Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
      МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           30.12.2008 N 169/419
 
                   Зареєстровано в міністерстві
                   юстиції України
                   3 лютого 2009 р.
                   за N 98/16114
 
 
        Про затвердження Ліцензійних умов
        провадження господарської діяльності
         з постачання теплової енергії
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статті 23
Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про  затвердження   переліку    органів   ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії, що додаються.
 
   2. Департаменту   ліцензування    Держкомпідприємництва
(Iванченко О.Б.),   Департаменту   державного   регулювання
Мінжитлокомунгоспу (Гаврилюк О.В.)  у  встановленому  порядку
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту державного регулювання  Мінжитлокомунгоспу
(Гаврилюк О.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
 
   4. Цей наказ набирає чинності з 1 травня 2009 року.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомпідприємництва Приступу М.I. та першого заступника
Міністра з питань житлово-комунального господарства - начальника
Державної житлово-комунальної інспекції Мазурчака О.В.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Міністр з питань
 житлово-комунального
 господарства України                О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Міністерства з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   30.12.2008 N169/419
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 лютого 2009 р.
                   за N 98/16114
 
 
 
             ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
        провадження господарської діяльності
         з постачання теплової енергії
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів
України "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" (  1682-14  ),  "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ), постанов Кабінету Міністрів України
від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
 
   1.2. Ліцензійні   умови   встановлюють   технологічні,
організаційні кваліфікаційні та спеціальні  (особливі)  вимоги
провадження господарської  діяльності  з  постачання  теплової
енергії.
 
   1.3. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність
з постачання теплової енергії.
 
   1.4. Господарська діяльність з постачання теплової енергії на
підставі  ліцензії,  виданої  Міністерством   з   питань
житлово-комунального господарства України, здійснюється на всій
території України.
 
   Господарська діяльність з постачання теплової енергії на
підставі ліцензії, виданої Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями,  здійснюється  на  території  відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
 
   1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому
значенні:
   ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження  господарської  діяльності  з постачання теплової
енергії;
   магістральна теплова  мережа  - комплекс трубопроводів і
споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела
теплової енергії  до місцевої (розподільчої) теплової мережі;
   місцева (розподільча)  теплова  мережа  -  сукупність
енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує
транспортування теплоносія  від  джерела  теплової  енергії,
центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до
теплового вводу споживача;
   перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації
теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах
одного суб'єкта господарювання або одного підприємства за рахунок
іншого;
   теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на
об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної
води, інших  господарських і технологічних потреб споживачів,
призначена для купівлі-продажу;
   теплогенеруюча організація   -   суб'єкт  господарської
діяльності, який має  у  своїй  власності  або  користуванні
теплогенеруюче обладнання  та  виробляє  теплову  енергію;
   теплотранспортуюча організація  -  суб'єкт  господарської
діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;
   теплопостачальна організація  -  суб'єкт  господарської
діяльності з постачання споживачам теплової енергії.
   Iнші визначення вживаються відповідно до Законів України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ) та "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
     2. Умови провадження господарської діяльності
         з постачання теплової енергії
 
   2.1. Провадження  господарської  діяльності  з постачання
теплової енергії можливе при виконанні таких умов:
   2.1.1. Наявність  у ліцензіата договорів (або попередніх
договорів) купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою
організацією  (у  разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою
організацією),  договорів  (або  попередніх  договорів)  про
транспортування  теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами (у разі, якщо ліцензіат не є
теплотранспортуючою організацією) та договорів (або попередніх
договорів) з споживачами теплової енергії.
   2.1.2. Забезпечення обліку поставленої споживачам теплової
енергії.
   2.1.3. Ведення окремого бухгалтерського обліку господарської
діяльності з постачання теплової енергії від обліку інших видів
діяльності.
   2.1.4. Припинення практики перехресного субсидіювання  за
рахунок діяльності з постачання теплової енергії.
   2.1.5. Забезпечення  споживачів  тепловою  енергією,  яка
відповідає  кількісним  та  якісним  показникам, передбаченим
нормативно-технічними та нормативно-правовими актами.
 
   2.2. Ліцензіат, який здійснює свою діяльність з використанням
власних теплових мереж, зобов'язаний забезпечити рівноправний
доступ до цих мереж усіх суб'єктів господарської діяльності
відповідно до укладених договорів.
   У разі наявності технічної можливості ліцензіат, що здійснює
постачання теплової енергії на закріпленій території, не має права
відмовити споживачу, який розташований на цій території,  в
укладенні договору.
   Якщо до магістральної або місцевої (розподільчої) теплової
мережі ліцензіата приєднані дві або декілька теплогенеруючих
організацій, то встановлення пріоритетності укладання договорів на
закупівлю теплової енергії від них здійснюється на конкурсних
засадах відповідно до чинного законодавства.
 
   2.3. Суб'єктам  господарської  діяльності   у   сфері
теплопостачання забороняється зловживати монопольним становищем у
будь-якій формі.
   Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють постачання
теплової енергії і займають монопольне (домінуюче) положення на
ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або
зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення
дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не
встановлена законодавством України.
 
   2.4. Тарифи на постачання теплової енергії встановлюються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006
N 955 ( 955-2006-п ) "Про затвердження Порядку формування тарифів
на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".
 
   2.5. Розрахунки за теплову енергію як за товарну продукцію
регулюються укладеними договорами.
 
    3. Вимоги до провадження господарської діяльності
         з постачання теплової енергії
 
   3.1. Суб'єкти господарювання, які провадять (мають намір
провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії,
повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні
вимоги, а також дотримуватись вимог чинного законодавства України,
що регулюють сферу їх діяльності.
 
   3.2. Організаційні вимоги
   3.2.1. Наявність  в організаційно-функціональній структурі
суб'єкта господарювання спеціалістів, які забезпечують провадження
діяльності з постачання теплової енергії.
   3.2.2. Наявність  розподілу  обов'язків  та  повноважень
посадових  осіб  суб'єкта  господарювання  незалежно  від
організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість
інженерно-технічними працівниками.
   3.2.3. Наявність у суб'єктів господарювання чинних державних
стандартів,  інших нормативно-технічних та нормативно-правових
актів.
   3.2.4. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази,
необхідної для забезпечення постачання теплової енергії.
   3.2.5. Наявність засобів вимірювальної техніки, призначених
для вимірювання параметрів теплоносія та обсягів  споживання
теплової  енергії,  методик,  інструкцій,  які необхідні для
забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і
технологічних операцій.
   3.2.6. Своєчасне  оформлення  і  ведення  технологічної
документації,  передбаченої  нормативно-правовими  актами,  що
забезпечують постачання теплової енергії.
   3.2.7. Метрологічне  забезпечення  контрольно-вимірювальних
інструментів і приладів, що підтверджено документами відповідних
органів.
 
   3.3. Кваліфікаційні вимоги
   3.3.1. Для суб'єкта господарювання  як  юридичної  особи
визначаються склад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних
працівників та робітників обслуговуючого персоналу з постачання
теплової енергії залежно від ступеня складності технологічних
процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту
діючих споруд та мереж.
   Перелік спеціалістів  та  їх  чисельність  визначаються
відповідно  до  Типових  норм  чисельності  працівників  на
підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджених наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 14.05.2001 N 118 ( v0118241-01 ).
   3.3.2. Для провадження господарської діяльності з постачання
теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову
освіту в галузі теплоенергетики.
 
   3.4. Технологічні вимоги
   Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту
з постачання теплової енергії згідно з чинним законодавством та
нормативно-технічною документацією:
   дозвіл на початок (продовження) виконання робіт підвищеної
небезпеки, які здійснюються під час постачання теплової енергії,
виданий у встановленому порядку Держгірпромнаглядом;
   паспорт теплового пункту;
   режимна карта;
   маршрутна схема руху обслуговуючого персоналу по закріплених
теплових пунктах;
   графік планово-попереджувального  ремонту   та   огляду
обладнання;
   інструкція з техніки безпеки під час роботи на тепловому
пункті;
   температурний графік роботи тепломережі;
   акт на гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання;
   акт на промивання теплових мереж і системи водяного опалення.
 
   3.5. При провадженні господарської діяльності з постачання
теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:
   3.5.1. Вести бухгалтерський облік з постачання  теплової
енергії окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності та
надсилати органу ліцензування, на запит, фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з постачання
теплової енергії.
   3.5.2. Повідомляти орган, що видав ліцензію, про всі зміни
даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу  ліцензування
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
   3.5.3. Надавати органу, що видав ліцензію, інформацію про
провадження (намір провадити) інших видів діяльності.
 
   3.6. Ліцензіат зобов'язаний:
   3.6.1. Укладати договори про закупівлю теплової енергії в
обсязі, достатньому для виконання договірних зобов'язань перед
споживачем.
   3.6.2. Постачати  теплову  енергію  споживачам  згідно з
укладеними з останніми відповідними договорами на постачання.
   3.6.3. Забезпечити постачання теплової енергії споживачу із
застосуванням засобів вимірювальної техніки.
   3.6.4. Засоби вимірювальної техніки теплової енергії повинні
бути своєчасно повірені органами, уповноваженими на проведення
державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки,
відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
   3.7. Ліцензіат здійснює постачання теплової  енергії  за
тарифами, установленими відповідно до пункту 2.4 цих Ліцензійних
умов.
 
         4. Особливі вимоги, необхідні
         для провадження господарської
       діяльності з постачання теплової енергії
 
   У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду
відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного
стану" ( 1550-14 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( 3543-12 ) теплопостачальні організації, які розташовані у
місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан
зобов'язані виконувати  розпорядження  органів, які здійснюють
заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній
території, щодо постачання теплової енергії споживачам незалежно
від договору.
 
 Директор Департаменту
 ліцензування Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             О.Б.Iванченко
 
 Директор Департаменту
 державного регулювання Міністерства
 з питань житлово-комунального
 господарства України                 О.В.Гаврилюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка