Законы Украины

Новости Партнеров
 

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утв...

              У Х В А Л А
          КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
       про відмову у відкритті конституційного
     провадження у справі за конституційним поданням
    Президента України щодо відповідності Конституції
    України (конституційності) Розпорядження Кабінету
    Міністрів України "Про утворення державного концерну
    "Укрморпорт" та Постанови Кабінету Міністрів України
        "Про затвердження Статуту державного
           концерну "Укрморпорт"
 
 
м. Київ                     Справа N 2-49/2007
5 грудня 2007 року
N 69-у/2007
 
 
   Конституційний Суд України у складі суддів:
 
   Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, доповідача,
   Бринцева Василя Дмитровича,
   Головіна Анатолія Сергійовича,
   Джуня В'ячеслава Васильовича,
   Дідківського Анатолія Олександровича,
   Домбровського Iвана Петровича,
   Кампа Володимира Михайловича,
   Колоса Михайла Iвановича,
   Маркуш Марії Андріївни,
   Мачужак Ярослави Василівни,
   Стецюка Петра Богдановича,
   Ткачука Павла Миколайовича,
   Шишкіна Віктора Iвановича,
 
   розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо  відповідності  Конституції  України  (  254к/96-ВР  )
(конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
утворення державного концерну "Укрморпорт" від  30  листопада
2006 року N 594 ( 594-2006-р ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 48, ст. 3205) та Постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Статуту  державного  концерну  "Укрморпорт"  від
12 червня 2007 року N 814 ( 814-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 44, ст. 1789).
 
   Заслухавши суддю-доповідача  Стрижака А.А. та розглянувши
матеріали справи, Конституційний Суд України
 
            у с т а н о в и в:
 
   1. Суб'єкт права на конституційне подання  -  Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
розглянути питання  щодо  відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про утворення державного концерну  "Укрморпорт"  від
30 листопада 2006 року N 594 ( 594-2006-р ) (далі - Розпорядження)
та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Статуту
державного концерну "Укрморпорт" від 12 червня 2007 року N 814
( 814-2007-п ) (далі - Постанова).
 
   Згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Президент України Указом від 22 серпня
2007 року N 761 ( 761/2007  )  зупинив  дію  Розпорядження
( 594-2006-р ) та Постанови ( 814-2007-п ).
 
   У конституційному  поданні  зазначається,  що  утворення
державного концерну "Укрморпорт" "призводить  до  послаблення
контролю держави за діяльністю морських торговельних портів, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави і до
складу  яких  входять об'єкти загальнодержавного значення із
забезпечення життєдіяльності  держави  в  цілому".  Утворення
Кабінетом  Міністрів  України цього концерну створює загрозу
економічній безпеці держави.
 
   На думку  суб'єкта  права  на  конституційне  подання,
Розпорядження та Постанова є такими, що не відповідають частині
першій статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою
однією з найважливіших функцій держави є забезпечення економічної
безпеки України, а отже, їх видання здійснено всупереч частині
другій статті 8 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), за якою
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, та частині третій
статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), яка зобов'язує
Кабінет  Міністрів  України  у  своїй  діяльності керуватися
Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
 
   На підтвердження невідповідності оспорюваних актів зазначеним
нормам  Конституції України ( 254к/96-ВР ) автор клопотання
наводить положення пункту 24 частини другої статті 5 Закону
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ),
Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави" від 23 грудня 2004 року N 1734 ( 1734-2004-п ) та
пункту  "г"  частини  другої  статті 5 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
 
   2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 8 листопада 2007 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
 
   3. Вирішуючи  питання  про  відкриття  конституційного
провадження у  справі  щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР  )  (конституційності)   оспорюваних   актів,
Конституційний Суд України виходить з такого.
 
   Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) в конституційному поданні повинно  зазначатися
правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового
акта або окремих його положень (пункт 4 частини другої статті 39);
предметом  розгляду  Конституційним  Судом України може бути
конституційне подання,  в  якому  викладаються  аргументи  і
стверджується про неконституційність законів, інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів  України, правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим (частина перша статті 71).
 
   Суб'єкт права на  конституційне  подання  стверджує,  що
Розпорядження ( 594-2006-р ) та Постанова ( 814-2007-п ) не
відповідають вимогам частини другої статті 8, частини першої
статті 17,  частини  третьої  статті 113 Конституції України
( 254к/96-ВР  ),  оскільки  утворення  державного  концерну
"Укрморпорт" призводить, на його думку, до послаблення контролю
держави за діяльністю двадцяти морських торговельних портів, які
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. При
цьому глава держави посилається на окремі положення законів
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ),
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),  Постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку підприємств,
які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
від 23 грудня 2004 року N 1734 ( 1734-2004-п ) як на підтвердження
того, що таке послаблення державного контролю створює загрозу
економічній безпеці держави.
 
   Однак правового обґрунтування, в чому полягає невідповідність
Розпорядження ( 594-2006-р ) та Постанови ( 814-2007-п ) саме
зазначеним положенням Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), в
конституційному поданні не наведено.
 
   Таким чином, конституційне подання не відповідає вимогам,
передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39, частиною першою
статті 71 Закону України "Про  Конституційний  Суд  України"
( 422/96-ВР  ),  тому  підстав для відкриття конституційного
провадження у справі немає.
 
   Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 39, 45, 50, 71
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
 
             у х в а л и в:
 
   1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  (конституційності)
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення державного
концерну "Укрморпорт"  від  30  листопада  2006  року N 594
( 594-2006-р ) та Постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Статуту  державного  концерну  "Укрморпорт"  від
12 червня 2007 року N 814 ( 814-2007-п ) на підставі пункту 2
статті 45  Закону  України  "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
 
   2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
 
 
                    КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка