Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм документів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 609

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2008 N 478
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2008 р.
                   за N 1142/15833
 
 
     Про затвердження форм документів на виконання
        постанови Кабінету Міністрів України
            від 09.07.2008 N 609
 
 
   На виконання пунктів 22 та 27, абзацу третього пункту 29,
пункту  35 Порядку виконання рішень про стягнення коштів з
рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих
бюджетів, або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.07.2008  N  609  (  609-2008-п  ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форму повідомлення про безспірне списання
коштів з рахунка боржника, форму розпорядження щодо зупинення
обслуговування  видаткової  частини кошторису боржника, форму
повідомлення про прийняття до виконання постанови про арешт коштів
розпорядника  (одержувача)  бюджетних  коштів,  форму журналу
реєстрації надходження документів щодо  безспірного  списання
коштів, що додаються.
 
   2. Скасувати  наказ  Державного казначейства України від
28.08.2008 N 357 ( v0357506-08 ) "Про затвердження форм документів
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008
N 609".
 
   3. Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   4. Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) довести цей наказ
до відома керівників структурних підрозділів та територіальних
органів Державного казначейства України.
 
   5. Територіальним органам Державного казначейства України
довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються, а
головним розпорядникам бюджетних коштів - до підпорядкованих
установ.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державного казначейства України Т.Г.Грицун.
 
 Голова                          Т.Я.Слюз
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                      М.М.Полудьонний
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   10.11.2008 N 478
 
 ________________________
 ________________________
 (назва органу Державного
 казначейства України)
 
 "___" __________ 200__ року N _______
 
 Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів ________________________
 _________________________________________________________________
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
       про безспірне списання коштів з рахунка
        боржника згідно з платіжною вимогою
 
 
       від "___"__________ 200__ року N _______
 
   Керуючись пунктом 27 Порядку виконання рішень про стягнення
коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та
місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 609, та на виконання
________________________________________
 (назва документа, дата та номер)
 
 _________________ "___"___________ 200__ року проведено примусове
             (дата)
списання коштів з рахунку N ______________________
 в сумі ________________________________________ гривень, у т.ч.:
 КЕКВ __________________ сума ___________________ гривень
 КЕКВ __________________ сума ___________________ гривень
 КЕКВ __________________ сума ___________________ гривень.
 
   Відповідно до  пункту  29  Порядку виконання рішень про
стягнення коштів з рахунків, на  яких  обліковуються  кошти
державного  та  місцевих  бюджетів,  або  бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008
N 609, повідомляємо про необхідність у місячний строк від дати
безспірного  списання  коштів  з  рахунку  впорядкувати свої
зобов'язання з урахуванням безспірно списаної суми та привести
зареєстровані  зобов'язання  у  відповідність  із  бюджетними
асигнуваннями, а також у разі потреби внести зміни до кошторису
спеціального фонду в частині власних надходжень. У разі, якщо Вами
не буде приведено свої зобов'язання у відповідність із бюджетними
асигнуваннями та не внесено зміни до кошторису спеціального фонду
в частині власних надходжень у встановлений строк,  органом
Державного казначейства України з "____"______________200__ року
буде зупинено обслуговування видаткової частини кошторису боржника
на рахунку N __________________, з якого здійснювалося безспірне
списання, на підставі відповідного розпорядження.
 
 Керівник ___________________       (______________)
       (підпис)             (П.I.Б.)
 
 М.П.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                     О.Л.Зіневич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   10.11.2008 N 478
 
 ________________________
 ________________________
 (назва органу Державного
 казначейства України)
 
 "___" ____________ 200__ року N _______
 
 Розпорядник (одержувач бюджетних коштів) ________________________
 _________________________________________________________________
 
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       щодо зупинення обслуговування видаткової
          частини кошторису боржника
       на рахунку ___________________________
 
 
   Керуючись пунктом 29 Порядку виконання рішень про стягнення
коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та
місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 609, та у зв'язку з
тим, що вами відповідно до повідомлення про безспірне списання
коштів з рахунка боржника від "___"__________ 200_ року N ______
зареєстровані  зобов'язання  не приведено у відповідність до
бюджетних асигнувань та/або не внесено зміни  до  кошторису
спеціального  фонду в частині власних надходжень на рахунку
 
__________________________________________
     (номер рахунку)
 
___________________________________________ зупиняє обслуговування
(назва органу Державного казначейства України)
видаткової частини кошторису боржника по даному  рахунку  за
видатками до приведення своїх зобов'язань у відповідність з
бюджетними асигнуваннями та/або внесення змін  до  кошторису
спеціального фонду в частині власних надходжень
 
 _________________________________________________________________
    (назва розпорядника, одержувача бюджетних коштів)
 
 КЕКВ __________________ на суму ___________________ гривень
 КЕКВ __________________ на суму ___________________ гривень.
 
 Керівник ___________________     (______________)
        (підпис)          (П.I.Б.)
 
 М.П.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                     О.Л.Зіневич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   10.11.2008 N 478
 
 ________________________
 ________________________
 (назва органу Державного
 казначейства України)
 
 "___" ____________ 200__ року N _______
 
 Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів ________________________
 _________________________________________________________________
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
        про прийняття до виконання постанови
         про арешт коштів розпорядника
         (одержувача) бюджетних коштів
 
      від "___" ____________ 200__ року N _______
 
 
   Керуючись пунктами  34, 35 Порядку виконання рішень про
стягнення коштів з рахунків, на  яких  обліковуються  кошти
державного  та  місцевих  бюджетів,  або  бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008
 
N 609, та на виконання ___________________________________________
               (назва документа, номер, дата)
__________________________________________________________________
 
про списання коштів на користь ___________________________________
            (назва юридичної чи П.I.Б. фізичної особи)
 
 ______________________________ на суму _____________________ грн,
 
 _________________________________________________________________
     (назва органу Державного казначейства України)
 
зупиняє  операції  на  рахунку(ах) відкритих асигнувань, які
відповідають рахунку(ам), визначеним постановою про арешт коштів
на  рахунку(ах)  NN  _____ ______________________________, за
встановленими кодами економічної класифікації видатків бюджету
КЕКВ___________________________________ (за рахунками спеціального
фонду в частині власних надходжень - в межах загальної суми
залишку на рахунку КЕКВ______________________________).
 
 Керівник ___________________     (______________)
        (підпис)          (П.I.Б.)
 
 М.П.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                     О.Л.Зіневич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   10.11.2008 N 478
 
 ________________________
 (назва органу Державного
 казначейства України)
 
 
               ЖУРНАЛ
        реєстрації надходження документів
         щодо безспірного списання коштів
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Дата  ¦ Реквізити  ¦Стягувач¦Платник¦ Сума ¦Підстави ¦ Передано ¦Сума, що¦ Примітка ¦
¦з/п¦надходження¦розрахункових ¦    ¦    ¦платежу,¦  для  ¦  на  ¦списана ¦ (виконано ¦
¦  ¦ документа ¦ документів ¦    ¦    ¦ яка  ¦відмови у¦виконання ¦частково¦ повністю, ¦
¦  ¦      ¦--------------¦    ¦    ¦підлягає¦виконанні¦ (час та ¦ або  ¦ частково, ¦
¦  ¦      ¦ дата ¦ N ¦    ¦    ¦списанню¦платіжної¦  дата  ¦повністю¦ повернуто ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦вимоги  ¦отримання ¦    ¦без    ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦документа,¦    ¦виконання, ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦підпис  ¦    ¦відкликано)¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦виконавця)¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+-----+--------+-------+--------+---------+----------+--------+-----------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11   ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Юридичного
 департаменту                     О.Л.Зіневич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка