Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво у галузі культури між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури, у справах молоді і спорту Республіки Вірменія

               Угода
       про співробітництво у галузі культури
     між Міністерством культури і мистецтв України
    та Міністерством культури, у справах молоді і спорту
            Республіки Вірменія
 
 
   Дата підписання:          23.12.1999 
   Дата набрання чинності для України: 28.08.2000 
 
   Міністерство культури і мистецтв України та Міністерство
культури, у справах молоді і спорту Республіки Вірменія (далі -
"Сторони"),  прагнучи  до  поглиблення  та  вдосконалення
співробітництва у галузі культури і мистецтва, що сприятиме
взаємному збагаченню, підвищенню творчого потенціалу, подальшому
розвиткові культури України та Республіки Вірменія,
 
   з метою  зміцнення  дружніх  відносин  і  подальшого
взаємовигідного співробітництва між двома країнами,
 
   виходячи з принципів Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Вірменія про культурне співробітництво ( 051_026 ) від
14 травня 1996 року домовились про таке.
 
               Стаття 1
 
   Сторони, відповідно  до  цієї  Угоди  та  національного
законодавства,  здійснюватимуть  співробітництво між закладами
культури і мистецтва двох країн з метою зміцнення і розвитку
культурних зв'язків між народами України та Вірменії.
 
   Задля цього вони сприятимуть:
 
   - організації  та проведенню свят, конкурсів, фестивалів
мистецтв, культурно-громадських комплексних заходів в Україні та
Вірменії;
 
   - взаємному обміну професійними та аматорськими мистецькими
колективами та окремими виконавцями;
 
   - обміну художніми виставками;
 
   - взаємній участі представників культури і  мистецтв  у
симпозіумах, конференціях, семінарах, інших культурних заходах;
 
   - обміну досвідом у галузі охорони, дослідження, реставрації
і використання пам'яток культури та художніх цінностей;
 
   - іншим формам співробітництва, що поглиблюють культурні
стосунки між Сторонами.
 
               Стаття 2
 
   Сторони підтримуватимуть  безпосереднє співробітництво між
закладами культури і мистецтва України та Республіки Вірменія:
театрами, музеями, галереями, бібліотеками, закладами по охороні і
реставрації пам'яток культури та художніх цінностей, концертними
організаціями та закладами народної творчості Це співробітництво
здійснюватиметься на підставі окремих і прямих договорів між
партнерами.
 
               Стаття 3
 
   Виходячи з норм міжнародного права і чинного законодавства
України та Республіки Вірменія, Сторони готові спільно вживати
заходи,  які запобігатимуть незаконному ввезенню і вивезенню
культурних цінностей, взаємно інформуватимуть одна  одну  та
обмінюватимуться досвідом з цих питань.
 
               Стаття 4
 
   З метою практичного виконання цієї Угоди Сторони можуть
укладати і здійснювати конкретні плани співробітництва у галузі
культури, які мають підписуватись уповноваженими представниками
Сторін. За взаємною письмовою домовленістю такі плани можуть
доповнюватися, уточнюватися або змінюватися.
 
               Стаття 5
 
   Сторони сприятимуть всебічному розвитку культури національних
меншин, що проживають на  їх  території,  керуючись  чинним
законодавством своєї країни. Сторони створюватимуть сприятливі
умови для збереження культури, мови, релігійних та духовних потреб
національних меншин.
 
               Стаття 6
 
   Сторони забезпечуватимуть юридичний, матеріальний та інший
захист культурних цінностей, пам'яток та об'єктів  культури,
пов'язаних з історико-культурною спадщиною національних меншин,
сприятимуть їх збереженню, реставрації та обліку.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприятимуть всебічному співробітництву  у  галузі
мистецької освіти, обміну викладачами, студентами та учнями.
 
               Стаття 8
 
   Сторони домовились про те, що фінансові умови при здійсненні
культурного співробітництва регулюватимуться і затверджуватимуться
у  відповідності до плану співробітництва. Обмін мистецькими
колективами і виставками може здійснюватися як на безоплатній, так
і на комерційній підставі.
 
               Стаття 9
 
   Сторони розвиватимуть  всебічне  співробітництво у галузі
кінематографії, шляхом сприяння:
 
   - організації спільного виробництва кінофільмів;
 
   - популяризації національного кіномистецтва обох країн;
 
   - обміну фільмами на комерційній та некомерційній підставі;
 
   - організації зустрічей кіномитців;
 
   - організації прем'єрних переглядів та кінотижнів в обох
країнах.
 
              Стаття 10
 
   За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і
доповнення. Зміни і доповнення оформлюються окремими Протоколами,
які є невід'ємною частиною цієї Угоди і набуває чинності в
порядку, передбаченому статтею 11 цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода набуває чинності від дня повідомлення Сторін по
дипломатичним каналам про виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття цією Угодою чинності.
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років, її дія автоматично
подовжується на наступні п'ятирічні періоди за умови, якщо одна із
Сторін по дипломатичним каналам не повідомить іншу Сторону про
свій намір припинити її дію не менш ніж за шість місяців до
закінчення визначеного терміну.
 
   Після припинення дії цієї Угоди всі договори, підписані між
закладами культури і мистецтва двох Сторін є чинними до повного
виконання всіх зобов'язань по цим договорам.
 
   Вчинено у м. Києві 23 грудня 1999 року, у двох примірниках
кожен українською, вірменською та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
 
   У разі розбіжностей при тлумаченні положень цієї  Угоди
перевага надається тексту російською мовою.
 
 За Міністерство             За Міністерство культури,
 культури і мистецтв           у справах молоді і спорту
 України                 Республіки Вірменія
 
 (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка