Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо визначення поняття нормативно-правового акту при встановленні надбавки за високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          04.12.2008 N 17/1-6/2073-ЕП
 
                   Керівникам митних органів,
                   спеціалізованих митних
                   установ та організацій,
                   керівникам юридичних
                   підрозділів, головним
                   бухгалтерам
 
 
   На звернення митних органів з питання визначення поняття
нормативно-правового акту при встановленні надбавки за високі
досягнення  в праці або виконання особливо важливої роботи,
відповідно до діючих умов оплати праці посадових осіб митної
служби (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.06 N 767)
( 767-2006-п ) повідомляємо.
 
   На сьогодні питання визначення поняття "нормативно-правовий
акт" на законодавчому рівні залишається відкритим, оскільки у
законодавстві України немає основоположного закону, який  би
регулював   сферу   нормотворення.  Закон  України  "Про
нормативно-правові акти", прийнятий Верховною  Радою  України
01.10.08, Президент України 28.10.08 повернув до Верховної Ради зі
своїми пропозиціями.
 
   У Методичних рекомендаціях про порядок підготовки, подання на
державну  реєстрацію,  скасування,  обліку  та  зберігання
нормативно-правових актів митних органів України" затверджених
наказом Держмитслужби від 08.07.03 N 441 ( v0441483-03 ), поняття
"нормативно-правовий акт" визначено  як  офіційний  письмовий
документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб'єктом
нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою
законодавством  процедурою,  який  спрямовано  на регулювання
суспільних відносин, містить нормативні приписи, розрахований на
багаторазове застосування й дія якого не вичерпується одноразовим
виконанням.
 
   Майже аналогічне визначення цього поняття наведено у Порядку
подання  нормативно-правових актів на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції  України  та  проведення  їх  державної
реєстрації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від
12.04.05 N 34/5 ( z0381-05 ) та зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 12.04.05 за N 381/10661:
   "нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ,
прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній
законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою,
спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми
права, має неперсоніфікований  характер  і  розрахований  на
неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у
вигляді листів і телеграм не допускається".
 
   Таким чином, одною з основних ознак нормативно-правового акту
є наявність у ньому нормативних приписів (норм права).
 
   Чинне законодавство України не містить визначення понять
"нормативний припис" та "норма права". Однак на підставі аналізу
практики  застосування  термінів,  слів  та словосполучень у
юриспруденції та теорії права можна дійти висновку, що під нормою
права слід розуміти форму прояву права у вигляді санкціонованих
державою обов'язкових правил загального характеру (закон, указ,
декрет, постанова, наказ) в певній галузі суспільних відносин.
 
   Норми права поділяються на норми позитивного регулювання, які
встановлюють можливість або необхідність щось робити;  норми
правоохоронні, які забезпечують дію інших норм і встановлюють
відповідальність  за   їх   порушення;   норми-визначення;
норми-принципи. Iнший поділ передбачає норми імперативні, якими
точно  визначаються  права  та  обов'язки  суб'єктів  права;
диспозитивні, які діють у разі невстановлення сторонами шляхом
угоди своїх прав та обов'язків; бланкетні, які відсилають до
встановлених іншими актами правил. Норми права поділяються також
на норми загальної дії і місцевої дії, постійні і тимчасові,
загальні і спеціальні.
 
   На сьогодні досить поширеною є думка, що нормативно-правовими
є лише ті акти, які пройшли державну реєстрацію.
 
   У зв'язку з цим слід зазначити, що відповідно до підпункту
"д" пункту 5 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  28.12.92 N 731
( 731-92-п ), на державну реєстрацію не подаються, зокрема, акти,
спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і
власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не
мають нових правових норм. Наявність у наведеному підпункті слова
"нових" свідчить про те, що у ньому йдеться про акти, які містять
правові норми, але ці норми не є новими порівняно з рішеннями
вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів
виконавчої влади. При цьому необхідно взяти до уваги, що термін
"правові норми" за своїм змістом відповідає терміну "норма права".
 
   Акти, які розроблено на виконання рішень вищестоящих органів
і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, і
які не мають нових правових норм, подавати на державну реєстрацію
недоцільно, оскільки правові норми, що в них містяться, вже
викладено в інших нормативно-правових актах. Однак недоцільність
подання таких актів на державну реєстрацію не позбавляє їх статусу
нормативно-правових, оскільки вони все-таки містять норми права.
 
   Як зазначалося  вище,  одним   з   основних   ознак
нормативно-правового  акта  є  наявність у ньому норм права
(нормативних приписів). При цьому ані в Методичних рекомендаціях
про  порядок  підготовки,  подання  на  державну реєстрацію,
скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних
органів України" затверджених наказом Держмитслужби від 08.07.03
N 441 ( v0441483-03 ), ані в Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
проведення їх  державної  реєстрації,  затвердженому  наказом
Міністерства юстиції України від 12.04.05 N 34/5 ( z0381-05 ), не
наголошується на тому, що це мають бути саме нові норми права
(нормативні  приписи),  а  не  ті,  які  містяться в інших
нормативно-правових актах.
 
   З огляду на викладене вважаємо, що акти, які містять норми
права  (нормативні приписи), мають статус нормативно-правових
незалежно від того, містяться ці норми (приписи)  в  інших
нормативно-правових актах чи ні.
 
   Для забезпечення прийняття обґрунтованих рішень при розгляді
питань встановлення надбавки за високі досягнення в праці у
розмірі  понад 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за спеціальне звання та вислугу років посадовим особам,
які займаються розробленням проектів нормативно-правових актів,
проводять експертизу проектів таких актів, пропонуємо керівникам
митних органів залучати юридичні служби митних органів.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                      В.Л.Бабюк
 
 Директор Департаменту
 фінансів, бухгалтерського
 обліку та звітності                  М.В.Околіта
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка