Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку списання і розстрочення заборгованості страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків

       ПРАВЛIННЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
        З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТI
 
            П О С Т А Н О В А
 
            25.12.2003 N 120
 
  { Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
         соціального страхування з тимчасової втрати
                        працездатності
   N 17 ( v0017598-08 ) від 02.04.2008 }
 
        Про затвердження Порядку списання
     і розстрочення заборгованості страхувальників
       по коштах Фонду соціального страхування
     з тимчасової втрати працездатності, пов'язаної
       з виплатою заробітної плати негрошовою
            формою розрахунків
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 11 липня 2003 року
N 1127-IV ( 1127-15 ) "Про внесення змін до статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" правління Фонду
соціального страхування з  тимчасової  втрати  працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок списання і розстрочення заборгованості
страхувальників по коштах Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з виплатою заробітної
плати негрошовою формою розрахунків (далі  -  Порядок),  що
додається.
 
   2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду з тимчасової втрати
працездатності:
 
   2.1. Провести списання заборгованості страхувальників  по
коштах Фонду, пов'язаної з виплатою заробітної плати негрошовою
формою розрахунків (включаючи пені і штрафні санкції),  яка
склалася станом на 31 грудня 2001 року, і не сплачена на день
набрання чинності пунктом 18.3 статті 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" N 2181-III ( 2181-14 ) від
21 грудня  2000  року. При цьому списанню підлягає виключно
заборгованість, що виникла у зв'язку з погашенням (виплатою)
кредиторської заборгованості по заробітній платі, яка рахувалася
за даними бухгалтерського обліку  страхувальників  станом  на
31 грудня  1999  року,  шляхом  взаємозаліку  дебіторської
заборгованості по позиках або товарному кредиту,  згідно  з
бухгалтерським  обліком,  за  найманими  працівниками  цих
страхувальників.
 
   2.2. Розстрочити за бажанням страхувальників заборгованість
по коштах Фонду, що сформувалася станом на 31 грудня 2001 року, у
зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості по
заробітній платі, яка виникла у період з 1 січня 2000 року по
31 грудня 2000 року на умовах підпункту 18.1.2 пункту 18.1
статті 18 Закону України N 2181-III ( 2181-14 ) від 21 грудня
2000 року.
 
   2.3. Списати або розстрочити страхові платежі (включаючи
пені), виявлені страхувальниками самостійно, які виникли виключно
у зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості по
заробітній платі взаємозаліком дебіторської заборгованості по
позиках і товарному кредиту згідно з вимогами абзацу другого
підпункту 18.3.1 і підпункту 18.3.2 пункту 18.3 статті 18 Закону
України N 2181-III ( 2181-14 ) від 21 грудня 2000 року, і якщо час
і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком, а
декларування їх здійснено протягом 60 календарних днів з дня
набрання чинності цим пунктом.
 
   2.4. Виконавчим  дирекціям  відділень  Фонду  повідомити
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності про суми списаної заборгованості по коштах
Фонду та пені одночасно з поданням фінансової звітності про
виконання бюджету за 2003 рік.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
 
 Голова правління                     О.Гаряча
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   з тимчасової втрати
                   працездатності
                   25.12.2003 N 120
 
 
               ПОРЯДОК
       списання і розстрочення заборгованості
      страхувальників по коштах Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності,
       пов'язаної з виплатою заробітної плати
         негрошовою формою розрахунків
 
 
   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про
внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" від 11 липня 2003 р. N 1127 ( 1127-15 ) (далі -
Закон  N  1127),  регулює  питання списання та розстрочення
заборгованості по коштах  Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), пов'язаної з
виплатою  заробітної  плати  негрошовою  формою  розрахунків,
страхувальниками, які згідно із Законами України "Про збір на
обов'язкове соціальне страхування" від  26  червня  1997  р.
N 402/97-ВР ( 402/97-ВР ) (далі - Закон N 402/97) та "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" від 18 січня 2001 р. N 2240 ( 2240-14 )
(далі - Закон N 2240) є платниками страхових внесків (збору) на
обов'язкове соціальне страхування до Фонду.
 
   2. Визначення термінів:
   Заборгованість страхувальника - зобов'язання страхувальника
зі сплати страхових внесків (збору) на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду, пов'язане з виплатою заробітної плати
негрошовою формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості
по позиках та/або товарному кредиту, що є складовою частиною
загальної заборгованості перед Фондом станом на певну дату.
   Зобов'язання страхувальника  зі  сплати страхових внесків
(збору)  на  обов'язкове  соціальне  страхування  до  Фонду
(заборгованість  за  страхувальником)  - різниця між сумами,
нарахованими  за  встановленими  ставками  збору  на  об'єкт
оподаткування згідно із Законом N 402/97 ( 402/97-ВР ) або
нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими
внесками відповідно до Закону N 2240 ( 2240-14 ), та витратами,
пов'язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам відповідно до Закону N 2240.
   Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або
нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах
угоди, що передбачає відстрочення  кінцевого  розрахунку  на
визначений строк та під проценти.
   Фінансовий кредит (позика) - кошти, які надаються у позику
юридичній або фізичній особі на визначений строк та під проценти.
 
   3. Списанню підлягає виключно заборгованість страхувальника,
що виникла у зв'язку з погашенням (виплатою)  кредиторської
заборгованості по заробітній платі, яка рахувалася за даними
бухгалтерського обліку страхувальника  станом  на  31  грудня
1999 року, шляхом взаємозаліку дебіторської заборгованості по
позиках або товарному кредиту, згідно з бухгалтерським обліком, за
працівниками страхувальника.
 
   4. Списанню  та  розстроченню  підлягає  заборгованість
страхувальника (включаючи пені і штрафні санкції), яка рахується
станом на 31 грудня 2001 року за даними актів звірок, розрахунків
та даними бухгалтерського обліку страхувальника і не сплачена або
не погашена шляхом взаєморозрахунків страхувальника з бюджетом
Фонду на день набрання чинності пунктом 18.3 статті 18 Закону
України від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) (далі -
Закон N  2181)  з  урахуванням  розміру  заборгованості  за
страхувальником  на  кінець  місяця,  у  якому  проводиться
списання/розстрочення суми боргу відповідного звітного періоду.
 
   5. За бажанням страхувальника заборгованість, що сформувалася
станом на 31 грудня 2001 р. у зв'язку з погашенням (виплатою)
кредиторської заборгованості по заробітній платі, яка виникла у
період з 1 січня 2000 р. по 31 грудня 2000 р. за даними
бухгалтерського обліку  страхувальника,  шляхом  закриття  її
взаємозаліком дебіторської заборгованості по позиках і товарному
кредиту, що рахувалася згідно з бухгалтерським  обліком  за
працівниками платників страхових внесків і не сплачена на день
набрання чинності Законом N 2240 ( 2240-14 ),  може  бути
розстрочена.
 
   6. У разі, якщо страхувальники самостійно виявляють платіжні
зобов'язання, які виникли виключно у зв'язку  з  погашенням
(виплатою)  кредиторської  заборгованості по заробітній платі
взаємозаліком дебіторської заборгованості по позиках і товарному
кредиту, а час і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським
висновком, і здійснюють їх декларування протягом 60 календарних
днів з дня набрання чинності пункту 18.3 статті 18 Закону N 2181
( 2181-14 ), платіжні  зобов'язання підлягають  списанню  або
розстроченню залежно від часу їх виникнення. Остаточні суми
зобов'язань підтверджуються актом перевірки контрольно-ревізійної
служби Фонду.
 
   7. Дані  про  проведення  страхувальником  взаємозаліку
кредиторської заборгованості із заробітної плати та дебіторської
заборгованості за позиками та/або товарним кредитом базуються на
даних бухгалтерського обліку підприємства і підтверджуються актом
перевірки спеціалістами Фонду.
 
   7.1. При списанні заборгованості.
   Контрольна цифра заборгованості із заробітної плати за даними
бухгалтерського обліку страхувальника за станом на 31 грудня
1999 року підтверджується даними Балансу на 31 грудня 1999 року за
кодом рядка 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати
праці", які звіряються із залишком за рахунком 66 ("Розрахунки з
оплати праці") оборотно-сальдового балансу за 1999  рік  та
розрахунковими відомостями на заробітну плату.
 
   7.2. При розстроченні заборгованості.
   Контрольна цифра заборгованості із заробітної плати за даними
бухгалтерського обліку страхувальника за станом на 31 грудня
2000 року підтверджується даними Балансу на 31 грудня 2000 року за
кодом рядка 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати
праці", які звіряються із залишком за рахунком 66 ("Розрахунки з
оплати  праці")  оборотно-сальдового балансу за 2000 рік та
розрахунковими відомостями на заробітну плату.
 
   7.3. Дані  про  проведення  взаємозаліку  кредиторської
заборгованості із заробітної плати та дебіторської заборгованості
за  позиками та/або товарним кредитом підтверджуються даними
аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до
рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", субрахунок 361
"Розрахунки з вітчизняними покупцями"), даними аналітичного обліку
рахунків 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" (субрахунок
163 "Iнша дебіторська заборгованість") та 37 "Розрахунки з різними
дебіторами" (субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами").
 
   8. Розбіжність   даних   сум   заборгованості   за
страхувальником/Фондом між  бухгалтерським  обліком  платників
страхових внесків, у т.ч. відображених у звітах по коштах Фонду за
встановленою формою, та обліком, який ведеться в органах Фонду,
регулюється актами перевірок.
 
   9. Про суми списаної заборгованості районні (міжрайонні),
міські виконавчі дирекції відділень Фонду (далі - органи Фонду)
направляють  страхувальникам повідомлення за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку.
 
   10. Суми   списаної   заборгованості   відображаються
страхувальником у звіті за формою Ф-4 ФСС з ТВП в рядку 10
"Списано згідно із законодавством" із знаком "мінус".
   У звітності  органу  Фонду  загальна  сума  списаної
заборгованості відображається окремо по статті "Iнші витрати".
Реєстр страхувальників, заборгованість яких по коштах Фонду було
списано у звітному кварталі, надається у пояснювальній записці до
квартальної звітності.
 
   11. Розстрочення здійснюється за рішенням органу Фонду за
поданням страхувальників, яке надсилається органу Фонду за місцем
реєстрації страхувальника, протягом 60 календарних днів із дня
прийняття Порядку за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 
   12. На підставі подання від страхувальника орган  Фонду
здійснює перевірку правильності розрахунку сум, зазначених у
поданні та належних до розстрочення, і направляє страхувальнику
повідомлення про розстрочення за формою згідно з додатком 3 до
цього Порядку.
 
   13. На підставі прийнятого рішення про розстрочення орган
Фонду у десятиденний термін укладає зі страхувальником договір про
розстрочення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
 
   14. Розстрочення боргу надається на строк, що не перевищує
60 календарних місяців з першого числа місяця виникнення боргу.
 
   15. Сума боргу підлягає сплаті рівними частками у строки,
встановлені Законом для  квартального  звітного  періоду,  з
відстроченням  першого  платежу  на строк, який визначається
страхувальником, але не може бути більшим від двох квартальних
звітних періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був
укладений договір про розстрочення.
 
   16. Розстрочення заборгованості надається  під  проценти,
розраховані за період, що починається від дати укладення договору
про розстрочення та закінчується днем погашення розстроченої
заборгованості, виходячи з облікової ставки Національного банку
України, чинної на момент сплати чергового квартального платежу.
 
   17. Страхувальником нараховуються проценти на  всю  суму
заборгованості,  яка  підлягає  розстроченню за мінусом суми
сплаченого квартального платежу, та обліковуються у відповідних
позиціях особового рахунка страхувальника за формою згідно з
додатком 5 до цього Порядку.
 
   18. Зазначені проценти нараховуються страхувальнику, але не
сплачуються,  крім  випадків,  якщо юридична особа, яка має
заборгованість, визнається фіктивною відповідно до Закону N 2181
( 2181-14 ).
 
   19. Нараховані  проценти списуються у момент остаточного
погашення розстроченої заборгованості з дозволу керівника органу
Фонду, про що робиться відповідний запис в особовому рахунку
страхувальника (додаток 5 до цього Порядку).
 
   20. Узгоджена сума розстроченої заборгованості заноситься у
відповідну графу особового рахунка страхувальника (додаток 5 до
цього Порядку) датою укладення договору про розстрочення.
   Ця сума є складовою частиною загальної суми заборгованості за
страхувальником, яка відображена у звіті за формою 4-ФСС з ТВП,
розділ V, рядок 3 "Реструктуризована заборгованість".
 
   21. Про сплачені суми розстроченої заборгованості проводиться
відмітка  в  особових  рахунках  сплати  розстрочених  сум
заборгованості по коштах Фонду (додаток 5). Ці суми відображаються
у звіті за формою 4-ФСС з ТВП у розділі III,  графа  15
"Перераховано з початку року".
 
   22. Керівник органу Фонду зобов'язаний прийняти рішення про
дострокове розірвання договору про розстрочення та пред'явити до
сплати залишок суми заборгованості та нараховані на розстрочені
суми заборгованості проценти, якщо платник страхових внесків:
   - накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не
сплачує чергову частку розстроченої заборгованості протягом двох
звітних періодів, наступних за звітним періодом виникнення такої
нової заборгованості або звітним періодом, за який сплачується
чергова частка розстроченої заборгованості;
   - ліквідується;
   - виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо
страхувальник є фізичною особою);
   - визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями.
 
   23. Норми  цього Порядку не поширюються на списання та
розстрочення заборгованості страхувальника по сплаті страхових
внесків, якщо такий борг виник у зв'язку з виплатою заробітної
плати застрахованим особам у натуральній формі.
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку списання
                   і розстрочення
                   заборгованості
                   страхувальників
                   по коштах Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності,
                   пов'язаної з виплатою
                   заробітної плати негрошовою
                   формою розрахунків
 
 
 Штамп виконавчої дирекції
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
              про списання
 
         N ___ від "__" _________ 200_ р.
 
__________________________________________________________________
            (назва підприємства)
__________________________________________________________________
       (місцезнаходження /місце проживання/)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Iдентифікаційний код Код ЄДРПОУ / Код ДРФО ¦Реєстраційний номер¦
¦--------------------------------------------+-------------------¦
¦                      ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦  Поточний рахунок  ¦  Установа банку  ¦   Код банку   ¦
¦----------------------+--------------------+--------------------¦
¦           ¦          ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до п. 18.3 ст. 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами":
   списано заборгованості  по  коштах  Фонду  соціального
страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності  в  сумі
   _______________________ грн.
       (цифрами)
   ________________________________________________________ грн.
               (літерами)
 
 Директор
 виконавчої дирекції  ________   _____________________________
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку списання
                   і розстрочення
                   заборгованості
                   страхувальників по коштах
                   Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності,
                   пов'язаної з виплатою
                   заробітної плати негрошовою
                   формою розрахунків
 
 
               ПОДАННЯ
 
         від "___" ____________ 200_ року
 
 
   До виконавчої дирекції ______________________________________
   від _________________________________________________________
      (назва підприємства / прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
       (місцезнаходження / місце проживання)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Iдентифікаційний ¦ Код ЄДРПОУ / Код ДРФО ¦Реєстраційний номер¦
¦  код (номер)   ¦            ¦          ¦
¦--------------------+-----------------------+-------------------¦
¦          ¦            ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦ Поточний рахунок ¦  Установа банку   ¦   Код банку   ¦
¦--------------------+-----------------------+-------------------¦
¦          ¦            ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Просимо відповідно до п. 18.3 ст. 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" розстрочити заборгованість по
коштах Фонду соціального  страхування  з  тимчасової  втрати
працездатності у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості
по заробітній платі, що виникла з 01.01.2000 р. до 01.01.2001 р.,
негрошовою формою розрахунків
   ________________________________________________________ грн.
               (цифрами)
   ________________________________________________________ грн.
               (літерами)
   на строк _______________ місяців з відстроченням першого
платежу на _____________ місяців.
 
 Керівник підприємства     _________________________
 
 Головний бухгалтер      _________________________
                               М. П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку списання
                   і розстрочення
                   заборгованості
                   страхувальників по коштах
                   Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності,
                   пов'язаної з виплатою
                   заробітної плати негрошовою
                   формою розрахунків
 
 
 Штамп виконавчої дирекції
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
             про розстрочення
 
        N _____ від "__" _________ 200_ р.
 
 
   _____________________________________________________________
     (назва підприємства / прізвище, ім'я, по батькові)
   _____________________________________________________________
          (місцезнаходження /місце проживання/)
 
------------------------------------------------------------------
¦   Iдентифікаційний код    ¦   Реєстраційний номер   ¦
¦   Код ЄДРПОУ / Код ДРФО   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦                ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦  Поточний рахунок   ¦  Установа банку  ¦  Код банку  ¦
¦-------------------------+----------------------+---------------¦
¦             ¦           ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до п. 18.3 ст. 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" виконавча дирекція Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності прийняла рішення
розстрочити узгоджену заборгованість по коштах Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі
   ______________________ грн.
      (цифрами)
   ________________________________________________________ грн.
               (літерами)
   на строк _____ місяців.
 
   Пропонуємо в  10-денний  термін  укласти  договір  про
розстрочення за формою, що додається. До укладання договору
рішення про розстрочення вважається недійсним.
 
      М.П.
 
 Директор виконавчої     ________  ________________________
 дирекції           (підпис)   (прізвище, ім'я, по
                        батькові)
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку списання
                   і розстрочення
                   заборгованості
                   страхувальників по коштах
                   Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності,
                   пов'язаної з виплатою
                   заробітної плати негрошовою
                   формою розрахунків
 
 
               ДОГОВIР
          про розстрочення N _________
 
 
  ______________________      "___" ____________ 200_ р.
   (місце складання)
 
 
   Виконавчою дирекцією ________________________________________
                   (назва органу Фонду)
в особі директора виконавчої дирекції ___________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі________________________________, з одного боку,
та _______________________________________________________________
     (повна назва підприємства-боржника або прізвище,
___________________________________________ (далі - страхувальник)
      ім'я, по батькові)
в особі _________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________
_________________________________________________________________,
з іншого боку, керуючись пунктом 18.3 статті 18 Закону України
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" та Порядком списання і
розстрочення  заборгованості  страхувальників по коштах Фонду
соціального страхування з тимчасової  втрати  працездатності,
пов'язаної  з  виплатою  заробітної  плати негрошовою формою
розрахунків, укладено цей договір відповідно до повідомлення від
____________ N ___________ про нижченаведене:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Орган  Фонду надає страхувальнику розстрочку сплати
заборгованості по коштах  Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової втрати працездатності (надалі - борг) на суму
   ______________________________________ грн.
         (сума цифрами)
   ______________________________________ грн.
         (сума літерами)
на строк ___________ місяців з _______________ до ________________
під проценти, розраховані за період, що починається від дати
укладення цього договору та закінчується останньою датою погашення
розстроченої  заборгованості,  виходячи  з  облікової  ставки
Національного банку України, чинної на момент чергової сплати
розстроченого  платежу,  а  страхувальник  погашає  зазначену
заборгованість у такі строки та в таких сумах:
 
---------------------------------------------------------------------
¦Усьо-¦  У тому числі за терміном сплати (по роках і кварталах)  ¦
¦го, ¦-------------------------------------------------------------¦
¦грн. ¦2003¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦ 2008 ¦
¦   ¦----+-----------+-----------+-----------+-----------+--------¦
¦   ¦ IV ¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦
¦-----+----+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---¦
¦   ¦  ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦
---------------------------------------------------------------------
 
          2. Права та обов'язки сторін
 
   2.1. Орган Фонду зобов'язується:
   - зробити відповідні записи в картках особових рахунків
страхувальника, що ведуться органом Фонду;
   - у випадках дострокового погашення розстрочених сум провести
перерахунок  процентів  за  фактичний  термін  користування
розстрочкою.
 
   2.2. Орган Фонду має право:
   2.2.1. Прийняти рішення про дострокове розірвання договору
про розстрочення, скасувати рішення про надання розстрочки і
пред'явити до сплати невнесену суму заборгованості, а також
нараховані  на  розстрочену  заборгованість  проценти,  якщо
страхувальник:
   - накопичує нову заборгованість (не сплачує поточні платежі)
або не сплачує чергову частку розстроченої заборгованості протягом
двох податкових періодів, наступних за  податковим  періодом
виникнення  нового  боргу  або податковим періодом, за який
сплачується чергова частка розстроченої заборгованості;
   - ліквідується;
   - виїжджає за кордон на постійне місце (якщо платник збору є
фізичною особою);
   - визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж
податкові.
   2.2.2. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми, що залишились несплаченими,
нараховувати пеню у розмірах, передбачених чинним законодавством.
   2.2.3. Надіслати відповідному податковому органу подання про
здійснення заходів з погашення розстрочених сум  боргу,  що
залишились несплаченими на день скасування рішення разом із сумою
несплачених процентів за користування розстрочкою за період до дня
скасування рішення включно.
 
   2.3. Страхувальник зобов'язується:
   - забезпечити своєчасну сплату розстрочених сум боргу згідно
з умовами, визначеними пунктом 1 цього договору;
   - нараховувати, але не сплачувати проценти за користування
розстрочкою  і  списати  їх  у момент остаточного погашення
розстроченого боргу;
   - з дня дострокового розірвання договору про розстрочення
страхувальник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченої
заборгованості,  суму  нарахованих на неї процентів та суму
процентів, яка була нарахована на фактично сплачену розстрочену
суму.
 
   2.4. Страхувальник має право:
   достроково сплатити розстрочену суму заборгованості або його
частину;
   достроково розірвати договір, повністю сплативши розстрочену
заборгованість.
 
             3. Iнші умови
 
   3.1. Спірні питання за цим договором вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
 
   3.2. Страхувальник  зобов'язується  у  триденний  строк
повідомити орган Фонду про зміну місцезнаходження чи  місця
проживання, номера телефону.
 
   3.3. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та
діє до повного погашення розстроченої заборгованості, за винятком
випадків дострокового розірвання такого договору.
   Цей договір складено у двох примірниках, по одному кожній із
сторін, які мають однакову юридичну силу.
 
       4. Місцезнаходження (місце проживання),
          реквізити та підписи сторін
 
------------------------------------------------------------------
¦4.1. Орган Фонду         ¦4.2. Страхувальник      ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦                 ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦                 ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦                 ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Тел.               ¦Тел.             ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦  Підпис директора виконавчої  ¦    Підпис керівника    ¦
¦      дирекції       ¦    (страхувальника)    ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦______________________ (Прізвище)¦___________________ (Прізвище)¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦                 ¦    Підпис головного    ¦
¦                 ¦ бухгалтера (страхувальника) ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦                 ¦___________________ (Прізвище)¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦М. П.              ¦М. П.             ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦  "___" ____________ 200_ р.  ¦ "___" ____________ 200_ р. ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦Паспортні дані:         ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦керівника            ¦______________________________¦
¦                 ¦______________________________¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦головного бухгалтера       ¦______________________________¦
¦                 ¦______________________________¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку списання
                   і розстрочення
                   заборгованості
                   страхувальників по коштах
                   Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності,
                   пов'язаної з виплатою
                   заробітної плати негрошовою
                   формою розрахунків
 
 
           ОСОБОВИЙ РАХУНОК N ____
     сплати розстрочених сум заборгованості по коштах
      Фонду соціального страхування з тимчасової
           втрати працездатності
 
 
   Відкрито згідно  з  п. 18.3 ст. 18 Закону України від
21.12.2000 N 2181-III у відповідності з договором про розстрочення
від ___________ N _______ строком на ______ місяців виконавчою
дирекцією
   ____________________________________
       (назва органу Фонду)
   ______________________________________________________
   підприємству _________________________________________
             (повна назва підприємства)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Iдентифікаційний  ¦ Реєстраційний номер ¦ Розстрочена сума ¦
¦код Код ЄДРПОУ / Код ¦           ¦          ¦
¦    ДРФО     ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦           ¦           ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦ Поточний рахунок  ¦  Установа банку  ¦   Код банку   ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦           ¦           ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦       200_ р.      ¦      200_ р.      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Нале- ¦  Строк   ¦ Фактично ¦Нале- ¦  Строк   ¦ Фактично ¦
¦жить ¦  сплати  ¦ сплачено ¦жить ¦  сплати  ¦ сплачено ¦
¦до  ¦  платежу  ¦-----------¦до  ¦  платежу  ¦----------¦
¦сплати¦       ¦Сума¦да-¦% ¦сплати¦       ¦Сума¦да-¦%¦
¦(грн.)¦       ¦в  ¦та ¦ ¦(грн.)¦       ¦в  ¦та ¦ ¦
¦   ¦       ¦грн.¦  ¦ ¦   ¦       ¦грн.¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ січня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ січня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ лютого  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ лютого  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ березня ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ березня ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ квітня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ квітня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ травня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ травня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ червня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ червня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ липня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ липня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ серпня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ серпня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ вересня ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ вересня ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ жовтня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ жовтня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ листопада¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ листопада¦  ¦  ¦ ¦
¦   ¦-------------+----+---+--¦   ¦-------------+----+---+-¦
¦   ¦___ грудня  ¦  ¦  ¦ ¦   ¦___ грудня  ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦
¦------+-------------+----+---+--+------+-------------+----+---+-¦
¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦Всього¦       ¦  ¦  ¦ ¦
¦за рік¦       ¦  ¦  ¦ ¦за рік¦       ¦  ¦  ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
   Керуючись пунктом 18.3 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" та Порядком списання і розстрочення
заборгованості  страхувальників  по  коштах Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з
виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків, директор
виконавчої дирекції Фонду прийняв рішення:
 
   1. Розірвати достроково договір про розстрочення N ____ від
___________ та припинити надання розстрочки в зв'язку з тим, що
страхувальник _____________________
   ____________________________________________
 
   2. Пред'явити страхувальнику до сплати:
   - невнесену суму боргу в розмірі ___________ грн.
                    (цифрами)
   _______________________________________________________ грн.;
              (літерами)
   - пеню в сумі ____________________________ грн.
               (цифрами)
   ________________________________________________________ грн.
              (літерами)
 
   3. Нараховані на розстрочену заборгованість проценти сплатити
або списати (зайве викреслити) в сумі
   _______________________________________ грн.
           (цифрами)
   ________________________________________________________ грн.
              (літерами)
   та вжити відповідних заходів з погашення розстрочених сум
заборгованості, що залишилися несплаченими.
 
   4. Надіслати у відповідності з п. 2.2.3  договору  про
розстрочення N ____ від ___________ органу стягнення подання про
здійснення заходів з погашення розстроченої суми заборгованості,
що залишилися несплаченими на день скасування рішення разом із
сумою несплачених процентів за користування розстрочкою за період
до дня скасування рішення включно відповідно до угоди між Фондом
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і
Державною податковою адміністрацією України від 25 квітня 2003 р.
 
 
 Директор виконавчої __________    "___" ____________ 200_ р.
 дирекції       (підпис)         (дата)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка