найменування посад   ¦ Місячні посадові оклади, гривень ¦
¦              ¦------------------------------------¦
¦              ¦ поза групою,  ¦   II група   ¦
¦              ¦  I група   ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Обласні сільськогосподарські виставки         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Директор          ¦  301-351   ¦   283-341   ¦
¦сільськогосподарської   ¦        ¦          ¦
¦виставки          ¦        ¦          ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Головний фахівець     ¦  283-311   ¦   273-294   ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Фахівець:         ¦        ¦          ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦I категорії        ¦  273-283   ¦   273-283   ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦II категорії        ¦  262-273   ¦   262-273   ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Фахівець          ¦  253-262   ¦   253-262   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Державні хлібні інспекції          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник Державної    ¦  294-351   ¦   283-341   ¦
¦хлібної інспекції     ¦        ¦          ¦
¦Автономної Республіки   ¦        ¦          ¦
¦Крим, області       ¦        ¦          ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Головний державний     ¦  283-341   ¦   283-332   ¦
¦інспектор         ¦        ¦          ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Завідувач лабораторії   ¦  283-332   ¦   283-332   ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Державний інспектор    ¦  253-294   ¦   253-294   ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Начальник портового пункту ¦  283-341   ¦   283-341   ¦
¦Державної хлібної     ¦        ¦          ¦
¦інспекції         ¦        ¦          ¦
¦---------------------------+----------------+-------------------¦
¦Начальник станції     ¦  283-332   ¦   283-332   ¦
¦прикордонного пункту    ¦        ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Продовження додатка 3
------------------------------------------------------------------
¦     Найменування посад    ¦ Місячні посадові оклади, ¦
¦                  ¦     гривень      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Випробувальні лабораторії          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник (директор) Центральної  ¦     301-341      ¦
¦державної випробувальної      ¦              ¦
¦лабораторії сільськогосподарської ¦              ¦
¦сировини і харчової продукції   ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Завідувачі відділів Центральної  ¦     283-332      ¦
¦державної випробувальної      ¦              ¦
¦лабораторії сільськогосподарської ¦              ¦
¦сировини і харчової продукції   ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Начальники (завідувачі) державних ¦     294-332      ¦
¦регіональних випробувальних    ¦              ¦
¦лабораторій сільськогосподарської ¦              ¦
¦сировини та харчової продукції   ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Завідувачі відділів державних   ¦     283-321      ¦
¦регіональних випробувальних    ¦              ¦
¦лабораторій сільськогосподарської ¦              ¦
¦сировини та харчової продукції   ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Провідні фахівці          ¦     253-301      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Місячні посадові оклади для працівників державних хлібних
інспекцій та обласних сільськогосподарських виставок Автономної
Республіки Крим та областей встановлюються:
   поза групою - в Автономній Республіці Крим, Луганській,
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській,
Одеській, Харківській областях;
   перша група - у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській,
Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій,
Черкаській, Чернігівській областях;
   друга група   -   у   Волинській,   Закарпатській,
Iвано-Франківській, Рівненській,  Тернопільській,  Чернівецькій
областях.
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      головного управління відтворення, охорони
       рибних ресурсів і регулювання рибальства
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Найменування посад     ¦ Місячні посадові оклади, ¦
¦                  ¦     гривень     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Начальник головного управління   ¦     379-400     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Начальники основних відділів,    ¦     294-360     ¦
¦начальник флоту, капітан флоту,   ¦              ¦
¦головні фахівці, завідувач     ¦              ¦
¦лабораторії             ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Начальники інших відділів      ¦     273-321     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Старші: державний інспектор з    ¦     311-351     ¦
¦конвенційного рибальства, державний ¦              ¦
¦інспектор              ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Державний інспектор з конвенційного ¦     283-311     ¦
¦рибальства, державний інспектор   ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Провідні фахівці          ¦     311-332     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Фахівці: I категорії        ¦     294-311     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦     II категорії        ¦     273-294     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦без категорії            ¦     253-273     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівників і фахівців
     басейнових управлінь відтворення, охорони рибних
        ресурсів і регулювання рибальства
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Найменування посад     ¦Місячний посадовий оклад,¦
¦                   ¦    гривень     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Начальник басейнового управління   ¦     273-370     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Начальники основних відділів,     ¦     273-341     ¦
¦начальник флоту, капітан флоту,    ¦             ¦
¦головні фахівці, завідувач лабораторії¦             ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Начальники інших відділів       ¦     262-311     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Старший державний інспектор з     ¦     301-341     ¦
¦конвенційного рибальства, старший   ¦             ¦
¦державний інспектор          ¦             ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Державний інспектор з конвенційного  ¦     273-321     ¦
¦рибальства, державний інспектор    ¦             ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Провідні спеціалісти         ¦     311-321     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Фахівці: I категорії         ¦     294-311     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦     II категорії         ¦     273-294     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦без категорії             ¦     262-273     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Техніки: I категорії         ¦     245-262     ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦     II категорії         ¦     235-245     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівників і фахівців
         державних інспекцій рибоохорони
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Найменування посад      ¦ Місячні посадові  ¦
¦                     ¦ оклади, гривень   ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦          1           ¦      2     ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Старший державний інспектор - начальник ¦    283-360    ¦
¦регіональної державної інспекції     ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Старший державний інспектор - начальник ¦    273-341    ¦
¦державної інспекції, старший державний  ¦           ¦
¦інспектор з конвенційного рибальства,  ¦           ¦
¦старший державний інспектор       ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Державний інспектор з конвенційного   ¦    273-321    ¦
¦рибальства, державний інспектор,     ¦           ¦
¦районний державний інспектор       ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Дільничний державний інспектор, молодший ¦    245-311    ¦
¦державний інспектор           ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Начальники експедиції з упорядкування  ¦    301-321    ¦
¦нерестовищ, проектно-розвідувальної та  ¦           ¦
¦іхтіологічної груп            ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Начальники станцій (пунктів):      ¦    273-301    ¦
¦рибоводно-меліоративної,         ¦           ¦
¦контрольно-спостережної         ¦           ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Провідні спеціалісти           ¦    301-311    ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Фахівці: I категорії           ¦    294-301    ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦     II категорії          ¦    273-294    ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦без категорії              ¦    262-273    ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦Техніки: I категорії           ¦    245-262    ¦
¦-----------------------------------------+----------------------¦
¦     II категорії          ¦    235-245    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 7
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівників і фахівців
          рибоводних підприємств та
        виробничо-акліматизаційних станцій
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посад ¦  Місячні посадові оклади за групами  ¦
¦           ¦      підприємств, гривень      ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦           ¦   I    ¦   II   ¦   III   ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦Директор рибоводного ¦  341-360  ¦  311-341  ¦  273-311  ¦
¦заводу,       ¦       ¦       ¦       ¦
¦виробничо-акліматиза-¦       ¦       ¦       ¦
¦ційної станції    ¦       ¦       ¦       ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦Головні фахівці:   ¦  301-321  ¦  301-321  ¦   -   ¦
¦рибовод, іхтіолог,  ¦       ¦       ¦       ¦
¦іхтіопатолог та інші ¦       ¦       ¦       ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦Провідні фахівці   ¦  301-311  ¦  301-311  ¦   -   ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦Фахівці: I категорії ¦  294-301  ¦  294-301  ¦  294-301  ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦     II категорії¦  273-294  ¦  273-294  ¦  273-294  ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦    без категорії¦  262-273  ¦  262-273  ¦  262-273  ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦Техніки: I категорії ¦  245-262  ¦  245-262  ¦  245-262  ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦     II категорії¦  235-245  ¦  235-245  ¦  235-245  ¦
¦---------------------+--------------+-------------+-------------¦
¦           ¦       ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 8
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
     місячних посадових окладів керівників і фахівців
        нерестово-вирощувальних господарств
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування ¦Місячні посадові оклади за групами господарств, ¦
¦  посад   ¦          гривень           ¦
¦        ¦------------------------------------------------¦
¦        ¦    I    ¦   II    ¦   III   ¦
¦---------------+----------------+---------------+---------------¦
¦Начальник   ¦  332-351   ¦311-332    ¦  294-311  ¦
¦---------------+----------------+---------------+---------------¦
¦Головний    ¦  301-321   ¦  283-301  ¦    -    ¦
¦рибовод    ¦        ¦        ¦        ¦
¦---------------+----------------+---------------+---------------¦
¦Провідний   ¦  294-311   ¦  273-294  ¦  273-294  ¦
¦фахівець    ¦        ¦        ¦        ¦
¦---------------+----------------+---------------+---------------¦
¦Майстер    ¦  245-283   ¦  245-283  ¦  245-283  ¦
¦ділянки,    ¦        ¦        ¦        ¦
¦рибовод    ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 9
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів членів екіпажів суден
          морського та річкового флоту
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Наймену- ¦ Місячні посадові оклади за групами суден, гривень ¦
¦ вання  ¦-----------------------------------------------------¦
¦ посад  ¦   I   ¦  II  ¦  III  ¦  IV  ¦  V  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            1. Морські судна            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Капітан  ¦  283   ¦  294  ¦  301  ¦  311  ¦ 321  ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Старший  ¦  -   ¦   -  ¦  294  ¦  301  ¦ 311  ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦капітана ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦2-й    ¦  -   ¦   -  ¦  283  ¦  294  ¦ 301  ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦капітана ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦3-й    ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  283  ¦ 294  ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦капітана ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Старший  ¦  273   ¦  283  ¦  294  ¦  301  ¦ 311  ¦
¦механік  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦2-й    ¦  -   ¦   -  ¦  283  ¦  294  ¦ 301  ¦
¦механік  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦3-й    ¦  -   ¦   -  ¦  273  ¦  283  ¦ 294  ¦
¦механік  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Електро- ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 294  ¦
¦механік  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Начальник ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 294  ¦
¦радіо-  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦станції  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Радіо-  ¦  -   ¦   -  ¦  273  ¦  283  ¦ 283  ¦
¦оператор ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            2. Річкові судна            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Капітан - ¦  294  ¦  301  ¦  311  ¦  -   ¦  -  ¦
¦1-й    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦механіка ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Механік - ¦  283  ¦  294  ¦  301  ¦  -   ¦  -  ¦
¦1-й    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦штурман  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Моторист- ¦  262  ¦  273  ¦  283  ¦  -   ¦  -  ¦
¦стерновий ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Старшина- ¦  262  ¦  273  ¦  283  ¦  -   ¦  -  ¦
¦моторист ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         3. Дебаркадери та брандвахти         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Шкіпер  ¦  262  ¦  262  ¦  262  ¦  -   ¦  -  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          4. Земснаряди та землесоси          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Командир ¦  294  ¦  301  ¦  311  ¦  -   ¦  -  ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦1-й    ¦  283  ¦  294  ¦  301  ¦  -   ¦  -  ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦командира ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦Механік  ¦  294  ¦  301  ¦  311  ¦  -   ¦  -  ¦
¦----------+-----------+----------+----------+----------+--------¦
¦1-й    ¦  283  ¦  294  ¦  301  ¦  -   ¦  -  ¦
¦помічник ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
¦механіка ¦      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
          5. Плавальний склад суден
 
------------------------------------------------------------------
¦  Найменування посад  ¦  Місячні посадові оклади, гривень  ¦
¦             ¦--------------------------------------¦
¦             ¦на суднах морського¦  на суднах   ¦
¦             ¦    флоту    ¦ річкового флоту ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Боцман          ¦    283    ¦    273    ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Старші: моторист,    ¦    283    ¦    273    ¦
¦машиніст, електрик    ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Машиніст, моторист,   ¦    283    ¦    262    ¦
¦електрик         ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Матрос I класу      ¦    283    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Матрос          ¦    273    ¦    262    ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Кухар I категорії    ¦    283    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Кухар II категорії    ¦    283    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Буфетник-прибиральник  ¦    273    ¦    -     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 10
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівників і фахівців
    лабораторії іхтіопатологічного, протиепізоотичного
          та ветеринарного контролю
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посад  ¦ Місячні посадові оклади працівників  ¦
¦            ¦     лабораторії, гривень     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Начальник (директор)  ¦        351-449         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Завідувач відділу   ¦        321-379         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Провідний лікар    ¦        311-370         ¦
¦ветеринарної медицини ¦                    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Лікар ветеринарної   ¦        283-332         ¦
¦медицини        ¦                    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Фельдшер (технік)   ¦        283-301         ¦
¦ветеринарної медицини ¦                    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Лаборант        ¦        273-283         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦Молодший персонал   ¦                    ¦
¦ветеринарної медицини: ¦                    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦санітар        ¦        235-245         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦дезінфектор      ¦        235-245         ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 11
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів (ставок заробітної плати)
   спеціалістів і службовців служб насіннєвого контролю,
    карантину та захисту сільськогосподарських рослин
     від шкідників і хвороб, з охорони прав на сорти
     рослин, ведення лісового господарства, центру
      стандартизації та сертифікації, лабораторій
       якості продукції, установ та організацій
     рибного господарства, хлібопродуктів (державних
     випробувальних лабораторій сільськогосподарської
    сировини та харчової продукції, державних хлібних
         інспекцій) та інших організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Найменування посад     ¦ Місячні посадові оклади, ¦
¦                  ¦     гривень     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦         1         ¦       2       ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Провідні фахівці: агроном, агроном з¦      253-294     ¦
¦насінництва, радіолог, агрохімік,  ¦              ¦
¦біохімік, токсиколог, ґрунтознавець,¦              ¦
¦іхтіолог, іхтіопатолог, рибовод,  ¦              ¦
¦гідробіолог, гідролог,       ¦              ¦
¦агролісомеліоратор, метролог,    ¦              ¦
¦мисливствознавець, фахівці з    ¦              ¦
¦карантину рослин, з охорони прав на ¦              ¦
¦сорти рослин, державних хлібних   ¦              ¦
¦інспекцій, з охорони і захисту   ¦              ¦
¦лісів, лісовідновлення,       ¦              ¦
¦лісокористування, електронник,   ¦              ¦
¦програміст, економіст, юрисконсульт,¦              ¦
¦перекладач, бухгалтер (з дипломом  ¦              ¦
¦спеціаліста), бухгалтер-ревізор та ¦              ¦
¦інші                ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Фахівці: агроном, агроном з     ¦              ¦
¦насінництва, радіолог, агрохімік,  ¦              ¦
¦біохімік, ґрунтознавець, токсиколог,¦              ¦
¦іхтіолог, іхтіопатолог, рибовод,  ¦              ¦
¦гідробіолог, гідролог,       ¦              ¦
¦агролісомеліоратор, метролог,    ¦              ¦
¦мисливствознавець, фахівці з    ¦              ¦
¦карантину рослин, з охорони прав на ¦              ¦
¦сорти рослин, установ та організацій¦              ¦
¦хлібопродуктів, з охорони та захисту¦              ¦
¦лісів, лісовідновлення,       ¦              ¦
¦лісокористування, електронник,   ¦              ¦
¦програміст, економіст, юрисконсульт,¦              ¦
¦бухгалтер, бухгалтер-ревізор та   ¦              ¦
¦інші:                ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦      I категорії       ¦     245-283     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦      II категорії      ¦     245-262     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Фахівці всіх спеціальностей, старший¦     235-262     ¦
¦лаборант, який має вищу освіту,   ¦              ¦
¦майстер               ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Техніки, лаборанти всіх       ¦              ¦
¦спеціальностей           ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦      I категорії       ¦     235-262     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦      II категорії      ¦     235-253     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦     техніки, лаборанти     ¦     235-245     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Завідувачі: канцелярії, центрального¦     235-273     ¦
¦складу (складу), господарства, інших¦              ¦
¦підрозділів             ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Старші: інспектор, касир,      ¦     235-253     ¦
¦стенографістка I категорії     ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦Iнші фахівці та технічні службовці: ¦     235-245     ¦
¦інспектор, касир, друкарка (усіх  ¦              ¦
¦категорій), секретар-друкарка,   ¦              ¦
¦експедитор, агент із забезпечення, ¦              ¦
¦діловод, табельник         ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Трач
 
 
                   Додаток 12
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   07.03.2001 N 46
                   ( z0386-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 368)
 
 
               СХЕМА
       місячних окладів робітників загальних
      для всіх бюджетних установ та організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
¦    Найменування професій    ¦ Місячні оклади, гривень ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦1. Робітники, які виконують просту, ¦              ¦
¦некваліфіковану або допоміжну    ¦              ¦
¦роботу:               ¦              ¦
¦опалювач, підсобний робітник,    ¦     229-235     ¦
¦прибиральник виробничих (службових) ¦              ¦
¦приміщень, території, сторож та інші¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦2. Робітники, які виконують    ¦              ¦
¦малокваліфіковані роботи:      ¦              ¦
¦водії автомобіля, дезінфектор, єгер,¦     229-245     ¦
¦конюх                ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦3. Робітники, які виконують     ¦              ¦
¦кваліфіковані (складні) роботи:   ¦              ¦
¦слюсар, слюсар-ремонтник, столяр,  ¦     235-253     ¦
¦електрик, електромеханік,      ¦              ¦
¦дозиметрист, оператор,       ¦              ¦
¦налагоджувальник, робітник-рибовод ¦              ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦4. Робітники, які виконують     ¦              ¦
¦висококваліфіковані (особливо    ¦              ¦
¦складні та відповідальні) роботи:  ¦              ¦
¦з ремонту та налагодження      ¦     253-262     ¦
¦електронного та іншого особливо   ¦              ¦
¦складного обладнання, механіки та  ¦              ¦
¦інші                ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.I.Тра
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка