Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.04.2004 N 415

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            20.11.2008 N 1376
 
 
        Про внесення змін до розпорядження
       Державної комісії з регулювання ринків
     фінансових послуг України від 22.04.2004 N 415
 
 
   Відповідно до вимог статті 14 та пункту 17 частини першої
статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпункту 14
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), підпункту 2.2.3 пункту 2.2
розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними
спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з
регулювання  ринків  фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668, а також з
метою удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням
фінансових послуг у частині подання звітності учасниками ринку
фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Унести до Додатка 1 до розпорядження Держфінпослуг від
22.04.2004 N 415 ( v0415486-04 ) "Про затвердження формату файлів
електронної форми звітних даних, що подаються кредитними спілками
та  об'єднаними  кредитними спілками до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" такі зміни:
   1.1. У пункті 2:
   в таблиці "Опис полів" слова та цифри "RYADOK N(3) Код рядка
звіту" замінити відповідно словами та цифрами "RYADOK N(4) Код
рядка звіту";
   слова "Поле LINE" замінить словами "Поле RYADOK";
 
   1.2. Доповнити новими пунктами 3 - 5 такого змісту:
   "3. При формуванні даних Додатка 7 (Звітні дані про залучені
кошти від юридичних осіб) значення поля ZVIT дорівнює 7 та
заповнюються поля GRAF3, GRAF4, ..., GRAF10.
 
   4. При формуванні даних Додатка 8 (Звітні дані про діяльність
відокремлених підрозділів кредитної спілки) значення поля ZVIT
дорівнює 8 та заповнюються поля GRAF3, GRAF4, GRAF5, GRAF6.
   Перед формуванням даних Додатка 8 кредитна спілка зобов'язана
пронумерувати всі наявні відокремлені підрозділи у порядку дати їх
реєстрації у Державному реєстрі фінансових установ. При цьому під
номером 1 завжди йде сама кредитна спілка (центральний офіс), а
далі, починаючи з номера 2, - усі її зареєстровані відокремлені
підрозділи в порядку збільшення дати реєстрації. У подальшому ці
номери не можуть змінюватись ні за яких умов. У разі ліквідації
відокремленого підрозділу за ним зберігається закріплений номер,
який не може бути використано при нумерації іншого відокремленого
підрозділу. При реєстрації нового відокремленого підрозділу йому
присвоюється новий номер, на 1 більший, ніж номер попереднього
відокремленого підрозділу.
   Присвоєні номери відокремлених підрозділів використовуються
при заповненні поля RYADOK Додатка 8 таким чином:
   а) якщо максимальний номер відокремленого підрозділу менше
10, то в даних по кредитах поле RYADOK має значення 10 для
підсумкового рядка (рядок 010 форми) і значення 11, 12, 13, ...
для центрального офісу та відповідного відокремленого підрозділу
(рядка 1, 2, 3, ... форми), а в даних по внесках (вкладах) на
депозитні рахунки - відповідно 20 для підсумкового рядка (рядок
020  форми), і 21, 22, 23, ... для центрального офісу та
відповідного відокремленого підрозділу (рядки 1, 2, 3, ... форми);
одна остання цифра відповідає присвоєному номеру центрального
офісу і відокремленого підрозділу;
   б) якщо максимальний номер відокремленого підрозділу більше
9, але менше 100, то в даних по кредитах поле RYADOK має значення
100 для підсумкового рядка (рядок 010 форми) і значення 101, 102,
103, ... для центрального офісу та відповідного відокремленого
підрозділу (рядки 1, 2, 3, ... форми), а в даних по внесках
(вкладах) на депозитні рахунки - відповідно 200 для підсумкового
рядка (рядок 020 форми), і 201, 202, 203, ... для центрального
офісу та відповідного відокремленого підрозділу (рядок 1, 2, 3,
... форми); дві останні цифри відповідають присвоєному номеру
центрального офісу та відокремленого підрозділу;
   в) якщо максимальний номер відокремленого підрозділу більше
99, але менше 1000, то в даних по кредитах поле RYADOK має
значення 1000 для підсумкового рядка (рядок 010 форми) і значення
1001, 1002, 1003, ... для центрального офісу та відповідного
відокремленого підрозділу (рядки 1, 2, 3, ... форми), а в даних по
внесках (вкладах) на депозитні рахунки - відповідно 2000 для
підсумкового рядка (рядок 020 форми), і 2001, 2002, 2003, ... для
центрального офісу та відповідного відокремленого  підрозділу
(рядки 1, 2, 3, ... форми); три останні цифри відповідають
присвоєному  номеру  центрального  офісу  та  відокремленого
підрозділу;
   г) якщо максимальний номер відокремленого підрозділу більше
999, то нумерація відповідно 10000, 10001, 10002, ...; 20000,
20001, 20002, ...; для цього випадку в заголовку DBF-файла довжина
поля RYADOK має дорівнювати 5 (N = 5);
   - і т. д.
   Якщо кредитна спілка не має відокремлених підрозділів, то
форма 8 заповнюється за одним з таких варіантів:
   заповнюються тільки рядки із значенням поля RYADOK 10 і 20;
   заповнюються рядки із значенням поля RYADOK 10 і 11 з
однаковими даними, а також 20 і 21 з однаковими даними;
   заповнюються рядки із значенням поля RYADOK 10, 11, 12; при
цьому рядки 10 і 11 мають однакові дані, а рядок 12 включає
нульові значення; аналогічно для рядків 20, 21, 22.
 
   5. У разі подання місячної звітності в заголовку DBF-файла
поле KVART повинне бути замінене таким полем:
   MIS N(2) Звітний місяць (1, 2, 3, 4,..., 12).
   При цьому для квартальної звітності можна використовувати як
   KVART = 1, 2, 3, 4,
   так і
   MIS = 3, 6, 9, 12 відповідно".
 
   2. Це розпорядження набирає чинності з дати його прийняття та
застосовується для складання і подання звітності починаючи із
звітності за перший квартал 2009 року.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах
масової інформації протягом трьох робочих днів з дня  його
прийняття.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами.
 
 Голова Комісії                     В.Альошин
 
                  Протокол засідання Комісії
                  від 20 листопада 2008 р. N 444
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка