Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України від 17.03.2004 N 25/5/39

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
           ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           08.12.2008 N 2112/5/169
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 2008 р.
                   за N 1177/15868
 
 
       Про внесення змін до наказу Міністерства
      юстиції України, Пенсійного фонду України
           від 17.03.2004 N 25/5/39
 
 
   Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п ), пункту 7 Положення про
Пенсійний  фонд  України,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), та з
метою покращення взаємодії органів державної виконавчої служби та
Пенсійного фонду України і вдосконалення системи взаємозвірення
виконавчих документів за рішеннями про стягнення коштів на користь
держави в інтересах органів Пенсійного фонду України, а також
постанов у   справах  про  адміністративні  правопорушення
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести до наказу  Міністерства  юстиції  України  та
Пенсійного фонду України від 17.03.2004 N 25/5/39 ( z0330-04 )
"Про взаємодію органів державної виконавчої служби та Пенсійного
фонду України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.03.2004 за N 330/8929 (із змінами), такі зміни:
   1) У пункті 1.6 наказу ( z0330-04 ) слово "піврічне" замінити
словом "щоквартальне";
   2) Пункт 2 наказу ( z0330-04 ) доповнити підпунктом 2.1
такого змісту:
   "2.1. Державним виконавцям одночасно з винесенням постанов
про відкриття виконавчого провадження надсилати вимогу боржнику
про необхідність обов'язкового зазначення у платіжних документах
про перерахування заборгованості реквізитів виконавчого документа,
за яким здійснюється виконання (назва, дата видачі та номер
виконавчого документа).
   У разі  самостійної  сплати  боржником  коштів державний
виконавець з'ясовує  з  органами  Пенсійного  фонду  України
відповідність платежу реквізитам виконавчого документа. Для цього
державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після
отримання розрахункових документів про сплату боргу звертається до
органів Пенсійного фонду України, які зобов'язані протягом п'яти
робочих днів надати письмове підтвердження сплати відповідної суми
боргу.
   Якщо державному виконавцеві в зазначений термін не надано
відповідне підтвердження сплати боргу або органу Пенсійного фонду
України встановити призначення платежу виявиться неможливим, дані
кошти обліковуються в графі 27 "Стягнуто у звітному періоді"
розділу "Б" "Провадження за сумами в грн.";
   3) Пункт 3 наказу ( z0330-04 ) доповнити підпунктами 3.1 -
3.3 такого змісту:
   "3.1. Для забезпечення повного з'ясування обставин, що мають
значення в процесі примусового виконання рішень, у заяві про
відкриття виконавчого провадження органи Пенсійного фонду України
повинні зазначати всі наявні відомості про боржника, зареєстроване
за ним рухоме та нерухоме майно, відкриті у фінансових установах
рахунки,  його місцезнаходження, контактні телефони тощо, що
сприятимуть примусовому стягненню боргу.
 
   3.2. З  урахуванням положень частини другої статті 1071
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) органам Пенсійного фонду
України забезпечувати стягнення боргу до Пенсійного фонду України
шляхом подання позовних заяв до суду, в першу чергу - щодо сум,
які перевищують 5000 грн.
 
   3.3. Документи, зазначені у пункті  1.1  цього  наказу,
виконуються державною виконавчою службою в порядку, встановленому
законом. Приймаючи рішення про повторне пред'явлення до виконання
виконавчих документів, які було повернуто стягувачу у зв'язку з
відсутністю у боржника майна, на яке за законом може бути звернено
стягнення,  органи Пенсійного фонду України повинні надавати
державному виконавцю іншу наявну додаткову інформацію про виявлене
майно у боржника.";
   4) Додаток до наказу ( z0330-04 ) після таблиці доповнити
приміткою такого змісту:
   "Примітка. У графі 27 "Стягнуто у звітному періоді" розділу
"Б" "Провадження за сумами в грн." відображаються суми коштів,
повністю чи частково стягнуті на підставі рішень, зазначених у
пункті 1.1 цього наказу, за наростаючим підсумком з початку року.
Надходження від платників сум страхових внесків та інших платежів,
не  пов'язаних  з  виконавчим провадженням, в акті звірення
виконавчих документів не враховуються".
 
   2. Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства
юстиції України (Стаднік Г.В.) подати цей наказ на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   3. Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства
юстиції України (Стаднік Г.В.), юридичному управлінню Пенсійного
фонду України (Рябцева Т.Б.) довести цей наказ до відома Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, головних управлінь Пенсійного фонду України
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі і забезпечити належне його виконання.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Цоклана В.I. та заступника  Голови
правління Пенсійного фонду України Короневського В.М.
 
 Міністр юстиції України                 М.Оніщук
 
 Голова правління
 Пенсійного фонду України                О.Зарудний
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка