Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.11.2008 N 526
 
 
        Про утворення комісії Мінрегіонбуду
         з питань запобігання корупційним
           та неправомірним діянням
 
 
   З метою забезпечення здійснення заходів з питань попередження
і усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і
корупції, іншим неправомірним діянням у центральному апараті
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, в
Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Мінрегіонбуду, керуючись Положенням про Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 16.05.2007 N 750 ( 750-2007-п ), Методичними
рекомендаціями для державних органів  та  органів  місцевого
самоврядування  з  питань  протидії  корупції  і Методичними
рекомендаціями для установ і осіб, уповноважених на розроблення
документів  загальнодержавного  рівня  щодо регуляції владних
повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих
повноважень  для  зловживань,  затвердженими спільним наказом
Головного управління державної служби України та Національної
академії внутрішніх  справ  України  від  13.10.2005  N  244
( v0244351-05 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити комісію Мінрегіонбуду з  питань  запобігання
корупційним та неправомірним діянням у складі згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити Положення про комісію Мінрегіонбуду з питань
запобігання корупційним та  неправомірним  діянням  згідно  з
додатком 2.
 
   3. Затвердити План заходів щодо запобігання корупційним та
неправомірним діянням у центральному апараті Міністерства, в
Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Мінрегіонбуду, на IV квартал 2008 року та 2009 рік (далі - План
заходів) згідно з додатком 3.
 
   4. Визначити, що відповідальними  з  питань  запобігання
корупційним та неправомірним діянням в структурних підрозділах
центрального   апарату   Міністерства,   в   Державній
архітектурно-будівельній  інспекції  та  на  підприємствах, в
установах і організаціях, що віднесені до сфери  управління
Мінрегіонбуду, є їх керівники.
 
   5. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, Державної архітектурно-будівельної інспекції  та
підприємств,  установ  і  організацій, що належать до сфери
управління Мінрегіонбуду, забезпечити:
 
   5.1. Неухильне виконання законів України, актів Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,  Головного управління
державної служби України і відповідних наказів Мінрегіонбуду з
питань боротьби з корупцією, неправомірними діяннями і злочинністю
у всіх сферах діяльності;
 
   5.2. Своєчасне подання двічі на рік до 15 січня та до
15 липня  Відділу  контролю  Департаменту  управління майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду аналітичної інформації
про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та Плану заходів відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 27.09.99 N 1785 ( 1785-99-п ) "Про
подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про
виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".
 
   6. Адміністративному департаменту (Парасюк I.Л.) забезпечити
виконання доручень Кабінету Міністрів України від  14.02.2008
N 1606/0/2-08,  від 22.02.2008 N 1974/0/2-08, від 11.02.2008
N 1417/0/2-08, від 15.02.2008 N 1652/0/2-08, від  20.02.2008
N 1881/0/2-08,  від 28.02.2008 N 2383/0/2-08, від 05.03.2008
N 2629/2/0/2-08, від 27.03.2008 N 3672/0/2-08, від 14.04.2008
N 4582/0/2-08 та витягу з протоколу N 5 засідання Кабінету
Міністрів України від 06.02.2008.
 
   7. Управлінню  правової  та  законопроектної   роботи
(Косинський В.В.)  забезпечити  виконання  доручень  Кабінету
Міністрів України від 04.12.2007 N 41915/5/1-07, від 26.12.2007
N 52168/1/1-07 та розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.08.2007 N 657-р ( 657-2007-р ).
 
   8. Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного
розвитку та з питань європейської інтеграції (Толкованов В.В.)
забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України від
16.03.2007 N 13107/0/1-07, від 14.01.2008 N 1622-дск/96.
 
   9. Управлінню планування забудови територій (Сіленко М.В.)
забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України від
09.02.2008 N 8125/0/1-08, від 03.04.2008 N 4882/0/2-08.
 
   10. Відділу  контролю  Департаменту  управління  майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду  (Арустамян  Е.М.)
забезпечити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 27.09.99 N 1785 ( 1785-99-п ) "Про подання органами
виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з корупцією" подання двічі на рік до
1 лютого та до 1 серпня Головному управлінню державної служби
   України аналітичної інформації про стан виконання  вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).
 
   11. Комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та
неправомірним діянням у межах своєї компетенції забезпечити:
 
   11.1. Проведення роз'яснювальної роботи,  спрямованої  на
запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному
апараті Міністерства, Державній архітектурно-будівельній інспекції
та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до
сфери управління Мінрегіонбуду.
 
   11.2. У разі виявлення порушень посадовими  (службовими)
особами   центрального  апарату  Мінрегіонбуду,  Державної
архітектурно-будівельної інспекції та підприємств, установ  і
організацій,  що належать до сфери управління Мінрегіонбуду,
проведення у встановленому законодавством порядку  службового
розслідування; надання керівництву Мінрегіонбуду пропозицій про
притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним
законодавством,  а  матеріалів службового розслідування - до
правоохоронних органів.
 
   11.3. З  метою  координації  та  вдосконалення  роботи,
спрямованої на запобігання корупційним та неправомірним діянням,
заслуховувати на засіданнях комісії Мінрегіонбуду звіти керівників
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Мінрегіонбуду, за результатами проведеної роботи.
 
   12. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 18.07.2007 N 106
"Про утворення комісії Мінрегіонбуду  з  питань  запобігання
корупційним та неправомірним діянням" та від 22.02.2008 N 95 "Про
внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.07.2007 утворення
комісії  Мінрегіонбуду  з  питань запобігання корупційним та
неправомірним діянням".
 
   13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Куйбіда
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   20.11.2008 N 526
 
 
               СКЛАД
      комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання
        корупційним та неправомірним діянням
 
 
 КУЙБIДА ВАСИЛЬ   - Міністр регіонального розвитку та
 СТЕПАНОВИЧ     будівництва України, голова комісії
 
 IЩЕНКО ОЛЕКСIЙ   - Перший заступник Міністра регіонального
 МАКСИМОВИЧ     розвитку та будівництва України, заступник
          голови комісії
 
   ЧЛЕНИ КОМIСIЇ:
 
 БЕРКУТА АНАТОЛIЙ  - Перший заступник Міністра регіонального
 ВСЕВОЛОДОВИЧ    розвитку та будівництва України
 
 IСАЄНКО ДМИТРО   - Заступник Міністра регіонального розвитку та
 ВАЛЕРIЙОВИЧ    будівництва України
 
 НЕГОДА В'ЯЧЕСЛАВ  - Заступник Міністра регіонального розвитку та
 АНДРОНОВИЧ     будівництва України
 
 ТКАЧУК АНАТОЛIЙ  - Заступник Міністра регіонального розвитку та
 ФЕДОРОВИЧ     будівництва України
 
 БОНДАРЕНКО     - Начальник Державної архітектурно-будівельної
 ОЛЕКСАНДР     інспекції (за згодою)
 МИКОЛАЙОВИЧ
 
 ГЕРУЛА ТАРАС    - Начальник відділу забезпечення діяльності
 IВАНОВИЧ      Міністра
 
 ПОРАЙКО МИКОЛА   - Директор Департаменту управління майном,
 ВАСИЛЬОВИЧ     відомчого контролю і аудиту
 
 ПАРАСЮК IГОР    - Директор адміністративного департаменту
 ЛЬВОВИЧ
 
 ФИШКО ЄВГЕН    - Директор Департаменту регіональної політики
 ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
 ТОЛКОВАНОВ     - Директор Департаменту міжнародного
 В'ЯЧЕСЛАВ     співробітництва, інвестиційного розвитку та з
 ВIКТОРОВИЧ     питань європейської інтеграції
 
 ГАНУЩАК ЮРIЙ    - Директор Департаменту місцевого
 IВАНОВИЧ      самоврядування та
          адміністративно-територіального реформування
 
 СОКОЛОВА ТЕТЯНА  - Директор Фінансово-економічного департаменту
 АНАТОЛIЇВНА
 
 ГУБЕНЬ ПЕТРО    - Начальник Управління ціноутворення,
 IВАНОВИЧ      експертизи та контролю вартості у будівництві
 
 ОСЯЄВА НIНА    - Начальник Відділу кадрів
 ВАСИЛIВНА
 
 КОСИНСЬКИЙ ВIКТОР - Начальник Управління правової та
 ВОЛОДИМИРОВИЧ   законопроектної роботи
 
 АРУСТАМЯН ЕДУАРД  - Начальник відділу контролю Департаменту
 МАКСИМОВИЧ     управління майном, відомчого контролю і аудиту
 
 Директор Департаменту
 управління майном,
 відомчого контролю і аудиту              М.В.Порайко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   20.11.2008 N 526
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про комісію Мінрегіонбуду з питань запобігання
        корупційним та неправомірним діянням
 
 
   1. Комісія Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та
неправомірним  діянням (далі - комісія) створюється з метою
організації роботи із дотримання антикорупційного законодавства,
реалізації заходів, спрямованих на попередження та усунення причин
та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції,  іншим
неправомірним діянням у центральному апараті Міністерства, в
Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Мінрегіонбуду.
   До складу  комісії  входять  посадові  (службові)  особи
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства. Також
до складу комісії можуть бути включені посадові (службові) особи
урядових органів державного управління сфери Мінрегіонбуду та
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління.
   Персональний склад   комісії   затверджується   наказом
Мінрегіонбуду. Комісію очолює Міністр регіонального розвитку та
будівництва України.
   Свою діяльність комісія здійснює на підставі законодавства
України, що регламентує здійснення заходів з питань попередження і
усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам  і
корупції,  іншим неправомірним діянням на території України,
Положення про комісію, Плану заходів на відповідний рік.
   План заходів  складається,  як  правило,  на  рік  та
затверджується наказом Мінрегіонбуду.
   Засідання комісії проводяться відповідно до Плану заходів або
в разі виникнення необхідності.
   Делегування своїх повноважень на право голосу одними членами
комісії іншим не допускається.
   Рішення приймаються відкритим голосуванням членів комісії і
вважаються прийнятими, якщо за них  проголосувала  більшість
учасників засідання.
   У разі однакового розподілу голосів "за" та "проти" остаточне
рішення приймає голова комісії.
   Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її членів. На засіданні головує голова комісії
або у разі відсутності голови комісії його заступник.
   На засідання  комісії  можуть запрошуватися для розгляду
окремих питань керівники структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства, урядового органу державного управління сфери
Мінрегіонбуду та керівники підприємств, установ і організацій, що
віднесені  до сфери його управління, а також інші посадові
(службові) особи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, які мають право брати участь у їх обговоренні, надавати
пояснення та необхідні документи з обговорюваних питань.
   Рішення, прийняті  в  межах  компетенції  комісії,  є
обов'язковими для виконання керівниками структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства, урядових органів державного
управління сфери Мінрегіонбуду  та  підприємств,  установ  і
організацій, що віднесені до сфери його управління.
 
   2. Основними завданнями комісії є:
 
   2.1. Організаційне забезпечення, контроль, вивчення, аналіз,
узагальнення матеріалів, внесення  пропозицій  для  прийняття
відповідних  рішень  щодо  виконання  законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінрегіонбуду,
спрямованих на попередження та усунення причин та умов, які
сприяють злочинним проявам і корупції,  іншим  неправомірним
діянням.
 
   2.2. Здійснення перевірок та підготовка матеріалів про хід
виконання заходів з профілактики причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним діянням, для
розгляду на засіданнях колегії та комісії.
 
   2.3. Підготовка звітів, доповідних записок про стан виконання
заходів з профілактики причин та умов, які сприяють злочинним
проявам і корупції, іншим неправомірним діянням.
 
   2.4. Надання методичної, організаційної та правової допомоги
підрозділам з профілактики причин і умов, які сприяють злочинним
проявам і корупції, іншим неправомірним діянням, в урядових
органах  державного  управління  сфери  Мінрегіонбуду  та на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління.
 
   2.5. Співпраця  з правоохоронними органами з питань, що
належать до компетенції комісії.
 
   3. Комісія має право:
 
   3.1. Здійснювати перевірки виконання планів з профілактики
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим
неправомірним діянням, та в установленому порядку направляти
запити  керівникам  підприємств,  установ, організацій, іншим
посадовим особам міністерств, центральних органів виконавчої влади
з метою отримання відповідної інформації та документів з питань,
що розглядаються комісією та належать до її компетенції.
 
   3.2. Порушувати  в  установленому  порядку  питання  про
притягнення  до  відповідальності  осіб,  винних у порушенні
законодавства, та осіб, які  неналежним  чином  забезпечують
організацію роботи з профілактики причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції на місцях.
 
   3.3. Сприяти об'єднанню зусиль підрозділів з профілактики
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.
 
   3.4. Періодично розглядати стан профілактики причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції, на засіданнях колегії
Мінрегіонбуду та комісії, заслуховувати звіти відповідальних осіб
про реалізацію передбачених заходів та  приймати  відповідні
рішення.
 
   3.5. Для забезпечення своєї діяльності залучати до роботи
відповідних фахівців Мінрегіонбуду, посадових осіб та спеціалістів
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Мінрегіонбуду, а також працівників  правоохоронних
органів.
 
 Директор Департаменту
 управління майном,
 відомчого контролю і аудиту              М.В.Порайко
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   20.11.2008 N 526
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
     щодо запобігання корупційним та неправомірним
      діянням у центральному апараті Міністерства,
     в Державній архітектурно-будівельній інспекції
     та на підприємствах, в установах і організаціях,
     що належать до сфери управління Мінрегіонбуду,
        на IV квартал 2008 року та 2009 рік
 
 
   1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу
посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності
кожного державного службовця, посадової особи та керівників усіх
рівнів  за  виконання  державних завдань у справі зміцнення
правопорядку, суворого дотримання законності на всіх ділянках
розбудови економічного і соціально-політичного життя.
 
                Відділ кадрів, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату Міністерства,
                Держархбудінспекції, підприємств,
                установ та організацій,
                що належать до сфери
                управління Мінрегіонбуду.
 
                Термін: постійно.
 
   2. Забезпечити  добір  і  розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурентного відбору, а також їх  об'єктивну
атестацію, щорічну оцінку.
 
                Відділ кадрів, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату Міністерства,
                Держархбудінспекції, підприємств,
                установ та організацій,
                що належать до сфери
                управління Мінрегіонбуду.
 
                Термін: постійно.
 
   3. Запровадити періодичний розгляд на службових нарадах у
центральному апараті Міністерства, Держархбудінспекції, та на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Мінрегіонбуду, зборах трудових  колективів  питань
дотримання  законодавства  про  державну  службу, боротьбу з
корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним та
неправомірним проявам та реагування на них.
 
                Керівники структурних
                підрозділів центрального
                апарату Міністерства,
                Держархбудінспекції,
                підприємств, установ
                та організацій, що належать
                до сфери управління Мінрегіонбуду.
 
                Термін: постійно
                або за необхідністю.
 
   4. Забезпечити  своєчасне  реагування  на  повідомлення
контрольних органів, громадян і засобів масової інформації про
корупційні діяння та інші протиправні дії осіб, встановити суворий
контроль за додержанням цього порядку.
 
                Комісія Мінрегіонбуду з питань
                попередження і усунення причин
                та умов, які сприяють злочинним
                проявам і корупції, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату
                Міністерства, Держархбудінспекції,
                підприємств, установ
                та організацій, що належать
                до сфери управління Мінрегіонбуду.
 
                Термін: за необхідністю.
 
   5. Проводити службові розслідування у кожному конкретному
випадку   порушення   особами   нормативно-правових  актів
антикорупційного характеру.
 
                Комісія Мінрегіонбуду
                з питань попередження
                і усунення причин та умов,
                які сприяють злочинним проявам
                і корупції
 
                Термін: за необхідністю.
 
   6. Відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), ст. 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) забезпечити здійснення організаційних заходів щодо
своєчасного  оформлення  та  подання  державними  службовцями
відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру за
2007 рік.
 
                Відділ кадрів, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату Міністерства,
                Держархбудінспекції.
 
                Термін: березень 2009 року.
 
   7. На виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів
України аналізувати стан роботи щодо попередження корупційних
проявів та надавати відповідну інформацію до Головдержслужби
України про хід виконання Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) у
встановлені терміни.
 
                Відділ контролю Департаменту
                управління майном, відомчого
                контролю і аудиту, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату Міністерства,
                Держархбудінспекції.
 
                Термін: двічі на рік
                (до 1 серпня та 1 лютого).
 
   8. Проводити наради (семінари) з проблемних питань щодо
посилення профілактики корупційних проявів, у разі необхідності
забезпечити  висвітлення  їх  рекомендацій у засобах масової
інформації.
 
                Комісія Мінрегіонбуду з питань
                попередження і усунення причин
                та умов, які сприяють злочинним
                проявам і корупції.
 
                Термін: за необхідністю.
 
   9. Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та
пов'язані з ними правопорушення, скоєні посадовими  особами.
Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення,
додержання порядку притягнення до відповідальності керівників
різних  рівнів  за вчинення корупційних діянь їх підлеглими
працівниками та невжиття заходів щодо  запобігання  подібним
вчинкам. Спрямовувати цю практику на посилення гостроти реагування
аж до звільнення винних осіб із займаних посад та передачі
матеріалів до правоохоронних органів.
 
                Комісія Мінрегіонбуду з питань
                попередження і усунення причин
                та умов, які сприяють злочинним
                проявам і корупції.
 
                Термін: за необхідністю.
 
   10. Щорічно аналізувати пропозиції структурних підрозділів
щодо формування кадрового резерву на посади державних службовців.
 
                Відділ кадрів, керівники
                структурних підрозділів
                центрального апарату
                Міністерства,
                Держархбудінспекції.
 
                Термін: січень 2009 року.
 
   11. Налагодити та активізувати співпрацю з правоохоронними та
контролюючими органами у сфері боротьби з корупцією.
 
                Комісія Мінрегіонбуду з питань
                попередження і усунення причин
                та умов, які сприяють злочинним
                проявам і корупції.
 
                Термін: за необхідністю.
 
   12. Забезпечити  інформаційну  та  організаційно-технічну
підготовку та проведення прямих  телефонних  ліній  Міністра
регіонального розвитку та будівництва України в Кабінеті Міністрів
України,  прес-конференцій,  брифінгів  з  метою  висвітлення
діяльності Мінрегіонбуду.
 
                Департамент міжрегіональної
                взаємодії, зв'язків з органами
                влади та громадськістю.
 
                Термін: за необхідністю.
 
   13. Продовжити  роботу  щодо  спрощення механізму видачі
ліцензій на здійснення будівельної діяльності для  суб'єктів
господарювання  різних  форм власності, а також сертифікації
продукції.
 
                Держархбудінспекція, керівники
                відповідних структурних
                підрозділів центрального апарату
                Міністерства, підприємств,
                установ та організацій,
                що належать до сфери управління
                Мінрегіонбуду.
 
                Термін: постійно.
 
   14. Здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів,
які виділяються з Державного бюджету України Міністерству як
головному  розпоряднику  бюджетних  коштів  на  виконання
загальнодержавних бюджетних програм; організацією та веденням
бухгалтерського обліку і складанням фінансової звітності  на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Міністерства; здійсненням господарської  діяльності
суб'єктів  господарювання  сфери  управління  Міністерства,
використанням ними фінансових і матеріальних ресурсів, в тому
числі їх обігових коштів та державного майна.
 
                Фінансово-економічний
                департамент, Департамент
                управління майном, відомчого
                контролю і аудиту,
                Держархбудінспекція, керівники
                підприємств, установ
                та організацій, що належать
                до сфери управління
                Мінрегіонбуду.
 
                Термін: постійно.
 
 Директор Департаменту
 управління майном,
 відомчого контролю і аудиту              М.В.Порайко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка