Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах (ст. 7, 38, 54, 119 Статуту)

         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
 N 542 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 798/5989
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   20.08.2001 N 542
                   ( z0793-01 )
 
 
               Правила
     перевезення вантажів в універсальних контейнерах
          (ст. 7, 38, 54, 119 Статуту)
              ( 457-98-п )
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         транспорту
    N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004
        Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
    N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 
    N 1454 ( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
 
 
 
   1. Ці Правила встановлюють порядок та умови перевезення
вантажів залізничним транспортом в універсальних  контейнерах
незалежно від їх належності.
 
   2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   контейнерний пункт - комплекс технічних засобів і споруд на
залізничних станціях або під'їзних коліях, які призначені для
виконання операцій, пов'язаних з прийманням (видачею) вантажів у
контейнерах,  навантаженням  (вивантаженням),  сортуванням  і
зберіганням контейнерів, а також інших комерційних та технічних
операцій з контейнерами;
   універсальний контейнер - транспортний засіб багаторазового
використання, призначений для розміщення і перевезення вантажу
одним або декількома видами транспорту. Конструкція універсального
контейнера повинна забезпечувати його механізоване навантаження і
вивантаження;
   універсальний середньотоннажний контейнер -  універсальний
контейнер масою брутто 3 або 5 тонн, що має дев'ятизначну
нумерацію, яка починається відповідно з цифр 3 і 5;
   універсальний великотоннажний  контейнер  -  універсальний
контейнер масою брутто 10 і більше тонн та довжиною 10 і більше
англійських футів;
   табличка КБК (додаток 1) - табличка, яка встановлюється
відповідно  до  вимог  Міжнародної  конвенції щодо безпечних
контейнерів (  995_013  ),  що  прикріплюється  на  дверях
великотоннажного  контейнера  і  засвідчує  безпечність  його
експлуатації;
   митна табличка (табличка КТК, додаток 2) - табличка, що
прикріплюється  до  великотоннажного  контейнера  та  містить
інформацію про його придатність для перевезення вантажу під митним
контролем.
 
   3. Для  перевезення  вантажів застосовуються універсальні
контейнери транспорту загального користування, а також контейнери,
що належать одержувачам та відправникам ( власні) або орендовані.
   Власним контейнером  вважається також контейнер, який не
належить залізницям держав -  учасниць  Угоди  про  спільне
користування вагонами та контейнерами, укладеної між Урядами
держав - учасниць  Співдружності  у  місті  Москві  12.03.93
( 998_046 ).
   Усі контейнери, незалежно від належності, за розмірами та
вантажопідйомністю  повинні  відповідати  вимогам  стандартів
(технічних умов), мати маркувальні коди встановленого зразка
(додаток 3), а також трафарет терміну наступного огляду або
ремонту.
   Контейнери без маркувального коду, а також без трафарету про
термін наступного огляду чи ремонту або з простроченим терміном
огляду чи ремонту для перевезення вантажів не використовуються.
 
   4. Перевезення  вантажів  в  універсальних  контейнерах
провадиться між станціями, відкритими для операцій з контейнерами,
між залізничними станціями та портами, включеними до прямого
змішаного залізнично-водного сполучення.
   Приймання контейнерів  через  порти, які не включено до
переліку, встановленого Мінтрансом відповідно до статті 80 Статуту
залізниць України ( 457-98-п ), та направлення контейнерів через
ці порти і станції забороняється.
   Перевезення вантажів  в  універсальних  контейнерах  між
залізничними станціями, не відкритими для операцій з контейнерами,
дозволяється начальником станції призначення за умови наявності в
одержувача або на станції призначення механізмів для вивантаження
контейнерів із вагонів.
   Перевезення вантажів у контейнерах у міжнародних сполученнях
здійснюється згідно із відповідними міжнародними угодами.
 
   5.  В універсальних контейнерах перевозяться:
   тарно-штучні вантажі;
   продовольчі та промислові товари для потреб населення;
   різні запчастини;
   домашні речі;
   сировина тваринного походження (шкурки свійських та диких
тварин  сухого  консервування,  хутро  яких перевозиться без
дослідження на сибірку);
   рідкі вантажі у дрібній розфасовці (місткістю до 1 л), а
також у бочках, бідонах тощо;
   вантажі у полегшеній тарі (обрешітки, картонні короби тощо);
   швидкопсувні та небезпечні вантажі, перелік яких передбачено
"Правилами  перевозок  скоропортящихся  грузов", затвердженими
Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.08.66, та "Правилами
перевозок опасных грузов по железным дорогам", затвердженими
05.04.96 на п'ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту
держав - учасниць Співдружності.
 
   6. Не дозволяється перевезення в універсальних контейнерах
вибухових, легкозаймистих, їдких, отруйних, смердючих вантажів, що
забруднюють стіни та підлогу, а також тих, після вивантаження яких
необхідні промивання або дезінфекція контейнера.
 
   7. Маса окремих вантажних місць, що  пред'являються  до
перевезення у контейнерах, не повинна перевищувати:
   у середньотоннажному контейнері 1000 кг;
   у великотоннажному контейнері 1500 кг.
   Домашні речі  громадян  перевозяться  в  універсальних
контейнерах без обмеження маси окремих місць.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
 
   8. Залізниця зобов'язана надавати для завантаження контейнери
справні, придатні для перевезення, очищені від залишків вантажу і
сміття.
   Придатність контейнера  в  комерційному  відношенні  для
перевезення вантажу визначається відправником. У разі наявності в
контейнері будь-яких несправностей, що можуть негативно впливати
на схоронність вантажу, відправник повинен відмовитися від його
використання.
   Очищення контейнерів  після  вивантаження з них вантажів
здійснюється одержувачами.
   Залізниця не приймає неочищені після вивантаження контейнери.
Вантажна операція вважається незакінченою до повного очищення
контейнерів, а з одержувача стягується плата за користування
контейнерами за весь час їх перебування під вивантаженням і
очищенням.
   За необхідності  додаткова  підготовка  контейнерів  для
вантажів, що потребують особливих умов перевезення та зберігання,
може здійснюватися залізницею за рахунок відправника на підставі
окремого договору.
 
   9. Завантаження вантажів у контейнери і розвантаження їх
здійснюються відправниками та одержувачами.
   Навантаження контейнерів  у  вагони  та  автомобілі  та
вивантаження їх з вагонів та автомобілів на місцях загального
користування здійснюється залізницею.
   На місцях незагального користування ці операції виконуються
засобами відправників та одержувачів, залізниці можуть виконувати
ці операції за окремими договорами.
 
   10. Вантаж у контейнері розміщується відправником так, щоб
унеможливити  переміщення  його  всередині  контейнера  при
перевезенні, а навантаження на підлогу та тиск на стіни контейнера
були рівномірними.
   Двері контейнера повинні вільно закриватися і відкриватися,
для чого при розміщенні вантажу потрібно залишати вільний простір
від 3 до 5 см між вантажем та дверима.
   Вантаж у контейнері закріплюється упорними брусками, щитами
(у дверному отворі контейнера), розпорними рамками із дощок
розмірами не менше ніж 20х100 мм.
   Завантаження контейнера  допускається  не  вище  його
вантажопідйомності, яка визначається як різниця між масою брутто
контейнера та масою його тари, зазначеними на трафареті.
 
   { Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1233-08 ) від
01.12.2008 }
 
   Залізниця звільняється від відповідальності за всі наслідки,
що сталися з вантажем, внаслідок того, що відправник не закріпив
його у контейнері або закріпив неналежним чином.
 
   11. Перевезення   середньотоннажних   контейнерів   у
контейнеровозах, напіввагонах та на універсальних  (бортових)
платформах здійснюється повними комплектами контейнерів згідно із
схемами  розміщення  і  кріплення  вантажу,  встановленими
"Техническими условиями погрузки и крепления грузов" (далі - ТУ)
від 1988 року.
   Перевезення завантажених   універсальних  великотоннажних
контейнерів дверима назовні не допускається, порожні контейнери
можуть перевозитись дверима назовні за умови накладення на них
закруток.
   Перевезення універсальних   великотоннажних   контейнерів
провадиться на спеціалізованих платформах згідно із  схемами
навантаження та вимогами ТУ.
   Дозволяється перевезення  універсальних   великотоннажних
контейнерів на спеціалізованих платформах неповними комплектами із
забезпеченням норм навантаження на візки платформи, встановлених
ТУ.
 
   12. Після завантаження вантажу відправник повинен закрити та
запломбувати контейнер.
   Контейнери з  вантажами,  що належать громадянам, можуть
пломбуватися залізницею або експедитором.
 
   13. При пред'явленні громадянами до перевезення в контейнері
домашніх речей відправник повинен скласти їх опис за формою
ГУ-112, один примірник якої вкладається в контейнер. Порядок
оформлення  опису наведено в Правилах перевезень вантажів з
оголошеною вартістю, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 21.11.2000 N 644 ( z0867-00 ) та зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 867/5088.
 
   14. На кожен завантажений та порожній власний або орендований
контейнер відправник надає станції заповнений комплект перевізних
документів форми ГУ-29К. ( Абзац перший пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
   У ньому відправник заповнює такі графи:
   "Iндекс і номер" та "Код власника":
   для універсальних великотоннажних контейнерів - усі літери та
цифри  першого  рядка маркувального коду контейнера, причому
буквений індекс (чотири великі латинські літери) проставляється у
лівій частині графи, а цифровий (сім цифр) - у правій; ( Абзац
четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 )
   для середньотоннажних контейнерів у графі "Iндекс і номер
контейнера" проставляються всі цифри першого рядка маркувального
коду, а в графі "Код власника" - двозначний цифровий код залізниці
- власниці контейнера згідно з міжнародною системою кодування
залізниць.  Цифровий  код  залізниць держав - учасниць СНД,
Латвійської  Республіки,  Литовської  Республіки,  Естонської
Республіки  нанесено  на  контейнері  під маркувальним кодом
контейнера. Якщо контейнер власний, то у правій частині графи
проставляється "0000". ( Абзац п'ятий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
   "Код типорозміру контейнера":
   для універсальних великотоннажних контейнерів - чотири цифри
другого рядка маркувального коду;
   для  середньотоннажних  контейнерів  -  перша  цифра
маркувального коду; { Абзац восьмий пункту 14 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1233-08 ) від
01.12.2008 }
   "Маса брутто  за трафаретом" проставляється маса брутто,
вказана на контейнері:
   маса  брутто  універсального великотоннажного контейнера,
нанесена на дверях контейнера, в кг; { Абзац десятий пункту 14 в
редакції  Наказу  Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
   маса брутто середньотоннажного контейнера - перша  цифра
маркувального коду;
   "Маса вантажу разом з упаковкою, визначена відправником, кг":
   маса вантажу кожного найменування разом з упаковкою;
   "Разом":
   загальна маса вантажу всіх найменувань разом з упаковкою;
   "Маса вантажу (літерами)":
   літерами загальна маса вантажу разом з упаковкою;
   "Маса тари контейнера":
   маса (тара) порожнього контейнера згідно з трафаретом;
   "Маса брутто контейнера":
   сума загальної маси вантажу разом з упаковкою і масою (тарою)
контейнера;
   "Заяви та відмітки відправника":
   зазначається номер  рахунка-фактури  або  специфікації,
вкладеної у контейнер, відмітка про вкладення опису домашніх
речей, номер замовлення, наряду, контракту тощо.
   У разі перевезення легкозаймистих вантажів на лицевому боці
накладної у графі "Місце для відміток і штемпелів" відправник
повинен  проставити  штемпелем  "Легкозаймистий",  а  у разі
перевезення швидкопсувних вантажів - "Швидкопсувний".
   У разі пред'явлення до перевезення шкурок свійських та диких
тварин до перевізних документів додається ветеринарне свідоцтво
відповідно   до  "Правил  перевозок  грузов,  подлежащих
ветеринарно-санитарному  надзору",  затверджених  Міністерством
шляхів сполучення СРСР 09.08.65.
   Iнші графи комплекту перевізних документів заповнюються в
порядку, передбаченому Правилами оформлення перевізних документів,
затвердженими наказом  Міністерства  транспорту  України  від
21.11.2000 N 644 ( z0863-00 ) та зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084.
   Оформлення перевізних документів на власні та орендовані
порожні контейнери здійснюється аналогічно до зазначеного вище
порядку. При цьому у графі "Найменування вантажу" зазначається
"Порожній, власний (орендований), власник (орендар) ___________. 
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
   Перевезення контейнерів маршрутами або групами з однієї
станції відправлення від одного відправника на одну станцію
призначення на адресу одного одержувача  оформляється  одним
перевізним документом для контейнерних відправок з доданням до
нього відомості вагонів  і  контейнерів  (додаток  4),  яка
заповнюються відповідно до Правил оформлення перевізних документів
та у порядку, зазначеному у цьому пункті. { Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
 
   15. Завантажені  контейнери  приймаються  залізницями  до
перевезення  за  масою,  визначеною  відправником,  після їх
зовнішнього огляду.
 
   16. При завантаженні контейнера  відправник  зобов'язаний
вкласти всередину контейнера специфікацію або рахунок-фактуру на
вантаж із зазначенням у ній кількості місць, переліку предметів у
кожному місці вантажу та вартості кожного предмета. Специфікація
(рахунок-фактура) засвідчується підписом і печаткою відправника.
 
   17. Пошкодження контейнера, що трапилося з вини відправника,
одержувача чи експедиторської організації, усувається ними своїми
силами власним коштом або за їх рахунок залізницею.
   За втрату або пошкодження контейнера чи інші дії, внаслідок
яких він став непридатним, відправник, одержувач чи експедиторська
організація відшкодовують залізниці вартість контейнера.
 
   18. Видача одержувачу контейнера з вантажем, що прибув на
станцію,  а  також  порожнього  контейнера  відправнику  для
завантаження  оформляється  "Пам'яткою  про  видачу/приймання
контейнерів",  яка складається у двох екземплярах: один для
одержувача, другий - для станції. { Пункт 18 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
 
   19. Одержувач  повинен  вивезти  із станції контейнер з
вантажем, що надійшов на його адресу.
   Вантажі, що прибули в контейнерах, зберігаються на станції
призначення безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з
24-ї  години дати вивантаження контейнера з вагона засобами
залізниці або з 24-ї години дати подачі вагона з контейнерами для
вивантаження засобами одержувача.
 
   20. Відправники,  одержувачі,  експедиторські  організації
вносять плату за користування контейнерами відповідно до статті
119 Статуту ( 457-98-п ).
   При перевезенні домашніх  речей  плата  за  користування
контейнерами з громадян не стягується. Громадяни сплачують плату
за зберігання домашніх речей у контейнері.
 
   21. Облік часу користування контейнерами здійснюється на
контейнерних  пунктах  як  загального,  так  і  незагального
користування (на залізничних під'їзних коліях).
   Плата за користування власними та орендованими контейнерами
не справляється.
 
   22. Термін користування обчислюється окремо для  кожного
контейнера за його номером.
   На контейнерних пунктах загального користування цей термін
обчислюється  від  часу  передачі  повідомлення про прибуття
контейнера з вантажем до повернення порожнього (вивантаженого)
контейнера одержувачем на контейнерний пункт.
   Якщо відправнику  подається  порожній  контейнер  для
завантаження, то термін користування обчислюється від часу видачі
порожнього контейнера з контейнерного пункту  до  повернення
завантаженого контейнера на контейнерний пункт.
   У разі завантаження контейнера одержувачем після вивантаження
вантажу, що прибув на його адресу (здвоєна операція), термін
користування контейнером обчислюється з часу передачі повідомлення
про прибуття вантажу в контейнері до повернення завантаженого
контейнера на контейнерний пункт.
   Плата за користування контейнерами не нараховується протягом
таких термінів:
   12 годин для контейнера, що видається для розвантаження,
термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття
контейнера;
   8 годин  для  контейнера,  що  надається  порожнім  для
завантаження, термін обчислюється з часу видачі контейнера;
   16 годин  для  контейнера  з  подвійними  операціями
(розвантаження  та завантаження); термін обчислюється з часу
передачі повідомлення про прибуття контейнера.
   За затримку контейнерів понад зазначені терміни плата за
користування нараховується згідно  з  Правилами  користування
вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від
25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) та зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458.
   Якщо контейнерний пункт загального користування працює не
цілодобово  або  не щодня, то із платного терміну затримки
вилучається час, протягом якого контейнерний пункт не працював.
   На контейнерних   пунктах   незагального   користування
(розташованих на  залізничних  під'їзних  коліях)  плата  за
користування контейнерами обчислюється з моменту передачі їх у
вагоні на під'їзну колію до моменту їх фактичного прийняття з
під'їзної колії згідно з договором про експлуатацію під'їзної
колії (договором про подачу та забирання вагонів).
 
   23. За затримку контейнерів через відсутність при накладній
документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших
правил, або неналежне їх оформлення відправник (одержувач) вносить
плату, встановлену відповідно до статті 119 Статуту ( 457-98-п ),
і несе відповідальність перед залізницею за наслідки затримки
контейнерів.
 
   24. Вантажі, які прибули на станцію призначення у справному
контейнері з непошкодженим ЗПП (пломбою), видаються одержувачу
після зовнішнього огляду контейнера і ЗПП (пломби) без перевірки
маси, стану і кількості вантажу.
   Контейнери з домашніми речами, які прибули за ЗПП (пломбами)
залізниці, на вимогу одержувача видаються з їх перевіркою згідно з
описом; ті, що прибули за справними ЗПП (пломбами) відправника
(експедитора), видаються без перевірки.
 
   25. На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити
кількість і стан вантажу в разі прибуття вантажу в пошкодженому
контейнері, в контейнері з пошкодженими ЗПП (пломбами) відправника
або за пломбами попутних станцій.
   За результатами перевірки складається акт загальної форми
(або, у разі потреби, комерційний акт) відповідно до "Правил
составления актов ( n0001400-65 ), затверджених Міністерством
шляхів сполучення СРСР 21.09.65.
   Після перевірки вантажу станція призначення пломбує контейнер
своєю пломбою (ЗПП).
 
   26. Завантажені контейнери, що перевозяться з перевалкою в
порту, в тому числі з імпортними  (експортними)  вантажами,
приймаються і здаються після зовнішнього огляду стану контейнера і
пломб (ЗПП).
   У разі передачі вантажу в несправному контейнері або з
несправними ЗПП (пломбами) перевірка вантажу або перевантаження
його в справний контейнер здійснюється в порту за рахунок сторони,
що здає контейнер. Після перевірки контейнер пломбується стороною,
яка здає контейнер.
 
   27. Повернення порожніх контейнерів, які не є власністю
Укрзалізниці або залізничних адміністрацій країн СНД, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, та їх
подальше використання регулюються угодами між власниками цих
контейнерів та вантажоодержувачами без участі залізниці.
 
 Начальник Департаменту
 транспортної політики                Г.М.Легенький
 
                  Додаток 1
                  до пункту 2 Правил перевезення
                  вантажів в універсальних
                  контейнерах
 
              Табличка КБК
 
   Табличка КБК  прикріпляється  на  контейнер  при  його
виготовленні і має такі надписи англійською мовою (див. рисунок):
   гарантується безпечна експлуатація згідно з правилами КБК;
   дата виготовлення;
   розпізнавальний номер;
   максимальна маса брутто ________________ кг _________ фунтів:
   допустиме навантаження при штабелюванні при 1,8 g ________ кг
____________ фунтів
   сила при випробуванні на перекіс ____________ н'ютонів
 
   У табличці  КБК зазначається також дата його огляду та
таврування.
   Табличка виготовляється розмірами не менше ніж 200 х 100 мм
із міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу.
   Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших
літер та цифр - не менше 5 мм.
   Заголовок та  написи  чітко наносяться різцем або іншим
надійним способом.
   Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її добре
видно та не можна пошкодити.
 
    -------------------------------------------------
    ¦CSC SAFETY APPROVAL              ¦
    ¦                        ¦
    ¦DATE MANUFACTURED               ¦
    ¦IDENTIFICATION No               ¦
    ¦MAXIMUM OPERATING GROSS MASS ____ kg _____ lb ¦
    ¦ALLOWABLE STACKING LOAD           ¦
    ¦FOR 1,8 g _________      ____ kg _____ lb ¦
    ¦TRANSVERST RACKING NEST FORCE _________ N   ¦
    ¦       _________             ¦
    ¦       _________             ¦
    ¦       _________             ¦
    -------------------------------------------------
 
                  Додаток 2
                  до пункту 2 Правил перевезення
                  вантажів в універсальних
                  контейнерах
 
              Табличка КТК
 
   Табличка КТК  розмірами  не  менше  ніж  200 х 100 мм
прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі
написи англійською мовою (див. рисунок):
   дозволяється перевезення вантажів під митними печатками і
пломбами;
   назва країни;
   тип контейнера;
   заводський номер контейнера.
   Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших
літер та цифр - не менше 5 мм.
   Заголовок та  написи  чітко наносяться різцем або іншим
надійним способом.
   Табличка виготовляється  з  міцного, корозійностійкого та
негорючого матеріалу.
   Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її буде
видно і не можна пошкодити.
 
    -------------------------------------------------
    ¦       APPROVED FOR TRANSPORT      ¦
    ¦        UNDER CUSTOMS SEAL       ¦
    ¦           STATE           ¦
    ¦                        ¦
    ¦                        ¦
    ¦                        ¦
    ¦ TYPE            MANUFACTURERTS N ¦
    ¦               OF THE CONTAINER ¦
    -------------------------------------------------
 
                  Додаток 3
                  до пункту 2 Правил перевезення
                  вантажів в універсальних
                  контейнерах
 
    Схеми маркувальних кодів універсальних контейнерів
 
          Великотоннажні контейнери
 
 Перший рядок  ХХХХ ХХХХХХ  Х  (всього 11 знаків)
         ----- ------ ---
          -------+-----+--- Буквений код власника
              ¦   ¦  (УЗ має код UZU) і
              ¦   ¦  латинська буква U як
              ¦   ¦  ознака коду контейнера
              ¦   ¦
              ------+--- Серійний номер контейнера
                 ¦
                 ---- Контрольна цифра
                   (визначається згідно з
                   ГОСТ 25290-82)
 
 Другий рядок   ХХ   ХХ  ХХ  (всього 6 знаків)
          ----  ---- ----
           -------+-----+-- Буквений код країни
              ¦   ¦  (код України UA)
              ¦   ¦
              ------+-- Код розміру контейнера
                 ¦
                 --- Код типу контейнера
 
        Середньотоннажні контейнери
 
 Перший рядок  Х  ХХХХХХХ  Х  (всього 9 знаків)
         ---- ------- ---
         --------+------+--- Код маси брутто контейнера
             ¦   ¦  (3 або 5)
             ¦   ¦
             -------+--- Серійний номер контейнера
                 ¦
                 ---- Контрольне число
                   (визначається згідно з
                   ГОСТ 22377-77)
 
 Другий рядок   ХХХ   ХХ    (всього 5 знаків)
          ------ ------
           --------+------- Числовий код країни-власниці
               ¦    (код України 804)
               ¦
               -------- Код типу контейнера
 
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 14 Правил
                   перевезення вантажів
                   в універсальних контейнерах
 
 
         ВIДОМIСТЬ ВАГОНIВ I КОНТЕЙНЕРIВ,
 що перевозяться маршрутом (групою) за накладною N ___________
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Nз/п¦      Вагони      ¦     Контейнери     ¦Найменування ¦  Маса,   ¦Провізна¦Додат-¦Загальна¦Номери ¦Примітки¦
¦  ¦               ¦              ¦  та код  ¦ визначена  ¦плата  ¦кові ¦ сума  ¦запірно-¦    ¦
¦  ¦               ¦              ¦  вантажу  ¦ відправником ¦    ¦збори ¦платежів¦пломбу- ¦    ¦
¦  ¦               ¦              ¦       ¦   (кг)   ¦    ¦   ¦    ¦вальних ¦    ¦
¦  ¦------------------------------+----------------------------¦       ¦--------------¦    ¦   ¦    ¦пристро-¦    ¦
¦  ¦номер¦рід¦к-ть ¦вантажо- ¦тара¦індекс¦ типо- ¦маса ¦ трафа-¦       ¦вантажу¦ маса ¦    ¦   ¦    ¦їв   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦осей ¦ підйом- ¦  ¦ та ¦розмір ¦тари,¦ ретна ¦       ¦    ¦брутто¦    ¦   ¦    ¦(пломб) ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦ ність ¦  ¦ номер¦    ¦ кг ¦ маса ¦       ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦брутто,¦       ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦  т  ¦       ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+-------------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦  5  ¦ 6 ¦ 7  ¦  8  ¦ 9 ¦ 10  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13  ¦ 14 ¦  15  ¦ 16 ¦  17  ¦  18  ¦  19  ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦----+-----+---+-----+---------+----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------+--------+------+--------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------+------+---------------+--------+------------------
 Всього                                        ¦   ¦        ¦    ¦
                                            --------        ----------
 Підпис відправника _____________________                                       -------------------
                                                            ¦Календарний   ¦
                                                            ¦штемпель станції ¦
                                                            ¦відправлення   ¦
                                                            -------------------
 
{ Правила доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1454 ( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка