Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   28.02.2007 N 110
 
 
               ПОРЯДОК
     взаємодії між структурними підрозділами органів
        державної податкової служби з питань
       реєстрації та обліку платників податків
 
 
               (Витяг)
 
            Загальні положення
 
   З метою налагодження дієвої взаємодії  між  структурними
підрозділами органів державної податкової служби (далі - органи
ДПС) при організації обліку платників податків встановлюється
такий порядок співпраці щодо якісного виконання взаємопов'язаних
завдань і функцій.
   Робота з реєстрації та обліку платників податків в органах
ДПС здійснюється працівниками підрозділів реєстрації та обліку
платників податків відповідно до структури, яка затверджується в
установленому порядку.
   Працівникам структурних підрозділів органу ДПС, до посадових
обов'язків яких входить взаємодія при організації реєстрації та
обліку платників податків, забезпечується доступ до даних про
платників податків Автоматизованої інформаційної системи "Реєстр
платників податків" (далі - АIС "РПП") із дотриманням нормативних
документів щодо порядку надання доступу до інформаційних ресурсів
органів ДПС.
   Працівники структурних підрозділів органу ДПС при організації
реєстрації та обліку платників податків в обов'язковому порядку
дотримуються вимог нормативно-правових актів, що регламентують
порядок реєстрації платників податків.
   Основними нормативно-правовими актами ДПА України з питань
реєстрації та обліку платників податків є:
   Порядок обліку платників податків,  зборів  (обов'язкових
платежів), затверджений наказом Державної податкової адміністрації
України від 19.02.98 р. N 80 ( z0172-98 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14.12.98 р. за N 791/3231 (в редакції
наказу ДПА України від 17.11.98 р. N 552) ( z0791-98 ), із змінами
(далі - Порядок обліку);
   Порядок взаємодії суб'єктів  інформаційного  обміну  щодо
надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затверджений
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Державної податкової адміністрації України,
Державного комітету  статистики  України  від  07.12.2005  р.
N 121/560/406 ( z1523-05 ), постановою правління Пенсійного фонду
України від 07.12.2005 р. N 23-3 ( za523-05 ), постановою
правління Фонду загальнообов'язкового  державного  соціального
страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 р. N 368
( zb523-05 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
16.12.2005 р. за N 1523/11803;
   Положення про реєстрацію  платників  податку  на  додану
вартість, затверджене наказом ДПА України від 01.03.2000 р. N 79
( z0208-00 ), зареєстроване в Міністерстві  юстиції  України
03.04.2000 р. за N 208/4429, із змінами (далі - Положення про
ПДВ);
   Положення про  порядок  реєстрації  та  обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток, затверджене наказом ДПА України від 12.08.97 р. N 293
( z0331-97 ), зареєстроване в Міністерстві  юстиції  України
21.08.97 р. за N 331/2135 (у редакції наказу ДПА України від
16.01.98 р. N 23) ( z0063-98 ), із змінами (далі - Положення про
постійні представництва);
   Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ,
затверджене наказом  ДПА  України  від  11.07.97  р.  N 232
( z0291-97 ), зареєстроване в Міністерстві  юстиції  України
06.08.97 р. за N 291/2095, із змінами (далі - Положення про
неприбуткові організації);
   Порядок присвоєння  реєстраційних  (облікових)  номерів
платників податків,  затверджений  наказом  ДПА  України  від
03.08.98 p. N 380 ( z0540-98 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 р. за N 540/2980, із змінами;
   Порядок подання  фінансовими установами органам державної
податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення
розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до
бюджету або повернення платежів з бюджету, затверджений наказом
ДПА України від 01.07.2002 р. N 301 ( z0735-02 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 06.09.2002 р. за N 735/7023, із
змінами (далі - Наказ N 301);
   Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків у фінансових установах, затверджений наказом
ДПА України від 01.08.2001 р. N 306 ( z0923-01 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 31.10.2001 р. за N 923/6114, із
змінами (далі - Наказ N 306);
   Положення про картку фізичної особи - платника податків,
затверджене наказом ДПА України від 27.01.98 р. N 43 ( z0124-98 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.98 р.  за
N 124/2564, із змінами;
   Порядок унесення відмітки до паспорта громадянина України
щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів, затверджений наказом Державної
податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ
України від 19.10.2004 р. N 602/1226 ( z1345-04 ), зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 20.10.2004 р. за N 1345/9944, із
змінами;
   Iнструкція про порядок і умови передачі державним податковим
інспекціям інформації для реєстрації фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів, затверджена наказом Головної  державної  податкової
інспекції України від 31.07.95 р. N 66 ( z0289-95 ), зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 07.08.95 р. за N 289/825, із
змінами;
   Iнструкція про організацію  роботи  державних  податкових
інспекцій при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
затверджена  наказом  Головної державної податкової інспекції
України від 05.10.95 р. N 76 ( z0382-95 ), зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 19.10.95 р. за N 382/918, із змінами;
   Типова інструкція  з  діловодства  в  органах  державної
податкової служби України, затверджена наказом ДПА України від
01.07.98 р. N 315, із змінами (далі - Типова інструкція з
діловодства).
 
   <...>
 
       6. Організація роботи з питань зняття
          з обліку платників податків
 
   6.1. Організація роботи з питань зняття з обліку платника
податків за рішенням власника (засновника)
   6.1.1. Підставами  для  початку  проведення  підрозділами
(органами) ДПС заходів у зв'язку з припиненням платника податків є
одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
   відомостей державного реєстратора про внесення до ЄДР запису
про рішення засновників (учасників) щодо припинення юридичної
особи або запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо
припинення нею підприємницької діяльності;
   відомостей з ЄДР чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної
реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;
   заяви за ф. N 8-ОПП ( z0172-98 ) від платника податків, але
за умови внесення до ЄДР запису про прийняття рішення про
припинення;
   відповідного рішення суду.
   6.1.2. Щодо платників податків, для яких законом визначені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР,
підставою для початку проведення підрозділами (органами) ДПС
відповідних заходів у зв'язку з їх припиненням є одержання від
таких платників податків заяви за ф. N 8-ОПП, до якої додані
документи, визначені підпунктами 8.1.1, 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8
Порядку обліку ( z0172-98 ).
   6.1.3. Порядок дій органів ДПС у разі прийняття рішення про
припинення платника податків визначені пунктами 8.1-8.6 розділу 8
Порядку обліку ( z0172-98 ). Структурні підрозділи та органи ДПС
при здійсненні таких процедур взаємодіють таким чином.
   6.1.4. Протягом двох робочих днів після отримання першого з
документів про припинення платників податків підрозділ реєстрації
та обліку платників податків формує по кожному платнику податків
обхідний лист (додаток 6) та інформує про це відповідні підрозділи
та органи ДПС, у яких платник перебуває на обліку як платник
окремих податків або в яких  перебувають  на  обліку  його
відокремлені підрозділи. При цьому у разі якщо платник перебуває
на обліку в інших органах ДПС як платник окремих податків або в
інших органах перебувають на обліку його відокремлені підрозділи,
підрозділ реєстрації та обліку платників податків інформує про це
також  підрозділ  податкового аудиту з метою здійснення ним
координації проведення відповідними підрозділами  позапланової
виїзної  перевірки  відокремлених підрозділів або повноти та
своєчасності сплати окремих податків.
   Обхідні листи зберігаються у підрозділі реєстрації та обліку
платників податків та надаються для  підписання  відповідним
підрозділам у разі завершення ними відповідних заходів у зв'язку з
припиненням платника податків. З метою здійснення координації
проведення підрозділами (органами) відповідних заходів у зв'язку з
припиненням платника податків та підписання обхідного  листа
рекомендовано вести облік руху обхідних листів.
   6.1.5. За результатами заходів у разі неможливості підписання
обхідного листа відповідні підрозділи готують відповідний висновок
із вказівкою причин неможливості підписання обхідного листа, який
надають до підрозділу реєстрації та обліку платників податків.
Висновок також може бути сформований та надісланий до підрозділу
реєстрації та обліку платників податків у разі неможливості
підписання обхідного листа з причин розташування відповідного
підрозділу за іншим місцезнаходженням, ніж підрозділ реєстрації та
обліку платників податків.
   6.1.6. Органи ДПС, в яких платник перебуває на обліку як
платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його
відокремлені підрозділи, після завершення ними або за результатами
відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків
надсилають відповідний висновок до органу ДПС, де перебуває на
обліку платник податків. Органами ДПС, в яких перебувають на
обліку відокремлені підрозділи, замість відповідного висновку може
бути направлена  засвідчена  копія  довідки  за ф. N 12-ОПП
( z0172-98 ) (за ф. N 22-ОПП).
   6.1.7. Протягом місяця після одержання документа, що надійшов
до органу ДПС першим (заяви за ф. N 8-ОПП ( z0172-98 ) або
відомостей про прийняття рішення про припинення), підрозділи
податкового аудиту (оподаткування фізичних осіб) призначають та
розпочинають  позапланову виїзну перевірку платника податків.
Порядок організації та проведення перевірок визначено Методичними
рекомендаціями щодо організації та проведення перевірок платників
податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, щодо яких
прийнято рішення про припинення (закриття), затвердженими наказом
ДПА України від 14.11.2005 р. N 506.
   6.1.8. У разі прийняття рішення про припинення юридичної
особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної
особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі
прийняття  рішення  про  закриття  відокремленого  підрозділу
призначається  і  проводиться  перевірка  підрозділу,  який
закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в
установленому законодавством порядку (наприклад, якщо йдеться про
консолідовану  сплату  податку  на  прибуток,  якщо фактично
відокремлений підрозділ закритий,  коли  відсутня  можливість
здійснити перевірку підрозділу тощо). Якщо у таких випадках
юридична особа та її відокремлений  підрозділ  (відокремлені
підрозділи)  перебувають  на  обліку  в різних органах ДПС,
організацію взаємодії відповідних підрозділів щодо проведення
перевірки здійснюють підрозділи податкового аудиту того органу
ДПС, у якому перебуває на обліку юридична особа.
   До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або
реорганізовується, залучаються також органи ДПС, у яких платник
перебуває на обліку як платник окремих податків. У цьому випадку
організацію взаємодії відповідних підрозділів щодо проведення
перевірки здійснюють підрозділи податкового аудиту (оподаткування
фізичних осіб) органу ДПС за місцем обліку платника податків.
   6.1.9. За  рішенням  керівника  органу ДПС перевірка не
проводиться, якщо за відсутності податкового  боргу  платник
податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів)
протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання
органом ДПС документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та
стосовно нього використана інформація від фінансових установ,
митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує
відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання
останньої  звітності, та платник податків не знаходиться за
зареєстрованим  місцезнаходженням  (місцем  проживання)  і
неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника
податків підтверджена підрозділами податкової  міліції.  Таке
рішення приймається керівником органу ДПС на підставі відповідної
доповідної записки підрозділів оподаткування  юридичних  осіб
(фізичних осіб) після проведення відповідної доперевірочної роботи
та отримання документів, що підтверджують наявність підстав для
непроведення перевірки. Доповідна записка з резолюцією керівника
передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків
і зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника
податків.
   6.1.10. Після проведення перевірки та за результатами інших
заходів, у тому числі зняття з реєстрації (обліку) РРО, що
відносяться до компетенції підрозділу, підрозділи податкового
аудиту (оподаткування фізичних осіб) підписують обхідний лист або
готують відповідний висновок із зазначенням причин неможливості
підписання  обхідного  листа  (наявність  донарахованих  за
результатами  перевірки  штрафних  (фінансових)  санкцій,  що
знаходяться на апеляційному узгодженні, незавершена перевірка
платника податків тощо).
   6.1.11. Якщо після проведеної перевірки платника податків
встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, підрозділ
обліку та  звітності  складає  повідомлення  за ф. N 10-ОПП
( z0172-98 ) і надає його підрозділу погашення прострочених
податкових зобов'язань для надсилання особі, відповідальній за
погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою
згідно з законодавством у разі ліквідації платника податків. Копії
таких повідомлень передаються до підрозділу реєстрації та обліку
платників  податків. У разі зменшення суми заборгованості з
податків і зборів (обов'язкових платежів) підрозділом обліку та
звітності може  бути  сформоване  повторне  повідомлення  за
ф. N 10-ОПП у такому самому порядку, як і перше.
   6.1.12. При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням
платника податків, підрозділи органу ДПС, які підписують обхідний
лист, організовують та планують їх таким чином, щоб повідомлення
за ф. N 10-ОПП ( z0172-98 ) було отримане особою, відповідальною
за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника
податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами
своїх вимог, який не може становити менше двох місяців від дня
публікації повідомлення про припинення платника податків. При
цьому підрозділи податкового аудиту (оподаткування фізичних осіб)
до спливу такого строку зобов'язані завершити позапланову виїзну
перевірку  платника податків та визначити суми донарахованих
податкових зобов'язань, штрафних санкцій та пені за результатами
такої перевірки.
   6.1.13. У разі якщо після настання граничного строку сплати
узгодженого податкового зобов'язання, визначеного органом ДПС за
результатами проведеної перевірки платника, та/або податкового
зобов'язання, визначеного платником у ліквідаційній податковій
звітності, такий платник податків не має заборгованості, підрозділ
погашення прострочених податкових зобов'язань та підрозділ обліку
та звітності підписують обхідний лист.
   6.1.14. Підрозділ оподаткування юридичних (фізичних) осіб
приймає рішення та вживає заходи щодо виключення платника податків
із реєстрів державної податкової служби, повернення та анулювання
документів, отриманих платником податків в органі ДПС (свідоцтв,
патентів, довідок тощо) тощо. За результатами таких заходів
підрозділ  оподаткування  юридичних  (фізичних) осіб підписує
обхідний лист або готує відповідний висновок, який надає до
підрозділу реєстрації та обліку платників податків.
   6.1.15. Підрозділ податкової  міліції  пересвідчується  у
відсутності порушених кримінальних справ щодо платника податків,
інформації про задіяння платника податків у схемах ухилення від
оподаткування та інших порушень податкового законодавства, що
відносяться до компетенції підрозділу податкової міліції. За
результатами таких заходів підрозділ податкової міліції підписує
обхідний лист або готує відповідний висновок.
   6.1.16. Підрозділ реєстрації та обліку платників податків
підписує обхідний лист за наявності повідомлень від фінансових
установ про закриття всіх рахунків платника податків, у тому числі
відкритих через відокремлені підрозділи, повернення до органу ДПС
оригіналу (дубліката) довідки за ф. N 4-ОПП ( z0172-98 ) та
свідоцтва платника ПДВ і всіх його копій, якщо вони надавались, та
отримання від органів ДПС, у яких платник перебуває на обліку як
платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його
відокремлені  підрозділи,  висновків  щодо  завершення  ними
відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків.
   6.1.17. Якщо  платником  податків  подавалась  заява  за
ф. N  8-ОПП,  то  у  разі підписання обхідного листа всіма
підрозділами підрозділ обліку та звітності після впровадження
відповідного програмного  забезпечення  складає  довідку  за
ф. N 22-ОПП ( z0172-98 ) засобами АIС "Облік податків і платежів"
та передає її до підрозділу реєстрації та обліку платників
податків для направлення відповідальній особі платника податків.
   6.1.18. Платникам податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР,
а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету
Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника
податків  вимагається  довідка про зняття з обліку платника
податків, замість довідки за ф. N 22-ОПП ( z0172-98 ) підрозділом
реєстрації та обліку платників податків формується та видається
довідка за ф. N 12-ОПП. Дата зняття з обліку платника податків
фіксується у журналі за ф. N 6-ОПП.
   6.1.19. Підрозділом реєстрації та обліку платників податків
дані про видачу довідки за ф. N 22-ОПП (за ф. N 12-ОПП) фіксуються
у журналі за ф. N 6-ОПП, а до районного рівня Єдиного банку даних
юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб заносяться відмітки про
її видачу, дата видачі та номер запису у журналі, оригінал довідки
за ф. N 22-ОПП (за ф. N 12-ОПП) надається (надсилається) платнику
податків, а підписаний обхідний лист, висновки та копія довідки за
ф. N 22-ОПП (за ф. N 12-ОПП) зберігаються у реєстраційній частині
справи. Довідка за ф. N 22-ОПП (за ф. N 12-ОПП) ( z0172-98 ) не
потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії
органу ДПС.
   6.1.20. Після  надходження  від  державного  реєстратора
повідомлення  про  проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного
запису до ЄДР підрозділ реєстрації та обліку платників податків
обробляє це повідомлення засобами АIС "РПП", до районного рівня
Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб
заносить номер та дату запису про припинення.
   Отримані від державного реєстратора відомості про припинення
роздруковуються  засобами  АIС "РПП" та по юридичних особах
підшиваються до реєстраційної частини облікової справи платника
податків,  а по фізичних особах - підприємцях надаються до
підрозділу оподаткування фізичних осіб для підшивання до облікової
справи.
   6.1.21. Щодо платників податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР,
до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб
вноситься  номер та дата запису про припинення на підставі
відповідних відомостей (інформації) від реєструючого органу чи з
ЄДРПОУ.
   6.1.22. Протягом трьох днів після отримання та  обробки
повідомлень  про  припинення  підрозділ реєстрації та обліку
платників податків формує перелік таких платників податків з
обов'язковим зазначенням коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номера),
найменування (прізвища, імені, по батькові), номера і дати запису
про припинення та надає його до підрозділу оподаткування юридичних
(фізичних) осіб та до підрозділу обліку та звітності (у двох
примірниках). Примірники таких переліків підшиваються в окрему
папку.
   Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу в разі
ліквідації платника податків здійснюється відповідно до статті 12
Закону  України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами  та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14  ).  Порядок  погашення податкових зобов'язань або
податкового боргу при реорганізації платника податків визначений
статтею 13 названого Закону та підпунктом 8.7.5 пункту 8.7 розділу
8 Порядку обліку ( z0172-98 ).
   Картки особових рахунків підрозділом обліку та звітності
закриваються відповідно до Iнструкції про порядок ведення органами
державної  податкової служби оперативного обліку платежів до
бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється  органами
державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА
України від 18.07.2005 р. N 276 ( z0843-05 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 02.08.2005 р. за N 843/11123.
   Підрозділ обліку та звітності надає інформацію щодо закриття
карток  особових  рахунків  припинених платників податків до
підрозділу реєстрації та обліку платників податків для зняття з
обліку таких платників податків.
   Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої
картки особових рахунків платника податків та фіксується у журналі
за ф. N 6-ОПП ( z0172-98 ).
   По закінченні звітного року облікові справи (реєстраційна та
звітна частини) таких платників здаються до архіву органу ДПС.
   6.1.23. Станом на перше число кожного місяця  підрозділ
реєстрації та обліку платників податків проводить аналіз стану
проведення підрозділами  відповідних  заходів  у  зв'язку  з
припиненням платників податків за даними журналу за ф. N 6-ОПП
( z0172-98 ). За результатами цього аналізу підрозділ реєстрації
та обліку платників податків надає керівнику органу ДПС у вигляді
доповідної записки перелік платників податків, щодо яких протягом
двох місяців після внесення до ЄДР запису про прийняття рішення
про припинення не були проведені заходи у зв'язку з припиненням
платника  податків,  із обов'язковим зазначенням структурного
підрозділу органу ДПС, яким не проведені (не завершені) відповідні
заходи.
   6.1.24. Дія цього Порядку поширюється і на відокремлені
підрозділи юридичної особи та договори про спільну діяльність у
разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття. При цьому
другий примірник довідки за ф. N 12-ОПП або за ф. N 22-ОПП
( z0172-98 ) надсилається до органу ДПС, де перебуває на обліку
юридична особа.
 
   6.2. Організація  роботи  щодо зняття з обліку платника
податків за рішенням суду (господарського суду) щодо припинення
платника податків.
   6.2.1. Якщо платник податків не має заборгованості перед
бюджетом та у разі:
   неподання протягом одного року до органів ДПС податкових
декларацій,  документів  податкової звітності, якщо установчі
документи суперечать чинному законодавству,
   провадження діяльності, яка суперечить установчим документам
та законодавству,
   наявності в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за
вказаним її місцезнаходженням,
   наявності в органі ДПС передбачених законами інших підстав
для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - то
керівник органу ДПС приймає рішення у вигляді розпорядження
відносно  платника  податків  про  звернення  до  суду  або
господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування
державної  реєстрації  суб'єкта  підприємницької  діяльності,
постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи,  визнання повністю або частково недійсними установчих
документів чи змін до них.
   Окрім того органи ДПС можуть бути позивачами у суді щодо
визнання банкрутом неплатоспроможного платника податків.
   Прийняттю рішення про подання позову до суду має передувати
відповідна робота, зокрема, вжиття заходів для подання податкових
декларацій,  встановлення фактів наявності/відсутності ведення
господарської діяльності, зокрема  отримання  інформації  від
фінансових  установ про відсутність руху коштів по рахунках
платника, повноти сплати податків тощо.
   Організація та  супроводження справ у судах за позовами
органів державної податкової служби здійснюється відповідно до
Порядку  взаємодії  структурних підрозділів органів державної
податкової служби України з юридичними підрозділами під час
підготовки та супроводження справ у судах, затвердженого наказом
ДПА України від 25.07.2006 р. N 433.
   6.2.2. Відповідальними  за  відбір  платників  податків,
підготовку відповідного розпорядження та переліків  платників
податків, організацію робіт з підготовки матеріалів для подання
позовів до суду є такі підрозділи органів ДПС:
   оподаткування юридичних (фізичних) осіб - щодо платників
податків, які не мають заборгованості перед бюджетом та не подають
протягом  одного року до органів ДПС податкових декларацій,
документів податкової звітності;
   реєстрації та обліку платників податків - щодо платників
податків, по яких до ЄДР внесено запис про відсутність юридичної
особи за вказаним її місцезнаходженням;
   погашення прострочених  податкових  зобов'язань  -  щодо
платників податків, які мають податкову заборгованість (борг), з
метою визнання їх банкрутами (у тому числі щодо  відсутніх
боржників);
   податкової міліції - щодо суб'єктів фіктивного підприємництва
та платників податків, установчі документи яких суперечать чинному
законодавству або містять неправдиві відомості, з метою визнання
недійсними статутних документів таких платників податків;
   податкового аудиту та/або податкової міліції - щодо платників
податків,  провадження  діяльності яких суперечить установчим
документам та законодавству.
   Рішення про звернення до суду у перелічених випадках приймає
керівник органу ДПС у вигляді розпорядження, в якому, у разі
необхідності, визначаються заходи, які необхідно провести до/для
подання позову до суду, та структурні підрозділи органу ДПС, які
мають здійснити такі заходи.
   6.2.3. При підготовці матеріалів для подання позовів до суду
(господарського суду) у разі необхідності відповідальні підрозділи
можуть звернутися до відповідних державних реєстраторів  для
отримання витягів з ЄДР. Порядок отримання витягів з ЄДР визначено
Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного
реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб - підприємців,
затвердженим наказом Державного комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 р. N 97
( z1294-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції  України
28.10.2005 р. за N 1294/11574.
   6.2.4. Підготовку матеріалів для розгляду,  представлення
інтересів органу ДПС, подання позовів до суду та їх правове
супроводження здійснює юридичний підрозділ.
   6.2.5. Постанови, ухвали та рішення суду (господарського
суду) щодо справ про припинення платників податків чи їх копії не
пізніше наступного робочого дня після отримання в обов'язковому
порядку передаються до підрозділу реєстрації та обліку платників
податків для внесення даних до районного рівня Єдиного банку даних
юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб та подальшого формування
реєстраційної частини облікової справи платника податків.
   6.2.6. У випадках, коли позивачем у справах щодо припинення
або банкрутства платників податків не є орган ДПС, відповідні
рішення суду можуть не надходити до органу ДПС. У такому випадку
джерелом  даних про прийняття судових рішень про припинення
платника податків або справи про банкрутство (порушення справи,
визнання банкрутом, ліквідацію) є дані ЄДР або інформація з
офіційних друкованих видань.
   6.2.7. Протягом двох робочих днів після отримання першого із
документів: судових рішень або відомостей з ЄДР, іншої інформації
щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про
банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення
справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи
чи припинення підприємницької діяльності  фізичної  особи  -
підприємця, визнання недійсними державної реєстрації чи установчих
документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію
платника  податків  підрозділ реєстрації та обліку платників
податків щодо кожного платника податків робить запис у журналі за
ф. N 6-ОПП ( z0172-98 ), формує по кожному платнику податків
обхідний лист (додаток 6) та інформує про це відповідні підрозділи
органу ДПС, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих
податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені
підрозділи.
   Підрозділи органу ДПС вживають такі ж самі заходи, як і при
припиненні платників податків, за рішенням власників (засновників)
чи уповноважених органів.
   6.2.8. У разі отримання відомостей про державну реєстрацію
припинення за рішенням суду про визнання банкрутом юридичної особи
або фізичної особи - підприємця підрозділ реєстрації та обліку
платників податків обробляє відповідні відомості із ЄДР, що
надійшли від державного реєстратора, проводить  заходи  щодо
виключення платника податків із всіх податкових реєстрів, надсилає
до фінансових установ листи про наявність запису про припинення в
ЄДР та передає інформацію про припинення до підрозділу погашення
прострочених податкових  зобов'язань,  підрозділу  обліку  та
звітності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб та
інших структурних підрозділів органу ДПС.
   Датою зняття з обліку є дата закриття останньої картки
особових рахунків платника податків.
   6.2.9. У разі отримання структурним підрозділом органу ДПС
інформації про наявність судових справ, за результатами розгляду
яких можуть бути прийняті рішення про припинення, скасування
державної реєстрації або Визнання недійсними установчих документів
платника податків, та при цьому орган ДПС не є учасником такої
справи чи не був залучений до розгляду такої справи, така
інформація у вигляді службової записки протягом трьох робочих днів
надається до юридичного підрозділу. Одночасно така інформація
надається  до  підрозділу  погашення  прострочених податкових
зобов'язань,  підрозділу  обліку  та  звітності,  підрозділу
оподаткування юридичних (фізичних) осіб, які надають до юридичного
підрозділу висновки щодо доцільності участі органу ДПС у такій
судовій справі. За результатами вивчення матеріалів юридичний
підрозділ інформує керівника органу ДПС та надає пропозиції щодо
необхідності та порядку залучення органу ДПС до розгляду такої
судової справи.
 
   6.3. Особливості організації роботи при знятті з обліку
платників окремих видів податків
   6.3.1. Згідно з підпунктом 7.11.2 пункту 7.11 розділу 7
Порядку  обліку  (  z0172-98  ) при надходженні (наявності)
відповідних підтверджуючих документів або по закінченні бюджетного
року  платники  окремих  податків, у яких відсутні об'єкти,
ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, у зв'язку з чим
такий платник податків був зарахований до категорії платників
окремих податків, за умови своєчасності і повноти сплати податків
на  відповідній  території до Державного бюджету України та
місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних
галузевих  підрозділів  органу  ДПС виключаються з категорії
платників окремих податків відповідного органу ДПС, про  що
вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або
Реєстру фізичних осіб. У рамках реалізації цієї норми підрозділи
органу ДПС взаємодіють таким чином.
   6.3.2. Якщо платник податків припинив діяльність на території
органу ДПС, де він перебував на обліку як платник окремих видів
податків, а також  з  причин  відчуження,  зміни  власника,
місцезнаходження об'єктів оподаткування (землі, транспорту) тощо,
відповідний  галузевий  підрозділ  та  підрозділ  погашення
прострочених податкових зобов'язань після отримання відповідних
підтверджених документів здійснюють усі необхідні заходи щодо
повноти  розрахунків  з бюджетами про нарахування та сплату
податків, зборів.
   6.3.3. За наявності податкових зобов'язань (боргу) орган ДПС
не здійснює подальші процедури щодо зняття платника податків з
обліку до погашення податкової заборгованості (боргу) або визнання
такого боргу безнадійним  у  порядку,  передбаченому  чинним
законодавством.  При  цьому  підрозділом обліку та звітності
передається відповідна  інформація  до  підрозділу  стягнення
податкового боргу для вжиття заходів щодо погашення податкового
боргу у порядку, визначеному підпунктом 6.1.11 пункту 6.1 цього
розділу.
   6.3.4. Після проведення відповідних  заходів  відповідний
галузевий підрозділ формує перелік платників, які підлягають
зняттю з обліку в органі ДПС як платники окремих видів податків
(додаток 7). До переліків можуть бути включені лише платники
податків, у яких відсутні об'єкти оподаткування та обліку та
відсутні податкові зобов'язання (борг).
   6.3.5. Сформовані переліки платників податків передаються до
підрозділу обліку та звітності для закриття карток особових
рахунків за вказаними у переліку видами податків.  У  разі
відсутності заборгованості перед бюджетами в картках особових
рахунків платника податків, включеного до переліку, підрозділ
обліку та звітності проставляє відмітку про закриття карток
особових рахунків за вказаними видами податків і обов'язково
зазначає наявність (відсутність) карток особових рахунків за
іншими видами податків, після чого перелік платників податків
передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків
для зняття з обліку платників окремих видів податків.
   6.3.6. Якщо  стосовно платника окремих податків прийняте
рішення про припинення, про що надійшло відповідне повідомлення
від органу ДПС за місцем реєстрації (обліку) такого платника
податків, то не пізніше, ніж у місячний строк після отримання
відповідного  повідомлення  органу  ДПС, де платник податків
зарахований до категорії платників окремих видів податків, до
органу ДПС за місцем реєстрації (обліку) має бути направлений
висновок (інформація) щодо зняття такого платника з обліку як
платника окремих видів податків або щодо причин неможливості
зняття його з обліку.
   6.3.7. Станом на 1 грудня поточного року підрозділ обліку та
звітності засобами  АIС  "Облік  податків  і   платежів"
(режим 8.3.1 "Довідка по запиту користувача") формує перелік
платників окремих видів податків, у картках особових рахунків яких
за останні шість місяців відсутні нарахування та сплата податків,
та до 5 грудня поточного року надає його до підрозділу реєстрації
та  обліку платників податків. До 10 грудня поточного року
підрозділ реєстрації та обліку платників податків  на  базі
отриманого  переліку  формує  перелік  платників,  щодо яких
пропонується розглянути питання про зняття їх з обліку  як
платників окремих видів податків (додаток 7), та передає його до
підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб для надання
висновків щодо доцільності подальшого перебування таких платників
податків на обліку. Зазначені підрозділи роблять висновки щодо
кожного платника окремих видів податків та надають їх не пізніше
20 грудня поточного року до підрозділу обліку і звітності для
закриття карток особових рахунків та передачі відпрацьованих
переліків до підрозділу реєстрації та обліку платників податків не
пізніше 25 грудня.
   6.3.8. Підрозділ реєстрації та обліку платників податків
після надходження переліку платників, щодо яких проведено закриття
всіх карток особових рахунків, знімає їх з обліку на дату закриття
карток особових рахунків.
 
   6.4. Організація роботи при знятті з обліку/взятті на облік
платників податків у  зв'язку  зі  зміною  місцезнаходження,
пов'язаного зі зміною адміністративного району.
   6.4.1. Підставою для зняття з обліку платника податків в
одному органі ДПС і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов'язана зі
зміною адміністративного району) є надходження хоча б до одного із
цих органів даних, що свідчать про належну реєстрацію таких змін.
Перелік таких  даних  визначено у підпунктах 8.8.1 та 8.8.2
пункту 8.8 розділу 8 Порядку обліку ( z0172-98 ).
   6.4.2. При одержанні першого із документів або відомостей про
зміну місцезнаходження (місця проживання) підрозділ реєстрації та
обліку платників податків до районного рівня Єдиного банку даних
юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб заносить  нове
місцезнаходження (місце проживання) платника податків та інформує
про це структурні підрозділи органу ДПС.
   6.4.3. Після отримання органом ДПС за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) платника податків документів або відомостей
про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків
підрозділ реєстрації та обліку платників податків такого органу
формує повідомлення за ф. N 11-ОПП ( z0172-98 ), у якому зазначає
назви органів ДПС за попереднім і новим місцезнаходженням та
інформацію про платника податків. Таке повідомлення формується у
двох примірниках та надсилається до органу ДПС за попереднім
місцезнаходженням протягом п'яти робочих днів від дня отримання
документів  або відомостей про зміну місцезнаходження (місця
проживання). Про направлення повідомлення за ф. N 11-ОПП робиться
позначка у полі "Примітка" у журналі за ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП).
   6.4.4. Після надходження повідомлення про зняття з обліку у
зв'язку зі  зміною  місцезнаходження  (місця  проживання)  за
ф. N 11-ОПП ( z0172-98 ) або надходження відомостей від державного
реєстратора про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника
податків чи подання платником податків заяви про зняття з обліку у
зв'язку зі  зміною  місцезнаходження  (місця  проживання)  за
ф. N 9-ОПП орган ДПС за попереднім місцезнаходженням знімає
платника  податків  з обліку протягом місяця за відсутності
обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку
повинен бути продовжений до:
   закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України
про Державний бюджет України на поточний рік (  489-16  )
передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання)
сплата визначених законодавством податків та платежів  після
перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного року;
   закінчення перевірки, якщо така була розпочата або призначена
та орган ДПС повідомив платника податків про її проведення;
   повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових
платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній
відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на
таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи
відшкодування настав;
   завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових
зобов'язань.
   6.4.5. Орган ДПС, у якому було продовжено строк перебування
на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня отримання
відомостей про зміну місцезнаходження з ЄДР чи від платника
податків інформує про це орган ДПС за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) платника податків. У такому інформаційному
повідомленні зазначається причина продовження строку перебування
на обліку платника податків та воно в обов'язковому порядку
включає:
   повні облікові  дані  платника  податків  (формуються
підрозділами реєстрації та обліку платників податків);
   довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом на
дату складання такого інформаційного повідомлення (формується
підрозділами обліку та звітності);
   відомості про дату та результати останньої перевірки платника
податків (надаються підрозділами податкового аудиту для платників
податків - юридичних осіб або оподаткування фізичних осіб для
самозайнятих осіб);
   дані про  наявність/відсутність  процедур  апеляційного
оскарження  (готуються  підрозділом  погашення  прострочених
податкових зобов'язань або підрозділами податкового аудиту);
   інформацію про порушені кримінальні справи, що наявні на
момент  зміни  місцезнаходження (місця проживання) (надається
підрозділами податкової міліції) тощо.
   Перелічені підрозділи  надають  дані  для  формування
повідомлення до підрозділу реєстрації та обліку платників податків
протягом 7 днів від дня отримання службової записки.
   6.4.6. Узагальнення інформації, формування та направлення
інформаційного повідомлення здійснюють підрозділи реєстрації та
обліку платників податків. Копії інформаційного повідомлення та
додатків до нього зберігаються у реєстраційній частині облікової
справи платника податків до моменту зняття з обліку платника
податків, а після зняття з обліку платника податків разом із
документами, перелік яких визначений підпунктом 8.8.4 пункту 8.8
розділу 8 Порядку обліку ( z0172-98 ).
   6.4.7. Якщо до моменту зняття з обліку платника податків
змінилися дані, суми, відомості чи факти, вказані у такому
інформаційному повідомленні, або змінилася чи виникла додаткова
підстава для продовження строку перебування на обліку платника
податків, у 10-денний строк від дня виникнення таких змін органом
ДПС, у якому платник перебуває на обліку, має бути сформоване
додаткове інформаційне повідомлення та направлене до органу ДПС за
новим місцезнаходженням у такому самому порядку, як і перше
інформаційне повідомлення.
   З метою формування таких інформаційних повідомлень підрозділ
обліку та звітності не пізніше 5 числа кожного місяця надає до
підрозділу реєстрації та обліку платників податків довідку про
стан розрахунків платника податків з бюджетом станом на 1 число
місяця щодо платників податків, строк перебування на обліку яких в
органі ДПС продовжено (за наявності відповідного програмного
забезпечення такі відомості можуть формуватися автоматично). Iнші
підрозділи повідомляють підрозділ реєстрації та обліку платників
податків про нові обставини щодо фактів, викладених у підпункті
6.4.5 цього пункту, або встановлення додаткової підстави для
продовження  строку  перебування на обліку платника податків
протягом п'яти днів після виникнення (виявлення) змін щодо таких
фактів або додаткової підстави для продовження строку перебування
на обліку платника податків. Підрозділи реєстрації та обліку
платників податків протягом п'яти днів після отримання відповідних
відомостей від структурних підрозділів органу ДПС формує та
направляє інформаційне повідомлення про виникнення змін у даних
про платника податків.
   Підрозділ реєстрації та обліку платників податків станом на
1 число місяця формує  переліки  платників  податків,  строк
перебування на обліку яких в органі ДПС продовжено, та не пізніше
3 числа місяця інформує про це структурні підрозділи органу ДПС.
   6.4.8. У разі отримання органом ДПС відомостей про внесення
будь-яких записів до ЄДР відносно того платника податків, строк
перебування  на  обліку  якого  в органі ДПС за попереднім
місцезнаходженням був продовжений після зміни ним місцезнаходження
(місця проживання), що пов'язано зі зміною адміністративного
району, орган ДПС, який отримав такі відомості, зобов'язаний
передати ці відомості до органу ДПС, у якому продовжено строк
перебування на обліку такого платника податків, не  пізніше
наступного  робочого  дня  від  дня  надходження відповідних
відомостей.
   6.4.9. У разі порушення справи про банкрутство або визнання
банкрутом того платника податків, строк перебування на обліку
якого в органі ДПС за попереднім місцезнаходженням був продовжений
після зміни ним місцезнаходження (місця проживання), що пов'язано
із зміною адміністративного району, орган ДПС, в якому продовжено
строк перебування на обліку платника податків, має бути призначена
та протягом місяця розпочата перевірка такого платника податків.
До перевірки можуть бути залучені підрозділи органу ДПС за новим
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.
   6.4.10. Після завершення строку, на який було продовжено
термін перебування на обліку платника податків, або у разі якщо
такий строк не був продовжений щодо платників податків, які
змінили місцезнаходження (місце проживання), підрозділ реєстрації
та обліку платників податків формує пакет документів (справу
платника податків) для передачі його до органу ДПС за новим
місцезнаходженням. Такий пакет документів включає:
   реєстраційну частину облікової справи платника податків за
весь період існування платника податків із описом, укомплектовану
підрозділом реєстрації та обліку платників податків (для юридичних
осіб)  або  підрозділом  оподаткування  фізичних  осіб  (для
самозайнятих осіб);
   звітну частину облікової справи платника податків із описом,
укомплектовану  підрозділом оподаткування юридичних (фізичних)
осіб;
   роздруковану підрозділом  реєстрації  та обліку платників
податків облікову картку платника податків (повні реєстраційні
відомості) з районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи
Реєстру фізичних осіб;
   копії акта  останньої  планової  виїзної  перевірки  або
позапланової виїзної перевірки за всіма  видами  зобов'язань
(комплексної), а також останньої виїзної позапланової перевірки з
питання достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, а у разі їх непроведення - довідку про
причини їх непроведення, яка готується підрозділом оподаткування
юридичних осіб спільно з підрозділами податкового аудиту або
підрозділом оподаткування фізичних осіб стосовно самозайнятих
осіб;
   довідку про стан розрахунку з бюджетом платника податків
станом на дату зняття його з обліку, яку формують підрозділи
обліку та звітності;
   один примірник акта звірки стану розрахунків такого платника
з бюджетом або довідку у довільній формі про  неможливість
складання  такого документа, складену підрозділами обліку та
звітності.
   один примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП ( z0172-98 ),
заповнений підрозділом реєстрації та обліку платників податків, а
також підрозділом обліку та звітності, та підписаний керівником
органу ДПС.
   6.4.11. Окрім того щодо платника податків у електронному
вигляді засобами відповідного програмного забезпечення формуються
відповідними підрозділами та засобами електронної пошти органів
ДПС передаються:
   дані про контрольно-перевірочну роботу за три останні роки;
   картки особових рахунків за поточний рік;
   копії податкових  декларацій, розрахунків, звітів за три
звітні роки, включаючи поточний;
   інформація про  відкриття/закриття  рахунків у фінансових
установах.
   6.4.12. Зазначений пакет документів щодо платника податків,
який змінив місцезнаходження (місце  проживання),  разом  із
супровідним листом підрозділи реєстрації та обліку платників
податків направляють до органу ДПС за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) платника податків у 5-денний строк від дня
зняття його з обліку. У супровідному листі вказуються назви
файлів,  якими були направлені електронні дані про платника
податків.
   6.4.13. Датою зняття з обліку платника податків є дата
формування для передачі карток особових рахунків такого платника.
   6.4.14. Iнформація про зняття з обліку підрозділом реєстрації
та обліку платників податків вноситься до Єдиного банку даних
юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб, про що в повідомленні
за ф. N 11-ОПП ( z0172-98 ) робиться відповідний запис.
   6.4.15. В  органі  ДПС  за  попереднім місцезнаходженням
зберігаються такі документи:
   заява за ф. N 9-ОПП ( z0172-98 ) у разі подання платником
податків;
   копія супровідного листа;
   один примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП ( z0172-98 ).
   6.4.16. Окрім  того  в  органі  ДПС  за  попереднім
місцезнаходженням  (місцем  проживання)  зберігаються  другі
примірники або копії довідок,  актів  звірок,  інформаційних
повідомлень, які направлялись органом ДПС у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
   6.4.17. Підрозділи,  відповідальні  за  облік  платників
податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки
всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та
використання в роботі до підрозділів з питань оподаткування та
підрозділів обліку та звітності, а також виключають знятих з
обліку із загальної кількості платників податків.
   6.4.18. При отриманні справи платника податків органом ДПС за
новим місцезнаходженням перевіряється  правильність  доставки,
цілісність упаковки, повнота комплекту документів.
   6.4.19. Якщо у справі платника податків, яка надійшла до
органу ДПС для взяття такого платника податків на облік у зв'язку
із  зміною  місцезнаходження  (місця  проживання),  виявлено
відсутність обов'язкового для такого платника податків документа і
при цьому у справі відсутні документи (довідки, листи тощо), що
пояснювали б причини відсутності такого документа, підрозділом,
яким виявлена недостатність таких документів, складається акт у
двох примірниках за формою, аналогічною додатку 4 до Типової
інструкції з діловодства. Один примірник такого акта надсилається
відправнику, а інший долучається до справи платника податків.
Орган ДПС за попереднім місцезнаходженням, який отримав такий акт,
зобов'язаний надати документи, яких не вистачає, або пояснення
щодо причини їх відсутності у справі платника податків протягом
п'яти робочих днів після отримання такого акта.
   Повернення пакета  документів  з  причин  відсутності
обов'язкового документа або недоукомплектування пакета документів
забороняється.
   6.4.20. Після надходження облікової справи платника податків
підрозділ реєстрації та обліку платників податків органу ДПС за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків
протягом двох робочих днів здійснює взяття його на облік датою
взяття на облік у органі ДПС за первинним місцем податкового
обліку, вносить відповідні записи до Єдиного банку даних юридичних
осіб або Реєстру фізичних осіб та не пізніше наступного робочого
дня повідомляє про це структурні підрозділи. Відмітки про взяття
на облік за новим місцезнаходженням проводяться у журналі за
ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП) ( z0172-98 ).
   6.4.21. На  підставі  письмового  повідомлення підрозділу
реєстрації та обліку платників податків про взяття на облік і
внесення відповідних записів до районного рівня Єдиного банку
даних юридичних осіб або Реєстру  фізичних  осіб  підрозділ
інформатизації процесів оподаткування та підрозділ обліку та
звітності проводять відповідні регламентні роботи щодо обробки
отриманих в електронному вигляді файлів карток особових рахунків
та податкової звітності платника податків. Підрозділи податкового
аудиту обробляють засобами відповідного програмного забезпечення
електронні дані щодо контрольно-перевірочної роботи.
 
     7. Порядок взаємодії при реорганізації платників
     податків - юридичних осіб (крім перетворення).
 
   7.1. Підставою для початку проведення підрозділами (органами)
відповідних заходів у зв'язку з реорганізацією юридичної особи є
одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
   заяви за ф. N 8-ОПП ( z0172-98 ) від платника податків;
   відомостей державного реєстратора про внесення до ЄДР запису
про  рішення  засновників  (учасників)  юридичної  особи,
уповноваженого ними органу про реорганізацію юридичної особи;
   судових рішень, ухвал або відомостей з ЄДР, іншої інформації
щодо прийняття судом рішень про реорганізацію платника податків.
 
   7.2. Після отримання першого із вказаних вище документів
підрозділи податкового аудиту у місячний термін призначають та
розпочинають перевірку платника податків.
   До участі  у  перевірці   платника   податків,   що
реорганізовується, залучаються також органи ДПС, у яких платник
перебуває на обліку як платник окремих податків або у яких
перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. У цьому
випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення
перевірки здійснюють підрозділи податкового аудиту органу ДПС за
місцем обліку платника податків.
 
   7.3. У разі реорганізації юридичної особи підрозділи органів
ДПС вживають такі ж самі заходи, як і при припиненні платників
податків за рішенням власників (засновників) чи уповноважених
органів.
 
   7.4. Iнші процедури взаємодії підрозділів органів ДПС при
реорганізації платника податків визначені пунктом 8.7 розділу 8
Порядку обліку ( z0172-98 ).
 
     8. Організація роботи при взятті на облік/знятті
        з обліку рахунків платників податків
 
   8.1. Відповідно до Наказу N 301 ( z0735-02 ) Національний
банк України, банки (далі - банки) протягом трьох днів від дня
проведення операції відкриття/закриття рахунків платників податків
та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (далі -
Повідомлення про рахунки) подають відомості про це в електронному
вигляді на адресу державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, де платник
податків перебуває на обліку (далі - ОДПА). Установи Ощадбанку у
Києві та Київській області надсилають повідомлення до ДПА у
м. Києві, установи Ощадбанку в АР Крим та м. Севастополі - до ДПА
в АР Крим.
   Органи Державного казначейства України подають Повідомлення у
порядку,  визначеному  для  банків,  використовуючи  засоби,
передбачені  Порядком  взаємодії  між  органами  Державного
казначейства України та органами державної податкової служби
України у процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами, затвердженим наказом Державного казначейства України та
Державної податкової  адміністрації України від 25.04.2002 р.
N 74/194 ( z0436-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 20.05.2002 р. за N 436/6724.
 
   8.2. Після попередньої обробки прийнятих файлів ОДПА формують
вихідний файл та передають його до ДПА України в автоматизованому
режимі.
 
   8.3. ДПА  України  за  результатами  обробки інформації,
отриманої від фінансових установ, у Повідомленнях про рахунки
формує Реєстр рахунків платників податків та файли-відповіді для
кожної фінансової установи, які містять дані про дату взяття на
облік  або код причини відмови у взятті рахунку на облік.
Сформовані файли-відповіді передаються до ОДПА для подальшої їх
передачі до фінансових установ.
 
   8.4. Також на центральному рівні для передачі на обласний
рівень формуються файли, які містять ідентифіковану інформацію про
всі рахунки платників податків вказаного регіону, яка надійшла від
фінансових установ за попередній період, незалежно від регіону.
   На обласному рівні ці файли використовуються для завантаження
до автоматизованої інформаційної системи обласного рівня  та
формування вихідних файлів для подальшої передачі на районний
рівень.
   На районному рівні засобами АIС "РПП" кожен запис прийнятого
файла заноситься як  Повідомлення  до  електронного  журналу
реєстрації  Повідомлень  про  відкриття/закриття  рахунків  у
фінансових установах та до актуальної бази даних рахунків.
 
   8.5. Повідомлення про відкриття кожного рахунка платника
податків, яке надійшло до органу ДПС в електронному вигляді,
роздруковується, засвідчується підписом  відповідальної  особи
підрозділу реєстрації та обліку платників податків та долучається
до реєстраційної частини облікової справи платника податків.
 
   8.6. Відповідно до Наказу N 306 ( z0923-01 ) платник податків
має право самостійно подати Повідомлення про відкриття/закриття
рахунку у фінансовій установі до органу ДПС, де він перебуває на
обліку.  Повідомлення  реєструється  відповідним  підрозділом
податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови
заповнення  всіх  реквізитів.  Перший  корінець  Повідомлення
зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника
податків, другий - зі штампом відповідного підрозділу та датою
реєстрації повертається платнику податків.
 
   8.7. На районному рівні засобами АIС "РПП" інформація з
кожного повідомлення, поданого до органу ДПС у паперовому вигляді,
переноситься до даних про платника податків та заноситься до
електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття
рахунків у фінансових установах. Iнформація про внесені  за
попередній період Повідомлення передається з районного рівня на
обласний для подальшого внесення до реєстру повідомлень про
відкриття/закриття рахунків у ДПА України.
 
 Начальник Управління
 реєстрації та обліку
 платників податків                 Н.Калєніченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка