Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців

Страница 2направляються до іноземних держав, укладається окремий контракт
про умови і порядок проходження військової служби у складі цих
підрозділів за зразком, що затверджується Міністерством оборони
України.
 
   13. Військовослужбовці, відряджені до військової прокуратури,
органів виконавчої влади, підприємств і організацій, укладають
контракт на загальних підставах.
 
   Чинність контракту з військовослужбовцями, переведеними із
Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням
зі списків особового складу Збройних Сил України, припиняється.
 
   Контракт з  військовослужбовцями,  відрядженими  з  інших
військових формувань до Збройних Сил України з виключенням зі
списків особового складу цих формувань, укладається на загальних
підставах.
 
   Військовослужбовцям - жінкам, які перебувають у відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк дії контракту
продовжується на період їх перебування в такій відпустці.
 
           III. Військові звання
 
   14. Військові  звання  офіцерського  складу,  прапорщиків
(мічманів)    присвоюються    військовослужбовцям    і
військовозобов'язаним з урахуванням їх професійно-ділових якостей,
організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки,
досвіду  служби, посади, яку вони займають, та інших умов,
передбачених цим Положенням.
 
   15. Особам, яких приймають на військову службу за контрактом
на посади прапорщиків (мічманів) уперше, присвоюється військове
звання прапорщика (мічмана):
 
   а) військовослужбовцям   рядового,   сержантського   і
старшинського складу, які:
 
   прослужили на строковій військовій службі не менше одного
року і мають повну загальну середню освіту та закінчили школи
прапорщиків, техніків або інші навчальні заклади, що здійснюють
підготовку за військово-обліковими спеціальностями прапорщиків
(мічманів);
 
   прослужили на строковій військовій службі не менше одного
року,  мають  вищу  освіту,  споріднену  з  відповідними
військово-обліковими спеціальностями, не мають військових звань
офіцерського складу після закінчення спеціальних курсів;
 
   призначені на посади прапорщиків  (мічманів)  і  успішно
виконують обов'язки за цими посадами у воєнний час;
 
   б) військовозобов'язаним та жінкам, які мають вищу освіту,
споріднену з відповідними військово-обліковими спеціальностями, не
мають військових звань офіцерського складу, після закінчення
спеціальних курсів;
 
   в) жінкам з відповідною спеціальною підготовкою, які мають
повну загальну середню освіту, призвані на військову службу і
призначені на посади прапорщиків (мічманів) у воєнний час.
 
   Військове звання старшого прапорщика  (старшого  мічмана)
присвоюється прапорщикам (мічманам), які прослужили на посадах, що
комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами), або
офіцерських  посадах безперервно 5 і більше років, а також
прапорщикам (мічманам), які займають посади старшин підрозділів та
командирів взводів протягом 3 років.
 
   Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може
бути присвоєно також прапорщикам (мічманам):
 
   за високі професійно-бойові якості, виявлені ними під час
виконання обов'язків у складі миротворчих сил, під час бойового
чергування і бойової служби, незалежно від строку служби у званні
прапорщика (мічмана) і займаної посади;
 
   за бездоганну і безперервну службу прапорщиками (мічманами)
протягом 15 років - незалежно від займаної посади.
 
   У воєнний час військове звання старшого прапорщика (старшого
мічмана)  може  бути  присвоєно  прапорщикам (мічманам), які
прослужили на посадах, що підлягають комплектуванню старшими
прапорщиками (старшими мічманами), або офіцерських посадах не менш
як 3 місяці, а також прапорщикам (мічманам), які займають посади
прапорщиків (мічманів) і бездоганно прослужили на них протягом
року.
 
   16. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:
 
   а) військовослужбовцям   рядового,   сержантського   і
старшинського складу, які мають вищу освіту, пройшли навчальні
збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу
перед закінченням строкової військової служби (військове звання
молодший лейтенант запасу);
 
   б) військовозобов'язаним, які мають вищу освіту і пройшли
строкову військову службу, після проходження навчальних зборів і
складання іспитів за програмою офіцерів запасу;
 
   в) військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту,
споріднену з відповідною військовою спеціальністю, за результатами
атестування до офіцерського складу запасу;
 
   г) студентам, які пройшли повний курс військової підготовки
за програмою офіцерів запасу і склали встановлені іспити та
атестовані до офіцерського складу, після  закінчення  вищого
навчального закладу;
 
   д) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час військові
навчальні заклади за скороченою програмою навчання;
 
   е) прапорщикам (мічманам), які мають вищу освіту, споріднену
з відповідною військовою спеціальністю, призначені на посади
офіцерського складу, склали встановлені  іспити  та  успішно
виконують службові обов'язки, з урахуванням віку і потреби в
офіцерах даної спеціальності;
 
   є) прапорщикам (мічманам), які проходять військову службу на
посадах прапорщиків (мічманів) не менш як 5 років, успішно
виконують службові обов'язки та мають вищу освіту, споріднену з
відповідною військовою спеціальністю, і склали встановлені іспити
під час звільнення їх з військової служби в запас;
 
   ж) військовослужбовцям   рядового,   сержантського   і
старшинського складу, прапорщикам (мічманам), які призначені на
посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують
службові обов'язки.
 
   17. Військове звання лейтенанта присвоюється:
 
   а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у
цьому званні;
 
   б) випускникам вищих навчальних закладів, які готують за
контрактом спеціалістів для потреб Збройних Сил України;
 
   в) випускникам вищих військових навчальних закладів, які не
мають офіцерських звань, та тим з них, які звільняються з
військової  служби  у  запас  безпосередньо після закінчення
військового навчального закладу через сімейні обставини або за
станом  здоров'я,  а також випускникам військових навчальних
закладів, які готують спеціалістів для органів виконавчої влади,
підприємств і організацій (військове звання лейтенанта запасу).
 
   18. Первинне  офіцерське  звання  (молодший  лейтенант,
лейтенант)    військовослужбовцям    (військовозобов'язаним)
присвоюється Міністром оборони України.
 
   Військове звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика
(старшого мічмана) присвоюється командувачем корпусу, прирівняною
до нього особою і вище, а у воєнний час - командиром дивізії,
прирівняною до нього особою і вище.
 
   19. Чергові  військові  звання  молодшого  та  старшого
офіцерського складу у мирний та воєнний час присвоюються:
 
   а) до капітана (капітан-лейтенанта) включно - командувачами
корпусів, прирівняними до них особами і вище;
 
   б) до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачами
військ оперативних командувань, а у воєнний час, крім того, -
посадовими особами, визначеними Міністром оборони України;
 
   в) до підполковника (капітана 2 рангу) включно - першими
заступниками, заступниками Міністра оборони України, начальником
Генерального штабу Збройних Сил України, командувачами видів
Збройних Сил України, командиром військової частини А 0515;
( Підпункт "в" пункту 19 в редакції Указу Президента N 1474/2004
( 1474/2004 ) від 13.12.2004 )
 
   г) до полковника (капітана 1 рангу) включно - Міністром
оборони України.
 
   20. Військові   звання   вищого  офіцерського  складу
військовослужбовцям присвоюються Президентом України за поданням
Міністра оборони України.
 
   21. Чергові  військові  звання  молодшого  і  старшого
офіцерського  складу  присвоюються  послідовно  за  наявності
позитивної  характеристики  та  відповідності  чергових звань
військовим званням, передбаченим штатними посадами, які вони
займають,  після  закінчення  встановленого строку вислуги у
попередніх військових званнях.
 
   22.  Чергове  військове  звання  офіцерського складу до
полковника  (капітана  1 рангу) включно може бути присвоєно
достроково Міністром оборони України, а в разі коли Міністром
оборони України призначається цивільна особа - Головнокомандувачем
Збройних Сил України за погодженням з Міністром оборони України у
порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ). При цьому
таке військове звання може бути присвоєно не раніше закінчення
половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому
званні за умови проходження служби не менше одного року на
посадах,  штатно-посадова категорія яких відповідає черговому
військовому званню.
{ Пункт 22 в редакції Указу Президента N 360/2006 ( 360/2006 ) від
10.05.2006 }
 
   23. Чергове  військове  звання  офіцерського  складу  до
полковника включно слухачам, ад'юнктам і докторантам військових
навчальних закладів за умови позитивної атестації присвоюється з
додержанням вимог пункту 21 цього Положення:
 
   під час навчання - у разі відповідності чергового військового
звання званню за штатною посадою, яку офіцер займав перед вступом
до навчального закладу, без урахування змін (підвищення  чи
пониження), внесених до штату за цією посадою після вступу офіцера
до навчального закладу;
 
   під час  закінчення  навчального  закладу  (ад'юнктури,
докторантури) - у разі відповідності чергового військового звання
званню за штатною посадою, на яку офіцер призначається після
закінчення навчання.
 
   Офіцерам у   військовому  званні  підполковника,  які
призначаються на посади командира дивізії, чергове військове
звання присвоюється без урахування строку вислуги у попередньому
військовому званні.
 
   24. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до органів
виконавчої влади, інших цивільних установ, чергових військових
звань здійснюється за поданням керівників зазначених органів
(установ) з додержанням вимог, передбачених пунктом 21 цього
Положення, за умови відповідності чергового військового звання
військовому  званню за штатною військовою посадою, згідно з
переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями в
цих органах (установах).
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від 13.12.2004 )
 
   25. Подання про присвоєння військових звань відповідно до
вимог  цього  Положення  здійснюється у порядку, визначеному
Міністром оборони України.
 
   Подання про присвоєння чергового військового звання  від
полковника (капітана 1 рангу) включно і вище, а також чергового
військового звання достроково розглядається військовими радами
військ оперативних командувань, видів Збройних Сил України.
 
   Подання про присвоєння військового звання вищого офіцерського
складу, крім того, розглядається Вищою атестаційною комісією та
колегією Міністерства оборони України.
 
   Порядок присвоєння  військових  звань вищого офіцерського
складу визначає Президент України.
 
   Подання про присвоєння військових звань офіцерського складу
медичної служби та юстиції здійснюється за наявності в офіцера
вищої медичної або юридичної освіти і за умови перебування його на
штатній  посаді  з медичною чи юридичною військово-обліковою
спеціальністю.
 
   Військовослужбовці, яким  за  вироком  суду  призначено
покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або
яких звільнено від відбування покарання з випробуванням і яких
залишено на військовій службі відповідно до пункту 68 цього
Положення, а також ті, стосовно яких ведеться досудове слідство
або які у зв'язку з цим перебувають у розпорядженні командира
(начальника) протягом відповідних строків, до присвоєння чергового
військового звання не представляються.
 
   26. Для  осіб  офіцерського  складу, які перебувають на
військовій службі (крім офіцерів льотного складу авіації та
плавскладу підводних човнів), встановлюються такі строки вислуги у
військовому званні:
 
   молодшого лейтенанта, лейтенанта     2 роки
   старшого лейтенанта, капітана      3 роки
   (капітан-лейтенанта)
   майора (капітана 3 рангу)        4 роки
   підполковника (капітана 2 рангу)     5 років
 
   Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади із
золотою медаллю, з дипломом з відзнакою, а також із п'ятирічним і
більшим строком навчання, строк вислуги у військовому званні
лейтенанта становить один рік.
 
   Для офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних
човнів встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:
 
   молодшого лейтенанта           1 рік
   лейтенанта, старшого лейтенанта     2 роки
   капітана (капітан-лейтенанта),
   майора (капітана 3 рангу)        3 роки
   підполковника (капітана 2 рангу)     4 роки.
 
   Строк вислуги у військових званнях полковника (капітана 1
рангу) і вище не встановлюється.
 
   Строк вислуги у присвоєному офіцеру званні обчислюється від
дня видання наказу про присвоєння цього звання.
 
   Офіцерам, призваним (прийнятим) на військову службу із запасу
до строку вислуги у військовому званні,  зараховується  час
перебування їх у військовому званні в запасі.
 
   Час відбування покарання військовослужбовцям, засудженим до
покарання  у  виді  арешту,  службового  обмеження  для
військовослужбовців, обмеження волі, звільненим від відбування
покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, до
строку вислуги у військовому званні не зараховується.
 
   27. У разі внесення подання на військовослужбовців, які мають
армійські військові звання, про призначення на посади, за якими
штатом (штатним розписом) передбачено корабельні військові звання,
одночасно вноситься подання про присвоєння  їм  відповідного
корабельного військового звання. У такому ж порядку вирішується
питання стосовно військовослужбовців,  які  мають  корабельні
військові звання і призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено армійські звання.
 
   28. Пониження у військовому званні на один ступінь старших
прапорщиків (старших мічманів), осіб молодшого (крім молодшого
лейтенанта) і старшого офіцерського складу, які перебувають на
військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного
стягнення згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
( 551-14 ).
 
   Особи, понижені  у  військовому  званні  в  порядку
дисциплінарного стягнення, поновлюються у попередньому військовому
званні, незалежно від займаної штатної посади, не раніш як через
один рік після пониження наказами тих командирів (начальників),
які накладали таке стягнення, або наказами їх прямих начальників.
 
   Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому
званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не
зараховується.
 
   29. Військовослужбовці можуть бути позбавлені  військових
звань офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) у зв'язку із
засудженням за вчинені злочини за вироком суду, а також у порядку
дисциплінарного стягнення посадовими особами, яким таке право
надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
 
   Особам, позбавленим військових звань офіцерського складу,
прапорщиків  (мічманів),  військовими комісарами одночасно із
прийняттям на військовий облік присвоюється військове звання
рядового (матроса) запасу.
 
   30. Особи, позбавлені військових звань, можуть бути поновлені
у попередньому військовому званні:
 
   у зв'язку зі скасуванням чи зміною вироку суду або в разі
звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта
про помилування;
 
   за рішенням посадових  осіб,  які  позбавили  цю  особу
військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.
 
   Особам, позбавленим військових звань офіцерського складу у
порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові
звання рівні або нижчі ніж колишні військові звання за умови, якщо
вони зарекомендують себе гідними заміщати посади офіцерського
складу,  але не раніш як через один рік після позбавлення
військового звання, а особам, позбавленим військових звань у
зв'язку із засудженням, крім того, - після погашення чи зняття
судимості.
 
   У разі  поновлення  військовослужбовця  у  попередньому
військовому званні на підставі закону про амністію чи акта про
помилування видається наказ по особовому  складу  про  таке
поновлення посадовою особою, яка видавала наказ про виключення
військовослужбовця зі списків особового складу. За відсутності
такої посадової особи внаслідок розформування, ліквідації органу
військового управління тощо, наказ видається вищою посадовою
особою, яка має право видання наказів по особовому складу.
 
    IV. Призначення на посади та переміщення по службі
 
   31. Посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського
складу, прапорщиками (мічманами), і відповідні їм військові звання
визначаються  штатом  (штатним  розписом). Перелік посад, що
підлягають  заміщенню  особами  вищого  офіцерського  складу,
затверджується Президентом України за поданням Міністра оборони
України,  а  посад,  що  підлягають  заміщенню  прапорщиками
(мічманами), особами молодшого і старшого офіцерського складу, -
Міністром оборони України.
 
   32. Міністра оборони України призначає на посаду і звільняє з
посади Президент України в установленому законодавством порядку.
 
   Призначення на посади інших керівників Міністерства оборони
України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
командувачів видів Збройних Сил України, командувачів військ
оперативних командувань здійснює Президент України за поданням
Міністра оборони України. ( Абзац другий пункту 32 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від
13.12.2004 )
 
   На посади Міністра оборони України та інших  керівників
Міністерства  оборони  України  можуть  бути  призначені  як
військовослужбовці, так і цивільні особи.
 
   33. Осіб офіцерського складу призначають на штатні вакантні
військові  посади прямі командири (начальники) відповідно до
Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського  складу
наказами по особовому складу, що затверджується Міністром оборони
України.
 
   Призначення прапорщиків (мічманів) на посади здійснюється
наказами командирів полків (бригад), їм рівних та вище, які мають
право видавати накази по особовому складу.
 
   Прапорщики (мічмани)  з  урахуванням ділових і моральних
якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню
молодшим  офіцерським  складом,  у  разі  коли  їм  не
підпорядковуватимуться офіцери, і звільнятися з них наказами
командирів (начальників), яким надано право призначати на ці
посади осіб офіцерського складу. В разі потреби призначення на
зазначені посади офіцерів прапорщики (мічмани), які займають
посади молодшого офіцерського складу, переміщуються на посади
прапорщиків (мічманів).
 
   34. Під час призначення військовослужбовців на військові
посади та переміщення їх по службі додержують таких вимог:
 
   а) посади офіцерського складу комплектуються офіцерами, які
перебувають на військовій службі, шляхом професійного підбору на
конкурсній основі.
 
   Тимчасове заміщення цих посад  прапорщиками  (мічманами),
цивільними  особами  допускається  в  порядку,  визначеному
Номенклатурою посад для призначення осіб офіцерського складу
наказами по особовому складу;
 
   б) осіб  офіцерського  складу  призначають на посади та
переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю чи
набутим досвідом. У разі потреби використання військовослужбовців
на посадах за новою спеціальністю  їх  призначенню  повинна
передувати відповідна підготовка;
 
   в) офіцери, які закінчили вищі військові навчальні заклади
або призвані на військову службу із запасу, направляються доПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка