Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи щодо перевірки професійного рівня і ділових якостей кандидатів для роботи в торговельно-економічних місіях у складі закордонних дипломатичних установ України

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2005 N 534
 
 
       Про організацію роботи щодо перевірки
     професійного рівня і ділових якостей кандидатів
      для роботи в торговельно-економічних місіях
    у складі закордонних дипломатичних установ України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                          економіки
    N 241 ( v0241665-06 ) від 13.07.2006 
    N 19 ( v0019665-07 ) від 01.02.2007 
    N 267 ( v0267665-07 ) від 14.08.2007
    N 885 ( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
 
   З метою  перевірки професійного рівня і ділових якостей
кандидатів для роботи в торговельно-економічних місіях у складі
закордонних дипломатичних установ України, забезпечення належного
оформлення необхідних документів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення співбесіди з кандидатами для
роботи в торговельно-економічних місіях у складі закордонних
дипломатичних установ України, який додається, та установити, що
кандидати для роботи в торговельно-економічних місіях у складі
закордонних дипломатичних установ України проходять співбесіду з
посадовими особами Міністерства.
 
   2. Керівникам   Міністерства,   керівникам  структурних
підрозділів Міністерства забезпечити всебічний розгляд документів
кандидатів, вивчення їх професійного рівня і ділових якостей.
 
   3.   Департаменту   персоналу,   відділу  роботи  з
торговельно-економічними місіями департаменту розвитку експорту
забезпечити  контроль  за  проходженням співбесіди, своєчасне
оформлення необхідних для призначення та закордонного відрядження
працівників документів.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки  N  19  (  v0019665-07  ) від 01.02.2007, N 885
( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
   4.  Відділу  роботи  з  торговельно-економічними місіями
департаменту  розвитку  експорту  після призначення кандидата
забезпечити оформлення документів для акредитації призначеного
працівника торговельно-економічної місії у складі закордонної
дипломатичної установи України у країні перебування та закордонних
паспортів працівника і членів його сім'ї.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 885 ( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
18.10.2002 N 292 ( v0292569-02 ) "Про організацію роботи з
вивчення кандидатур для роботи в торговельно-економічних місіях у
складі закордонних дипломатичних установ України" (із змінами,
внесеними згідно з наказами від 04.04.2003 N 82 ( v0082569-03 ),
від 11.09.2003 N 247, від 27.08.2004 N 312 ( v0312569-04 ).
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра, який відповідно до розподілу функціональних повноважень
координує  роботу  торговельно-економічних  місій  у  складі
закордонних дипломатичних установ України.
 
 Міністр економіки України                А.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   27.12.2005 N 534
                   (у редакції наказу
                   Міністерства
                   економіки України
                   17.12.2008 N 885
                   ( v0885665-08 )
 
 
               ПОРЯДОК
        проведення співбесіди з кандидатами
        для роботи в торговельно-економічних
          місіях у складі закордонних
         дипломатичних установ України
 
 
   1. Кандидати для роботи в торговельно-економічних місіях у
складі закордонних дипломатичних установ України (далі - ТЕМ) за
рішенням  Міністра проходять співбесіду з посадовими особами
Міністерства, урядового органу, підвідомчих установ, підприємств,
визначеними в додатку 1 до цього Порядку.
 
   2. Кандидати  для роботи в ТЕМ подають до департаменту
персоналу Міністерства документи, зазначені в додатку 2 до цього
Порядку.
 
   3. Під час проходження співбесіди кандидат повинен:
   підготувати звіт за результатами проходження співбесіди та
про стан сучасних двосторонніх торговельно-економічних відносин
між Україною та  країною  перебування,  який  затверджується
заступником Міністра та для зберігання подається відділу роботи з
торговельно-економічними місіями департаменту розвитку експорту;
   скласти іспит  на  знання  іноземної  мови (мови країни
перебування або англійської мови);
   подати документи  для  оформлення  допуску  до державної
таємниці;
   пройти медичний  огляд  та надати відповідну довідку за
формою 082-о.
 
   4. Кандидати на зайняття посад керівників ТЕМ у встановленому
порядку проходять співбесіду в Міністерстві палива та енергетики
України, Міністерстві закордонних справ України та  Кабінеті
Міністрів  України,  кандидати на зайняття посад заступників
керівників ТЕМ - в Міністерстві палива та енергетики України,
Міністерстві закордонних справ України.
 
{  Порядок  в редакції Наказу Міністерства економіки N 885
( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
 Заступник Міністра                   А.Березний
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку проведення
                   співбесіди з кандидатами
                   для роботи
                   в торговельно-економічних
                   місіях у складі закордонних
                   дипломатичних установ
                   України
 
 
               ПЕРЕЛIК
       посад уповноважених осіб, які проводять
        співбесіду з кандидатами для роботи
         в торговельно-економічних місіях
        у складі закордонних дипломатичних
             установ України
 
 
   Заступники Міністра (згідно з розподілом обов'язків)
 
   Директор департаменту розвитку експорту
 
   Директор департаменту персоналу
 
   Директор департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва
 
   Директор департаменту співробітництва з СНД та Російською
Федерацією
 
   Директор департаменту   торговельних   переговорів   та
співробітництва з СОТ
 
   Директор департаменту співробітництва з Європейським Союзом
 
   Директор департаменту   інвестиційної  та  інноваційної
діяльності
 
   Директор департаменту інструментів торговельного захисту
 
   Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності
 
   Заступник директора юридичного департаменту  -  начальник
відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
 
   Начальник управління протоколу
 
   Начальник режимно-секретного відділу
 
   Начальник відділу роботи з торговельно-економічними місіями
 
   Голова Центру  обробки  запитів країн - членів Світової
організації торгівлі і Світової організації торгівлі та  їх
інформування
 
   Директор державного   інформаційно-аналітичного   центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ"
 
   Завідувач Вищих курсів іноземних мов
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економіки N 241
( v0241665-06 ) від 13.07.2006, N 19 ( v0019665-07 ) від
01.02.2007, N 885 ( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
 Заступник Міністра                   А.Березний
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку проведення
                   співбесіди з кандидатами
                   для роботи
                   в торговельно-економічних
                   місіях у складі закордонних
                   дипломатичних установ
                   України
 
 
               ПЕРЕЛIК
      документів, які необхідно подати кандидату
      для роботи в торговельно-економічній місії
 
 
 1. Заява щодо проходження співбесіди
 
 2. Анкета                чоловіка, дружини
 
 3. Автобіографія             чоловіка, дружини
 
 4. Документи про освіту, науковий    чоловіка, дружини
ступінь, вчене звання, підвищення
кваліфікації
 
 5. Фотокартки кольорові - 4 шт.     чоловіка, дружини, дітей
 
 6. Паспортні дані            чоловіка, дружини
 
 7. Довідка про ідентифікаційний номер  чоловіка, дружини, дітей
 
 8. Військовий квиток
 
 9. Посвідчення водія міжнародного
 зразка
 
 10. Документи про наявність пільг
(за наявності)
 
 11. Посвідчення до державних нагород
(за наявності)
 
 12. Копія трудової книжки (завірена
кадровою службою)
 
 13. Свідоцтво про одруження
(за наявності)
 
 14. Свідоцтво про народження дитини
(за наявності)
 
 15. Екзаменаційний лист про складання
іспиту з іноземної мови на Вищих курсах
іноземних мов
 
 16. Довідка про стан здоров'я      чоловіка, дружини, дітей
(форма 082-о)
 
 17. Довідка про наявність допуску до
державної таємниці
 
 18. Особова картка (форма П-2ДС)
( z0484-95 )
 
 19. Декларація про доходи, зобов'язання
фінансового характеру та майновий стан
державного службовця та особи, яка
претендує на зайняття посади державного
службовця, щодо себе та членів своєї
сім'ї
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 885
( v0885665-08 ) від 17.12.2008 }
 
 Заступник Міністра                   А.Березний
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка