Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження складу Конкурсної комісії МОЗ України з оцінки наукових проектів та графіку її роботи

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.12.2007 N 798
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                       охорони здоров'я 
    N 699 ( v0699282-08 ) від 28.11.2008 }
 
        Про затвердження складу Конкурсної
       комісії МОЗ України з оцінки наукових
         проектів та графіку її роботи
 
 
   Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та наказу МОЗ від 18.10.2007 N 642
( v0642282-07 ) "Про планування нової тематики на 2008 рік та
прийняття результатів  науково-дослідних  робіт  за 2007 рік"
і з метою оцінки та відбору наукових проектів,  направлених
на виконання  розробок  найважливіших  новітніх технологій та
вирішення найважливіших проблем охорони здоров'я, що  будуть
виконуватися за замовленням МОЗ України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад Конкурсної комісії МОЗ України з оцінки
наукових проектів та графік її роботи (додається).
 
   2. Голові Конкурсної комісії після  завершення  розгляду
наукових проектів підготувати на затвердження Міністру перелік
науково-дослідних робіт, які будуть  виконуватись  за  кошти
Державного бюджету.
 
   3. Сектору науки Департаменту кадрової політики, освіти і
науки (Кочет О.М.) спільно з профільними департаментами  та
відділами Міністерства внести пропозиції щодо доцільності нових
наукових робіт та розробок, які передбачаються до виконання за
замовленням (договорами) МОЗ України.
 
   4. Визнати  таким,  що  втратив чинність наказ МОЗ від
01.12.2006 N 790 ( v0790282-06 ) "Про затвердження  складу
експертної (конкурсної) комісії МОЗ України з оцінки наукових
проектів та графіку її роботи ".
 
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Ю.О.Гайдаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   10.12.2007 N 798
 
 
               СКЛАД
         Конкурсної комісії МОЗ України
          з оцінки наукових проектів
 
 
 Біловол О.М.   - голова комісії, Перший заступник Міністра
           охорони здоров'я, член-кореспондент АМН
           України, заслужений діяч науки і техніки
           України, заслужений лікар України, доктор
           медичних наук, професор;
 
 Банчук М.В.    - заступник голови комісії, директор
           Департаменту кадрової політики, науки
           і освіти МОЗ України;
 
 Розенфельд Л.Г.  - заступник голови комісії, голова Вченої
           медичної ради МОЗ України;
 
 Жданова М.П.   - директор Департаменту розвитку медичної
           допомоги МОЗ України;
 
 Моісеєнко Р.О.  - заступник директора Департаменту
           інспектування та контролю якості медичних
           послуг МОЗ України;
 
 Пономаренко А.М. - директор Департаменту державного
           санітарно-епідеміологічного нагляду
           МОЗ України;
 
 Карамушка Л.I.  - директор Департаменту економіки і фінансів
           МОЗ України;
 
 Баранова Т.Ф.   - начальник відділу планування видатків
           та фінансування закладів охорони здоров'я,
           освіти, науки, культури Департаменту
           економіки і фінансів МОЗ України;
 
 Ємець П.В.    - заступник начальника відділу планування
           видатків та фінансування закладів охорони
           здоров'я, освіти, науки, культури
           Департаменту економіки і фінансів
           МОЗ України;
 
 Лоєнко Є.О.    - начальник Управління правового забезпечення
           та міжнародної діяльності МОЗ України;
 
 Волосовець О.П.  - заступник директора Департаменту кадрової
           політики, науки і освіти, завідуючий відділу
           освіти, заступник голови Вченої медичної
           ради, головний позаштатний спеціаліст
           МОЗ України зі спеціальності "Дитяча
           кардіоревматологія" МОЗ України;
 
 Дзюба О.М.    - заступник завідуючого відділу освіти
           Департаменту кадрової політики, освіти
           і науки МОЗ України;
 
 Кочет О.М.    - завідуючий сектором науки Департаменту
           кадрової політики, освіти і науки МОЗ
           України;
 
 Петрашенко П.Р.  - головний спеціаліст сектору науки,
           Департаменту кадрової політики, науки
           і освіти МОЗ України;
 
 Кривчанський В.I. - секретар комісії, головний спеціаліст сектору
           науки, Департаменту кадрової політики, науки
           і освіти МОЗ України;
 
 Бондаренко В.В.  - начальник Управління материнства, дитинства
           та санаторної справи МОЗ України;
 
 Педан В.Б.    - заступник начальника Управління материнства,
           дитинства та санаторної справи МОЗ України;
 
 Петрук Д.А.    - начальник відділу радіаційної безпеки
           та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ
           України;
 
 Петренко В.I.   - голова Комітету з питань протидії
           ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
           соціально-небезпечним хворобам МОЗ України;
 
 Марунич В.В.   - начальник відділу медико-соціальної
           експертизи МОЗ України;
 
 Соловйов О.С.   - голова Державної служби лікарських засобів
           і виробів медичного призначення МОЗ України;
 
 Данилов С.А.   - головний державний інспектор України
           з контролю якості лікарських засобів МОЗ
           України;
 
 Бойчук Т.М.    - ректор Українського інституту народної
           медицини;
 
 Чебан В.I.    - директор Українського центру наукової
           медичної інформації та патентно-ліцензійної
           роботи МОЗ України;
 
 Слабкий Г.О.   - в.о. директора Українського інституту
           громадського здоров'я МОЗ України;
 
 Черкасов В.Г.   - завідувач кафедри нормальної анатомії
           Національного медичного університету
           ім. О.О. Богомольця;
 
 Зозуля I.С.    - проректор з наукової роботи Національної
           медичної академії післядипломної освіти
           імені П.Л. Шупіка;
 
 Мишалов В.Д.   - завідувач кафедри судової медицини
           Національної медичної академії післядипломної
           освіти імені П.Л. Шупіка;
 
 Харченко Н.В.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Гастроентерологія";
 
 Бережнов В.В.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Педіатрія" та "Підліткова
           терапія";
 
 Фомін П.Д.    - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Хірургія";
 
 Вієвський А.М.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Наркологія";
 
 Драннік Г.М.   - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України
           "Клінічна імунологія та алергологія";
 
 Щепотин I.Б.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Онкологія";
 
 Боднар П.М.    - зав. кафедрою ендокринології Національного
           медичного університету ім. О.О. Богомольця;
 
 Марієвський В.Ф. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Епідеміологія";
 
 Кухарчук О.Л.   - директор Координаційного центру
           трансплантації органів, тканин і клітин,
           головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Трансплантологія";
 
 Резніков О.Г.   - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України
           "Патологічна фізіологія та імунологія";
 
 Рогожин В.О.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Радіологія";
 
 Чекман I.С.    - завідувач кафедри фармакології Національного
           медичного університету імені О.О. Богомольця;
 
 Павленко О.В.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Стоматологія";
 
 Сіренко Ю.М.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Кардіологія";
 
 Мясніков В.Г.   - зав. кафедрою туберкульозу Національної
           медичної академії післядипломної освіти
           імені П.Л. Шупика МОЗ України;
 
 Печінка А.М.   - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Iнфекційні хвороби";
 
 Камінський В.В.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Акушерство та гінекологія";
 
 Горовенко Н.Г.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Медична генетика";
 
 Широбоков В.П.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
           зі спеціальності "Бактеріологія
           і вірусологія";
 
 Тронько М.Д.   - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України
           "Ендокринологія";
 
 Лизогуб В.Г.   - заступник директора фармакологічного центру
           МОЗ України;
 
 Бабов К.Д.    - директор Українського науково-дослідного
           інституту медичної реабілітації
           та курортології, головний позаштатний
           спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
           "Фізіотерапія";
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 науки і освіти                     М.В.Банчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   10.12.2007 N 798
 
 
               ГРАФIК
       роботи Конкурсної комісії МОЗ України
          з оцінки наукових проектів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦       Назва установи       ¦ Дата  ¦Примітки¦
¦п/п¦                    ¦засідання ¦    ¦
¦  ¦                    ¦ комісії ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 1 ¦Український інститут громадського    ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦здоров'я                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 2 ¦Український НДI соціальної та судової  ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦психіатрії та наркології        ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 3 ¦Український науково-практичний центр  ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦екстреної медичної допомоги та медицини ¦     ¦    ¦
¦  ¦катастроф                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 4 ¦Український науково-практичний центр  ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦ендокринної хірургії, трансплантації  ¦     ¦    ¦
¦  ¦ендокринних органів і тканин      ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 5 ¦Науково-дослідний центр квантової    ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦медицини "Відгук"            ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 6 ¦Український центр наукової медичної   ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦інформації та патентно-ліцензійної   ¦     ¦    ¦
¦  ¦роботи                 ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 7 ¦Науково-практичний медичний центр    ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦дитячої кардіології та кардіохірургії  ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 8 ¦Координаційний центр трансплантації   ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦органів, тканин і клітин        ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 9 ¦Національний медичний університет    ¦18.12.2007¦    ¦
¦  ¦ім. О.О. Богомольця           ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦10 ¦Національний фармацевтичний університет ¦18.12.2007¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦  ¦                    ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 1 ¦Харківська медична академія       ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦післядипломної освіти          ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 2 ¦Дніпропетровська державна медична    ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦академія                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 3 ¦Український державний НДI        ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦медико-соціальних проблем інвалідності ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 4 ¦Український державний НДI реабілітації ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦інвалідів                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 5 ¦ДП "Державний науково-дослідний центр  ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦з проблем гігієни харчування"      ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 6 ¦ДП "Державний науковий центр лікарських ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦засобів"                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 7 ¦Український НДI дитячої курортології  ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦та фізіотерапії             ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 8 ¦Український НДI медичної реабілітації  ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦та курортології             ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 9 ¦Харківський центр серцево-судинної   ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦хірургії                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦10 ¦Вінницький національний медичний    ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет ім. М.I. Пирогова      ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦11 ¦Луганський державний медичний      ¦19.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет               ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦  ¦                    ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 1 ¦Донецький державний медичний університет¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦ім. М. Горького             ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 2 ¦Запорізький державний медичний     ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет               ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 3 ¦Львівський національний медичний    ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет ім. Данила Галицького    ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 4 ¦Українська медична стоматологічна    ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦академія                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 5 ¦Запорізька медична академія       ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦післядипломної освіти          ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 6 ¦Український науково-дослідний      ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦протичумний інститут          ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 7 ¦ДП НДI медико-екологічних проблем    ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦Донбасу та вугільної промисловості   ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 8 ¦Буковинський державний медичний     ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет               ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 9 ¦Iвано-Франківська державна медична   ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦академія                ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦10 ¦Кримський державний медичний      ¦20.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет ім. С.I. Георгієвського   ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦  ¦                    ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 1 ¦Київська медична академія        ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка  ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 2 ¦Одеський державний медичний університет ¦21.12.2007¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 3 ¦Тернопільська державна медична     ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦академія ім. I.Я. Горбачевського    ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 4 ¦Харківський медичний державний     ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦університет               ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 5 ¦Харківська медична академія       ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦післядипломної освіти          ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 6 ¦Львівський НДI епідеміології та гігієни ¦21.12.2007¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 7 ¦Українське науково-практичне об'єднання ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦"Реабілітація"             ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 8 ¦ДП НДI медико-екологічних проблем    ¦21.12.2007¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦ 9 ¦ДП Iнститут екогігієни і токсикології  ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦ім. Л.I. Медведя            ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦10 ¦Комітет з питань гігієнічного      ¦21.12.2007¦    ¦
¦  ¦регламентування МОЗ           ¦     ¦    ¦
¦---+----------------------------------------+----------+--------¦
¦11 ¦ДП Український НДI медицини транспорту ¦21.12.2007¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка