Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2008 N 715
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2008 р.
                   за N 1197/15888
 
 
        Про затвердження Порядку розгляду
        та подання пропозицій господарському
      суду щодо кандидатур арбітражних керуючих
 
 
   Відповідно до   Закону   України   "Про   відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) та з метою вдосконалення процесу розгляду та подання
пропозицій господарському суду  щодо  кандидатур  арбітражних
керуючих Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  розгляду  та  подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, що
додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 25.04.2001 N 87 ( z0416-01  )  "Про
затвердження Порядку подання пропозицій господарському суду щодо
кандидатур арбітражних керуючих", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607.
 
   3. Державному департаменту з питань банкрутства подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного департаменту з питань банкрутства Хорунжого Ю.А.
 
 Міністр                       Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   21.11.2008 N 715
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2008 р.
                   за N 1197/15888
 
 
               ПОРЯДОК
         розгляду та подання пропозицій
        господарському суду щодо кандидатур
            арбітражних керуючих
 
 
   1. У цьому Порядку визначено механізм розгляду та подання
пропозицій господарському суду  щодо  кандидатур  арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких
частка  державної  власності перевищує 25 відсотків, у разі
порушення щодо них справи про банкрутство та в інших випадках,
передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (далі - Закон).
   Розгляд та  подання  пропозицій господарському суду щодо
кандидатур арбітражних керуючих для державних підприємств або
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків, здійснюється за участю  представника
органу, уповноваженого управляти державним майном.
 
   2. Розгляд та погодження кандидатур арбітражних керуючих
здійснюється постійно діючою Комісією з підготовки пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (далі -
Комісія) на її засіданнях при Державному департаменті з питань
банкрутства (далі - Департамент).
 
   3. Засідання Комісії проводяться в разі потреби, але не рідше
ніж один раз на тиждень.
   Організаційне забезпечення  діяльності  Комісії  здійснює
Департамент.
 
   4. Подання господарському суду пропозицій щодо кандидатури
арбітражного керуючого здійснюється на підставі:
   ухвали господарського суду;
   звернення учасників провадження у справі про банкрутство щодо
кандидатури арбітражного керуючого у справі за формою згідно з
додатком 1.
   У зазначених документах код та найменування боржника  і
позивача наводяться відповідно до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
 
   5. Комісією  розглядаються  звернення  щодо  кандидатури
арбітражного керуючого, які запропоновані:
   відповідним територіальним органом з питань банкрутства;
   органом, уповноваженим  управляти  державним  майном  або
корпоративними правами держави;
   особами, які за власною ініціативою виявили бажання взяти
участь у справі; іншими учасниками провадження у справі про
банкрутство.
 
   6. Звернення учасників провадження у справі про банкрутство
та осіб, які за власною ініціативою виявили бажання взяти участь у
справі, надсилаються Департаменту або територіальному органу з
питань банкрутства. Звернення органів, уповноважених управляти
державним  майном  або  корпоративними  правами  держави, та
територіального органу з питань банкрутства щодо кандидатури
арбітражного керуючого надсилаються Департаменту.
   У разі,  коли  звернення  щодо  кандидатури арбітражного
керуючого у справі про банкрутство подається через територіальний
орган з питань банкрутства, інформація про запропоновану особу
повинна відповідати цьому Порядку та бути підписана керівником
відповідного територіального органу.
 
   7. Пакет документів щодо кандидатури арбітражного керуючого,
який подається на розгляд Комісії, повинен містити:
   постанову (за наявності) та ухвалу господарського суду;
   звернення щодо кандидатури арбітражного керуючого у справі
про банкрутство згідно з додатком 1;
   заяву арбітражного  керуючого  про  участь у справі про
банкрутство згідно з додатком 2;
   інформацію щодо підприємства-боржника згідно з додатком 3;
   інформацію про запропоновану кандидатуру згідно з додатком 4.
   Зазначений пакет документів додається до супровідного листа
та надсилається до Департаменту.
 
   8. Територіальний орган,  отримавши  звернення  учасників
провадження у справі про банкрутство та осіб, які за власною
ініціативою виявили бажання взяти участь у справі, оформлює пакет
документів відповідно до пункту 7 цього Порядку та пересилає його
до Департаменту протягом трьох робочих днів.
 
   9. Пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого можуть
надсилатися до Департаменту телефаксом з обов'язковим подальшим їх
надсиланням поштою.
 
   10. Пропозиції щодо кандидатури  арбітражного  керуючого,
отримані Департаментом пізніше ніж за два робочих дні до засідання
Комісії, виносяться для розгляду на наступне засідання Комісії.
 
   11. Орган, уповноважений управляти державним майном  або
корпоративними правами держави, та територіальний орган з питань
банкрутства не пізніше ніж за два робочих дні до засідання Комісії
надають інформацію щодо підприємства-боржника на останню звітну
дату згідно з додатком 3.
 
   12. Департамент не пізніше ніж за два робочих дні до розгляду
Комісією  кандидатур  арбітражних  керуючих повідомляє орган,
уповноважений управляти державним майном  або  корпоративними
правами  держави, про питання порядку денного відповідно до
компетенції.
 
   13. До участі в засіданні Комісії запрошуються арбітражні
керуючі, кандидатури яких подано на розгляд.
 
   14. На засіданні Комісії представник органу, уповноваженого
управляти державним майном або корпоративними правами держави,
висловлює  свою  позицію  щодо  погодження  чи  непогодження
запропонованих  Комісії  кандидатур  арбітражних  керуючих  з
обґрунтуванням причин.
   У разі відсутності  представника  органу,  уповноваженого
управляти державним майном або корпоративними правами держави, на
засіданні Комісії позиція щодо  погодження  чи  непогодження
запропонованих  Комісії  кандидатур  арбітражних  керуючих
надсилається в письмовому вигляді.
 
   15. Комісія погоджує кандидатуру арбітражного керуючого, яку
буде запропоновано господарському суду, окремо з кожної справи,
керуючись такими критеріями:
   набутий досвід роботи на аналогічних за профілем виробничої
діяльності підприємствах;
   наявність досвіду роботи на підприємствах державного сектору
економіки;
   участь в інших справах;
   ефективність виконання повноважень арбітражного керуючого в
минулому за даними моніторингу діяльності арбітражних керуючих;
   наявність позиції центрального органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування щодо кандидатури арбітражного
керуючого у випадках, передбачених Законом ( 2343-12 );
   наявність в  арбітражного  керуючого  концепції виведення
підприємства з кризового стану в процедурі санації;
   ділова репутація арбітражного керуючого, тобто сукупність
підтвердженої інформації про нього, яка дає можливість зробити
висновок  про  професійні  здібності  арбітражного керуючого,
порядність та відповідність його діяльності вимогам законодавства.
 
   16. Без погодження Комісією територіальні органи пропонують
господарським  судам кандидатури арбітражних керуючих у разі
порушення справи про банкрутство громадянина-підприємця (статті
47 - 49 Закону) ( 2343-12 ) , фермерського господарства (стаття 50
Закону), відсутнього боржника (стаття 52 Закону).
   Комісія знімає  з  розгляду  звернення  щодо призначення
кандидатур арбітражних керуючих у  справах  про  банкрутство
підприємств, визначених в абзаці першому пункту 16 цього Порядку.
 
   17. У погодженні запропонованої кандидатури Комісією може
бути відмовлено, якщо:
   Комісією погоджено іншу кандидатуру арбітражного керуючого;
   подані документи щодо кандидатури арбітражного керуючого не
відповідають вимогам цього Порядку;
   надана недостовірна інформація;
   територіальний орган  з питань банкрутства має документи
стосовно запропонованої кандидатури, у яких у  встановленому
законодавством порядку зафіксовані факти порушення зазначеним
арбітражним керуючим ліцензійних умов, визначених статтею 21
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
   У разі  відмови  в погодженні запропонованої кандидатури
повторне подання нової кандидатури здійснюється відповідно до
пунктів 5 і 6 цього Порядку.
 
   18. Комісія погоджує запропоновану кандидатуру або відмовляє
в її погодженні в день проведення засідання.
   Погоджена Комісією  кандидатура арбітражного керуючого на
державні  підприємства  паливно-енергетичного  комплексу  та
підприємства паливно-енергетичного комплексу, у статутному фонді
яких частка державної  власності  перевищує  двадцять  п'ять
відсотків, подається до господарського суду за умови її узгодження
з Першим віце-прем'єр-міністром України (віце-прем'єр-міністром
України) згідно з розподілом повноважень у випадках, передбачених
рішенням (дорученням) Кабінету Міністрів України.
 
   19. У день одержання погодження Комісією  запропонованої
кандидатури, але не пізніше наступного робочого дня Департамент
готує лист до відповідного господарського суду з пропозицією щодо
кандидатури   арбітражного  керуючого.  Лист  підписується
уповноваженою особою Департаменту та засвідчується печаткою.
   У разі  погодження кандидатури арбітражного керуючого на
державні  підприємства  паливно-енергетичного  комплексу  та
підприємства паливно-енергетичного комплексу, у статутному фонді
яких частка державної  власності  перевищує  двадцять  п'ять
відсотків, Департамент для узгодження кандидатури арбітражного
керуючого готує лист до Кабінету Міністрів України.
   У разі  відмови  Комісією  в  погодженні  запропонованої
кандидатури Департамент готує лист ініціаторам  звернення  з
обґрунтуванням причин відмови в погодженні. Копію зазначеного
листа Департамент надсилає відповідному територіальному органу з
питань банкрутства та особі, яка звернулася з цього питання до
Комісії.
 
   20. У день підписання листа уповноваженою особою Департаменту
лист надсилається до відповідного господарського суду. Не пізніше
наступного робочого дня Департамент надсилає копію зазначеного
листа відповідному територіальному органу, органу, уповноваженому
управляти державним майном або корпоративними правами держави, та
особі, яка звернулася з цього питання до Комісії.
 
   21. Діловодство  та  облік справ щодо прийняття рішень,
визначених цим Порядком, здійснює Департамент.
 
 Директор Державного
 департаменту з питань
 банкрутства                     Ю.А.Хорунжий
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку розгляду
                   та подання пропозицій
                   господарському суду
                   щодо кандидатур арбітражних
                   керуючих
 
 
              ЗВЕРНЕННЯ
       щодо кандидатури арбітражного керуючого
           у справі про банкрутство
 
 
     _______________________________________________
      (повне найменування ініціатора, що пропонує
        кандидатуру арбітражного керуючого)
 
 пропонує в порушеній у __________________________________________
             (повне найменування господарського суду,
               що порушив провадження у справі
                    про банкрутство)
 
 справі N ___________ від "___" ___________ 20___ р.
 про банкрутство
 
 ________________________________________________________________,
      (повне найменування підприємства-боржника)
 
 розташованого за адресою _______________________________________,
                   (місцезнаходження)
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 
------------------------------------------------------------------
¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 вид економічної діяльності (код згідно з КВЕД)
 
------------------------------------------------------------------
¦                                ¦
------------------------------------------------------------------
 
 частка державної власності у статутному фонді якого становить
 ________ %,
 
 управління якою здійснює _______________________________________,
            (повне найменування органу, уповноваженого
                управляти державним майном)
 
 погодити на призначення ________________________________________,
               (зазначити: розпорядником майна,
              керуючим санацією або ліквідатором)
 
 ________________________________________________________________,
    (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
 
 ліцензія на  право  провадження  господарської  діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора)
 
 серія _____ N __________ від "___"___________ 20__ р.
 
   Додаткові відомості  щодо  запропонованої   кандидатури
арбітражного керуючого:
 
   1. Чи призначався раніше арбітражним керуючим на державні
підприємства та підприємства, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує 25 відсотків:
 
 розпорядником майна на __________ підприємств, зокрема __________
         (кількість призначень)
 
 ________________________________________________________________,
     (зазначити скорочені найменування підприємств,
  а також зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
 
 з них за погодженням з Державним департаментом  з  питань
банкрутства (Міністерством економіки України) на
 
 ________________________________________________________________;
        (зазначити скорочені найменування)
 
 керуючим санацією на __________ підприємств, зокрема ____________
        (кількість призначень)
 
 ________________________________________________________________,
     (зазначити скорочені найменування підприємств,
  а також зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
 
 з них  за  погодженням  з Державним департаментом з питань
банкрутства (Міністерством економіки України) на
 
 ________________________________________________________________;
        (зазначити скорочені найменування)
 
 ліквідатором на __________ підприємств, зокрема _________________
      (кількість призначень)
 
 ________________________________________________________________,
   (зазначити скорочені найменування підприємств, а також
    зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
 
 з них за погодженням з Державним  департаментом  з  питань
банкрутства (Міністерством економіки України) на
 
 ________________________________________________________________;
        (зазначити скорочені найменування)
 
 у тому числі вказати кількість підприємств, щодо яких провадження
у справі про банкрутство здійснюється відповідно до вимог статті
52 Закону.
 
   2. Чи були серед підприємств, зазначених у пункті 1, такі, що
мають  однаковий  КВЕД  з  підприємством-боржником,  на  яке
пропонується кандидатура арбітражного керуючого:
 
 ________________________________________________________________.
        (зазначити скорочені найменування)
 
   3. Чи  були  порушення  термінів  подання  інформації,
передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника  або визнання його банкрутом", наказом Міністерства
економіки України від 20.07.2006 N 247 "Про затвердження форм
подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення
єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство, та Iнструкції щодо заповнення цих форм",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  03.08.2006  за
N 928/12802, до Державного департаменту з питань банкрутства, а
також порушення термінів, визначених ухвалами господарських судів:
 
 _________________________________________________________________
   (зазначити, які саме порушення, на яких підприємствах,
    а також короткий зміст причин, що до них призвели)
 ________________________________________________________________.
 
   4. Освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________,
                 (молодший спеціаліст, бакалавр,
                  спеціаліст, магістр або інше)
 
 спеціальність __________________________________________________,
 стаж роботи за спеціальністю ____________ років.
 
   5. Обіймання керівних  посад  (керівника  чи  заступника
керівника юридичної особи):
 
------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Посада ¦Найменування¦     Дата     ¦ Загальний ¦
¦ з/п ¦(згідно з¦підприємства¦----------------------¦  термін ¦
¦   ¦трудовою ¦, установи, ¦призначення¦звільнення¦перебування¦
¦   ¦книжкою) ¦організації ¦ на посаду ¦ з посади ¦на посаді, ¦
¦   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦  років  ¦
¦------+---------+------------+-----------+----------+-----------¦
¦   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 "____" ______________ 20____ р.
 
 М.П.
 
 _________    ______________   ____________________________
 (посада)      (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові
                     відповідальної особи
                    ініціатора, що пропонує
                    кандидатуру арбітражного
                        керуючого)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку розгляду
                   та подання пропозицій
                   господарському суду
                   щодо кандидатур арбітражних
                   керуючих
 
 
               ЗАЯВА
        арбітражного керуючого про участь
           у справі про банкрутство
 
 
 Я, _____________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 що мешкаю за адресою: __________________________________________,
 
 ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), серія _____
N ____ від "___" __________ 20___р., згоден на призначення
 
________________________________________ у справі про банкрутство
 (зазначити: розпорядником майна,
 керуючим санацією або ліквідатором)
 
 ________________________________________________________________,
      (повне найменування підприємства-боржника)
 
 порушеній _______________________________________________________
      (зазначити найменування господарського суду, що порушив
               справу про банкрутство)
 
 ___ за N ___ від "___" ____________ 20__ р.
 
   Протягом трудової діяльності обіймав такі керівні посади
(керівника чи заступника керівника юридичної особи):
 
------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Посада ¦Найменування¦     Дата     ¦ Загальний ¦
¦ з/п ¦(згідно з¦підприємства¦----------------------¦  термін ¦
¦   ¦трудовою ¦, установи, ¦призначення¦звільнення¦перебування¦
¦   ¦книжкою) ¦організації ¦на посаду ¦з посади ¦на посаді, ¦
¦   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦  років  ¦
¦------+---------+------------+-----------+----------+-----------¦
¦   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   За час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень
законодавства, зокрема термінів подання інформації, передбаченої
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", до Державного департаменту з питань
банкрутства,  а також порушень термінів, визначених ухвалами
господарських судів, та ліцензійних умов провадження діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) не допускав.
   (Якщо порушення мали місце, зазначити, які саме, на яких
підприємствах, а також короткий зміст причин, що до них призвели).
   Судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду
займатися діяльністю арбітражного керуючого не маю.
   У разі надання згоди арбітражного керуючого на призначення
розпорядником майна зазначити таке:
   управління боржником раніше не здійснював або з моменту
усунення від управління боржником минуло ___ років;
   не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів
відповідно до статті  1  Закону  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 
 "___" ____________ 20__ р.        _____________________
                        (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку розгляду
                   та подання пропозицій
                   господарському суду
                   щодо кандидатур арбітражних
                   керуючих
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
          щодо підприємства-боржника*
 
 
   1. Iнформація щодо підприємства-боржника:
   найменування;
   частка державної власності в статутному фонді;
   заборона до приватизації відповідно до вимог законодавства;
   наявність статусу підприємства, яке має стратегічне значення
для економіки і безпеки держави;
   чисельність працівників на останню звітну дату;
   основний напрям діяльності;
   причини неплатоспроможності  підприємства, що призвели до
порушення справи про банкрутство;
   опис основних засобів та активів (рухоме та нерухоме майно,
обладнання, грошові кошти тощо) на останню звітну дату.
 
   2. Iнформація  про  фінансово-господарську   діяльність
підприємства-боржника:
 
------------------------------------------------------------------
¦    Показник    ¦ Одиниця  ¦ На останню звітну дату  ¦
¦            ¦  виміру  ¦              ¦
¦-----------------------+------------+---------------------------¦
¦Обсяг реалізації    ¦тис. гривень¦              ¦
¦продукції (товарів,  ¦      ¦              ¦
¦робіт, послуг)     ¦      ¦              ¦
¦-----------------------+------------+---------------------------¦
¦Балансовий прибуток  ¦  - // -  ¦              ¦
¦(збиток)        ¦      ¦              ¦
¦-----------------------+------------+---------------------------¦
¦Дебіторська      ¦  - // -  ¦              ¦
¦заборгованість     ¦      ¦              ¦
¦-----------------------+------------+---------------------------¦
¦Кредиторська      ¦  - // -  ¦              ¦
¦заборгованість, у тому ¦      ¦              ¦
¦числі сума зобов'язань ¦      ¦              ¦
¦перед бюджетом     ¦      ¦              ¦
¦-----------------------+------------+---------------------------¦
¦Балансова вартість   ¦  - // -  ¦              ¦
¦активів        ¦      ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * - Подається наявна інформація
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку розгляду
                   та подання пропозицій
                   господарському суду
                   щодо кандидатур арбітражних
                   керуючих
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
         про запропоновану кандидатуру
           арбітражного керуючого
 
 
   Iнформація про  запропоновану  кандидатуру  арбітражного
керуючого повинна містити такі дані:
   наявність ліцензій  (дозволів) на здійснення інших видів
господарської діяльності;
   підвищення кваліфікації в різних сферах економіки;
   на які підприємства і ким арбітражний керуючий був раніше
призначений протягом своєї діяльності (слід зазначити щодо судових
процедур та окремо вказати статтю 52 Закону  України  "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом") ( 2343-12 );
   щодо кожного підприємства зазначити, у зв'язку з чим було
припинено повноваження арбітражного керуючого, а також у разі
призначення керуючим санацією - зазначити, чи було відновлено
платоспроможність підприємства;
   завантаженість арбітражного   керуючого   справами  про
банкрутство на дату підписання заяви на участь у справі про
банкрутство;
   інформацію про проведення перевірки (планової, позапланової)
дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим
санацією, ліквідатором) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності  арбітражних  керуючих  та  результати  перевірки
(зазначаються підстави для проведення позапланової перевірки;
виявлено чи ні порушення; які саме було допущено порушення;
усунено чи ні арбітражним керуючим допущені порушення та додається
документальне підтвердження про усунення арбітражним керуючим
порушень).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка