Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Найкращий читач України - 2009"

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           30.12.2008 N 1/9-850
 
                   Міністерству освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим,
                   управлінням освіти і науки
                   обласних, Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій,
                   інститутам післядипломної
                   педагогічної освіти
 
 
       Про проведення Всеукраїнського конкурсу
             дитячого читання
         "Найкращий читач України - 2009"
 
 
   На виконання наказу від 30.12.2008 N 1222 ( v1222290-08 )
"Про проведення  Всеукраїнського  конкурсу  дитячого  читання
"Найкращий читач України - 2009" Міністерство освіти і науки
України інформує. З метою забезпечення збереження, підтримки та
подальшого розвитку читання як духовного потенціалу суспільства,
виховання широкої читацької культури дітей та юнацтва, розвитку
духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб особистості з
січня по травень буде проведено Всеукраїнський конкурс дитячого
читання "Найкращий читач України - 2009". Просимо довести цю
інформацію до загальноосвітніх навчальних закладів і сприяти їм в
організації та проведенні конкурсу.
 
   Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу додаються.
 
 Заступник Міністра                 П.Б.Полянський
 
 
                   Додаток
                   до листа Міністерства
                   освіти і науки України
                   30.12.2008 N 1/9-850
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
         щодо проведення Всеукраїнського
          конкурсу дитячого читання
         "Найкращий читач України - 2009"
 
 
   Всеукраїнський конкурс дитячого читання "Найкращий  читач
України - 2009" (далі - Конкурс) є відкритим і проводиться як
творче   змагання   дітей   і   юнацтва   в   усіх
адміністративно-територіальних одиницях України.
   Організаторами Конкурсу є Міністерство  освіти  і  науки
України, Національна бібліотека України для дітей і Громадська
організація "Форум видавців". Співорганізаторами конкурсу є органи
місцевого  самоврядування.  До  організації  конкурсу  можуть
долучатися державні і недержавні установи, організації, фонди, у
т.ч. іноземні.
   У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 6-7 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурс оголошується наказом
Міністерства освіти і науки України і доводиться до відома
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій.
   Iнформація про проведення Конкурсу розповсюджується через
мережу загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНЗ) і дитячих
бібліотек  України,  розміщується  на  сайтах  організаторів,
співорганізаторів, партнерів, а також у ЗМI (газети "Освіта
України", "Освіта", "Педагогічна газета", фахові науково-методичні
журнали) та на сайтах Міністерства й Iнституту інноваційних
технологій і змісту освіти.
   Конкурс проводиться  з  метою:  підвищення  культурної
компетентності  української  молоді;  заохочення  дітей  до
систематичного  читання  задля  постійного  підвищення  рівня
особистого розвитку учнів; вироблення у дітей навичок самостійної
роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання:
критичного аналізу, переосмислення  і  творчої  інтерпретації
прочитаного; підвищення суспільного значення і ролі шкільних і
дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і  набуття
культурної компетентності дітей і юнацтва.
   Завданнями Конкурсу є: сприяння створенню належних умов для
рівного доступу до книжок і літератури на різних, в тому числі
електронних носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх
фізичних можливостей, забезпеченості і місця проживання; залучення
до участі у Конкурсі не менше 50% учнів 6-7 класів ЗНЗ України, у
т.ч. шкіл-інтернатів і сільських шкіл, створення передумов для
поступового збільшення кількості учасників у наступні  роки;
популяризація найкращих надбань української і світової класичної й
сучасної літератури; привернення уваги громадськості, державних і
недержавних установ і організацій, засобів масової інформації до
проблеми дитячого читання.
   Організацію Конкурсу здійснюють Міністерство освіти і науки
України, Національна бібліотека України для дітей і Громадська
організація "Форум видавців".
   Конкурс проводиться серед читачів -  учнів  6-7  класів
загальноосвітніх навчальних закладів України з січня до травня
2009 року в чотири етапи.
   Для проведення Конкурсу на всіх рівнях відповідними наказами
місцевих органів управління освітою створюються організаційні
комітети, які складають графік проведення I-III етапів конкурсу в
областях, АР Крим, містах Києві і Севастополі і доводять цю
інформацію  до  всіх  місць  проведення;  погоджують  список
відповідальних за проведення I і II етапів конкурсу; забезпечують
тиражування інформаційних матеріалів у достатній кількості для
ефективного  проведення  Конкурсу  в  регіоні;  забезпечують
відповідальних за проведення I і II етапів зразками інформаційних
матеріалів (Протоколи); забезпечують проведення відповідних етапів
Конкурсу в регіонах і контролюють якість і ефективність проведення
Конкурсу, об'єктивність оцінювання учасників  і  забезпечують
суспільний резонанс.
   До складу комітетів входять представники місцевих органів
управління  освітою і культурою, директори дитячих бібліотек
відповідного рівня, громадські діячі, письменники, представники
ЗМI і інші зацікавлені особи.
   Координаційні, організаційні  і  методичні  заходи  щодо
проведення  Конкурсу  здійснює  Громадська організація "Форум
видавців", а саме:
   координує підготовку і проведення Конкурсу;
   надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу;
   надає зразки інформаційних матеріалів Конкурсу;
   залучає письменників,  журналістів  і  відомих  осіб  до
проведення Конкурсу;
   забезпечує підведення  підсумків  проведення  Конкурсу  в
Україні;
   доводить інформацію про перебіг і підсумки Конкурсу  до
громадськості через ЗМI.
   Обласні організаційні комітети встановлюють терміни і графік
проведення етапів Конкурсу в АР Крим, областях, містах Києві і
Севастополі і доводять цю інформацію до районних  (міських)
організаційних комітетів, а ті - до ЗНЗ району (міста). Підсумки
III етапу повинні бути підведені і  направлені  Громадській
організації "Форум видавців" не пізніше 1 квітня 2009 р.
   I етап проводиться з 15 січня по 15 лютого 2009 року у
ЗНЗ. Відповідальним за проведення I етапу Конкурсу призначається
керівник  ЗНЗ,  який  забезпечує:  інформування  вчителів,
бібліотекарів, учнів 6-7 класів і їх батьків про умови проведення
Конкурсу; участь у конкурсі не менше 50% учнів 6-7 класів ЗНЗ;
надання консультативної і методичної допомоги учасникам Конкурсу;
визначення і оприлюднення дати проведення змагання; залучення
вчителів, батьків, журналістів, представників органів місцевого
самоврядування, ЗМI і громадських діячів до проведення Конкурсу в
ЗНЗ; ефективність проведення змагання, об'єктивність оцінювання,
прозорість підведення підсумків і публічне оголошення результатів;
заповнення Протоколу проведення I етапу Конкурсу за встановленим
зразком і його  своєчасну  передачу  в  районний  (міський)
організаційний комітет конкурсу, а копій - в районну (міську)
бібліотеку для дітей і в районне управління освіти; інформування
переможців I етапу Конкурсу і їхніх батьків про умови, час і місце
проведення II етапу Конкурсу і супровід їх у районну (міську)
бібліотеку  для дітей; розповсюдження інформації, висвітлення
проведення Конкурсу і його підсумків у місцевих ЗМI.
   Усі бажаючі взяти участь  у  Конкурсі  ведуть  книжкові
щоденники, куди записують назви прочитаних книжок та їх авторів.
Дітям пояснюють важливість систематичного ведення щоденника для
здобуття перемоги в конкурсі.
   У визначений день учасники конкурсу збираються для змагання і
підведення підсумків I етапу Конкурсу. Учасники Конкурсу передають
членам Журі для оцінювання  власноручно  заповнені  книжкові
щоденники, розповідають про свою улюблену книжку, відповідають на
запитання членів журі, демонструючи свою ерудицію, розуміння
тексту, вміння його інтерпретувати.
   Члени журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою і
обирають 2-х переможців - по одному з 6 і 7 класів, які отримують
звання "Найкращий читач ЗНЗ - 2009" і продовжують боротьбу у
II етапі Конкурсу.
   II етап проводиться з 20 лютого до 10 березня 2009 року у
районних  (міських) бібліотеках для дітей. Відповідальним за
проведення II етапу є районний (міський) організаційний комітет,
який забезпечує: контроль за отриманням заповнених Протоколів
проведення I етапу Конкурсу; запрошення  вчителів,  батьків,
представників органів місцевого самоврядування, ЗМI і громадських
діячів до участі в журі II етапу Конкурсу; ефективне проведення
II етапу Конкурсу, об'єктивність оцінювання, прозорість підведення
підсумків і публічне оголошення результатів; заповнення Протоколу
проведення II етапу Конкурсу у встановленому порядку і своєчасну
передачу Протоколу проведення II етапу  разом  з  отриманими
від ЗНЗ  району  (міста)  Протоколами  проведення I етапу в
регіональний організаційний комітет, а копії Протоколу проведення
II етапу - в управління освіти і науки обласної державної
адміністрації і в обласну бібліотеку для дітей; інформування
переможців II етапу і їхніх батьків про умови і місце проведення
III етапу Конкурсу і супровід їх в обласну бібліотеку для дітей;
розповсюдження інформації і висвітлення проведення і підсумків
Конкурсу у місцевих ЗМI.
   У визначений час всі переможці I етапу із ЗНЗ району (міста)
збираються для змагання і підведення підсумків II етапу, де
розповідають  про  свого  улюбленого  літературного  героя,
відповідають на запитання. Члени журі оцінюють виступи учасників
за 12-бальною шкалою і обирають двох переможців - по одному з 6 і
7 класів, які отримують звання "Найкращий читач району (міста) -
2009" і продовжують боротьбу в III етапі Конкурсу.
   III етап проводиться під  час  Тижня  дитячого  читання
23-27 березня 2009 року в обласних бібліотеках  для  дітей.
Відповідальним  за проведення III етапу Конкурсу є обласний
організаційний комітет, який забезпечує:  контроль  отримання
Протоколів проведення I і II етапів Конкурсу; визначення дати
підведення підсумків III етапу і доведення  її  до  відома
відповідальних за проведення II етапу членів районного (міського)
організаційного комітету; інформування організаторів Конкурсу -
Міністерство  освіти і науки України, Національну бібліотеку
України для дітей, Громадську організацію "Форум видавців" - про
дату  проведення  III етапу; розроблення сценарію проведення
змагання і урочистого підведення підсумків III етапу Конкурсу;
запрошення вчителів, батьків, представників органів місцевого
самоврядування, ЗМI, громадських діячів до участі в проведенні III
етапу  Конкурсу;  ефективне  проведення  III етапу Конкурсу,
об'єктивність оцінювання, прозорість підведення  підсумків  і
публічне оголошення результатів; заповнення Протоколу III етапу
Конкурсу у встановленому порядку; розповсюдження інформації і
висвітлення  проведення  і  підсумків Конкурсу у місцевих і
всеукраїнських ЗМI.
   Обласний організаційний комітет забезпечує розроблення питань
літературної вікторини з метою визначення рівня знань учасників
III етапу з сучасної і класичної української й світової літератури
для дітей та їх загальної ерудованості. За результатами вікторини
члени журі визначають двох переможців - по одному з 6 і 7 класів,
які отримують звання "Найкращий читач України - 2009" і головний
приз.
   Відповідальні за проведення III етапу організаційні комітети
АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя контролюють формування
пакета  звітних  матеріалів і своєчасну передачу Громадській
організації "Форум видавців":
   Протоколів проведення I, II і III етапів Конкурсу;
   звітів про проведення Конкурсу в АР Крим, областях, містах
Києві  і  Севастополі (кількість місць проведення, кількість
учасників, аналіз);
   сценаріїв підведення підсумків III етапу Конкурсу;
   інформацію про переможців III етапу: прізвище, ім'я, по
батькові дитини і її батьків, повна домашня адреса, домашній і
мобільний телефони;
   копії свідоцтв про народження переможців III етапу і копію
паспорта супроводжуючої особи (1, 2 і сторінка з пропискою).
   Усі підсумкові матеріали Конкурсу мають бути надіслані на
адресу Громадської    організації    "Форум    видавців"
до 1 квітня 2009 р.
   IV етап Конкурсу - Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" -
проводиться 7 - 9 травня 2009 року у Львові.
   Відповідальний за проведення IV етапу Конкурсу - Громадська
організація "Форум видавців", яка контролює отримання підсумкових
матеріалів проведення Конкурсу в АР Крим, областях, містах Києві і
Севастополі; подає інформацію про проведення Конкурсу в місцеві і
всеукраїнські ЗМI; визначає дату проведення IV етапу та доводить
її до відома обласних організаційних комітетів; розробляє програму
проведення IV етапу; запрошує двох переможців з кожної області
України, АР Крим, міст Києва і Севастополя і супроводжуючих їх
осіб до участі в IV етапі Конкурсу.
   Оцінювання учасників Конкурсу здійснюється окремо для учнів
6 і 7 класів за такими показниками:
   читацька активність (кількість прочитаних книжок від дати
оголошення конкурсу за записами в книжковому щоденнику);
   вміння аргументовано висловлювати свою думку щодо прочитаного
з використанням відповідних цитат із тексту;
   вміння інтерпретувати й творчо переосмислювати прочитане;
   загальний рівень ерудиції;
   артистизм у виступі, творчий підхід до його підготовки.
   Кожен з показників оцінюється окремо від 0 до 2 балів.
   Голосування проводиться відкрито. При підведенні підсумків
враховується середній бал учасників. Додаткові 2 бали отримують
учасники, які для розповіді обрали книжки, що не входять до
шкільної програми. Максимальна кількість балів - 12.
   Якщо два чи більше учасників кожної вікової категорії набрали
однакову кількість балів, вони відповідають на додаткові запитання
членів Журі. Перемагає той учасник, який дасть більше правильних
відповідей.
   Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення
змагання, а підписаний Протокол передається відповідальному за
проведення етапу.
   Переможці Конкурсу  нагороджуються  почесними  дипломами
від організаторів:
   I етапу - "Найкращий читач школи (гімназії, ліцею) - 2009";
   II етапу - "Найкращий читач району/міста - 2009";
   III етапу - "Найкращий читач України - 2009".
   Дипломи вручаються  відразу ж після підведення підсумків
чергового етапу. Рекомендується вручати переможцям книжки як
нагороду за перемогу в кожному етапі конкурсу.
   Організатори конкурсу беруть на себе зобов'язання забезпечити
книжками для нагородження переможців II та III етапів. Ці книжки,
отримані від українських видавництв-партнерів Конкурсу, будуть
вручені під час проведення III етапу.
   Організатори Конкурсу забезпечують переможцям  III  етапу
участь у фестивалі дитячого читання, який відбудеться в травні
2009 р. у Львові.
   За активну роботу організатори Конкурсу відзначають шкільні,
районні, міські і обласні дитячі бібліотеки, районні, міські
управління  освіти  та інші установи, які були залучені до
проведення Конкурсу.
   Проведення I-IV етапів Конкурсу фінансується за  рахунок
місцевих бюджетів. Рекомендується залучати до підтримки Конкурсу
юридичних і фізичних осіб, котрі можуть надати узгоджену з
організаторами суму коштів або ж безоплатні послуги чи подарунки,
які будуть вручені переможцям Конкурсу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка