Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Фондом державного майна України та Міністерством по управлінню державним майном та приватизації Республіки Білорусь про взаємне визнання прав власності Республіки Білорусь на майно Томашгородського каменедробильного заводу, розташованого...

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 199 від 31.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 грудня 1995 р.
                   за N 464/1000
 
                      Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я  України   від
                   31 жовтня 1995 року N 199
                   ( z0463-95 )
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000
    N 592 ( z1102-08 ) від 21.10.2008 }
 
      Положення про кваліфікаційні класи лікарів -
         судово-психіатричних експертів
        та психологів - судових експертів
 
     ( Назва Положення в редакції Наказу МОЗ N 168
      ( z0464-00 ) від 17.07.2000 )
 
 
 
   1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1995 року N 558-р ( 558-95-р ) про віднесення посад, що
займають судові експерти державних спеціалізованих установ, до
категорії посад державних службовців, Законів  України  "Про
державну службу" ( 3723-12 ) від 16 грудня 1993 року та "Про
судову експертизу" ( 4038-12 ) від 25 лютого 1994 року керівним
працівникам,  лікарям  -  судово-психіатричним  експертам  та
психологам - судовим експертам  психіатричних  установ України,
керівникам і науковим співробітникам НДI загальної та судової
психіатрії, що працюють у галузі судово-психіатричної експертизи,
залежно  від  посади  і стажу судово-психіатричного експерта
присвоюються  такі кваліфікаційні класи судових експертів та
відповідні їм ранги: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОЗ N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000 )
 
 -----------------------------------------------------------------
 ¦Кваліфікаційні класи ¦         Посада         ¦
 ¦та ранги       ¦                     ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Судовий експерт вищо- а) керівники психіатричних закладів, де
 го кваліфікаційного  проводиться судово-психіатрична експерти-
 класу, 5 ранг     за, директори центрів судово-психіатрич-
            ної експертизи, голови судово-психіатрич-
            них експертних комісій центрів СПЕ, які
            мають стаж роботи понад 15 років;
            б) директор НДI загальної та судової пси-
            хіатрії, заступник директора по науковій
            та експертній роботі, завідуючий науковим
            відділом, вчений секретар, які мають стаж
            понад 15 років.
 
 Судовий експерт пер- а) Керівники психіатричних закладів, де
 шого кваліфікаційного проводиться судово-психіатрична експерти-
 класу, 6 ранг     за, директори центрів СПЕ, голови судово-
            психіатричних експертних комісій центрів
            СПЕ, які мають стаж роботи понад 13 ро-
            ків;
            б) завідуючі відділеннями судово-психіа-
            тричної експертизи, голови амбулаторних
            та стаціонарних експертних комісій, ліка-
            рі - судово-психіатричні  експерти  та
            психологи - судові експерти центрів СПЕ, 
            які мають стаж роботи понад 15 років;
            в) директор НДI загальної та судової пси-
            хіатрії, заступник директора по науковій
            та експертній роботі, завідуючий науковим
            відділом, головний та провідний науковий
            співробітник, які мають стаж роботи понад
            13 років.
 
 Судовий експерт дру- а) Керівники психіатричних закладів, де
 гого кваліфікаційного проводиться судово-психіатрична експер-
 класу, 7 ранг     тиза, директори центрів СПЕ, голови екс-
            пертних комісій центрів СПЕ, які мають
            стаж роботи понад 11 років;
            б) завідуючі відділеннями судово-психіат-
            ричної експертизи, голови амбулаторних та
            стаціонарних експертних комісій, лікарі -
            судово-психіатричні експерти та 
            психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад 13 років;
            в) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень 
            та амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 15 років;
            г) завідуючий науковим відділом, вчений
            секретар, провідний науковий співробіт-
            ник, старший науковий співробітник, які
            мають стаж роботи понад 10 років.
 
 Судовий експерт тре- а) Керівники  психіатричних закладів, де
 тього кваліфікаційно- проводиться судово-психіатрична експерти-
 го класу, 7 ранг   за, директори центрів СПЕ, голови екс-
            пертних комісій центрів СПЕ, які мають
            стаж роботи понад 10 років;
            б) завідуючі відділеннями судово-психіат-
            ричної експертизи, голови амбулаторних та
            стаціонарних експертних комісій, лікарі -
            судово-психіатричні експерти та 
            психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад 11 років;
            в) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень
            та амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 13 років;
            г) старший  науковий співробітник, нау-
            ковий співробітник, які мають стаж роботи
            понад 9 років.
 
 8 ранг        а) Завідуючі відділеннями СПЕ, голови ам-
            булаторних і стаціонарних комісій відді-
            лень, лікарі - судово-психіатричні екс-
            перти та психологи - судові експерти 
            центрів СПЕ, які мають стаж понад
            10 років;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень
            та амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 11 років;
            в) старший науковий співробітник, нау-
            ковий співробітник, які мають стаж роботи
            понад 8 років.
 
 9 ранг        а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад 8 років;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які мають стаж 
            роботи понад 10 років;
            в) старший науковий співробітник, нау-
            ковий співробітник, які мають стаж роботи
            понад 7 років.
 
 Судовий експерт чет- а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
 вертого кваліфікацій- та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
 ного класу, 9 ранг  які мають стаж роботи понад 7 років;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 8 років;
            в) науковий співробітник, який має стаж
            роботи понад 6 років;
            г) молодший науковий співробітник, який
            має стаж роботи понад 7 років.
 
 10 ранг        а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад 6 років;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 7 років;
            в) науковий співробітник, який має стаж
            роботи понад 5 років;
            г) молодший науковий співробітник, який
            має стаж роботи понад 6 років.
 
 11 ранг        а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад
            5 років;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 6 років;
            в) науковий співробітник, який має стаж
            роботи понад 4 роки;
            г) молодший науковий співробітник, який
            має стаж роботи понад 5 років.
 
 Судовий експерт п'я- а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
 того кваліфікаційно- та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
 го класу, 11 ранг   які мають стаж роботи понад 4 роки;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 5 років;
            в) молодший науковий співробітник, який
            має стаж роботи понад 4 роки.
 
 12 ранг        а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти центрів СПЕ,
            які мають стаж роботи понад 2 роки;
            б) лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій, які
            мають стаж роботи понад 4 роки;
            в) молодший науковий співробітник, який
            має стаж роботи понад 3 роки.
 
 13 ранг        а) Лікарі - судово-психіатричні експерти
            та психологи - судові експерти відділень та
            амбулаторних комісій (одночасно з
            прийняттям їх на роботу на посаду
            судового-експерта);
            б) молодший науковий співробітник, що
            працює в галузі судово-психіатричної
            експертизи (одночасно з прийняттям його на
            роботу).
 
{ Таблиця 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000, N 592 ( z1102-08 ) від
21.10.2008 }
 
 
   2. Надбавки до посадових окладів за ранг державного службовця
керівним  працівникам  психіатричних  установ,  де  діють
судово-психіатричні   експертні   комісії,   лікарям   -
судово-психіатричним експертам та психологам-судовим експертам,
керівникам та спеціалістам інституту встановлюються в розмірі,
передбаченому постановою Кабінету Міністрів.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 168
( z0464-00 ) від 17.07.2000 )
   3. Кваліфікаційні класи та відповідні  ранги  керівникам
психіатричних установ,  де діють судово-психіатричні експертні
комісії,  лікарям  -  судово-психіатричним  експертам  та
психологам-судовим експертам, керівникам та спеціалістам інституту
присвоюються експертно-кваліфікаційною комісією (ЕКК) Міністерства
охорони здоров'я України.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 168
( z0464-00 ) від 17.07.2000 )
   4. За невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків працівнику може бути понижений кваліфікаційний клас
судового експерта або відмовлено в черговому його присвоєнні. У
випадку зниження  кваліфікаційного  класу  судового  експерта
присвоєний раніше ранг державного службовця зберігається.
   5. Якщо працівник перейшов на посаду, якій відповідає нижчий
кваліфікаційний клас судового експерта, або залишив роботу, на яку
потім повернувся, але на  посаду,  якій  відповідає  нижчий
кваліфікаційний клас судового експерта і відповідно нижчий ранг,
за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційний клас  судового
експерта і відповідний ранг.
   6. У разі звільнення працівника внаслідок скоєння злочину або
за порушення   трудової   дисципліни   він   позбавляється
кваліфікаційного класу судового експерта.
   7. Позбавлення працівників кваліфікаційних класів судових
експертів проводиться наказом Міністерства  охорони  здоров'я
України.
   Позбавлення працівників  рангу   державного   службовця
проводиться згідно з чинним законодавством.
   8. У трудовій  книжці  працівника  робиться  запис  про
присвоєння, зміну і позбавлення кваліфікаційного класу судового
експерта та присвоєння і позбавлення рангу державного службовця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка