Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок придбання істотної участі у банку або її збільшення

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Департамент реєстрації та ліцензування банків
 
               Л И С Т
 
         08.12.2008 N 41-112/4929-17284
 
                   Керівникам банків
 
 
   Проаналізувавши звітність комерційних банків згідно форми 670
( za353-03 ) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" за
станом на 01.10.2008 року (далі - Звіт), Національний банк України
вважає за необхідне звернути увагу на наступне.
 
   Статтею 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) (далі - Закон) передбачено, що юридична чи фізична
особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити
її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано
володіти чи контролювати 10, 25, 50 чи 75 відсотків статутного
капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв) в органах
управління  банку,  зобов'язана  отримати  письмовий  дозвіл
Національного банку України.
 
   Пропонуємо керівництву  банків  попередити   акціонерів
(учасників) банку про недопустимість придбання ними істотної
участі у банку або збільшення її до розміру, передбаченого статтею
34 Закону ( 2121-14 ), без відповідного дозволу Національного
банку України.
 
   Крім того, пропонуємо звернути увагу учасників (акціонерів)
банку на те, що у разі зменшення учасниками (акціонерами), які
володіли істотною участю у банку, розміру своєї участі до розміру,
який призводить до переходу межі у 75, 50, 25 або 10 відсотків
статутного  капіталу  банку,  наданий  їм  письмовий  дозвіл
Національного банку України на істотну участь у банку у зазначених
межах втрачає свою чинність. При цьому у разі наміру додаткового
придбання такими учасниками (акціонерами) часток (акцій) банку
таким чином, що таке придбання призведе до набуття або збільшення
ними істотної участі у розмірах, які перевищать встановлені
статтею 34 Закону ( 2121-14 ) межі, такі учасники (акціонери)
банку зобов'язані отримати письмовий дозвіл Національного банку
України на придбання або збільшення істотної участі у банку.
 
   Звертаємо увагу  керівництва  банків  на  необхідність
безумовного виконання Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України, які затверджені
постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003
року N 124 ( z0353-03 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 07.05.2003 року за N 353/7674, якими регламентується
порядок надання, строки подання та оформлення Звіту ( za353-03 ).
Зокрема:
 
   дотримання строків надання звіту ( za353-03 );
 
   недопустимість порушень порядку заповнення Звіту ( za353-03 )
в частині:
 
   відповідності інформації, зазначеної у Звіті ( za353-03 )
стосовно дозволів, наданих Національним банком України, даним
фактично наданих Національним банком України дозволів на придбання
(збільшення) істотної участі у банку;
 
   правильності викладення назв акціонерів (учасників) банку та
інформації про їх код, місцезнаходження та платіжні реквізити;
 
   одиниць виміру в яких має подаватись Звіт ( za353-03 );
 
   тощо.
 
   Звертаємо також увагу на необхідність дотримання вимог пункту
5.18 Положення про порядок створення і державної реєстрації
банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (далі -
Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 року N 375 ( z0906-01 ) (зі змінами) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 року за
N 906/6097, в частині інформування Департаменту реєстрації та
ліцензування банків Національного банку України про використання
учасниками (акціонерами) банків отриманих ними  дозволів  на
придбання (збільшення) істотної участі.
 
   Попереджаємо, що у разі недотримання банками вимог зазначених
нормативно-правових  актів  Національного  банку  України,
Національний банк України змушений буде застосувати до таких
банків  відповідні  заходи  впливу  згідно  з  вимогами
нормативно-правових актів Національного банку України.
 
 Перший заступник Голови
 Національного банку України             А.В.Шаповалов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка