Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рамкова угода між Урядом України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

             Рамкова угода
     між Урядом України і Урядом Алжирської Народної
      Демократичної Республіки про співробітництво
        у сфері дослідження та використання
        космічного простору в мирних цілях
 
 
    { Угоду затверджено Постановою КМ N 964 ( 964-2008-п )
         від 05.11.2008 }
 
 
 
   Дата підписання:          05.12.2007 р.
   Дата набрання чинності для України: 04.12.2008 р.
 
   Уряд України  та  Уряд Алжирської Народної Демократичної
Республіки, далі - Сторони,
 
   - враховуючи інтерес розвитку співробітництва між космічними
агентствами обох держав з метою розробки та виконання програм
співробітництва в космічній сфері;
 
   - враховуючи прагнення обох держав розширити двостороннє
співробітництво в різних сферах використання космічного простору в
мирних цілях та сприяти розвитку космічних технологій мирного
призначення;
 
   - враховуючи  положення Договору про принципи діяльності
держав з дослідження та  використання  космічного  простору,
включаючи Місяць  та  інші  небесні  тіла  ( 995_480 ) від
27 січня 1967 року, а також інших багатосторонніх договорів про
дослідження та використання космічного простору, учасницями яких є
держави обох Сторін,
 
   - прагнучи  підтримувати  промислове  та   комерційне
співробітництво між компаніями обох держав в космічній сфері;
 
   - визнаючи взаємні переваги, що могли б бути результатом
тіснішої співпраці між двома державами в цій сфері;
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
             Правові засади
 
   Відповідно до чинного законодавства держави кожної із Сторін,
а також загальновизнаних норм і принципів міжнародного права,
Сторони розвивають співробітництво у  сфері  дослідження  та
використання космічного простору в мирних цілях.
 
               Стаття 2
 
           Сфери співробітництва
 
   1. Проекти  зі  співробітництва  в  рамках  цієї  Угоди
здійснюються на основі рівності та взаємності, із врахуванням
інтересів Сторін. Співробітництво, визначене в рамках цієї Угоди,
може здійснюватися в наступних сферах:
 
   a) Спостереження Землі та атмосфери з космосу;
 
   b) Космічний зв'язок;
 
   c) Супутникові навігація та визначення місцезнаходження;
 
   d) Супутникові системи;
 
   e) Наземна інфраструктура для прийому, обробки, зберігання,
розповсюдження і використання результатів космічних досліджень;
 
   f) Послуги із запуску супутників;
 
   g) Науково-технічні дослідження в космічній галузі;
 
   h) Підготовка спеціалістів в космічній галузі;
 
   i) Застосування супутникових даних.
 
   2. Додаткові сфери співробітництва визначаються у додаткових
ухвалах та угодах про спільні програми згідно зі статтею 6 нижче.
 
               Стаття 3
 
           Форми співробітництва
 
   1. Співробітництво, визначене в Статті 2 цієї Угоди, може
здійснювати в наступних формах:
 
   a) Спільна  участь в проектах з досліджень та розробки
технологій;
 
   b) Розробка, виготовлення та запуск супутників;
 
   c) Обмін науково-технічною документацією стосовно спільних
досліджень,  підготовка та видання спільних науково-технічних
журналів;
 
   d) Підготовка  бакалаврів,  магістрів,  аспірантів  та
перепідготовка фахівців у космічній галузі;
 
   e) Спільна організація семінарів, симпозіумів, конференцій,
тренінгів та інших науково-технічних форумів;
 
   f) Обмін досвідом  між  дослідниками,  спеціалістами  та
експертами;
 
   g) Використання  обладнання для дослідження навколишнього
середовища.
 
   2. Додаткові форми співробітництва визначаються у додаткових
угодах та угодах про спільні програми згідно зі статтею 6 нижче.
 
               Стаття 4
 
           Компетентні організації
 
   1. Сторони  відповідно  призначають  Національне космічне
агентство України (НКАУ) і Алжирське космічне агентство (АСАЛ)
компетентними  організаціями,  які відповідають за здійснення
співробітництва, передбаченого цією Угодою.
 
   2. Сторони або компетентні організації  в  межах  своєї
компетенції можуть призначити інші зацікавлені організації різних
форм власності, міністерства та підприємства (далі  -  інші
призначені установи) для розробки спільних програм у сферах
співробітництва, визначених у статті 2 цієї Угоди.
 
               Стаття 5
 
              Робочі групи
 
   1. З метою координації виконання даної  Угоди,  Сторони
створюють Спільний комітет (далі Комітет), що складається з рівної
кількості членів, призначених Сторонами:
 
   - з Української Сторони - представники  міністерств  та
зацікавлених українських організацій, серед яких НКАУ;
 
   - з  Алжирської  Сторони  - представники міністерств та
зацікавлених алжирських організацій, серед яких АСАЛ.
 
   2. Комітет має за мету розвиток співробітництва між Сторонами
та компетентними організаціями в сферах, що вказані в Статті 2
даної Угоди.
 
   Комітет відповідає за:
 
   - формулювання основних керівних принципів;
 
   - забезпечення  взаємної  інформації  щодо  засобів  та
необхідності продовження виконання цих керівних принципів;
 
   - вивчення оцінки виконаних заходів в сфері співробітництва в
космічній галузі;
 
   - вивчення будь-якого питання, що є результатом виконання
цієї Угоди;
 
   - проведення кожних шість місяців засідання до закінчення
перших десяти років виконання даної Угоди з метою надання Сторонам
оцінки  результатів співробітництва та, у разі необхідності,
пропозицій щодо перегляду цієї Угоди.
 
   3. Комітет проводить засідання по черзі в Алжирі та Україні,
раз на рік або з періодичністю, що вважатиметься найбільш зручною
для Сторін.
 
               Стаття 6
 
     Додаткові угоди та угоди про спільні програми
 
   1. Для виконання цієї Угоди Сторони можуть укладати додаткові
угоди.
 
   2. Компетентні організації та інші призначені установи можуть
згідно з процедурами, встановленими чинним законодавством їх
держав, укладати угоди про спільні програми. Вони визначають
напрямки спільної діяльності або спільних досліджень, правила та
принципи, пов'язані з організацією, виконанням та фінансуванням
спільних програм.
 
   3. За взаємною згодою Сторони, їх компетентні організації та
інші призначені установи можуть залучати до участі у виконанні
спільних програм, розроблених згідно з цією Угодою, державні та
приватні організації, юридичних та фізичних осіб з третіх країн.
 
               Стаття 7
 
    Співробітництво між організаціями космічної галузі
 
   Сторони сприяють встановленню та розвитку співробітництва в
сферах дослідження та використання космічного простору в мирних
цілях,  а  також у сфері використання космічних систем між
промисловими та комерційними організаціями чи підприємствами обох
країн, забезпечуючи відповідні умови для участі їх у спільних
програмах, розроблених згідно з цією Угодою.
 
               Стаття 8
 
           Iнтелектуальна власність
 
   Якщо Сторони, їх компетентні організації та інші призначені
установи не домовилися про інше у додаткових угодах та угодах про
спільні  програми,  то  розподіл  прав  на  об'єкти  права
інтелектуальної власності, що створені або передані у процесі
здійснення спільної діяльності згідно з цією Угодою, проводиться
відповідно до Додатку, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
            Обмін інформацією
 
   1. Дотримуючись  умов  конфіденційності,  передбачених  у
додатку, Сторони, їх компетентні організації та інші призначені
установи забезпечують доступ - на взаємній основі й протягом
визначеного часу - до результатів наукових досліджень та розробок,
що спільно проводились у рамках цієї Угоди. Після здійснення
наукових досліджень та розробок компетентні організації будуть
підтримувати  обмін  відповідною  інформацією  та даними, що
відповідно до законодавства Сторін не є секретними та не можуть
передаватися третій стороні без попередньої взаємної згоди.
 
   2. Сторони через свої компетентні організації відповідно до
свого національного законодавства про  інформацію  обмеженого
доступу сприяють взаємному обміну інформацією про основні напрями
їх відповідних національних космічних програм, які стосуються
спільної діяльності.
 
              Стаття 10
 
           Принципи фінансування
 
   Кожна Сторона та компетентна організація беруть на себе, в
рамках їх наявного бюджету, витрати, що виникають в ході виконання
зобов'язань, за цією Угодою, включаючи оплату пересування та
перебування їх персоналу у відрядженні.
 
              Стаття 11
 
       Митне регулювання та обмін персоналом
 
   1. Відповідно до національного законодавства своїх держав,
Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для спрощення обміну
персоналом в рамках цієї Угоди, особливо щодо процедур в'їзду на
територію їх держав та виїзду з неї.
 
   2. За заробітну платню, витрати на переїзд та перебування
персоналу відповідає його роботодавець.
 
              Стаття 12
 
             Відповідальність
 
   1. Сторони відмовляються відповідно до положень цієї статті
від  пред'явлення взаємних претензій одна одній щодо шкоди,
заподіяної при здійсненні діяльності в рамках цієї Угоди їх
персоналу або їх майну, якщо Сторони не домовляться про інше в
додаткових угодах або угодах про спільні програми.
 
   2. Взаємна відмова від вимог про відповідальність за шкоду
поширюється,  крім того, на компетентні організації та інші
призначені установи, а також на інших юридичних та фізичних осіб
(наприклад, субпідрядників), залучених до реалізації програм та
проектів співробітництва відповідно до статі 6 цієї Угоди, з якими
для цих цілей укладаються угоди та контракти згідно з національним
законодавством держав Сторін.
 
   3. Сторони та їх компетентні організації відповідно до свого
національного законодавства, у випадку необхідності, здійснюють
заходи із застосування норм щодо  відмови  від  вимог  про
відповідальність, як це передбачається цією статтею.
 
   4. В  додаткових угодах та угодах про спільні програми
Сторони, їх компетентні організації та інші призначені установи
можуть змінювати положення про відповідальність, що передбачені
цією статтею.
 
   5. Взаємна відмова від вимог  про  відповідальність  не
поширюється на:
 
   - претензії,  що пред'являються за шкоду, яка викликана
неправомірними навмисними діями або діями, здійсненими по грубій
необережності;
 
   - претензії, пов'язані з інтелектуальною власністю;
 
   - претензії, які виникають у відносинах між будь-якою із
Сторін та її компетентною організацією та іншими призначеними
установами, та претензії у відносинах між такими організаціями;
 
   - претензії у зв'язку з відшкодуванням шкоди за тілесне
пошкодження або за завдання іншої шкоди здоров'ю фізичної особи
або її смерті.
 
   6. Дані положення не поширюються на застосування відповідних
норм та принципів міжнародного права, зокрема,  пред'явлення
претензій згідно з Конвенцією про міжнародну відповідальність за
шкоду, заподіяну  космічними  об'єктами  (  995_126  )  від
29 березня 1972 року.
 
   7. Сторони негайно проводять консультації щодо будь-якої
відповідальності, яка може виникнути відповідно до міжнародного
права, включаючи згадану вище Конвенцію ( 995_126 ), розподілу
тягаря компенсації за шкоду та захисту  від  претензій  та
співпрацюють в повному обсязі в цілях встановлення фактів при
розслідуванні  будь-якого  випадку,  зокрема,  шляхом  обміну
експертами та інформацією.
 
              Стаття 13
 
            Врегулювання спорів
 
   Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування цієї
Угоди повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами або в
будь-які інші способи, погоджені Сторонами й визнані міжнародним
правом.
 
              Стаття 14
 
          Внесення змін та доповнень
 
   За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди будь-якого
часу можуть вноситися зміни та доповнення, що будуть невід'ємною
частиною цієї Угоди.
 
              Стаття 15
 
            Прикінцеві положення
 
   1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення через дипломатичні канали про виконання
Сторонами їх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
нею чинності.
 
   2. Ця  Угода буде чинною протягом десяти (10) років і
автоматично продовжується на наступні десятирічні  (10-річні)
періоди.
 
   3. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною зі Сторін через
дипломатичні канали шляхом повідомлення за шість (6) місяців. У
випадку припинення дії цієї Угоди застосування її положень до всіх
незакінчених спільних програм продовжується, якщо Сторони не
домовилися про інше. Припинення дії цієї Угоди не є підставою для
перегляду чи припинення чинних зобов'язань  фінансового  або
договірного характеру й не впливає на ті права й обов'язки
юридичних і фізичних осіб, які виникли до припинення дії цієї
Угоди.
 
   Вчинено в м. Алжирі 5 грудня 2007 року у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
три  тексти  є  автентичними.  У  разі виникнення будь-яких
розбіжностей стосовно тлумачення цієї Угоди перевагу має текст
англійською мовою.
 
 За Уряд України            За Уряд Алжирської Народної
                    Демократичної Республіки
 
 Юрій Алексєєв             Аззедін Усседік
 
 
                   Додаток
 
 
           Iнтелектуальна власність
 
 
   Для цілей цієї Угоди термін "інтелектуальна власність" має
значення, викладене в Статті  2  Конвенції  про  заснування
Всесвітньої організації інтелектуальної власності ( 995_169 ),
підписаної у м. Стокгольм 14 липня 1967 року.
 
   Для цілей цього додатку термін "організації -  учасниці
співробітництва"  означає  компетентні  організації  та  інші
призначені установи.
 
   Сторони зобов'язуються  забезпечити  ефективний  захист
інтелектуальної власності, отриманої в рамках спільних програм,
здійснюваних згідно з цією Угодою.
 
   Організації - учасниці співробітництва своєчасно повідомляють
одна одній про будь-які об'єкти права інтелектуальної власності,
які створено відповідно до цієї Угоди, а також забезпечують захист
такої інтелектуальної власності в найкоротший термін.
 
             I. Застосування
 
   A. Цей  додаток  застосовується  до  всіх форм спільної
діяльності, здійснюваної в рамках цієї Угоди,  за  винятком
випадків,  в  яких  Сторони  або  організації  -  учасниці
співробітництва передбачили інше в додаткових угодах або угодах
про спільні програми.
 
   B. Цей  додаток регулює розподіл прав на інтелектуальну
власність створену в ході співробітництва.
 
   C. Цей додаток не змінює відносин між організаціями  -
учасницями співробітництва кожної Сторони. Крім того, цей додаток
не перешкоджає виконанню міжнародних зобов'язань Сторін.
 
   D. Усі права на об'єкти права інтелектуальної власності,
отримані раніше або які є результатом незалежних досліджень,
положеннями цього додатку не змінюються.
 
   E. Спори стосовно інтелектуальної власності, що  виникла
згідно  з  цією  Угодою, вирішуються шляхом переговорів між
організаціями - учасницями співробітництва або, якщо це визнано за
необхідне, Сторонами. Якщо такий спір не може бути врегульований
протягом шести місяців з моменту отримання прохання провести
переговори і якщо немає взаємної згоди стосовно інших способів
урегулювання спору, то на прохання будь-якої зі Сторін спір для
прийняття остаточного рішення передається до арбітражу, одного з
членів якого призначає Сторона, що ініціювала арбітражний розгляд,
другого члена призначає інша Сторона, а третього члена, який є
головою, спільно обирають перший і другий члени арбітражу; якщо
будь-яка Сторона не призначить члена арбітражу протягом 60 днів з
моменту призначення арбітра іншою Стороною або якщо ці члени
арбітражу не дійдуть згоди стосовно призначення третього арбітра
протягом 60 днів з моменту призначення їх, то голова Міжнародного
Суду ООН може зробити будь-які необхідні призначення на прохання
будь-якої Сторони. Рішення арбітражу є остаточними й оскарженню не
підлягають. Під час арбітражного процесу кожна Сторона покриває
витрати свого арбітра й адвоката. Витрати, що пов'язані з роботою
голови арбітражу, та інші витрати обидві Сторони покривають
порівно.
 
   F. Припинення дії або закінчення строку дії цієї Угоди не
буде впливати на права та обов'язки набуті раніше в рамках
положень цього додатку.
 
             II. Надання прав
 
   A) Дослідницька діяльність - права інтелектуальної власності
 
   Права на всі об'єкти права інтелектуальної власності, крім
зазначених у розділі II-D нижче, будуть розподілятися таким чином:
 
   1. Якщо Сторони та їх організації - учасниці співробітництва
в додаткових угодах та угодах про спільні програми не домовилися
про інше, то права на об'єкти права інтелектуальної власності, що
виникають в результаті спільної діяльності, будуть розподілятися з
урахуванням економічного, наукового й технічного внеску кожної
Сторони у створення цієї інтелектуальної власності.
 
   2. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, які
можуть бути створені в результаті діяльності окремих осіб згідно з
умовами цієї Угоди, передаються та дають право на отримання
відповідної винагороди або їх організаціям, або їм самим шляхом
укладання договорів про розподіл майнових прав на об'єкти права
інтелектуальної власності, які стосуються використання об'єктів
права інтелектуальної власності, відповідно до  законодавства
кожної зі Сторін.
 
   3. Кожна організація - учасниця співробітництва буде мати
право отримувати всі права та прибутки у своїй країні на об'єкти
права  інтелектуальної власності, створеної під час спільної
діяльності за участю обох Сторін.
 
   4. Права на створені в ході співробітництва об'єкти права
інтелектуальної власності, які можуть набуватися в третіх країнах,
будуть визначатися в спеціальних додаткових угодах або угодах про
спільні програми, укладених згідно зі статтею 6 цієї Угоди.
 
   5. Якщо у відповідних додаткових угодах або угодах про
спільні програми, укладених згідно зі статтею 6 цієї Угоди,
діяльність або дослідження не визначені як "спільна діяльність"
або  "спільне  дослідження",  то  права  на  об'єкти  права
інтелектуальної  власності,  що виникають в результаті такої
діяльності або такого дослідження, є предметом угод стосовно яких
Сторони чи їх організації - учасниці співробітництва проводять
переговори.
 
   6. У випадку, коли об'єкт права інтелектуальної власності не
може охоронятися відповідно до законодавства однієї зі Сторін,
Сторона, чиє законодавство передбачає можливість такої охорони,
може забезпечити відповідну охорону від імені обох Сторін. Сторони
відразу розпочинають обговорення питань, пов'язаних з розподілом
прав на такі об'єкти права інтелектуальної власності.
 
   B. Конфіденційна інформація
 
   1. Конфіденційна  інформація  має  позначатися, як така,
відповідним  чином.  Відповідальність  за  таке  позначення
покладається  на  Сторону  або  організацію  -  учасницю
співробітництва, яка вимагає забезпечення конфіденційності. Кожна
зі Сторін або організація - учасниця співробітництва захищає таку
інформацію згідно із відповідним законодавством своєї держави.
 
   2. Для цілей цієї Угоди "конфіденційна інформація" - це
відомості, зокрема, будь-які ноу-хау, технічні дані чи інформація
фінансового характеру незалежно від форми та носія, що знаходяться
у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і
передаються іншій Стороні в рамках  цієї  Угоди,  а  також
відповідають таким умовам:
 
   a. Володіння цією інформацією може забезпечити досягнення
здобутків,  зокрема  економічного,  наукового  чи  технічного
характеру, які забезпечують конкурентну перевагу над особами, які
нею не володіють.
 
   b. Ця інформація не є загальновідомою або загальнодоступною з
інших джерел.
 
   c. Ця інформацію раніше не була передана її користувачем
третій  особі  без  попередніх  зобов'язань  зберігати  її
конфіденційність.
 
   d. Ця  інформація вже не знаходиться у користувача без
попередніх зобов'язань зберігати її конфіденційність.
 
   3. Конфіденційна інформація може передаватися Сторонами або
організаціями  -  учасницями  співробітництва їх працівникам,
керівникам проектів і субпідрядникам, якщо інше не передбачено в
додаткових  угодах  та угодах про спільні програми, в яких
передбачено умови та строки застосування таких положень про
конфіденційність.
 
   4. Сторони  та  організації  -  учасниці співробітництва
зобов'язані вживати всіх необхідних заходів  стосовно  своїх
працівників, керівників проектів і субпідрядників для дотримання
зобов'язань стосовно збереження конфіденційності, які визначено
вище.
 
   C. Передача третім сторонам
 
   Обмін результатами досліджень та передача прав на об'єкти
права інтелектуальної власності, що виникають  в  результаті
спільної  діяльності  третім  сторонам, мають бути предметом
письмової угоди між Сторонами або їх відповідними організаціями -
учасницями співробітництва. Така угода має визначати порядок
передачі даної інформації, а також прав на  об'єкти  права
інтелектуальної власності третім сторонам.
 
   D. Публікації - Авторські права
 
   1. Публікації захищаються авторськими правами. Кожна Сторона
або її організації - учасниці співробітництва зобов'язуються
укладати  угоди  про розподіл прав інтелектуальної власності
стосовно використання об'єктів прав інтелектуальної власності.
Кожна Сторона або її організації - учасниці співробітництва мають
право  безкоштовного  перекладу,  відтворення  та  публічного
розповсюдження статей журналів, наукових або технічних доповідей
та книг, що напряму пов'язані із спільною діяльністю в рамках цієї
Угоди, з відповідним виконанням положень про конфіденційність,
передбачених в розділі II-B вище.
 
   2. Всі публічно розповсюджувані копії, виготовлені в рамках
цього положення, мають містити ім'я автора роботи.
 
   E. Програмне забезпечення
 
   1. Сторона або організація - учасниця співробітництва, яка
виступає замовником та фінансує створення програмного забезпечення
в рамках спільних програм, є його власником.
 
   2. Майнові  права  на  інтелектуальну власність стосовно
програмного забезпечення, спільно розробленого та (або) спільно
фінансованого в рамках спільної діяльності, будуть розподілятися
між організаціями - учасницями співробітництва з урахуванням їх
відповідного внеску в розроблення або фінансування.
 
   3. Розподіл прибутків, отриманих у результаті комерційного
використання програмного забезпечення, спільно розробленого та
(або) спільно фінансованого, також може буде визначений угодами
або контрактами, укладеними для цих цілей.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка