Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу громадянина Бачуро М.С., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 7 жовтня 2008 року за N 21-30-3040

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             06.11.2008 N 62
 
        Про скаргу громадянина Бачуро М.С.,
      зареєстровану в Центральній виборчій комісії
        7 жовтня 2008 року за N 21-30-3040
 
 
   До Центральної виборчої комісії 7 жовтня 2008 року надійшла
скарга  громадянина  Бачуро  Михайла  Семеновича,  суб'єктами
оскарження в якій визначено Центральну виборчу комісію, окружні та
дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України
2006 та 2007 років.
 
   У скарзі Бачуро М.С. просить розглянути викладені у зверненні
докази, що свідчать, на його думку, про порушення виборчих прав
усіх громадян України, узурпацію державної влади в  Україні
політичними партіями та блоками політичних партій, зміну основ
конституційного ладу України на виборах народних депутатів України
у 2006 та 2007 роках у результаті застосування Центральною
виборчою комісією, окружними та дільничними виборчими комісіями
Закону України  "Про  вибори  народних  депутатів  України"
( 1665-15 ), а також звернутися до Конституційного Суду України
стосовно офіційного  тлумачення окремих положень цього Закону
( 1665-15 ).
 
   Суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що
окремі положення зазначеного Закону ( 1665-15 ), на його думку, є
такими, що не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
Конвенції про  захист  прав  людини  і основоположних свобод
( 995_004 ), у зв'язку з чим  Центральна  виборча  комісія
зобов'язана  звернутися  до Конституційного Суду України для
офіційного тлумачення окремих положень та в цілому Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). При цьому, на
думку суб'єкта  звернення  зі  скаргою,  у  разі  виявлення
Конституційним Судом України невідповідності зазначеного Закону
( 1665-15 ) або його  окремих  частин  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  у  цьому  ж  провадженні Суд визнає його
неконституційним.
 
   Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ) суб'єкти виборчого процесу мають
право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать
до  повноважень Комісії, в порядку, встановленому зазначеним
Законом ( 1932-15 ), Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) та іншими законами України. Під зверненням за
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) слід
розуміти,  зокрема, скаргу, в якій міститься інформація про
порушення законодавства України про вибори та вимога забезпечити
реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб'єктів
виборчого процесу, поновити порушені виборчі права.
 
   Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються у порядку,
встановленому Законом України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ) та іншими законами, а також Регламентом Центральної
виборчої комісії ( v0072359-05 ).
 
   Вивчивши скаргу, Центральна виборча комісія зазначає.
 
   Згідно із  статтями  147  та  150  Конституції  України
( 254к/96-ВР ), пунктами 1, 4 статті 13 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) вирішення питань про
відповідність законів та інших правових актів Верховної Ради
України, якими  відповідно  до статті 91 Конституції України
( 254к/96-ВР ) є закони, постанови та інші акти,  прийняті
більшістю від  її конституційного складу, Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційність), офіційне тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України віднесено до повноважень
Конституційного Суду України.
 
   Центральна виборча комісія бере до уваги, що відповідно до
статті 43  Закону  України  "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) суб'єктами права на конституційне звернення з питань
дачі  висновків Конституційним Судом України у справах щодо
офіційного тлумачення Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України є, зокрема, громадяни України.
 
   Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) Комісія та її члени
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та
іншими законами України.
 
   Порядок оскарження  дій  Центральної  виборчої  комісії
визначений Кодексом  адміністративного  судочинства  України
( 2747-15 ).
 
   Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України Центральна
виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг на
свої дії.
 
   Крім того, згідно з частиною третьою статті 31, частиною
третьою статті 32 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) на момент розгляду скарги повноваження
окружних та дільничних виборчих комісій, що здійснювали підготовку
і проведення  виборів  народних  депутатів  України  2006 та
2007 років, припинені.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 91, 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), пунктів 1, 4 статті 13, статті
43 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
статей 14, 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), керуючись частиною другою статті 3, статтями 12, 13,
частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (  1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу Бачуро Михайла Семеновича залишити без розгляду.
 
   2. Цю постанову надіслати Бачуро М.С.
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії      А.МАГЕРА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка