Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення раптових перевірок організаційних структур МНС України

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            18.12.2007 N 886
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо організації та проведення раптових
           перевірок організаційних
            структур МНС України
 
 
   З метою вдосконалення діяльності Міністерства щодо вивчення
фактичного стану службової діяльності структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства, головних управлінь (управлінь)
МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі,  навчальних  та  науково-дослідних  закладів,
територіальних, місцевих органів державного пожежного нагляду,
пожежних підрозділів та аварійних формувань, підприємств, установ
та організацій,  що  належать  до  сфери  управління  МНС,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  з організації та
проведення раптових перевірок організаційних структур МНС (далі -
Методичні рекомендації), що додаються.
 
   2. Першому  заступнику,  заступникам Міністра, керівникам
урядових  органів  державного  управління,  департаментів  та
самостійних  структурних  підрозділів  центрального  апарату
Міністерства, начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
територіальним, місцевим органам Державного пожежного нагляду,
спеціалізованих   формувань,   керівникам   навчальних  та
науково-дослідних закладів, підприємств, установ та організацій
МНС забезпечити вивчення Методичних рекомендацій особовим складом
підпорядкованих підрозділів і додержання їх вимог  під  час
організації та проведення раптових перевірок.
 
   3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення
раптових перевірок підрозділів МНС України, затверджені наказом
МНС від 29.06.2004 N 283, вважати такими, що втратили чинність.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС
                   18.12.2007 N 886
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
        з організації та проведення раптових
       перевірок організаційних структур МНС
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні рекомендації щодо  організації  здійснення
раптових перевірок організаційних структур МНС України, визначають
порядок проведення і критерії їх оцінок.
 
   1.2. Раптовій  перевірці  підлягають  Головні  управління
(управління)  МНС  в областях, містах Києві та Севастополі,
навчальні та науково-дослідні заклади, територіальні та місцеві
органи державного пожежного нагляду, підприємства, установи та
організації, що належать до сфери управління МНС.
 
   1.3. Метою перевірки є визначення фактичного стану готовності
керівного складу, підрозділів та формувань МНС до реагування на
надзвичайні ситуації, у тому числі рівня підготовки особового
складу до виконання аварійно-рятувальних та запобіжних робіт, їх
забезпечення  спеціальним  технічним  оснащенням,  готовності
технічних  засобів, майна до застосування, стану дисципліни,
забезпечення всебічної й об'єктивної перевірки фактів зловживання
службовим  становищем,  роботи  щодо  попередження  корупції,
хабарництва, злочинних дій та інших правопорушень з боку осіб
рядового і начальницького складу МНС, своєчасного інформування
керівництва Міністерства.
 
   1.4. Підставою  для  проведення  раптової  перевірки  є
обґрунтована доповідна записка Міністру чи особі, яка виконує його
обов'язки, про необхідність здійснення такої перевірки.
   У разі позитивного рішення Міністра чи особи, яка виконує
його обов'язки, керівник складає заявку на оформлення службового
відрядження  (подається не пізніше, ніж за добу до початку
відрядження), яка є підставою Департаменту кадрової політики для
підготовки проекту наказу МНС про створення комісії, оформлення і
видачі посвідчення про відрядження.
 
   1.5. Право на здійснення раптової перевірки територіальних
підрозділів МНС України надається посадовим особам Міністерства за
окремим графіком або за вказівкою Міністра чи особи, яка виконує
його обов'язки.
 
   1.6. Для здійснення перевірки посадова особа повинна мати
припис на право перевірки та посвідчення, що засвідчує його особу.
   Припис для перевірки надає право безперешкодного доступу на
території навчальних та науково-дослідних закладів, територіальних
органів  державного  пожежного нагляду, пожежних підрозділів,
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління МНС.
 
   1.7. Посадова особа має право:
   запитувати й отримувати від посадових  осіб  структурних
підрозділів  ГУ(У)  МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі,  навчальних  та  науково-дослідних  закладів,
територіальних органів державного пожежного нагляду, пожежних
підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління МНС, копії документів, необхідну інформацію та
вимагати пояснення у разі виявлення порушень;
   користуватися інформаційними,     локальними     та
телекомунікаційними системами, використовувати  при  виконанні
службових  обов'язків транспорт, зв'язок, оргтехніку та інші
технічні засоби МНС.
 
   1.8. Раптова перевірка діяльності підрозділів МНС та їх
готовності  до реагування на надзвичайні ситуації може бути
проведена у будь-який час доби.
   Під час  перевірки можуть перевірятися й окремі питання
життєдіяльності підрозділів.
 
   2. Напрямки, за якими проводиться раптова перевірка
 
   2.1. Перевірка діяльності формувань МНС здійснюється  за
наступними напрямками:
   організація пропускного режиму;
   наявність відповідальної особи підрозділу;
   внутрішній порядок у підрозділі;
   дотримання особовим  складом правил носіння форми одягу,
наявність посвідчень;
   виконання розпорядку дня;
   укомплектованість підрозділу особовим складом;
   наявність (присутність  на  службі)  особового складу та
законність підстав відсутності окремих осіб;
   організація та проведення занять згідно з розкладом;
   стан організації та несення гарнізонної (караульної) служби;
   стан утримання будівель, службових приміщень;
   організація роботи з попередження травматизму та дотримання
правил безпеки;
   організація та проведення пожежно-тактичних навчань;
   порядок допуску  до самостійного виїзду на чолі караулу
начальницького складу (у тому числі командирів відділень);
   складання, коригування  та відпрацювання планів і карток
пожежогасіння;
   організація та  забезпечення  діяльності  газодимозахисної
служби;
   стан рукавного  господарства  та утримання протипожежного
водопостачання;
   планування роботи підрозділу з організації та вдосконалення
експлуатації пожежної техніки, своєчасність і повнота виконання
заходів, що розробляються на його основі;
   стан і ведення технічної документації;
   укомплектованість підрозділів технікою згідно зі штатом;
   технічний стан та укомплектованість транспортних  засобів
(пожежних, спеціальних, службових, оперативно-рятувальних);
   своєчасність і якість проведення технічних обслуговувань і
ремонтів техніки;
   організація і рівень професійної підготовки особового складу;
   проведення щоденних  медичних оглядів водійського складу,
наявність у них водійських посвідчень та дозволів на керування
спецтехнікою;
   порядок використання  оперативно-службового  автотранспорту
згідно з книгою обліку;
   заходи щодо економії пально-мастильних і  експлуатаційних
матеріалів, правильність їх обліку, збереження, використання і
списання,   дотримання   норм   експлуатації   легкових
оперативно-службових і вантажних автомобілів;
   забезпечення співробітників бойовим одягом, спорядженням і
засобами індивідуального захисту;
   виконання основних завдань діяльності підрозділу з питань
організації служби, пожежогасіння, застосування пожежної техніки,
які потребують вирішення у поточному році;
   відпрацювання нормативів;
   організація виконання керівних документів щодо недопущення
особовим складом правопорушень, корупційних діянь та злочинів;
   наявність, відповідність і скоординованість функціональних
обов'язків особового складу підрозділу;
   стан роботи з особовим складом,  планування  та  облік,
реальність та актуальність передбачених заходів;
   проведення індивідуальної роботи керівників усіх рівнів з
підлеглими;
   організація наставництва та реальний стан роботи з молодими
працівниками;
   рівень підготовки наказів, вказівок з  питань  зміцнення
дисципліни, профілактики правопорушень серед особового складу, їх
вплив на стан правопорядку;
   застосування дисциплінарної  практики  та  її  вплив  на
покращення результатів роботи, морально-психологічного клімату в
колективі, зміцнення виконавської та службової дисципліни;
   періодичність розгляду питань дисципліни і правопорядку на
оперативних нарадах, ефективність прийняття відповідних рішень та
контроль за їх виконанням;
   періодичність перебування   кураторів   у   закріплених
підрозділах;
   організація роботи та виконання вимог нормативних документів
щодо об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян;
   наявність наочної  агітації,  інформаційних  стендів,  їх
відповідність керівним документам МНС;
   підбиття, підсумків роботи, наявність протоколів за його
результатами, актуальність вжитих заходів;
   виконання вимог  законодавства  України  про  боротьбу з
корупцією;
   наявність договорів на оренду приміщень;
   наявність наказу на паркування особистого автотранспорту.
 
   2.2. Перевірка   наглядово-профілактичної    діяльності
здійснюється за наступними напрямками:
   дотримання законності   при   використанні   функцій
інженерно-інспекторського складу структурного підрозділу;
   наявність, відповідність і координованість  функціональних
обов'язків керівного та інженерно-інспекторського складу;
   організація планування,  обсяг,  доцільність  запланованих
заходів, їх своєчасне коригування та виконання;
   планування робочого часу, виконання завдань, які не належать
до їх функціональних обов'язків інженерно-інспекторського складу;
   періодичність розгляду питань дотримання працівниками органів
державного  пожежного  нагляду  дисципліни  і  законності на
оперативних  нарадах,  ефективність  прийняття  відповідних
управлінських рішень та контроль за їх виконанням;
   рівень підготовки наказів, вказівок з питань профілактики
правопорушень  серед  особового  складу, їх відповідність та
узгодженість нормативним документам вищестоящого органу;
   організація виконання указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів, рішень колегії щодо зміцнення дисципліни і
законності,  недопущення  правопорушень, корупційних діянь та
злочинів працівниками органів державного пожежного нагляду;
   особистий вплив керівництва структурного підрозділу на стан
дисципліни і законності в підпорядкованих підрозділах;
   порядок виїздів  у  службові  відрядження,  наявність
планів-завдань, якість підготовки довідок за результатами виїздів,
висвітлення стану роботи щодо зміцнення дисципліни і законності в
підпорядкованих підрозділах, реалізація підсумкових матеріалів та
контроль за усуненням виявлених недоліків;
   особиста роль в організації роботи у службових відрядженнях,
практика  заслуховування  звітів  про  роботу  у  службових
відрядженнях;
   роль керівного складу в організації виконання рішень колегії
та наказів МНС, вказівок та доручень керівництва Міністерства та
Держпожбезпеки з питань зміцнення дисципліни і законності;
   дотримання працівниками  структурного  підрозділу  режиму
таємності, належного порядку в службових приміщеннях, сейфах,
шафах тощо;
   організація роботи та виконання вимог нормативних документів
щодо об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян про
неправомірні дії працівників підрозділу;
   організація перевірок   службової   діяльності    та
інформаційно-аналітичної роботи з питань наглядових функцій у
підрозділах пожежної охорони, які охороняють об'єкти на договірних
засадах:
   організація проведення територіальними і місцевими органами
державного пожежного нагляду планових та позапланових перевірок
протипожежного стану об'єктів підвищеної небезпеки;
   перевірка правильності ведення журналів обліку ліцензіатів та
посвідчень на право перевірки;
   перевірка виконання  плану-графіка  перевірок  суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності протипожежного призначення;
   стан виконання вимог положень Iнструкції з організації роботи
органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС від
06.02.2006 N 59 ( z0480-06 );
   стан виконання вимог положень постанови Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) "Про
затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" та
Iнструкції з питань видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду  приміщень,
затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 N 278 ( z0608-06 );
   стан участі представників  органів  державного  пожежного
нагляду у роботі дозвільних центрів за принципом організаційної
єдності щодо видачі документів дозвільного характеру;
   стан виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
1 липня 2002 р. N 870 ( 870-2002-п ) "Про затвердження Програми
забезпечення  пожежної  безпеки на період до 2010 року" та
регіональних програм із зазначеного напрямку роботи (реалізація
програм  "Безпечне  житло",  стан створення, фінансування та
діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони);
   стан взаємодії  із територіальними та місцевими органами
виконавчої влади, взаємодія із комісіями з питань ТЕБ і НС та
БЖДН, реалізації постійно діючих довгострокових організаційних
заходів щодо попередження травмування та загибелі людей при
виникненні надзвичайних ситуацій (розпорядження МНС від 24 січня
2006 р. N 3-р);
   перевірка нормативно-технічної  роботи, ведення наглядових
справ по новобудовах, які підпадають під дію постанови Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ),
здійснюється за наступними напрямками:
   ступінь виконання графіків перевірки новобудов та проектних
організацій;
   вибіркова перевірка наглядових справ щодо наявності в них
технічних умов на проектування, експертних висновків, контрольних
листів, матеріалів перевірок;
   перевірка наявності журналів з нормативно-технічної роботи а
саме:
   журнал обліку новобудов;
   журнал обліку розглянутих проектів;
   журнал обліку експертиз проектів;
   журнал обліку роботи в архітектурно-технічних радах;
   журнал обліку консультацій;
   журнал обліку та перевірки проектних організацій.
 
   2.3. Перевірка  діяльності  формувань цивільного захисту:
наявність плану органів управління при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій;
   схема організації управління, оповіщення та зв'язку;
   плани дій на всі можливі надзвичайні ситуації (календарний
план дій, розрахунок сил і засобів, довідкові матеріали);
   план взаємодії з органами управління сил цивільного захисту;
   наявність наказу про затвердження плану взаємодії з органами
управління сил цивільного захисту;
   паспорт ризику виникнення надзвичайної ситуації;
   план взаємодії  з  черговими службами органів управління
цивільного захисту;
   план спільних дій органів управління та сил реагування при
виникненні загрози та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
пов'язаної  з  вибухо-пожежонебезпечними  речовинами,  які
зберігаються на військових об'єктах.
 
   3. Висновки за результатами проведення раптових перевірок та
звітність
 
   3.1. За результатами перевірок складається доповідна записка
на ім'я посадової особи, якою було сформовано робочу групу для
здійснення раптової перевірки і яка погоджується всіма членами
робочої групи.
   У доповідній записці членами робочої групи дається оцінка
стану  готовності  до  дій  за  призначенням,  дотримання
антикорупційного  законодавства,  профілактики злочинів, стану
правопорядку у підрозділах, що перевірялись, вказуються виявлені
недоліки, у разі необхідності надаються пропозиції щодо покращення
діяльності підрозділів та підвищення відповідальності посадових
осіб.
 
   3.2. Виявлені під час перевірки в пожежно-рятувальних та
аварійно-рятувальних підрозділах МНС недоліки відображаються в
книзі служби, журналі обліку перевірок тощо, з обов'язковим
визначенням терміну їх усунення.
 
   3.3. У разі виявлення під час перевірки суттєвих порушень
вимог керівних документів, дисципліни, робочою групою готується
проект наказу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка