Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців

Страница 1               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про положення про проходження військової служби
      відповідними категоріями військовослужбовців
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 381/2002 ( 381/2002 ) від 25.04.2002
     N 469/2002 ( 469/2002 ) від 17.05.2002 
     N 1182/2003 ( 1182/2003 ) від 15.10.2003 }
 
      { Щодо змін додатково див. Указ Президента
       N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 }
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  9/2004 (  9/2004 ) від 05.01.2004
     N 106/2004 ( 106/2004 ) від 28.01.2004
     N 373/2004 ( 373/2004 ) від 29.03.2004
     N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від 13.12.2004
     N 360/2006 ( 360/2006 ) від 10.05.2006 
     N 619/2006 ( 619/2006 ) від 17.07.2006 
     N 746/2006 ( 746/2006 ) від 11.09.2006
     N 982/2007 ( 982/2007 ) від 19.10.2007
     N 1262/2007 ( 1262/2007 ) від 27.12.2007
     N 1153/2008 ( 1153/2008 ) від 10.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  статті  2  Закону України "Про загальний
військовий   обов'язок   і   військову  службу" ( 2232-12 )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2002 року такі, що
додаються:
 
   Положення про  проходження  військової  служби  особами
офіцерського складу, прапорщиками  (мічманами)  Збройних  Сил
України;
 
   Положення про  проходження  військової  служби  солдатами
(матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України;
 
   Положення про проходження військової служби (навчання) за
контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;
 
 
   {  Абзац  п'ятий статті 1 виключено на підставі Указу
Президента N 1262/2007 ( 1262/2007 ) від 27.12.2007 }
 
 
   Положення про  проходження  строкової  військової  служби
солдатами і матросами, сержантами і старшинами Служби безпеки
України;
 
   Положення про проходження військової служби (навчання) за
контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних
закладів Служби безпеки України.
 
   2.  Положення про проходження військової служби особами
офіцерського  складу,  прапорщиками  (мічманами) Збройних Сил
України, Положення про проходження військової служби солдатами
(матросами),  сержантами  і старшинами Збройних Сил України,
Положення  про  проходження  військової служби (навчання) за
контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих  навчальних  закладів,  затверджені  зазначеним Указом,
поширюються на військові формування, крім Збройних Сил України,
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління
державної охорони України.
{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 9/2004 ( 9/2004 ) від 05.01.2004, N 619/2006 ( 619/2006 ) від
17.07.2006, N 982/2007 ( 982/2007 ) від 19.10.2007; в редакції
Указу Президента N 1153/2008 ( 1153/2008 ) від 10.12.2008 }
 
   3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2002 року:
 
   Указ Президента України від 13 травня 1993 року N 174
( 174/93 ) "Про тимчасові положення про проходження військової
служби громадянами України";
 
   Указ Президента України від 7 жовтня 1993 року N  429
( 429/93 ) "Про продовження строку дії статті 2 Указу Президента
України від 13 травня 1993 року";
 
   Розпорядження Президента України від 29 квітня 1994 року N 34
( 34/94-рп ) "Про строк подання проекту Положення про проходження
військової служби громадянами України";
 
   Указ Президента України від 2 червня 1995 року N  418
( 418/95 ) "Про внесення змін  до Тимчасового положення про
проходження військової служби особами офіцерського складу";
 
   Указ Президента України від 20 березня 1996 року N 200
( 200/96 ) "Про внесення доповнень і змін до Указу Президента
України від 13 травня 1993 року N 174";
 
   статтю 1 Указу Президента України від 10 грудня 1996 року
N 1187 ( 1187/96 ) "Про внесення змін до Указу Президента України
від 13 травня 1993 року N 174";
 
   Указ Президента України від 27 червня 1997 року N 587
( 587/97 ) "Про внесення зміни до Тимчасового положення про
проходження військової служби особами офіцерського складу".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 листопада 2001 року
     N 1053/2001
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
               від 7 листопада 2001 року N 1053/2001
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про проходження військової служби особами
     офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
            Збройних Сил України
 
 
            I. Загальні засади
 
   1. Це Положення визначає порядок проходження  військової
служби  особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України, їх права та обов'язки, порядок виконання
цими особами військового обов'язку в запасі.
 
   Проходження військової служби особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами) розпочинається з прийняття на військову
службу  за  контрактом  військовозобов'язаних і жінок з дня
зарахування їх до списків особового складу військової частини
(військового закладу, установи тощо) або призову на військову
службу офіцерів запасу з дня прибуття до військового комісаріату
для відправлення у військову частину і закінчується звільненням з
військової служби у запас або у відставку в день, визначений у
пункті 74 цього Положення.
 
   Під час проходження військової служби здійснюються:
 
   виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби;
 
   призначення на військові посади і переміщення по службі;
 
   підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
 
   присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та
поновлення у військових званнях;
 
   проведення атестування;
 
   надання відпусток.
 
   2. До офіцерського складу Збройних Сил України належать
громадяни України, яким присвоєно військові звання від молодшого
лейтенанта і вище, а до складу прапорщиків (мічманів) - ті, яким
присвоєно  військові  звання  прапорщика  (мічмана), старшого
прапорщика (старшого мічмана).
 
   3. Для осіб офіцерського складу, прапорщиків  (мічманів)
установлено такі види служби:
 
   військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
 
   військова служба осіб офіцерського складу за призовом;
 
   кадрова військова  служба  осіб  офіцерського  складу,
зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової
служби за контрактом;
 
   військова служба за контрактом прапорщиків (мічманів).
 
   4. Відповідно до статті 5 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) офіцерський
склад залежно від присвоєних військових звань поділяється на:
 
   молодший офіцерський склад (молодші офіцери);
 
   старший офіцерський склад (старші офіцери);
 
   вищий офіцерський склад (вищі офіцери).
 
   Особам офіцерського   складу,   прапорщикам  (мічманам)
присвоюються такі військові звання:
 
   Армійські             Корабельні
 
    Склад прапорщиків і мічманів (прапорщики і мічмани)
 
   прапорщик             мічман
   старший прапорщик         старший мічман
 
      Молодший офіцерський склад (молодші офіцери)
 
   молодший лейтенант        молодший лейтенант
   лейтенант             лейтенант
   старший лейтенант         старший лейтенант
   капітан              капітан-лейтенант
 
      Старший офіцерський склад (старші офіцери)
 
   майор               капітан 3 рангу
   підполковник           капітан 2 рангу
   полковник             капітан 1 рангу
 
       Вищий офіцерський склад (вищі офіцери)
 
   генерал-майор           контр-адмірал
   генерал-лейтенант         віце-адмірал
   генерал-полковник         адмірал
   генерал армії України
 
   До військових звань офіцерського складу медичної та юридичної
служб, військових судів та прокуратур, які мають відповідну
освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".
 
   До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у
відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".
 
   5. Особами офіцерського складу, прапорщиками  (мічманами)
Збройні Сили України комплектуються:
 
   а) за контрактом:
 
   випускниками вищих військових навчальних закладів, а також
вищих навчальних закладів, що мають кафедри військової підготовки
(факультети,  відділення,  інститути військової підготовки) з
програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу (далі -
військові навчальні заклади), з числа курсантів (слухачів), які
пройшли підготовку на посади  осіб  офіцерського  складу  з
присвоєнням первинного офіцерського звання, - на військову службу
осіб офіцерського складу;
 
   офіцерами запасу, які не досягли граничного віку перебування
на військовій службі, в тому числі жінками віком до 30 років;
 
   офіцерами, які проходять військову службу за призовом або
кадрову військову службу і виявили бажання проходити службу за
контрактом;
 
   військовослужбовцями, а  також  військовозобов'язаними  і
жінками віком від 19 до 30 років, яким відповідно до пункту 15
цього Положення присвоєно військове звання прапорщика (мічмана);
 
   б) за призовом - офіцерами запасу віком до 30 років у
кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними
Кабінетом Міністрів України, за наказом Міністра оборони України;
 
   в) офіцерами, які проходять кадрову військову службу.
 
   6. Граничний  вік  перебування  на  військовій  службі
встановлено:
 
   а) для прапорщиків (мічманів) та молодших офіцерів - до
45 років;
 
   б) для старших офіцерів у військових званнях майора (капітана
3 рангу) і підполковника (капітана 2 рангу) - до 50 років,
полковника (капітана 1 рангу) - до 55 років;
 
   в) для вищих офіцерів у військових званнях від генерал-майора
(контр-адмірала) до генерала армії України включно - до 60 років.
 
   7. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани),  які
досягли  граничного  віку  перебування на військовій службі,
підлягають звільненню з військової служби в запас або у відставку
в порядку, визначеному цим Положенням.
 
   Особи офіцерського  складу,  які  мають  високий  рівень
професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній
посаді та визнані військово-лікарською комісією придатними за
станом здоров'я до проходження військової служби, на їх прохання
Міністром оборони України можуть бути залишені на військовій
службі понад граничний вік до 5 років, а доктори  наук  і
професори - до 10 років.
 
   Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які за їх
згодою відряджені до органів виконавчої влади, інших цивільних
установ, що виконують роботи в інтересах оборони держави та її
безпеки (далі - органи виконавчої влади, інші цивільні установи),
та досягли граничного віку перебування на військовій службі,
продовження військової  служби  здійснюється  за  клопотанням
керівників відповідних органів виконавчої влади, підприємств і
організацій.
 
   Офіцери, прапорщики (мічмани), залишені на військовій службі
понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути
звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм
продовжено військову службу на підставах, передбачених пунктами
63, 67 цього Положення.
 
   Військовослужбовці з дозволу командира (начальника) - від
командира з'єднання і вище - можуть навчатися у вищих навчальних
закладах без відриву від служби.
 
   Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, яким  за
вироком суду призначено покарання у вигляді службового обмеження
для військовослужбовців, не можуть бути підвищені за посадою, у
військовому званні, а строк покарання не зараховується до строку
вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
 
   Військовослужбовці, до яких за вироком суду  застосовано
кримінальне покарання у виді арешту, проходять військову службу з
урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами
тримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
 
      II. Прийняття на військову службу. Укладення
              контракту
 
   8. Контракт про проходження військової служби у Збройних
Силах України - письмова угода, що укладається між громадянином
України і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони
України, для встановлення правових відносин між сторонами під час
проходження військової служби.
 
   Контракт укладається  за  зразком, що додається, у двох
примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу
або продовжує військову службу за контрактом, і посадовою особою
Збройних Сил України, зазначеною у пункті 9 цього Положення,
скріплюється  гербовою  печаткою  військової  частини, органу
військового  управління,  установи,  організації,  військового
навчального закладу (далі - військова частина) і зберігається у
кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по
особовому складу про зарахування особи до Збройних Сил України і
призначення її на посаду.
 
   У разі призначення прапорщика (мічмана) на офіцерську посаду
і присвоєння йому офіцерського звання в обох примірниках контракту
про це робиться відповідна позначка.
 
   9. Право підписання контракту від імені Міністерства оборони
України надається:
 
   а) з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним  розписом)  передбачено  військові  звання  вищого
офіцерського складу, - Міністру оборони України;
 
   б) з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено військові звання від молодшого
лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно, - командиру
(начальнику),  до повноважень якого віднесено призначення на
відповідні посади;
 
   в) з особами, які призначаються на  посади  прапорщиків
(мічманів), - командиру (начальнику), який має право видавати
накази по особовому складу;
 
   г) з курсантами (слухачами), які навчаються у військових
навчальних  закладах та проходитимуть військову службу після
закінчення військового навчального закладу на посадах офіцерського
складу, - начальнику військового навчального закладу.
 
   Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.
 
   Перший контракт набирає чинності:
 
   з особами  офіцерського  складу, прапорщиками (мічманами)
запасу - з дати підписання ними та відповідною посадовою особою
контракту, але не раніше дня їх зарахування до списків особового
складу військової частини;
 
   з випускниками військових навчальних закладів, а також з
особами, яким  присвоюються  військове  звання  прапорщика
(мічмана), - з дати присвоєння офіцерського  звання,  звання
прапорщика (мічмана);
 
   з іншими військовослужбовцями - з дати підписання контракту.
 
   Про дату  набрання  чинності  першим контрактом робиться
відповідний запис в обох примірниках контракту, один з яких
зберігається в особовій справі.
 
   З курсантами військових навчальних закладів контракт про
проходження військової служби на посадах офіцерського складу
укладається при переведенні їх на останній курс навчання.
 
   10. Перший контракт про  проходження  військової  служби
укладається на строк:
 
   з прапорщиками (мічманами) - не менш як 5 років;
 
   з особами офіцерського складу - від 5 до 10 років;
 
   з курсантами військових навчальних закладів про проходження
ними військової служби після закінчення військового навчального
закладу на посадах офіцерського складу - 5 років.
 
   Після закінчення строків, установлених цим пунктом, військову
службу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до
5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на цій
службі, про що видається наказ по особовому складу.
 
   Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), в  яких
закінчився  строк  контракту  і які досягли граничного віку
перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі
за їх бажанням після укладення нового контракту на строк не більш
як 5 років.
 
   Строк контракту обчислюється повними роками.
 
   Новий контракт укладається не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після дня
закінчення дії попереднього контракту.
 
   11. Тривалість дії останнього контракту визначається строком,
який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку
перебування на військовій службі, або строком, на який його
залишено на військовій службі понад граничний вік.
 
   Дія контракту припиняється:
 
   у день закінчення його строку;
 
   у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця
зі списків військової частини в разі дострокового розірвання
контракту;
 
   з наступного дня після смерті (загибелі) військовослужбовця,
а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення
померлим;
 
   у день набуття чинності контрактом, укладеним прапорщиком
(мічманом) про проходження військової служби (навчання) у вищому
військовому навчальному закладі.
 
   У разі припинення чинності контракту у  примірнику,  що
зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та
дату припинення дії контракту.
 
   12. З військовослужбовцями, які на добровільних  засадах
зараховуються  до  підрозділів  Збройних  Сил  України,  щоПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка