Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   30.12.2008 N 476
                   ( z0093-09 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 лютого 2009 р.
                   за N 94/16110
 
 
               ЗМIНИ
        до Положення про порядок створення
       і державної реєстрації банків, відкриття
        їх філій, представництв, відділень
              ( z0906-01 )
 
 
   1. У главі 4:
 
   1.1. Пункт 4.8 викласти в такій редакції:
   "4.8. Кандидати на посади голови, головного бухгалтера банку,
а також членів виконавчого органу державного банку до розгляду
питання про реєстрацію банків на засіданні Правління Національного
банку проходять тестування в порядку, установленому Національним
банком, та співбесіду з членами Комісії Національного банку.
   Комісія Національного банку приймає рішення про погодження
зазначених осіб з урахуванням загальної оцінки всіх поданих
документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 глави 3 цього
Положення, результатів тестування рекомендованого кандидата не
пізніше місячного строку з дати подання документів".
 
   1.2. Доповнити главу після пункту 4.8 новим пунктом такого
змісту:
   "4.9. Відповідність  кандидатур  на  посади голови, його
заступників і членів спостережної (наглядової)  ради  банку,
заступників  голови  та  членів правління (ради директорів),
заступників головного бухгалтера банку перевіряється в місячний
строк на підставі поданих документів, передбачених підпунктами
"е", "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення. Якщо протягом місяця
Національний  банк  не  дійшов  обґрунтованого  висновку про
невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону ( 2121-14 ), то
вважається, що його кандидатура є погодженою".
   У зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.15 уважати відповідно пунктами
4.10 - 4.16.
 
   2. У главі 8:
 
   2.1. Пункти 8.9 та 8.10 викласти в такій редакції:
   "8.9. У разі звільнення з посад голови правління (ради
директорів), головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу
державного банку (або виконуючих їх обов'язки) або непогодження
Національним  банком  запропонованих кандидатур на ці посади
компетентний органу банку має не пізніше ніж за два тижні з часу
звільнення або прийняття відповідного рішення Національним банком
подати до територіального управління Національного банку  за
місцезнаходженням  банку  або  Національного  банку  протокол
(протоколи) компетентного органу банку про звільнення попереднього
голови правління (ради директорів) або головного бухгалтера та
висунення нових кандидатур на ці посади (у тому числі виконуючих
їх обов'язки), а також відомості про кандидатів згідно з вимогами,
викладеними в підпункті "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення.
   Кандидати на  посади голови правління (ради директорів),
головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу державного
банку (чи виконуючих їх обов'язки), рішення щодо погодження яких
має приймати Комісія Національного банку (Комісія Національного
банку при територіальному управління), проходять погодження в
порядку, установленому пунктом 4.8 глави 4 цього Положення.
   Територіальне управління  Національного  банку  проводить
розгляд документів, поданих на погодження кандидатів на посади
голови правління (ради директорів), головного бухгалтера банку,
членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх
обов'язки), та погодження кандидатів у двотижневий строк з часу
отримання  повного  пакета  документів.  Про  своє  рішення
територіальне управління повідомляє Департамент реєстрації та
ліцензування банків у тижневий строк після погодження з наданням
витягу з протоколу засідання Комісії Національного банку при
територіальному управлінні та копії пакета документів, засвідчених
підписом  начальника  територіального управління Національного
банку.
   У разі зміни заступників голови та членів правління (ради
директорів), заступників головного бухгалтера банку банк у строк
до  п'яти  робочих  днів  після прийняття рішення подає до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням  банку  або  Національного  банку  протокол
(протоколи) компетентного органу банку про звільнення попередніх
заступників  голови,  членів правління (ради директорів) або
заступників головного бухгалтера банку та про висунення нових
кандидатур на ці посади (у тому числі виконуючих їх обов'язки), а
також відомості про них згідно з вимогами, викладеними в підпункті
"з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення.
   Відповідність кандидатур на посади заступників голови та
членів  правління  (ради  директорів),  заступників головного
бухгалтера банку перевіряється в місячний строк на підставі
поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 глави 3
цього Положення.  Якщо  протягом  місяця  Національний  банк
(територіальне  управління  Національного  банку)  не  дійшов
обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам
статті 42 Закону ( 2121-14 ), то вважається, що його кандидатура є
погодженою.
 
   8.10. У разі призначення нового голови, його заступника або
члена спостережної (наглядової) ради банку банк у тижневий строк
подає до Національного банку або територіального  управління
Національного банку протокол компетентного органу про звільнення
попереднього керівника та призначення  нового  і  документи,
визначені в підпункті "е" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, з
наданням (крім державних банків) інформації про те, представником
якого учасника банку він є.
   Відповідність кандидатур голови, його заступників або членів
спостережної (наглядової) ради банку вимогам Національного банку
перевіряється в місячний строк на підставі поданих документів,
передбачених підпунктом "е" пункту 3.1 глави 3 цього Положення.
Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого
висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону
( 2121-14 ), то вважається, що його кандидатура є погодженою".
 
   2.2. Доповнити главу після пункту 8.10 двома новими пунктами
такого змісту:
   "8.11. Національний  банк   (територіальне   управління
Національного банку) висуває до компетентного органу банку вимогу
щодо призначення на посади голови, головного бухгалтера банку, їх
заступників, члена правління (ради директорів), а також члена
виконавчого органу державного банку іншого  кандидата,  який
відповідає вимогам Закону ( 2121-14 ), або виключення зі складу
спостережної (наглядової) ради банку особи, новопризначеної на
посаду  голови  ради,  його  заступника,  члена спостережної
(наглядової) ради банку, якщо кандидат або особа на вищезазначені
посади не відповідають вимогам законодавства України та/або не
мають бездоганної ділової репутації.
 
   8.12. Національний банк у разі подання неповного пакета
документів,  чи  його  невідповідності вимогам, викладеним у
підпунктах "е", "з" пункту 3.1 глави 3 цього Положення, або якщо
подані документи містять недостовірну інформацію, повертає банку
документи щодо кандидата на керівну  посаду  з  відповідним
обґрунтуванням".
   У зв'язку з цим пункт 8.11 уважати пунктом 8.13.
 
 Директор Департаменту
 нормативно-методологічного
 забезпечення банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Iваненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка