Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум порозуміння між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, будівельними організаціями та їх об'єднаннями, підприємствами - виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх об'єднаннями, Централь...

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
         ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМIТЕТ ПРОФСПIЛКИ
       ПРАЦIВНИКIВ БУДIВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТI
         БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ УКРАЇНИ
 
              20.11.2008
 
 
           МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМIННЯ
       між Міністерством регіонального розвитку
    та будівництва України, будівельними організаціями
     та їх об'єднаннями, підприємствами - виробниками
     будівельних матеріалів і виробів будівельного
      призначення та їх об'єднаннями, Центральним
      комітетом профспілки працівників будівництва
          та промисловості будівельних
            матеріалів України
 
 
   Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
будівельні організації та їх об'єднання, підприємства - виробники
будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх
об'єднання, Центральний комітет профспілки працівників будівництва
та промисловості будівельних матеріалів України, усвідомлюючи
необхідність спільних дій, спрямованих на запобігання негативним
наслідкам світової фінансової кризи, та з метою:
   максимально можливого збереження кадрового потенціалу, рівня
заробітної плати та інших соціальних гарантій для працівників
будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів,
   прогнозованого розвитку  внутрішнього ринку як передумови
сталого функціонування будівельного комплексу та зменшення його
залежності від кон'юнктури світового ринку,
   стабілізації внутрішньої цінової ситуації  на  будівельні
роботи, будівельні матеріали і вироби будівельного призначення,
   керуючись основними принципами ефективної взаємодії бізнесу,
влади та  громадських  організацій, починаючи з 20 листопада
2008 року до квітня 2009 року, домовились про таке:
   Будівельні організації  та їх об'єднання, підприємства -
виробники  будівельних  матеріалів  і  виробів  будівельного
призначення та їх об'єднання (далі - Підприємства) беруть на себе
такі зобов'язання:
   - організувати роботу на підприємствах на рівні не менше
мінімальних обсягів, які забезпечуватимуть збереження виробничих
потужностей та трудових ресурсів, на основі активізації діяльності
щодо залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
   - мінімізувати втрати кадрового потенціалу, рівня заробітної
плати та інших соціальних гарантій для підприємств і організацій
на основі освоєння нових видів робіт, виробництв, товарів та
послуг;
   - дотримуватись порядку скорочення працівників, визначеного
законодавством, галузевою угодою та колективним договором, у разі
невідворотності скорочення обсягів виробництва;
   - опрацювати в трудових колективах спільно з профспілковими
організаціями питання щодо внесення змін до колективних договорів,
які спрямовані на стабілізацію  ситуації,  що  склалась  на
підприємствах;
   - реалізувати внутрішні заходи, спрямовані на  зменшення
собівартості будівельно-монтажних робіт та продукції промисловості
будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення, в тому
числі на основі впровадження нових технологічних та конструктивних
рішень;
   - продовжити виконання інвестиційних проектів, спрямованих на
впровадження енергозберігаючих технологій та  енергоефективних
будівельних матеріалів;
   - проводити, у разі необхідності, призупинення будівництва,
консервацію будов та об'єктів відповідно до вимог нормативних
документів.
   Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
бере на себе такі зобов'язання:
   - укласти  з  Профспілкою  працівників  будівництва  і
промисловості будівельних матеріалів України Галузеву угоду на
2009-2011 роки, спрямовану на розвиток соціального партнерства,
удосконалення     колективно-договірного     регулювання
соціально-трудових відносин та економічних інтересів працівників
та роботодавців у галузях будівництва та промисловості будівельних
матеріалів;
   - забезпечити створення законодавчої та нормативної бази з
питань будівництва житла за державної підтримки громадян;
   - забезпечити удосконалення та спрощення дозвільних процедур
для  інвестування у будівництво об'єктів, скорочення строків
проведення державної експертизи проектів будівництва та зняття
будь-яких необґрунтованих перепон щодо її здійснення;
   - спростити процедури постановки на серійне виробництво нових
видів будівельної продукції;
   - сприяти розширенню можливостей для просування продукції
підприємств будівельного комплексу на внутрішньому ринку шляхом
ініціювання внесення змін до нормативних актів, що регулюють
питання закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти, щодо
передбачення преференції вітчизняним будівельним організаціям та
виробникам  будівельних  матеріалів  і  виробів  будівельного
призначення (за винятком тих, що не випускаються в Україні);
   - ініціювати  запровадження  реєстрації цін на продукцію
промисловості будівельних матеріалів та виробів, що виробляється
вітчизняними  підприємствами  (завозиться  імпортерами)  та
реалізується на внутрішньому ринку, і тарифів на її перевезення та
декларування зміни цих цін і тарифів з метою стабілізації цін на
внутрішньому ринку;
   - сприяти  розвитку  добросовісної  конкуренції на ринку
будівельних матеріалів  шляхом  реформування  системи  оцінки
відповідності згідно з усталеною практикою країн - членів ЄС;
   - сприяти підвищенню ефективності міждержавних та міжурядових
заходів  для  збереження  та  розширення  ринків  збуту
будівельно-монтажних робіт та продукції промисловості будівельних
матеріалів і виробів будівельного призначення;
   Міністерство забезпечуватиме  підтримку  заходів,   які
ініціюватимуться підприємствами будівельного комплексу, та спільно
з ними реалізовуватиме конкретні заходи, визначені у Додатку, що є
невід'ємною частиною Меморандуму.
   Сторони Меморандуму проводять регулярні зустрічі для контролю
за виконанням положень Меморандуму та визначення у разі потреби
додаткових заходів з їх реалізації, а також нових зобов'язань.
   Цей Меморандум є відкритим для приєднання всіх підприємств
будівельного комплексу.
   На підставі зазначених положень цей Меморандум підписали
уповноважені особи
 
 Від Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України:
 
 Міністр регіонального
 розвитку та будівництва
 України                         В.Куйбіда
 
 Від об'єднань підприємств
 будівельного комплексу:
 
 Президент Будівельної
 палати України                    В.Поляченко
 
 
 Голова Ради директорів
 Української Будівельної
 Асоціації                      Л.Парцхаладзе
 
 Президент Асоціації
 "Всеукраїнський союз
 виробників будівельних
 матеріалів та виробів"                  I.Салій
 
 Українська асоціація
 цементної промисловості
 "Укрцемент"                      А.Гаврюшин
 
 Українська державна
 будівельна корпорація
 "Укрбуд"                         Ю.Пелих
 
 Українська державна
 корпорація по виконанню
 монтажних і спеціальних
 будівельних робіт
 "Укрмонтажспецбуд"                    А.Пушкар
 
 Українська державна
 корпорація по транспортному
 будівництву "Укртрансбуд"               В.Блонський
 
 Від профспілок:
 
 Центральний комітет
 профспілки працівників
 будівництва та промисловості
 будівельних матеріалів
 України                         В.Яньшин
 
 Від підприємств будівельного
 комплексу, у тому числі тих,
 що входять до складу об'єднань
 
 
                   Додаток
 
 
               ЗАХОДИ
     з реалізації положень Меморандуму порозуміння
       між Міністерством регіонального розвитку
    та будівництва України, будівельними організаціями
     та їх об'єднаннями, підприємствами - виробниками
     будівельних матеріалів і виробів будівельного
      призначення та їх об'єднаннями, Центральним
      комітетом профспілки працівників будівництва
     та промисловості будівельних матеріалів України,
        підписаного 20 листопада 2008 року
 
 
   1. Разом з Мінекономіки, Мінфіном, галузевими міністерствами
опрацювати питання щодо оприлюднення переліків  інвестиційних
проектів будівництва, в тому числі тих, на яких очікується
призупинення будівництва, з метою визначення подальших дій влади,
інвесторів, забудовників.
 
   2. Iніціювати до Кабінету Міністрів України звернення щодо
розгляду Урядом стану виконання актів Президента та Уряду з питань
будівництва житла.
 
   3. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією
щодо необхідності оприлюднення центральними та місцевими органами
виконавчої влади інформації стосовно конкретних об'єктів, що
споруджуються у рамках Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу ( 107-2008-п ), з метою залучення до участі  у
будівництві таких об'єктів вітчизняних будівельних організацій.
 
   4. Iніціювати  зустрічі  будівельних асоціацій, асоціацій
виробників будівельних  матеріалів  та  виробів  будівельного
призначення  з  Асоціацією банків для відпрацювання заходів,
спрямованих на ліквідації негативних наслідків фінансової кризи у
будівельній галузі, зокрема через удосконалення кредитування.
 
   5. З  метою  захисту  вітчизняних виробників будівельних
матеріалів та виробів будівельного призначення опрацювати  з
Мінфіном,   Мінекономіки,   Мінпромполітики,  Держкомстатом,
Держмитслужбою питання щодо можливості тимчасового  обмеження
імпорту  конкурентних  будівельних  матеріалів  та  виробів
будівельного призначення  (мінераловатних  утеплювачів,  сухих
будівельних сумішей, виробів із ніздрюватого бетону тощо).
   З метою експорту продукції  вітчизняних  товаровиробників
(експортерів  каменеобробної  галузі) опрацювати питання щодо
співпраці із співробітниками торговельно-економічних місій інших
країн в Україні (Білорусія, Росія, Грузія, країни Балтики, а також
країни дальнього зарубіжжя).
 
   6. Опрацювати з Мінприроди питання щодо шляхів розширення
обсягів  розвіданих  родовищ  нерудних  корисних копалин, що
застосовуються у виробництві будівельних матеріалів, та спрощення
видачі спеціальних дозволів на земельні ділянки для експлуатації
розвіданих родовищ.
 
   7. Провести спільну робочу нараду підприємств будівельного
комплексу та вітчизняних підприємств-виробників металопродукції
для  вироблення  пропозицій  щодо  розширення  споживання
металопродукції  на внутрішньому будівельному ринку. Провести
переговори з підприємствами гірничо-металургійного комплексу щодо
реалізації на внутрішньому ринку продукції за ціною не вище
світової.
 
   8. Звернутись до Мінфіну з пропозицією  щодо  спрощення
процедури повернення підприємствам будівельного комплексу податку
на додану вартість.
 
   9. Опрацювати питання щодо доцільності встановлення нульової
ставки цільової надбавки до тарифу на природний газ і мораторію на
збільшення тарифів на електроенергію для цементних заводів з метою
недопущення зростання цін на цементну продукцію та безперебійного
забезпечення будівельного комплексу цементом, і внесення  до
Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій.
 
   10. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) "Про
затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" стосовно передбачення тендерною документацією
вимоги щодо залучення вітчизняних будівельних організацій до
виконання  не  менш  як  90  відсотків  загального  обсягу
будівельно-монтажних робіт, а також використання не менш  як
50 відсотків  вітчизняних  виробів  та  матеріалів,  зокрема
будівельних конструкцій.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка