Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.12.2008 N 2141/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2008 р.
                   за N 1185/15876
 
 
          Про внесення змін до Порядку
         ведення та заповнення реєстрів
         для реєстрації нотаріальних дій
 
 
   Відповідно  до статті 52 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та підпункту 24 пункту 4 Положення про Міністерство
юстиції  України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п ),  Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Порядку ведення та заповнення реєстрів для
реєстрації нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України  від  15.07.2003  N  87/5  (  z0598-03  ),
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за
N 598/7919 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від
19.11.2007 N 1101/5 ( z1286-07 )), такі зміни:
 
   1.1. В  абзаці  сьомому  пункту  2 слово "призупинення"
виключити, а абзац четвертий пункту 4 виключити в цілому.
 
   1.2. В абзаці першому пункту 5:
   слова "і залишення" замінити словами "з прокресленням";
   після слів "скороченню не підлягають" доповнити абзац словами
"крім загальновідомих скорочень. Наприклад, місто - м., район -
р-н, селище міського типу - смт., вулиця - вул., будинок - буд.,
квартира - кв."
 
   1.3. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
   "7. У разі виявлення помилки в нумерації нотаріальних дій у
реєстрі складається акт, форма якого наведена в додатку 2, який
підписується нотаріусом та скріплюється його  печаткою.  Акт
складається на окремому аркуші, який підклеюється до реєстру таким
чином, щоб унеможливити його втрату."
 
   1.4. Пункт 9 після абзацу другого доповнити новими абзацами
третім - п'ятим такого змісту:
   "При засвідченні справжності підпису декількох осіб на одному
документі проставляється один реєстровий номер.
   При засвідченні справжності підпису на двох  примірниках
статуту або банківських карток кожен з примірників матиме один і
той самий реєстровий номер.
   При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи
на декількох однорідних документах кожному документу присвоюється
окремий реєстровий номер.".
   У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом
шостим.
 
   1.5. Пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "У разі засвідчення вірності копії документа місце проживання
особи, яка звернулась за вчиненням цієї нотаріальної дії, може
вказуватись з її слів, якщо особу громадянина встановлено за
документом, який не містить інформації щодо її адреси".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом
третім;
 
   1.6. Підпункт 11.3 пункту 11 після слів "та в реєстрі"
доповнити словами "у графі 3".
 
   1.7. Абзац перший пункту 12 після слів "дата його видачі"
доповнити словами "назва установи, яка видала документ".
 
   1.8. Підпункт 13.5 пункту 13 після слів "яка є предметом
правочину, та" доповнити словами та знаками " ,за наявності, ".
 
   1.9. В абзаці першому пункту 16 слова "нотаріус зобов'язаний
провести через графи 1-7 риску і зробити підсумковий запис у
реєстрі із зазначенням кількості" замінити словами "через графи
1-7 проводиться риска  та  підсумковим  записом  у  реєстрі
зазначається кількість".
 
   1.10. У додатку 2 до пункту 7 слова "реєстровий N 3653"
замінити словами "реєстровий N 3654".
 
   2. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   2.2. Довести цей наказ до відома начальників  Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
 
   3. Начальникам  Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
 
 Міністр                         М.Оніщук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка