Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про внесення змін до Положення про проходження
     громадянами України служби у військовому резерві
            Збройних Сил України
 
 
   1. Внести до Положення про проходження громадянами України
служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого
Указом Президента України від 1 лютого 2007 року N 66 ( 66/2007 )
(зі зміною, внесеною Указом від 25 квітня 2007 року N 353)
( 353/2007 ), такі зміни:
 
   1) у пункті 4 та підпункті "б" пункту 16 слова "запасу першої
категорії" виключити;
 
   2) у пункті 11:
 
   у підпункті "а" слова "проведення занять", "розкладом занять"
замінити відповідно словами "проведення зборів,  підготовки",
"розкладом підготовки";
 
   у підпункті "б" слово "занять" замінити словом "підготовки";
 
   3) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Не можуть  бути  відібрані  для  проходження  служби у
військовому резерві громадяни, які в установлених законом випадках
не підлягають призову на військову службу під час мобілізації";
 
   4) пункт  19  доповнити  словами  "який  проводиться
військово-медичними  комісіями  в  порядку,   затвердженому
Міністерством оборони України";
 
   5) у пункті 26:
 
   в абзаці четвертому цифру "5" замінити цифрами "2-5";
 
   в абзаці п'ятому цифри "3-5" замінити цифрами "1-5";
 
   6) у пункті 29:
 
   слово "занять" замінити словом "підготовки";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Iнформація про строки проведення підготовки і зборів на
наступний рік доводиться до резервістів та керівників підприємств,
установ і організацій, в яких працюють резервісти, щороку до
1 грудня";
 
   7) пункт 35 викласти в такій редакції:
 
   "35. Чисельність резервістів визначається Кабінетом Міністрів
України у межах бюджетних асигнувань на оборону.
 
   Генеральний штаб Збройних Сил України щороку розробляє план
підготовки резервістів Збройних Сил України,  в  якому  для
командувань видів Збройних Сил України, відповідних структурних
підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних  Сил  України  визначається  кількість  посад,  що
комплектуються резервістами, обсяги, час і строки проведення їх
підготовки, зборів.
 
   Резервісти залучаються  на  підготовку, збори командирами
військових частин у порядку, встановленому Генеральним штабом
Збройних Сил України";
 
   8) в абзаці першому пункту 38 слово "занять" замінити словом
"підготовки";
 
   9) абзац перший пункту 48 викласти в такій редакції:
 
   "48. Резервісти можуть направлятися у службові відрядження, в
тому числі у складі підрозділів, у яких вони проходять службу у
військовому резерві";
 
   10) пункт 52 доповнити підпунктами такого змісту:
 
   "ж) у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом;
 
   з) у зв'язку із  бронюванням  або  в  разі  виникнення
установлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов'язані
не підлягають призову на військову службу під час мобілізації";
 
   11) у пункті 53 слова "підпунктами "б", "г", "д" і "є"
замінити словами "підпунктами "б", "г", "д", "є", "ж" і "з";
 
   12) у пункті 54 слова "у підпунктах "б", "ґ" і "е" замінити
словами "у підпунктах "б", "ґ", "е" , "ж" і "з";
 
   13) в абзаці сьомому пункту 1 додатка до Положення про
проходження громадянами України служби у військовому резерві
Збройних Сил України слова "на заняття" виключити.
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 31 грудня 2008 року
     N 1226/2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка