Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснень

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
        Департамент організації та контролю
    за діяльністю підприємств, що надають митні послуги
 
               Л И С Т
 
           09.12.2008 N 12/196-ЕП
 
                   Ректору Академії митної
                   служби України
                   Ченцову В.В.
                   Начальнику Хмельницького
                   центру підвищення
                   кваліфікації
                   та перепідготовки кадрів
                   Войцещуку А.Д.
                   Начальнику Київського центру
                   підвищення кваліфікації
                   та перепідготовки кадрів
                   Павлову А.П.
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
                   (крім Регіональної
                   інформаційної митниці)
 
 
           Про надання роз'яснень
 
 
   ТЕРМIНОВО!
 
   У зв'язку з питаннями, що виникають під час реалізації
положень наказу Держмитслужби від 26.11.08 N 1334 ( v1334342-08 )
"Про затвердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів
та їх представників" (далі - тимчасовий Порядок) та Розпорядження
заступника Голови Служби від 03.12.08 N 1/8-р ( vr1_8342-08 )
(далі - Розпорядження), повідомляємо.
 
   1. Видане до вступу України до Світової організації торгівлі
свідоцтво про визнання підприємства декларантом є чинним до
01.01.09 у зв'язку з тим, що під час перереєстрації на 2008 рік
підприємствами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.01.97 N 65 ( 65-97-п ) "Про ставки митних зборів" (втратила
чинність з 16.05.08) перереєстрація (продовження дії свідоцтва)
здійснювалось на термін до 1 року зі сплатою коштів (1000 дол.
США).
   Припинення дії свідоцтв до 01.01.09 могло призвести  до
судових позовів з боку митних брокерів до Держмитслужби щодо
повернення вказаних коштів.
   Беручи до уваги, що свідоцтво про визнання підприємства не
може діяти без кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на
декларування, останнє також діє до 01.01.09.
 
   2. Дія  тимчасового  Порядку  (  v1334342-08  )  буде
продовжуватись до повного врегулювання діяльності митних брокерів
та їх представників.
 
   3. Для  отримання  свідоцтва на право здійснення митної
брокерської діяльності підприємству необхідно  надати  митним
органам копії документів, які свідчать про наявність у штаті
митного брокера одного і більше представника митного брокера або
про укладення митним брокером з одним і більше представником
митного брокера відповідної трудової угоди.
   Тому, відповідно до пункту 14 Розпорядження ( vr1_8342-08 )
регіональним митницям, митницям необхідно було надати до митних
закладів освіти списки посадових осіб (1-2 особи від підприємства)
з метою першочергового прийняття у них іспиту, що забезпечить
безперервну  діяльність  всіх  митних брокерів. У подальшому
кваліфікаційне посвідчення поступово отримають всі представники
митних брокерів (за умови успішного складання іспиту).
 
   4. Пунктами 2 і 4 Розпорядження ( vr1_8342-08 ) передбачено,
що приймання іспитів необхідно розпочати з 15.12.08, а заяв від
осіб з 08.12.08, в той же час в абзаці другому пункту 4.5
тимчасового Порядку ( v1334342-08 ) зазначено, що про дату
проведення іспиту заявник повідомляється за десять днів до його
проведення.
   З метою  унеможливлення  призупинення  діяльності  митних
брокерів враховуючи стислі терміни, а також великий обсяг роботи,
пов'язаний з видачею кваліфікаційних посвідчень та свідоцтв,
Держмитслужбою вирішено перенести дату початку іспитів з 18.12.08
на 15.12.08 (пункт 2 Розпорядження) ( vr1_8342-08 ), а також
передбачено  приймання  заяв  виїзними  комісіями  (пункт
4 Розпорядження).
   Виїзні комісії митних закладів освіти у відповідності до
пункту 5 наказу Держмитслужби від 05.12.08 N 1372 "Про створення
екзаменаційних та виїзних комісій митних закладів освіти  з
приймання іспитів у осіб, які бажають отримати кваліфікаційне
посвідчення представника митного брокера" розпочинають роботу з
08.12.08 та здійснюють діяльність до окремого розпорядження.
Оскільки дія тимчасового  Порядку  (  v1334342-08  )  буде
продовжуватись, дата 20.12.08 не є останнім днем приймання заяв на
складання іспиту.
 
   5. Особи, які бажають стати представниками митних брокерів,
можуть подати заяви на складання іспиту до будь-якого митного
закладу освіти або до будь-якої виїзної комісії незалежно від
місця їх проживання або роботи, але рекомендуємо орієнтувати осіб
на подання заяв до екзаменаційних  та  виїзних  комісій  у
відповідності до пункту 12 Розпорядження ( vr1_8342-08 ).
 
   6. З метою уніфікації форм документів Департамент погоджує
розроблені Академією митної служби України бланк заяви та бланк
протоколу  засідання  екзаменаційної комісії (додаються), але
уніфіковану форму бланку заяви рекомендуємо  застосовувати  в
майбутньому. Всі надані в довільній формі заяви, а також заяви,
які будуть надані особами найближчим часом, просимо приймати для
розгляду.
 
   7. Додатково повідомляємо, що копії документів про отримання
вищої освіти особами, які  бажають  отримати  кваліфікаційне
посвідчення представника митного брокера, додаються до заяви за
наявності, тобто екзаменаційні та виїзні комісії не повинні
вимагати від особи копії зазначеного документу. Разом з цим, у
заяві особа повинна зазначити свою відповідність кваліфікаційним
вимогам. Також звертаємо увагу, що особам не потрібно надавати
нотаріально завірені копії документів, які додаються ними до
заяви.
 
   8. Відповідно до пункту 18 Розпорядження ( vr1_8342-08 ), для
забезпечення  належних  умов  прийняття  іспитів  начальникам
регіональних митниць, митниць, на базі яких створено виїзні
комісії, необхідно надати комісіям максимально можливу кількість
комп'ютерної техніки, а також забезпечити належні умови для роботи
та проживання голів комісій.
 
   9. Митним  закладам  освіти  рекомендуємо  забезпечити
невідкладне  видання  кваліфікаційних посвідчень представникам
митних брокерів за результатами складання іспиту.
 
 Директор Департаменту                  В.П.Мелюх
 
 
                   Додаток 1
 
 
                   Реєстр. N __________________
 
 
 Ректору Академії митної служби України __________________________
 від гр. _________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по-батькові)
 
 який(яка) проживає ______________________________________________
 _________________________________________________________________
        (зазначити адресу місця реєстрації)
 
 _________________________________________________________________
 
 
               ЗАЯВА
 
 Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для
 підтвердження  знань  в  галузі митної справи та отримання
 кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера.
 
 Про себе повідомляю, що відповідаю основним  кваліфікаційним
 вимогам, що пред'являються до представників митних брокерів та
 передбачені Наказом ДМСУ N 1334 від 26.11.08:
                                ---
 маю вищу освіту                        ¦ ¦
                                ¦-¦
 здобуваю вищу освіту                     ¦ ¦
                                ¦-¦
 володію знаннями з основ митного законодавства        ¦ ¦
                                ---
 маю навички роботи з комп'ютерною технікою та програмними   ---
 комплексами, що використовуються при митному оформленні    ¦ ¦
 товарів                            ---
                                ---
 під судом та слідством не перебуваю, до адміністративної   ¦ ¦
 відповідальності за порушення митних правил не притягувався  ---
 
           (необхідне відмітити)
 
 Проживаю за адресою: ____________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Паспорт серія _________ N ___________________,
 виданий _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Iдентифікаційний номер __________________________________________
 
 Також повідомляю, що бажаю отримати кваліфікаційне посвідчення:
                                ---
 безпосередньо в навчальному закладі митної служби       ¦ ¦
                                ---
 засобами поштового зв'язку, для чого до заяви додаю два   ---
 конверти формату А4 зі зворотною адресою, заповненою власноруч¦ ¦
                                ---
 
 через уповноважену особу, для чого до заяви додаю копію    ---
 нотаріально засвідченого доручення              ¦ ¦
                                ---
 
 З Положенням про порядок організації та правилами проведення
 іспитів та Програмою проведення іспитів ознайомлений. Про дату
 проведення іспиту повідомлений.
 
 "__"__________ 200__ р.         Підпис: _________________
 (дата заповнення)
 
 
                   Додаток 2
 
 
         АКАДЕМIЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
            м. Дніпропетровськ
 
 
             ПРОТОКОЛ N __
         засідання екзаменаційної комісії
            від ___.___.2008 р.
 
 
 Екзаменаційна комісія у складі:
 
 за результатами проведеного кваліфікаційного іспиту  осіб  -
 представників митних брокерів
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     П.I.Б.      ¦ Відсоток виконання ¦ Оцінка ¦
¦з/п¦              ¦          ¦     ¦
¦---+----------------------------+--------------------+----------¦
¦  ¦              ¦          ¦     ¦
¦---+----------------------------+--------------------+----------¦
¦  ¦              ¦          ¦     ¦
¦---+----------------------------+--------------------+----------¦
¦  ¦              ¦          ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Ухвалила: на підставі Наказу ДМСУ N 1334 від 26.11.08  та
 Положення про порядок організації та правила проведення іспитів у
 осіб - представників митних брокерів, осіб, які мають відсоток
 виконання роботи не менш ніж 60% та оцінку не нижче "задовільно"
 рекомендувати до включення у Наказ Академії митної служби України
 про  видачу  кваліфікаційних посвідчень представників митних
 брокерів.
 
 Голова екзаменаційної комісії:
 
 Члени екзаменаційної комісії:
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка