Законы Украины

Новости Партнеров
 

Робочий план на 2008 рік між Державною податковою адміністрацією України та Міністерством фінансів - Податковою та митною адміністрацією Нідерландів

           Робочий план на 2008 рік
     між Державною податковою адміністрацією України
     та Міністерством фінансів - Податковою та митною
          адміністрацією Нідерландів
 
 
   Дата підписання:          04.12.2007 
   Дата набрання чинності для України: 01.01.2008 
 
   Державна податкова   адміністрація  України  (далі  -
ДПА України), в особі Голови Державної податкової адміністрації
України пана  Брезвіна  Анатолія  Iвановича  та  Міністерство
фінансів - Податкова та митна адміністрація Нідерландів (далі -
МФ-ПМА Нідерландів), в особі заступника Генерального директора
Податкової та  митної   адміністрації   Нідерландів   пана
Ханса ван дер Вліста (далі - Сторони),
 
   ВРАХОВУЮЧИ Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного
співробітництва  у  2006-2009  між  Державною  податковою
адміністрацією України та Міністерством фінансів - Податковою та
митною адміністрацією Нідерландів ( 528_026 ), підписаний 7 червня
2006 року;
 
   З УРАХУВАННЯМ  позитивного  досвіду,  набутого в процесі
технічного співробітництва між ДПА України та МФ-ПМА Нідерландів у
2007 році;
 
   ПОГОДЖУЮТЬ ВИКЛАДЕНИЙ  НИЖЧЕ  РОБОЧИЙ  ПЛАН,  ЯКИЙ  ВОНИ
ДОМОВИЛИСЬ РЕАЛIЗУВАТИ СПIЛЬНО;
 
          Стаття 1. Основна інформація
 
   Загальновизнаним фактом є те, що створення компетентної,
справедливої та неупередженої адміністрації з питань оподаткування
є ключовим фактором економічного розвитку України. Таким чином,
наміром ДПА України є створення податкової служби, яка базується
на міцних законодавчих нормах, що зумовлюють виконання платниками
податків своїх податкових зобов'язань та стимулюють економічний
розвиток та підприємництво.
 
   Наступні посадові особи України та Нідерландів залучені до
діяльності у сфері технічної допомоги у 2008 році:
 
   - Голова Державної податкової адміністрації України, пан
Анатолій Брезвін;
 
   - Заступник Генерального директора Податкової та  митної
адміністрації Нідерландів, пан Ханс ван дер Вліст;
 
   - Начальник управління міжнародних зв'язків ДПА України,
пан Юрій Гладун;
 
   - Координатор технічної допомоги у  Відділі  міжнародних
зв'язків  Міністерства  фінансів  /  Генерального директорату
Податкової та митної адміністрації, пан Патрік Рейсдейк;
 
   - Керівник проекту Податкової  та  митної  адміністрації
Нідерландів/Центру професійного   розвитку  та  комунікацій,
пан Ян Хуговег.
 
   З метою  уникнення  дублювання  зусиль  та  збільшення
ефективності технічної допомоги, яка надається, МФ-ПМА Нідерландів
координуватиме свою діяльність з іншими донорами, які працюють в
Україні.
 
          Стаття 2. Опис діяльності
 
   В даний момент ДПА України бракує аналітичних можливостей для
проведення належного моніторингу та визначення  ризиків.  Це
призводить  до непотрібного збільшення коштів, які йдуть на
боротьбу з шахрайством, що стосується не лише втрати ефективності
у сфері розміщення ресурсів, але також впливає на погіршення
іміджу, оскільки податкова служба продовжує концентрувати увагу на
сумлінних платниках податків.
 
   Співробітництво між ДПА України та МФ-ПМА Нідерландів в
2008 році значним чином охоплюватиме питання вдосконалення процесу
податкового  аудиту. Центральним питанням процесу податкового
аудиту є зосередження на практичному використанні управління
ризиками.  Аналітичний  моніторинг може значно сприяти більш
ефективному розміщенні ресурсів податкової адміністрації. Досвід
багатьох європейських країн свідчить про те, що моніторинг, який
базується на аналітичній інформації, може бути найбільш ефективним
з точки зору збору податкових надходжень у порівнянні з понесеними
адміністративними  коштами.  Крім  того,  проведення  такого
систематичного та всебічного моніторингу може бути дуже важливим
для розміщення ресурсів ДПА України для проведення  аудиту,
вирішення питань нелегальних заявок.
 
   У 2008 році МФ-ПМА Нідерландів проведе шість навчальних
семінарів, метою яких є вдосконалення можливостей  аудиту  в
ДПА України. Отримані консультації дозволять продовжити розробку
системи орієнтації на ризики, яка надасть можливість:
 
   - здійснювати ефективний відбір платників  податків  для
проведення податкового аудиту;
 
   - визначати вид податкового аудиту та інші методи роботи з
платниками податків;
 
   - мінімізувати неефективні аудити;
 
   - скоротити робочий час, необхідний для проведення аудиту;
 
   - провести аналіз та класифікацію  порушень  податкового
законодавства;
 
   - попередити  виникнення  різних  схем  ухилення  від
оподаткування;
 
   - зосередити  зусилля  ДПА  України  навколо  найбільш
приоритетних питань;
 
   - боротися  з порушеннями податкового законодавства, які
можуть призвести до значних втрат бюджету.
 
   На додаток до навчальних семінарів з аудиту, згаданих вище,
буде організовано ще один семінар та один навчальний візит на дві
різні теми. Зокрема, один семінар буде організовано з питань
управління  людськими  ресурсами  з  увагою  на розробку та
використання цільових планів розвитку персоналу. Навчальний візит
до Нідерландів стосуватиметься процедури ліквідації підприємств.
 
   8 навчальних заходів можуть бути описані наступним чином:
 
   Захід 1. Управління людськими ресурсами
 
   Під час цього семінару будуть представлені розробки цільових
планів розвитку  персоналу,  включаючи  практичний  досвід
МФ-ПМА Нідерландів   щодо   використання   цих   планів.
Обговорюватимуться теми концептуальних засад цільових планів,
практичного розвитку цільових планів, систем відбору персоналу,
підтримки та заохочення досвідченого персоналу, ресурсів щодо
реалізації  цільових  планів  та  шляхів визначення можливих
перешкоджаючих факторів розвитку персоналу, а  також  шляхів
вирішення цих проблем.
 
   Тривалість: два дні
   Місце проведення: Київ
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: вищий рівень посадовців ДПА України
   Період: перший квартал 2008
 
   Захід 2. Процедура ліквідації підприємств
 
   Під час  цього  семінару  презентуватиметься  процедура
ліквідації підприємств. Обговорюватимуться  теми  забезпечення
повної сплати податків підприємствами, які стають банкрутами та
різні способи попередження шахрайства у сфері оподаткування під
час  ліквідації підприємств. Особливої уваги отримає питання
попередження та боротьби з фіктивним банкрутством як механізмом
ухилення від оподаткування.
 
   Тривалість: три дні
   Місце проведення: Гаага/Амстердам
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: 2 експерти ДПА України
   Період: перший квартал 2008
 
   Захід 3. Аудит
 
   Під час першого семінару буде зібрано інформацію про поточну
ситуацію в ДПА України та особливо процес управління ризиками,
відбір для аудиту, заходи аудиту та права і обов'язки ДПА України
та  платників  податків.   Будуть   обговорені   питання
доцільності/можливостей об'єднання баз даних (з точки зору робити
це чи ні).
 
   Тривалість: один тиждень
   Місце проведення: Київ
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: експерти ДПА України
   Період: перший квартал 2008
 
   Захід 4. Аудит
 
   Під час цього  семінару  будуть  презентуватися  питання
організації управління ризиками та відбору платників податків.
Зокрема,  обговорюватимуться  теми  організації  податкового
департаменту, філософії управління ризиками, контексту та мети
управління ризиками, організації управління ризиками (як  на
центральному, так і на обласному/районному рівнях), міжнародні
розробки у сфері управління ризиками  (посібник,  платформа,
багатосторонні перевірки, взаємна адміністративна допомога). В
процесі навчання обговорюватимуться деякі практичні питання.
 
   Тривалість: один тиждень
   Місце проведення: Київ
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: експерти ДПА України
   Період: другий квартал 2008
 
   Захід 5. Аудит
 
   Під час цього  семінару  буде  представлена  інформація,
необхідна для проведення аналізу ризиків та даних. Особливої уваги
буде надано системам відбору (автоматизованим та таким,  що
здійснюються в ручний спосіб). Серед інших питань розглядатиметься
вибірковий  метод,  фінансові  показники  та  підприємницька
інформація. Під час семінару обговорюватимуться деякі практичні
приклади.
 
   Тривалість: один тиждень
   Місце проведення: Київ
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: експерти ДПА України
   Період: другий квартал 2008
 
   Захід 6. Аудит
 
   Навчальний візит українських експертів до Нідерландів з метою
вивчення  досвіду  використання  управління ризиками/аудиту в
повсякденній практиці МФ-ПМА Нідерландів. Цей візит експертів буде
завершальним та (при можливості) буде частково поєднаний з візитом
високого рівня до Нідерландів, як зазначено у Меморандумі про
взаєморозуміння щодо технічного співробітництва у 2006-2009 між
Державної податковою адміністрацією України та  Міністерством
фінансів -  Податковою  та  митною адміністрацією Нідерландів
( 528_026 ).
 
   Тривалість: один тиждень
   Місце проведення: Гаага, Утрехт, Амстердам
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: посадовці високого рівня від обох сторін
   та деякі експерти ДПА (буде вирішено обома сторонами)
   Період: другий квартал 2008.
 
   Захід 7. Аудит
 
   Під час цього семінару будуть представлені та обговорені з
учасниками варіанти організації аудитів в Україні. Крім того,
будуть  презентовані  деякі  питання.  Більш детально будуть
розглянуті питання аудиторських справ, управління конкуренцією,
підходами до аудиту та програмами аудиту, звітності та обліку,
навчальних кіл, управління часом, контролю якості,  ладнання
конфліктів та неупередженості.
 
   Особливої уваги  буде  приділено  аспектам, пов'язаним з
управлінням персоналом у сфері аудиту, а також комунікаціям з
платниками податків як частині процесу обслуговування платників
податків ДПА України.
 
   Під час цього семінару ми обговорюватимемо  питання  та
предмети, специфічні для української ситуації. Частиною заходу
буде питання аудиту великих компаній.
 
   Тривалість: один тиждень
   Місце проведення: Київ
   Голландські експерти: буде вирішено
   Цільова аудиторія: експерти ДПА України
   Період: третій квартал 2008.
 
   Захід 8. Огляд
 
   Зустріч з метою загального огляду та підведення підсумків.
Під час цього засідання будуть обговоренні загальні результати.
Будуть обговорені можливі наступні кроки співробітництва у 2009
році.
 
   Тривалість: 2 дні
   Місце проведення: Київ
   Період: четвертий квартал 2008.
 
        Стаття 3. Управління та моніторинг
 
   Фінансування
 
   Ця програма  співробітництва  спільно  фінансуватиметься
Сторонами згідно з умовами, визначеними у  Меморандумі  про
взаєморозуміння щодо технічного співробітництва у 2006-2009 між
Державної податковою адміністрацією України та  Міністерством
фінансів -  Податковою  та  митною адміністрацією Нідерландів
( 528_026 ).
 
   Мова
 
   Робочими мовами проекту  є  англійська,  українська  або
російська. Все офіційне спілкування, що мас відношення до проекту,
здійснюватиметься англійською мовою. Деякі матеріали  проекту
можуть виконуватися голландською мовою та перекладатися на Робочу
мову.
 
   Звітні відносини
 
   Протягом виконання програми, після завершення кожного заходу,
відповідно до цього робочого плану, сторони обмінюватимуться
звітами-оцінками. Ці звіти подаються англійською мовою.
 
   Після завершення погоджених заходів, обидві сторони спільно
готують звіт-оцінку. Цей остаточний звіт подається не пізніше двох
місяців після останнього заходу.
 
      Стаття 4. Внесення змін до робочого плану
 
   За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цього робочого
плану  зміни  та  доповнення,  які оформлюються відповідними
протоколами та становлять невід'ємну частину робочого плану.
 
   ВЧИНЕНО у Києві 4 грудня 2007 року у двох примірниках
українською  та  англійською  мовами,  причому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення
положень  цього Робочого плану переважну силу матиме текст,
викладений англійською мовою.
 
 За Державну              За Міністерство Фінансів -
 податкову адміністрацію        Податкову та митну
 України                адміністрацію Нідерландів
 
 (підпис)                (підпис)
 
 Анатолій Брезвін            Ханс ван дер Вліст
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка