Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо обміну приватизаційних та компенсаційних сертифікатів на акції

      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 17-311/10-3694 від 04.06.96
   м.Київ
 
 
                  Державній податковій інспекції
                  по Херсонській області
 
 
         Щодо обміну приватизаційних та
        компенсаційних сертифікатів на акції
 
 
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула ваш
запит щодо обміну приватизаційних та компенсаційних сертифікатів
на акції акціонерних товариств і повідомляє.
 
   Відповідно до Закону України від 6 березня 1992 року "Про
приватизаційні папери"  (  2173-12 ) - приватизаційні папери
(сертифікати) є особливий вид державних цінних паперів, які
засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі
приватизації частки майна державних  підприємств,  державного
житлового  фонду,  земельного  фонду.  Приватизаційні  папери
(сертифікати) можуть бути лише іменними.
   Видача   громадянам   приватизаційних   сертифікатів
організовується відділеннями ощадного банку України. За одержання
приватизаційних  паперів  громадянами  сплачується до бюджету
державне мито (ст.3 вказаного Закону).
   Розмір державного мита за видачу приватизаційних паперів
становить  0,3 відсотка  номінального значення приватизаційних
паперів (ст.3 Закону України від 11 липня 1995 року "Про внесення
змін і доповнень  до  деяких  законодавчих  актів  України"
( 297/95-ВР ), яке громадяни сплачують до бюджету в установах
ощадбанку при одержанні приватизаційного сертифікату.
   Приватизаційні папери можуть бути використані лише для обміну
на документи (акції, сертифікати акцій, інвестиційні сертифікати),
що встановлюють право власності на придбані об'єкти приватизації.
   Згідно зі ст.9 Закону України від 4 березня 1992 року "Про
приватизацію майна  державних  підприємств"  ( 2163-12 ) для
обслуговування обігу  приватизаційних  майнових  сертифікатів,
зниження ризику покупців при розміщенні їх в об'єкти приватизації
створено довірчі товариства, інші фінансові посередники.
   Звернення покупців (громадян)  до  послуг  посередницьких
організацій  при  придбанні  частки  державного  майна не є
обов'язковим.
   У разі обміну громадянами приватизаційного сертифікату на
документи, що встановлюють право власності на придбані об'єкти
приватизації,  державне  мито  сплачується  юридичною  особою
(підприємством), яка приватизується, за рахунок своїх витрат
(коштів). У цьому випадку слід мати на увазі, що відповідно до
ст.25 Закону України від 19 вересня 1991 року "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) акції (сертифікати акцій)  відкритих
акціонерних товариств можуть розповсюджуватися шляхом відкритої
підписки та купівлі-продажу на біржах. Акції закритих акціонерних
товариств розподіляються (розміщуються) між засновниками і не
можуть  розповсюджуватися  шляхом  підписки,  купуватися  та
продаватися на біржі. Крім того, відповідно до ст.15 Закону
України від 4 березня 1992 року "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ) та "Положення про застосування способів
приватизації майна державних підприємств" ( z0034-93 ) в період
приватизації майна, частина акцій може продаватися через аукціони,
за конкурсом та на пільгових умовах  -  працівникам  свого
підприємства.
   Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у
відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому
законодавством.
   Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні
особи та громадяни.
   Якщо акції розміщуються серед засновників і не передбачаються
для відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі, то державне
мито за їх реалізацію (розміщення) не сплачується, а інформація
про їх випуск не реєструється. Коли цінні папери призначені для
розміщення  між юридичними особами і громадянами, коло яких
заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний також
подати до фінансового органу для реєстрації інформацію про випуск
цінних паперів і сплатити державне мито (лист  Міністерства
фінансів України від 30.09.91 р. N 04-305 ( v-305201-91 ) "Про
порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та
інформації про їх випуск").
   При цьому немає значення за який рахунок проходить реалізація
акцій - за майнові сертифікати чи готівку. Тобто державне мито за
реалізацію акцій в обох випадках сплачується  на  загальних
підставах.
   Якщо відбувся випуск акцій підприємства із змішаною формою
власності (орендного підприємства, що приватизується і Фонду
державного (комунального) майна), то при розміщенні їх серед
засновників, одним з яких є Фонд державного (комунального) майна,
державне мито в цьому випадку не сплачується, тому що акції
планувалися для вручення заздалегідь визначеним юридичним та
фізичним особам (Фонду комунального майна та колективу орендного
підприємства).
   Оскільки, відповідно до п.5.1.1 розділу 5 Положення про
застосування способів приватизації майна державних підприємств,
затвердженого наказом  Голови Фонду державного майна України
від 4 лютого 1993 року N 56 ( z0034-93 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 20 квітня 1993 року за N 34, продаж акцій
відкритих акціонерних товариств в частині, що роздержавлюється,
(частка Фонду державного (комунального) майна) здійснює комісія,
яку утворює своїм наказом відповідний орган приватизації, то
відповідно до п.35 ст.4  Декрету Кабінету Міністрів України
( 7-93 ) державне мито за операції з цінними паперами, а саме: за
проведення аукціону, а також за продаж акцій в частині, що
належить Державі, не сплачується.
   При повторній емісії сплата державного мита буде проводитися
підприємством у залежності від того,  з  якою  метою  буде
здійснюватися випуск цінних паперів (розміщення чи реалізації).
   Не сплачується також державне мито за реєстрацію інформації
про випуск акцій акціонерними товариствами, створеними шляхом
корпоратизації (Указ Президента України від 26 листопада 1994 року
N 699/94  "Про  заходи  щодо  забезпечення прав громадян на
використання  приватизаційних  майнових  сертифікатів").  За
реалізацію (обмін)  своїх  цінних  паперів  (за  готівку  чи
приватизаційні папери) такі товариства сплачують державне мито на
загальних підставах за рахунок своїх коштів (собівартості).
   У випадку, коли обмін приватизаційних паперів (сертифікатів)
здійснюється  на інвестиційні сертифікати, інвестиційні фонди
(компанії) повинні сплачувати державне мито за рахунок своїх
витрат з номінальної вартості обмінюваних сертифікатів та готівки.
В  подальшому,  при  обміні одержаних інвестиційними фондами
(компаніями) від населення приватизаційних сертифікатів на акції
підприємств (комплексів),  що  приватизуються,  державне  мито
сплачується цими підприємствами (комплексами) за рахунок своїх
коштів (собівартості).
   Iнвестиційні фонди (компанії) звільнені від сплати державного
мита лише за реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (лист
Верховної Ради України від 22.11.95 р. N 06-10/762, доведений
державним  податковим  інспекціям  листом  Головної державної
податкової інспекції 6 грудня 1995 року N 14-416/10-5862).
   Що стосується обміну компенсаційних сертифікатів на акції
акціонерних  товариств,  то відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 1996 року N 161 ( 161-96-п ) "Про
порядок обігу сертифікатів отриманих громадянами України  як
компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах
Ощадного  банку  та  колишнього  Укрдержстраху",  оскільки
компенсаційні сертифікати можуть використовуватися виключно для
придбання акцій  акціонерних  товариств  на  спеціалізованих
сертифікатних аукціонах, порядок проведення яких встановлюється
Фондом державного майна, державне мито в цьому випадку  не
сплачується (п.35 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року "Про державне мито" ( 7-93 ).
   За проведення аукціону сплачується державне мито за ставкою
1 відсоток загальної вартості реалізованих на аукціоні товарів,
крім тих випадків, коли організатором аукціону є Фонд державного
майна (п.35 статті вищеназваного Декрету).
 
 Заступник начальника                  В.В.Зайцев
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка