Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок проведення медичного огляду військовослужбовців, громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, яких добирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України

    АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.12.2007 N 1055
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2008 р.
                   за N 62/14753
 
 
       Про затвердження Iнструкції про порядок
     проведення медичного огляду військовослужбовців,
     громадян призовного віку, військовозобов'язаних
      та жінок, яких добирають на військову службу
       за контрактом до Державної прикордонної
             служби України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
                Державної прикордонної служби
    N 1047 ( z0089-09 ) від 15.12.2008 }
 
 
   З метою організації медичного огляду військовослужбовців,
громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, яких
добирають на військову службу за  контрактом  до  Державної
прикордонної  служби  України,  керуючись вимогами військових
статутів Збройних Сил України, додатками 1, 2 та 3 Положення про
військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах
України, затвердженого наказом Міністра оборони України  від
04.01.94 N 2 ( z0177-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 29.07.94 за N 177/386 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок проведення медичного
огляду   військовослужбовців,  громадян  призовного  віку,
військовозобов'язаних та жінок, яких добирають на військову службу
за  контрактом до Державної прикордонної служби України, що
додається.
 
   2. Управлінню охорони здоров'я Департаменту  забезпечення
спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового
департаменту в установленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Наказ  довести  до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
 
   4. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 19.07.2005 N 560 ( z0836-05 ) "Про затвердження Iнструкції про
порядок проведення медичного огляду військовослужбовців, громадян
призовного віку та жінок, яких добирають на військову службу за
контрактом  до  Державної  прикордонної  служби  України",
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції України 01.08.2005 за
N 836/11116, визнати таким, що втратив чинність.
 
 Голова Державної
 прикордонної служби України
 генерал-полковник                   М.М.Литвин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Адміністрації
                   Держприкордонслужби України
                   21.12.2007 N 1055
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2008 р.
                   за N 62/14753
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок проведення медичного огляду
     військовослужбовців, громадян призовного віку,
     військовозобов'язаних та жінок, яких добирають
     на військову службу за контрактом до Державної
          прикордонної служби України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Медичний огляд військовослужбовців, громадян призовного віку,
військовозобов'язаних та жінок, яких добирають на військову службу
за  контрактом  до  Державної  прикордонної  служби України,
проводиться гарнізонними,  госпітальними  військово-лікарськими
комісіями Державної прикордонної служби України з урахуванням
установлених  вимог  щодо  організації   та   проведення
військово-лікарської експертизи та медичного огляду.
{ Розділ 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 1047 ( z0089-09 ) від 15.12.2008 }
 
      2. Порядок направлення військовослужбовців,
     громадян призовного віку, військовозобов'язаних
          та жінок на медичний огляд
 
   2.1. Начальник органу Державної прикордонної служби України
або регіонального, територіального центру комплектування (далі -
центр комплектування), до якого звернувся кандидат на військову
службу за контрактом, направляє його на гарнізонну (госпітальну)
ВЛК та надає перелік необхідних документів:
   2.1.1. Для військовослужбовців
   На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд
гарнізонною (госпітальною) ВЛК, подаються:
   направлення на медичний огляд (додаток 1) із зазначенням
військового  звання,  прізвища,  імені та по батькові, року
народження, дати призову на військову службу, мети медичного
огляду та попереднього діагнозу;
   медична книжка;
   медична та службова характеристики.
   2.1.2. Направлення повинно бути  підписане  безпосередньо
начальником органу Державної прикордонної служби України або
центру комплектування і оформлене  до  найближчої  ВЛК,  де
проводиться медичний огляд та приймається постанова ВЛК про
придатність до військової служби за контрактом і військовою
спеціальністю.
   2.1.3. До початку медичного огляду всім кандидатам  для
прийняття на контрактну військову службу секретар ВЛК оформляє
картку медичного огляду кандидата, який вступає на військову
службу за контрактом до Державної прикордонної служби України
(додаток 2). Кандидати проходять рентгенологічне (флюорографічне)
дослідження органів грудної клітки в прямій і боковій проекціях
(якщо дослідження не проводилося або в медичних  документах
відсутні відомості про це обстеження протягом останніх 6 місяців),
загальний аналіз крові та сечі, ЕКГ, визначення групи крові та
резус-належності, аналіз крові на вірус імунодефіциту людини
(ВIЛ), на маркери гепатитів "B" та "C", серологічні реакції на
сифіліс, проводиться санація порожнини рота, а в разі потреби за
рішенням лікарів - інші дослідження.
   2.1.4. Для громадян призовного віку, військовозобов'язаних та
жінок
   Перед проходженням  обстеження  кожний кандидат, за його
згодою, заповнює анкету кандидата (додаток 2).
   Кандидату надається перелік обстежень, які він може пройти в
закладах охорони здоров'я за місцем проживання, та документів,
необхідних для проведення ВЛК (додаток 3).
 
   2.2. З метою уточнення діагнозу захворювання кандидат, за
його  згодою,  може  бути  направлений  начальником  центру
комплектування на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження
до закладу охорони здоров'я за місцем проживання. У разі, якщо
виявлено захворювання, що передбачає непридатність до військової
служби за контрактом, ВЛК приймає постанову: "Непридатний до
військової служби в Державній прикордонній службі за контрактом".
 
   2.3. Медичний   огляд   громадян   призовного   віку,
військовозобов'язаних та жінок проводиться  гарнізонними  ВЛК
Центрального клінічного госпіталю м. Києва, клінічних госпіталів
м. Одеси та м. Львова, відділу охорони здоров'я Національної
академії Державної    прикордонної    служби    України
ім. Б.Хмельницького, медико-санітарної частини м. Iзмаїла, а також
ВЛК  медико-санітарної  частини Навчального центру підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України.
 
       3. Порядок проведення медичного огляду
     військовослужбовців, громадян призовного віку,
         військовозобов'язаних та жінок
 
   3.1. Кожний кандидат на військову службу за  контрактом
оглядається  хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром,
окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а
жінки додатково - гінекологом. Лікарі інших спеціальностей у разі
потреби залучаються до медичного огляду за показами.
 
   3.2. Під час медичного огляду лікарями-спеціалістами особливу
увагу слід звертати на кандидатів, які проживають на територіях,
що зазнали забруднення радіоактивними речовинами внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС.
 
   3.3. Результати медичного огляду, спеціальних, лабораторних
досліджень та експертні висновки вносяться до картки медичного
огляду кандидата, який вступає на військову службу за контрактом
до Державної прикордонної служби України (додаток 4), медичної
книжки та книги протоколів засідань ВЛК.
 
   3.4. За результатами медичного огляду кандидатам видається
оформлена довідка про ступінь придатності до військової служби за
контрактом  та  військовою  спеціальністю  (додаток  5), яка
підписується головою та секретарем ВЛК, скріплюється гербовою
печаткою військового закладу охорони здоров'я або органу Державної
прикордонної служби України. Довідка оформляється  в  одному
примірнику і долучається до особової справи. Картка медичного
огляду кандидата, який вступає на військову службу за контрактом
до Державної прикордонної служби України, з результатами медичного
огляду зберігається у лікувальному закладі 2 роки.
 
   3.5. Постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців з дня медичного
огляду.
 
   3.6. Довідка з постановою ВЛК про придатність (непридатність)
до військової служби за контрактом затвердженню штатною ВЛК не
підлягає.
 
   3.7. Медичний  огляд  та  постанова ВЛК про придатність
(непридатність) військовослужбовців, громадян призовного віку,
військовозобов'язаних та жінок до військової служби за контрактом
на посадах рядового, сержантського і старшинського складу за
військовою спеціальністю  проводиться  на  підставі  Положення
( z0177-94 ) та цієї Iнструкції.
 
 
   {  Пункт  3.8  розділу 3 виключено на підставі Наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби N 1047 ( z0089-09 )
від 15.12.2008 }
 
 
   {  Пункт  3.9  розділу 3 виключено на підставі Наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби N 1047 ( z0089-09 )
від 15.12.2008 }
 
 
      4. Постанови військово-лікарських комісій
 
   За результатами медичного огляду приймаються постанови такого
змісту:
 
   4.1. "На підставі статті _________ графи ________ Положення -
придатний(а) до військової служби за контрактом у  Державній
прикордонній службі України. Придатний(а) за спеціальністю _______
(указати військову спеціальність)".
 
   4.2. "На підставі статті ________ графи _________ Положення -
непридатний(а) до військової служби за контрактом у Державній
прикордонній службі України".
 
   4.3. "Підлягає стаціонарному  обстеженню  (указати  назву
лікувально-профілактичного закладу) з подальшим оглядом ВЛК".
 
       5. Порядок проведення медичного огляду
   військовослужбовців, громадян призовного віку та жінок
   у Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів
       Державної прикордонної служби України
 
   5.1. Перед проведенням заходів, передбачених другим етапом
відбору кандидатів на військову службу за контрактом, відповідно
до Iнструкції про порядок організації та проведення роботи з
добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за
контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу
в Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 травня
2006 року N 360 ( z0639-06 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 31 травня 2006 року за N 639/12513, проводиться
поглиблений медичний огляд. При цьому перевіряється наявність
довідки з результатами попереднього медичного огляду гарнізонної
ВЛК щодо придатності до військової служби за контрактом, анкети
кандидата, заповнюється медична книжка. Всі військовослужбовці та
кандидати оглядаються спеціалістами, результати огляду вносяться в
медичну книжку, виявляються загострення хронічних захворювань та
гострі захворювання.
 
   5.2. У разі потреби гарнізонною ВЛК медико-санітарної частини
Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної
прикордонної  служби  України  проводиться  медичний  огляд
військовослужбовців, громадян призовного віку та  жінок  для
визначення  придатності  до  військової  служби  у Державній
прикордонній службі України за військовою  спеціальністю  та
навчання.
 
 Начальник управління охорони
 здоров'я Департаменту забезпечення
 генерал-майор медичної служби             В.П.Мегедь
 
 Голова Центральної лікарської
 комісії Державної прикордонної
 служби України
 полковник медичної служби              В.В.Косарчук
 
 
                   Додаток 1
                   до Iнструкції про порядок
                   проведення медичного огляду
                   військовослужбовців,
                   громадян призовного віку,
                   військовозобов'язаних
                   та жінок, яких добирають
                   на військову службу
                   за контрактом до Державної
                   прикордонної служби України
 
 ------------------------------
 ¦ Кутовий штамп з порядковим ¦
 ¦  номером та датою видачі ¦
 ------------------------------
 
 
              НАПРАВЛЕННЯ
            на медичний огляд
 
 
 до _________________________________ військово-лікарської комісії
 _________________________________________________________________
       (найменування закладу охорони здоров'я)
 
   1. Прошу провести медичний огляд ____________________________
                    (військове звання, посада,
__________________________________________________________________
   прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, яким РВК
__________________________________________________________________
            і коли призваний)
 
   Для визначення стану здоров'я з метою встановлення:
 
   1.1. Придатності  до  військової  служби  в  Державній
прикордонній службі України за контрактом ________________________
                       (указати посаду,
__________________________________________________________________
           військову спеціальність)
 
   1.2. Придатності до вступу __________________________________
                  (указати назву навчального
__________________________________________________________________
          закладу, його факультету)
 
   1.3. Придатності до  військової  служби  у  зв'язку  зі
звільненням ______________________________________________________
      (за віком, скороченням штатів, досягненням граничного
_________________________________________________________________
    віку, за сімейними обставинами, за власним бажанням,
      систематичним невиконанням умов контракту)
 
   1.4. Можливості проходження військової служби (проживання в
умовах): _________________________________________________________
        (указати місце проживання, характер клімату)
 
   1.5. Придатності до військової служби у зв'язку з погіршенням
стану здоров'я ___________________________________________________
          (кількість втрачених днів працездатності
__________________________________________________________________
            за останні 3 роки)
 
   2. До цього проходив (не проходив) ВЛК ______________________
                        (у якому році,
__________________________________________________________________
         причина, назва комісії, рішення)
 
   3. Перебував на стаціонарному лікуванні _____________________
 
   4. Діагноз __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5. Висновок ВЛК прошу надіслати _____________________________
                     (місцезнаходження)
 М.П.
 
 Начальник   __________________________________________________
 (назва органу) (військове звання /підпис/ прізвище та ініціали)
 
 Начальник служби
 охорони здоров'я ________________________________________________
         (військове звання /підпис/ прізвище та ініціали)
 
 
                   Додаток 2
                   до Iнструкції про порядок
                   проведення медичного огляду
                   військовослужбовців,
                   громадян призовного віку,
                   військовозобов'язаних
                   та жінок, яких добирають
                   на військову службу
                   за контрактом до Державної
                   прикордонної служби України
 
 
               АНКЕТА
      кандидата на військову службу за контрактом*
 
 
   П.I.Б., рік народження ______________________________________
__________________________________________________________________
 
   Місце проживання ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Прикордонний загін __________________________________________
 
   Були чи ні черепно-мозкові травми ___________________________
__________________________________________________________________
          (коли, вказати, де лікувався)
 
   Були чи ні втрати притомності _______________________________
                    (якщо були, то з якої
__________________________________________________________________
           причини, скільки разів)
 
   Були чи ні епізоди нічного нетримання сечі __________________
                      (вказати, в якому віці)
 
   Чи турбував біль у животі, печія ____________________________
              (якщо були, то з якої причини, описати)
__________________________________________________________________
 
   Були чи ні оперативні втручання _____________________________
                     (якщо були, то з якої
__________________________________________________________________
           причини, вказати дату)
 
   Були чи ні випадки сноходіння _______________________________
 
   Лікування в лікувальних закладах ____________________________
__________________________________________________________________
        (з якого приводу, термін лікування)
 
   Яким видом спорту займався __________________________________
                 (інтенсивність та періодичність
__________________________________________________________________
       занять, рівень спортивної майстерності)
 
   Куріння _____________________________________________________
         (якщо курить - то з якого віку, кількість
__________________________________________________________________
             цигарок в день)
 
   Підпис кандидата ____________________________________________
 
---------------
   * Заповнюється за згодою кандидата на військову службу за
контрактом.
 
 
                   Додаток 3
                   до Iнструкції про порядок
                   проведення медичного огляду
                   військовослужбовців,
                   громадян призовного віку,
                   військовозобов'язаних
                   та жінок, яких добирають
                   на військову службу
                   за контрактом до Державної
                   прикордонної служби України
 
 
               ПЕРЕЛIК
        обстежень, які кандидат може пройти
    в закладах охорони здоров'я за місцем проживання,
      та документів, необхідних для проведення ВЛК
 
 
   1. Направлення  начальника  органу Державної прикордонної
служби України на медичний огляд (ВЛК) за встановленим зразком.
 
   2. Сертифікат з наркологічного диспансеру.
 
   3. Сертифікат з психіатричного диспансеру.
 
   4. Довідка з туберкульозного диспансеру.
 
   5. Сертифікат на відсутність ВIЛ-інфікованості.
 
   6. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом
крові на наявність антитіл до збудника сифілісу.
 
   7. Витяг  з амбулаторної картки з переліком перенесених
захворювань за останні 5 років та даними про профілактичні
щеплення, скріплений печаткою лікувального закладу.
 
   8. Флюорографічне  обстеження  (не  пізніше  6-місячного
терміну).
 
   9. Загальний аналіз крові та сечі (не пізніше місячного
терміну).
 
   10. ЕКГ (не пізніше місячного терміну).
 
   11. Дослідження крові на маркери гепатитів "B" та "C".
 
 
                   Додаток 4
                   до Iнструкції про порядок
                   проведення медичного огляду
                   військовослужбовців,
                   громадян призовного віку,
                   військовозобов'язаних
                   та жінок, яких добирають
                   на військову службу
                   за контрактом до Державної
                   прикордонної служби України
 
 ------------------------
 ¦ Місце для фотокартки ¦
 ¦   розміром 3х4 см ¦
 ¦ (назва військової  ¦
 ¦    частини)    ¦
 ------------------------
 
 
               КАРТКА
       медичного огляду кандидата, який вступає
     на військову службу за контрактом до Державної
          прикордонної служби України
 
 
   1. Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження ______________
__________________________________________________________________
      (для військовослужбовців - військове звання)
 
   2. Місце проживання (військова частина) _____________________
__________________________________________________________________
 
   3. Перенесені захворювання __________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Відомості про підвищену чутливість до медикаментозних
засобів __________________________________________________________
 
   5. Відомості про інфекційну  захворюваність  за  останні
12 місяців _______________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   6. Дані про перебування на диспансерному обліку з приводу
хронічних захворювань ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. На  яку  військову посаду (спеціальність) вступає на
військову службу за контрактом ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
¦   Найменування диспансеру   ¦   Відмітка про облік   ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Психоневрологічний        ¦               ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Наркологічний           ¦               ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Протитуберкульозний        ¦               ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Дерматовенерологічний       ¦               ¦
------------------------------------------------------------------
 
   8. Результати досліджень:
 
------------------------------------------------------------------
¦       Дослідження       ¦Дата проведення¦Результат¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Клінічний аналіз крові        ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Аналіз крові на ВIЛ          ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Аналіз крові на маркери гепатитів "B" ¦        ¦     ¦
¦та "C"                ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Аналіз крові на серологічні реакції на¦        ¦     ¦
¦сифіліс                ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Загальний аналіз сечі         ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Флюорографія органів грудної клітки  ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦ЕКГ-дослідження            ¦        ¦     ¦
¦--------------------------------------+---------------+---------¦
¦Iнші дослідження           ¦        ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   9. Результати медичного огляду:
 
------------------------------------------------------------------
¦    Огляди фахівців     ¦ "____"______________ 200__ р. ¦
¦                ¦ ВЛК військово-лікувального  ¦
¦                ¦      закладу      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦        1        ¦        2        ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Зріст, вага тіла, окружність  ¦                ¦
¦грудної клітки         ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Хірург             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Терапевт            ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Невропатолог          ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Психіатр            ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Окуліст             ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Місце для підклеювання аналізів та результатів спеціальних
досліджень
 
------------------------------------------------------------------
¦      1          ¦        2       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Оториноларинголог        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Стоматолог           ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Дерматовенеролог        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Iнші лікарі-спеціалісти     ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Діагноз             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Постанова ВЛК          ¦На підставі статті ____________¦
¦                ¦графи _______________ Положення¦
¦                ¦_______________________________¦
¦                ¦  (указати: придатний(а),   ¦
¦                ¦_______________________________¦
¦                ¦ непридатний(а) до військової ¦
¦                ¦   служби за контрактом,   ¦
¦                ¦_______________________________¦
¦                ¦ за військовою спеціальністю) ¦
¦                ¦Голова ВЛК ____________________¦
¦                ¦      (військове звання, ¦
¦                ¦_______________________________¦
¦                ¦ підпис, прізвище, ініціали) ¦
¦                ¦Секретар ВЛК __________________¦
¦                ¦_______________________________¦
¦                ¦ (підпис, прізвище, ініціали) ¦
¦                ¦                ¦
¦                ¦М.П.              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Iнструкції про порядок
                   проведення медичного огляду
                   військовослужбовців,
                   громадян призовного віку,
                   військовозобов'язаних
                   та жінок, яких добирають
                   на військову службу
                   за контрактом до Державної
                   прикордонної служби України
 
 ---------------------------
 ¦   Кутовий штамп   ¦
 ¦ військового лікувально- ¦
 ¦ профілактичного закладу ¦
 ---------------------------
 
 
             ДОВIДКА N ___
      про ступінь придатності до військової служби
      за контрактом та військовою спеціальністю
 
__________________________________________________________________
    (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
     рік народження, військова частина, коли і яким
__________________________________________________________________
 військкоматом призваний у Державну прикордонну службу України)
 
   Пройшов медичний  огляд  у  військово-лікарській  комісії
__________________________________________________________________
_______________________________________"___"___________________ р.
 
   Діагноз та постанова військово-лікарської комісії ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   На підставі статті ____________ графи _________ Положення про
військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах
України, затвердженого наказом Міністра оборони  України  від
04.01.94 N 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 липня 1994 року за N 177/386, _________________________________
                  (указати постанову комісії)
 Голова ВЛК ______________________________________________________
           (військове звання, підпис, прізвище)
 Секретар ВЛК ____________________________________________________
           (військове звання, підпис, прізвище)
 М.П.
 
 Місцезнаходження ВЛК ____________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка