Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Про скасування рішень голови
      Київської міської державної адміністрації
 
 
   Голова Київської міської державної адміністрації 30 жовтня
2008 року видав розпорядження N 1487 ( ra1487017-08 ) "Про
погодження  тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води
для бюджетних  установ  та  інших  споживачів",  N  1488
( ra1488017-08 ) "Про затвердження тарифів на теплову енергію,
встановлення  та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води,
водовідведення  для  окремих  бюджетних установ та суб'єктів
господарювання" та N 1489 ( ra1489017-08 ) "Про затвердження
тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого опалення і  постачання
гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів".
 
   Передбачений у  розпорядженнях  голови  Київської міської
державної   адміністрації  (  ra1487017-08,  ra1488017-08,
ra1489017-08 ) підхід не відповідає Порядку формування тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії  та
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що
затверджений Кабінетом Міністрів України відповідно до наданих
йому статтями 14 і 31 Закону України "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ) повноважень постановою від 10 липня 2006 року
N 955 ( 955-2006-п ) (з наступними змінами), за яким тарифи
формуються для трьох категорій споживачів - населення, бюджетних
установ, інших споживачів.
 
   Розпорядженнями від 30 жовтня 2008 року ( ra1487017-08,
ra1488017-08, ra1489017-08 ) тарифи на житлово-комунальні послуги
для окремих споживачів з 1 грудня 2008 року збільшено у 5-10
разів. Між тим, за інформацією Національної комісії з регулювання
електроенергетики   України  та  Міністерства  з  питань
житлово-комунального господарства України, нині діючі у місті
Києві  рівні  тарифів  на теплопостачання, водопостачання та
водовідведення для населення на 52-67 відсотків відшкодовують
собівартість відповідних послуг, а для комерційних споживачів - на
77-214% відповідно. Таким чином, для відшкодування собівартості
виробництва житлово-комунальних послуг та гарантування необхідного
прибутку для переоснащення  житлово-комунального  господарства
тарифи на зазначені послуги в місті Києві могли б зрости у 2-3
рази. Крім того, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги
з 1 грудня 2008 року здійснено названими розпорядженнями без
попереднього оприлюднення інформації з обґрунтуванням необхідності
внесення  змін до цін/тарифів на житлово-комунальні послуги,
надання споживачам інформації про структуру цін/тарифів.
 
   Отже, при виданні зазначених розпоряджень ( ra1487017-08,
ra1488017-08, ra1489017-08 ) порушено низку вимог Закону України
"Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), зокрема, щодо
затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (частина третя
статті  31) ( 1875-15 ), надання споживачам інформації про
структуру цін/тарифів (пункт 2  частини  першої  статті  20)
( 1875-15 ).
 
   Зазначені  розпорядження  (  ra1487017-08,  ra1488017-08,
ra1489017-08 ) видано головою  Київської  міської  державної
адміністрації  з  перевищенням  повноважень щодо встановлення
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, оскільки  названим
Законом ( 1875-15 ) на Київську міську державну адміністрацію
покладено лише повноваження зі здійснення взаємодії з органами
місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних
послуг та регулювання цін/тарифів, контролю  за  дотриманням
законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів  у  сфері
житлово-комунальних послуг (пункти 4 та 6 статті 6) ( 1875-15 ),
встановлення  ж  цін/тарифів на житлово-комунальні послуги -
віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування (пункт 2
статті 7) ( 1875-15 ).
 
   Крім того, розпорядження голови Київської міської державної
адміністрації ( ra1487017-08, ra1488017-08, ra1489017-08 ) можуть
призвести  до  погіршення  умов діяльності окремих суб'єктів
господарювання (зокрема будівельних  організацій,  підприємств
торгівлі, готельної сфери). В умовах загострення ситуації у
фінансово-економічній  сфері  багатократне  збільшення  витрат
суб'єктів господарювання внаслідок необґрунтованого збільшення
тарифів на житлово-комунальні послуги спричинить або звільнення чи
зниження  рівня соціального забезпечення їх працівників, або
підвищення вартості товарів та послуг, що реалізуються цими
суб'єктами господарювання, або навіть їх закриття.
 
   Конституцією України ( 254к/96-ВР ) проголошено гарантії
захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання,
конкуренції у підприємницькій діяльності, прав споживачів (частина
четверта статті 13 та частини третя та четверта статті 42)
( 254к/96-ВР ).
 
   Усупереч цим конституційним приписам розпорядженнями голови
Київської міської  державної  адміністрації  (  ra1487017-08,
ra1488017-08, ra1489017-08 ) запроваджено дискримінаційний підхід
стосовно окремих бюджетних установ та суб'єктів господарювання
щодо  розмірів  тарифів,  за  якими  їм  надаватимуться
житлово-комунальні послуги. Без  будь-яких  законних  підстав
розпорядженням N 1487 ( ra1487017-08 ) для окремих підприємств
тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення встановлені на
такому ж рівні, як і для бюджетних установ, розпорядженням N 1488
( ra1488017-08 ) для окремих споживачів теплової енергії  -
суб'єктів  господарювання  тарифи  на централізоване опалення
визначено втричі більші, ніж їх конкурентам.
 
   Такий підхід суперечить  і  частині  другій  статті  25
Господарського кодексу України ( 436-15 ), якою органам державної
влади та органам місцевого самоврядування забороняється приймати
акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище
суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або
ставлять  у  нерівне  становище  окремі  категорії суб'єктів
господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції, а
також призведе до поглиблення перехресного субсидування у сфері
житлово-комунального  господарства,  наслідком  чого  буде
субсидування  за  рахунок одних споживачів неекономічного та
неефективного споживання ресурсів (газу, тепла, води) іншими
споживачами.
 
   Нарешті слід зазначити, що рішення голови Київської міської
державної адміністрації від 30 жовтня  2008  року  NN  1487
( ra1487017-08 ), 1488 ( ra1488017-08 ), 1489 ( ra1489017-08 )
усупереч статті 6  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), яка визначає актами місцевих державних
адміністрацій  розпорядження  голови  місцевої   державної
адміністрації та накази керівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів, оформлено як розпорядження Київської
міської державної адміністрації.
 
   Ураховуючи викладене та відповідно до частини восьмої статті
118 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини другої статті 43
Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Скасувати розпорядження голови Київської міської державної
адміністрації від 30 жовтня 2008 року:
 
   N 1487 ( ra1487017-08 ) "Про погодження тарифів на комунальні
послуги  з  централізованого  постачання  холодної  води  і
водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та
інших споживачів";
 
   N 1488 ( ra1488017-08 ) "Про затвердження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги
з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води,
водовідведення  для  окремих  бюджетних установ та суб'єктів
господарювання";
 
   N 1489 ( ra1489017-08 ) "Про затвердження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги
з централізованого опалення і постачання гарячої  води  для
бюджетних установ та інших споживачів" як такі, що не відповідають
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, іншим  актам
законодавства.
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 20 листопада 2008 року
     N 1058/2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка