Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 грудня 2008 р. N 1082
                Київ
 
       Питання удосконалення схем розрахунків
     за використану електроенергію та природний газ
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. На часткову зміну пункту 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 1999 р. N 594 ( 594-99-п ) "Про забезпечення
додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за
використаний природний газ" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 15, ст. 612; 2000 р., N 30, ст. 1266)  установити,  що
запроваджені згідно із зазначеним пунктом схеми застосовуються
тільки комунальними підприємствами водопостачання, водовідведення,
міського  електротранспорту  для  проведення  розрахунків  за
використану електроенергію.
 
   2. Установити, що для проведення розрахунків за використаний
природний  газ  комунальними  підприємствами  теплоенергетики,
тепловими електростанціями,  електроцентралями  та  котельнями
суб'єктів господарювання, які уклали договори про постачання
природного газу для виробництва теплової  енергії  (далі  -
підприємства теплоенергетики), плата за теплову енергію від усіх
категорій споживачів зараховується  на  поточні  рахунки  із
спеціальним режимом використання, які відкриваються в установах
відкритого акціонерного товариства  "Державний  ощадний  банк
України",  і  розподіляється  на  підставі  погодженого  з
постачальником природного газу та затвердженого  Національною
акціонерною компанією "Нафтогаз України" протоколу про погодження
розподілу виручки за теплову енергію, в якому  визначається
норматив відрахувань коштів на рахунок постачальника газу, згідно
з додатком. Зазначений норматив обчислюється у  відсотковому
відношенні  вартості  спожитого  природного газу до вартості
виробленої теплової енергії з урахуванням щомісячного коригуючого
коефіцієнта,  який  визначається  з  урахуванням внесеної за
використаний природний газ плати  (у  відсотках),  отриманої
підприємствами  теплоенергетики протягом місяця, що передував
місяцю, в якому проводились розрахунки.
 
   Просити Національний банк вирішити питання щодо відкриття у
десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою
підприємствам теплоенергетики в установах відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України" поточних рахунків із
спеціальним режимом використання з урахуванням того, що:
 
   кожне підприємство теплоенергетики відкриває в  установах
відкритого  акціонерного  товариства  "Державний ощадний банк
України" тільки один поточний рахунок із спеціальним режимом
використання;
 
   обслуговування поточного  рахунка  із спеціальним режимом
використання здійснюється  на  підставі  договорів,  в  яких
передбачено  розміри  розрахунків, визначені у протоколі про
розподіл виручки за теплову енергію, що надходить на такий
рахунок, та право банку на договірне списання (перерахування)
коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання за
визначеним у протоколі нормативом відрахувань коштів на рахунок
постачальника газу.
 
   Під час розподілу виручки за теплову енергію, що надходить на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання, підприємства
теплоенергетики забезпечують виконання в установленому порядку
зобов'язань в частині забезпечення 100-відсоткової оплати за
спожиті енергоносії та інших зобов'язань згідно з договорами,
укладеними з постачальниками енергоносіїв.
 
   3. Міністерству з питань житлово-комунального господарства,
Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики  і
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" привести у
місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 37
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 3 грудня 2008 р. N 1082
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом НАК "Нафтогаз України"
                  від      200 р. N
 
               ПРОТОКОЛ
    про погодження розподілу виручки за теплову енергію
 
 
   місто _______            ___ _______ 20__ року
 
 
   Постачальник газу _____________________ (далі - постачальник)
 
в особі _______________________________________________, що діє на
 
підставі _______________________________________________, з одного
 
боку, та споживач газу _______________________ (далі - споживач) в
 
особі ___________________________________________________________,
 
що діє на підставі__________________________________, з іншого
боку, погодили такий порядок розподілу виручки за теплову енергію,
що надходить як плата за теплову енергію від усіх категорій
споживачів  на  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом
використання,  відкритий  в  установі відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України":
 
   норматив відрахувань  коштів  на  рахунок  постачальника
становить ____________ відсотків, що перераховуються на рахунок
постачальника як оплата за договором про постачання природного
газу від ___ _______ р. N ____, укладеного між постачальником та
споживачем;
 
   кошти, що перераховуються на поточний рахунок споживача,
становлять _________ відсотків.
 
 
 Постачальник ______________________ Споживач ____________________
       (ініціали та прізвище)    (ініціали та прізвище)
 
        ____________________     ____________________
           (підпис)            (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка