Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про порядок подання взаємодопомоги Державною митною службою України й Департаментом митного контролю Республіки Молдова


              Меморандум
        про порядок подання взаємодопомоги
         Державною митною службою України
    й Департаментом митного контролю Республіки Молдова
 
 
 
   Дата підписання:          10.07.2001
   Дата набрання чинності для України: 10.07.2001 
 
   Державна митна служба України і Департамент митного контролю
Республіки Молдова, іменовані далі "Сторони",
   керуючись статтею 16 Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Молдова про співробітництво і взаємодопомогу в
митних справах ( 498_400 ), укладеної 18 серпня 1999 року (далі -
Угода), 
   з метою встановлення механізму реалізації Угоди
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Сторони уповноважують керівництво відповідних підрозділів
своїх центральних апаратів та окремих митниць, зазначених у
додатках I і II до цього Меморандуму, установлювати і підтримувати
безпосередні контакти з метою виконання положень, передбачених
Угодою.
   2. У  разі  потреби  додатки  можуть  змінюватися  або
доповнюватися кожною зі Сторін з обов'язковим повідомленням про це
іншої Сторони.
 
               Стаття 2
 
   З метою оцінки дії Угоди й обговорення інших актуальних
питань діяльності митниць будуть проводитися зустрічі керівників
митних адміністрацій один раз на рік по черзі в Києві та в
Кишиневі.
               Стаття З
 
   На підставі Угоди центральні апарати й окремі митниці на
запит надаватимуть одна одній інформацію щодо  товарів,  що
обкладаються високим митом, значних занижень митної вартості,
обмінюватимуться списками товарів, стосовно яких застосовується
заборона імпорту, експорту і транзиту, переліками товарів, які
допускаються до ввезення, вивезення і транзиту за умови наявності
дозволів, що видаються уповноваженими органами держав Сторін, а
також інформуватимуть одна одну про будь-які зміни і доповнення до
цих списків.
 
               Стаття 4
 
   1. Запити про подання допомоги і відповіді на них у рамках
Угоди подаватимуться в письмовій формі, у тому числі факсом,
E-mail або іншими засобами зв'язку.
   2. У невідкладних випадках можуть бути застосовані запити в
усній формі, однак вони мають бути негайно підтверджені письмово.
На вимогу Сторони, що запитує, повідомлення, передані факсом,
E-mail або іншими засобами зв'язку, підтверджуються листом.
   3. Центральні апарати й окремі митниці Сторін, які отримали
запит, надають запитувану інформацію і документи без затримки
відповідно до чинного в державах Сторін законодавства з питань
захисту конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом.
   4. Запити про подання допомоги будуть подаватися російською
мовою.
 
               Стаття 5
 
   Запит про подання допомоги має містити таку інформацію:
   а) назву митного органу, інтереси якого лежать в основі
запиту;
   б) предмет та причину запиту;
   в) вид процедури;
   г) прізвища, адреси та інші дані про учасників процедури;
   д) короткий виклад суті справи та її юридичну кваліфікацію.
 
               Стаття 6
 
   Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і припиняє
свою дію одночасно з Угодою.
   Учинено в Києві 10 липня 2001 року у двох примірниках, кожний
українською, молдовською та російською мовами, причому всі тексти
мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні
українського і молдовського текстів  за  основу  приймається
російський текст.
 
 За Державну митну службу       За Департамент митного
 України               контролю Республіки Молдова
 
 (підпис)               (підпис) 
                 Додаток 1
                 до Меморандуму про порядок
                 подання взаємодопомоги
                 Державною митною службою України
                 й Департаментом митного контролю
                 Республіки Молдова
 
              Список осіб,
       уповноважених підтримувати прямі зв'язки
 
         Державна митна служба України
 
    Україна, 04119 г. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-Г
 
ДЬОМIН       Заступник Голови   тел. (044) 247 26 79
Юрій Михайлович  Держмитслужби     факс (044)236 82 81
                     E-mail:
                     dmsu@customs.gov.ua
 
ШВИДКОВ      Начальник Управління тел. (044) 247 26 14
Генадій Iванович  по організації    тел. (044) 274 82 85
          боротьби з      факс (044) 247 27 63
          контрабандою та
          порушеннями митних
          правил
 
ПАШИННИЙ      Начальник Управління тел. (044) 247 26 13
Олександр Iванович нетарифного        (044) 274 82 78
          регулювання      факс (044) 247 27 76
 
ТЕРЕЩЕНКО     Начальник Управління тел. (044) 247 26 12
Сергій Степанович організації митного  факс (044) 247 27 04,
          контролю       247 27 10
 
ДЕМЧЕНКО      Начальник Митно-   тел. (044) 274 81 96,
Віктор Iванович  тарифного управління 247 26 15
                     факс (044) 247 27 84,
                     247 27 36
 
ШУЛЬГА       Начальник Управління тел. (044) 247 26 17,
Світлана Василівна митних платежів    274 82 94
                     факс (044) 247 27 51
 
ЗАРУДНИЙ      Начальник Управління тел. (044) 247 26 09,
Сергій Миколайович міждержавних зв'язків 274 82 80
                     факс (044) 247 27 30,
                     247 28 15
 
РАМУСЬ       Начальник Управління тел. (044) 274 81 98,
Iгор Петрович   номенклатури та    247 26 43
          верифікації      факс (044) 247 27 70
 
ОВДIЄНКО      Начальник Управління тел. (044) 274 82 91,
Наталія Трохимівна статистики      247 26 18
                     факс (044) 247 27 42
 
МЕЛЬНИК      Начальник Правового  тел.  (044) 247 26
Микола Васильович управління      23, 274 81 80
                     факс (044)  247 27 49
 
МОМОТЕНКО     Начальник Управління тел. (044) 247 26 21,
Валерій Якович   кадрами        274 81 92
                     факс (044) 247 28 13
 
ПЕТРОВА      Начальник Управління тел. (044) 247 26 10,
Тетяна       захисту прав     факс (044) 247 27 78
Костянтинівна   інтелектуальної
          власності
 
ЩЕРБАНЬ      Начальник Управління тел. (044) 247 26 11
Віталій Адольфович власної безпеки    факс (044) 247 27 17
 
           Бориспільська митниця
     08307, Київська обл., м. Бориспіль - 7, аеропорт
 
ФЕДОРОВ      Начальник митниці   тел./факс (044) 296 70 46
Олександр Олегович            тел./факс (044) 296 72 16
 
         Центральна енергетична митниця
        04215, Київ, вул. Світлицького, 28-А
 
ВЕЧЕР       Начальник митниці   тел. (044) 462 61 60,
Віктор Григорович             461 12 47, 433 49 09
                     тел/факс (044) 462 61 75
 
          Київська регіональна митниця
          03680, Київ, бул. Лепсе, 8-А
 
СИМОНОВ      Начальник митниці   тел. (044) 457 96
Олександр Iванович            84, 457 96 77, 457 54 21
                     факс (044) 457 27 66
 
            Оперативна митниця
        01033, Київ, вул. Тарасівська, 15-А
 
НАРИШКIН      В.о. начальника    тел. (044) 220 90 71,
Віктор Васильович митниці        тел./факс (044) 227 73 45
 
          Північна регіональна митниця
        01032, Київ, вул. Жилянська, 120-А
 
СОБОЛЬ       Начальник митниці   тел. (044) 220 52 07
Iгор Миколайович             тел./факс (044) 220 13 59
 
         Подільська регіональна митниця
      29010, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 2
 
ВОЙЦЕЩУК      В.о. начальника    тел. (0382) 70 00 00,
Андрій Дмитрович  митниці        72 08 51
                     факс (03822) 6 52 48
 
         Карпатська регіональна митниця
  88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 20
 
IВАНЮК       Начальник митниці   тел. (03122) 1 43 10,
Михайло Миколайович           тел./факс  4 37 54
                     факс (03122) 1 22 06
 
 
         Донбаська регіональна митниця
       83048, м. Донецьк, пров. Ніколенка, 9
 
КОНОВЧЕНКО     Начальник митниці   тел. (0622) 55 15
Юрій Миколайович             81, 55 21 63
                     факс (0622) 55 24 90
 
          Західна регіональна митниця
        29000, м. Львів, вул. Костюшка, 1
 
ОНИШКЕВИЧ      Начальник митниці  тел. (0322) 97 18 33,
Володимир Андрійович           97 99 79
                     факс (0322) 97 18 34
 
          Східна регіональна митниця
      61003, м. Харків, вул. Короленка, 14, 16 - А
 
ТЮТЮННИК      Начальник митниці  тел. (0572) 23 51
Олександр Олесьович           52, 12 77 30, 23 51 57
                     факс (057) 06 130
 
        Дніпропетровська регіональна митниця
      49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22
 
КИСЕЛЬОВ       В.о. начальника   тел./ф. (0562) 32 05 25,
Володимир Леонідович митниці       т. 32 05 24
                     факс (0562) 32 05 23
 
          Кримська регіональна митниця
 95011, Республіка Крим, м. Симферополь, вул. Клари Цеткін, 31
 
САСУНОВ       Начальник митниці  тел. (0652) 54 56 31,
Володимир                25 96 18
Володимирович              факс (0652) 27 65 58
 
         Чорноморська регіональна митниця
       65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21- А
 
КАЧУРЕНКО       Начальник митниці    тел/факс (0482) 64
Василь Георгійович              74 61, 64 94 33
 
           Севастопольська митниця
  99011, Республіка Крим, м. Севастополь, пл. Нахимова , 5-А
 
Румянцев       В.о. начальника     тел. (0692) 54 36 72,
Олег Миколайович   митниці         54 35 66, 52 21 76
                       факс (0692) 54-30-48,
                       52 21 76
 
                 Приложение 2
                 к Меморандуму о порядке оказания
                 взаимопомощи
                 Государственной таможенной
                 службой Украины
                 и Департаментом таможенного
                 контроля Республики Молдова
 
              Список лиц,
      уполномоченных поддерживать прямые связи
      таможенный департамент Республики Молдова
   Республика Молдова 2001, мун. Кишинэу, ул. Колумна 65
 
СТРАТАН        Генеральный Директор  тел.
Андрей Васильевич               (8.373.2)54.94.60
                        факс (8.373.2)
                        27.30.61
 
МАКАРОВ        Первый Заместитель   тел.
Николай Васильевич   Генерального Директора (8.373.2)54.94.58
 
ПЭДУРЯ         Заместитель       тел.
Надежда Георгиевна   Генерального Директора (8.373.2)54.94.80
 
ТРОФЭИЛЭ        Советник        тел.
Корнелий Иванович   Генерального Директора (8.373.2)54.94.72
                        факс (8.373.2)
                        54.95. 13
 
СЛИПЕНКИ        Начальник        тел.
Виталий Николаевич   Управления экономики  (8.373.2)27.16.53
            и  финансового
            контроля
 
ХАДЫРКЭ        Начальник        тел./факс
Симеон Федорович    Управления таможенного (8.373.2) 27.34.14
            права    и внешних
            связей
 
ЧУБУК         Начальник  Управления тел. (8.373.2)
Григорий Филиппович  по борьбе  с      54.94.96
            контрабандой  и
            нарушениями
            таможенных правил
 
ШВЕЦ          Начальник        тел.
Владислав Николаевич  Управления таможенного (8.373.2)54.95.00
            контроля
 
НЕГАРЭ         Начальник        тел.
Николай Харалампиевич Управления кадров и   (8.373.2) 54.95.07
            профессиональной
            подготовки
 
АНДРЕЕВ        Начальник        тел.
Анатолий Иванович   специализированного   (8.373.2) 54.21.87
            информационного
            центра "Vama"
 
             Таможня Аэропорт
   мун. Кишинэу, ул. Аэропорт 1, Республика Молдова 2026
 
КОРОХОД        Начальник таможни    тел. (8.373.2)
Виктор Михайлович                52.49.57 факс
                        (8.373.2) 52.57.97
             Таможня Кишинэу
   мун. Кишинэу, ул. Дачия 49/6, Республика Молдова 2062
 
РУСНАК         Начальник таможни    тел. (8.373.2)
Юрий Владимирович                55.85.01
                        факс (8.373.2)
                        53.59.77
 
            Таможня Басарабяска
      уезд Лэпушна, г. Басарабяска, ул. Школий 4,
            Республика Молдова
 
 
РАДУ          Начальник таможни    тел./факс
Анатолий Викторович               (8.373.267) 2.22.30
 
             Таможня Бендер
     уезд Тигина, мун. Кэушень, ул. Мештеру Станчу 2,
           Республика Молдова 4300
 
БАРБЭРОШИЕ       Начальник таможни    тел. (8.373.243)
Анатолий Ефимович                2.38.52 факс
                        (8.373.243)
                        2.43.67
 
             Таможня Бричень
      уезд Единец, г. Бричень, ул. Приетенией 5,
           Республика Молдова 4700
 
ГНАТЮК         Начальник таможни    тел.
Михаил Дмитриевич                (8.373.247)2.29.06
                        факс (8.373.247)2.28.90
             Таможня Бэлць
 уезд Бэлць, мун. Бэлць, ул. Пэчий 38, Республика Молдова 3100
 
ЧЕБОТАРЬ        Начальник таможни    тел. (8.373.231)
Юрий Георгиевич                 2.31.17
                        факс (8.373.231)
                        2.73.80
             Таможня Кахул
     уезд Кахул, мун. Кахул, Республика Молдова 5600
 
ПИСТОЛ         Начальник таможни    тел. (8.373.239)
Григорий Петрович                2.36.68
                        факс (8.373.239)
                        2.67.85
 
             Таможня Костешть
     уезд Бэлць, г. Костешть, Республика Молдова 5600
 
БУРБУЛЯ        Начальник таможни    тел. (8.373.256)
Николай Сергеевич                3.22.32
                        факс (8.373.256)
                        3.24.31
 
             Таможня Леушень
    уезд Лэпушна, ком.Леушень 1, Республика Молдова 3433
 
БАЧУ          Начальник таможни    тел. (8.373.2)
Валерий Николаевич               22.24.62
                        тел. (8.373.234)
                        4.62.42
                        факс (8.373.234)
                        2.43 80
 
             Таможня Окница
     уезд Единец, г. Окница, ул. Михай Витязул 88,
           Республика Молдова 7100
 
ПОПОВ         Начальник таможни    тел. (8.373.271)
Александр Георгиевич              2.16.75
                        факс (8.373.271)
                        2.17.05
 
             Таможня Рыбница
      уезд Орхей, г. Резина, ул. Ломоносов 129,
           Республика Молдова 5400
 
СКУТАРУ        Начальник таможни    тел.
Андрей Дмитриевич                (8.373.254) 2.39.99
                        факс (8.373.254)
                        2.38.82
 
             Таможня Скулень
    уезд Унгень, ком. Скулень, Республика Молдова 3644
 
ВЕРИГА         Начальник таможни    тел.
Александр Архипович               (8.373.236) 2.27.14
                        факс (8.373.236)
                        2.38.76
             Таможня Сорока
       уезд Сорока, мун. Сорока, ул. П.Рареш 4,
           Республика Молдова 3000
 
БАДАН         Начальник таможни    тел. /факс
Анатолий Николаевич               (8.373.230)
                        2.31.10
             Таможня Унгень
     уезд Унгень, мун. Унгень, Международный вокзал,
            Республика Молдова 3600
 
КОЗАРЬ         Начальник таможни    тел. (8.373.236)
Михаил Александрович              2.30.58
                        факс (8.373.236)
                        2.35.70
 
            Таможня Джюрджюлешть
    уезд Кахул, с. Джюрджюлешть, Республика Молдова 5318
 
БАЛАН         Начальник таможни    тел. /факс
Александр Дмитриевич              (8.373.253)
                        2.23.88
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка