Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Асоціацією міжнародного співробітництва малих та середніх підприємств Китайської Народної Республіки

              Меморандум
            про взаєморозуміння
       між Державним комітетом України з питань
       регуляторної політики та підприємництва
      та Асоціацією міжнародного співробітництва
       малих та середніх підприємств Китайської
            Народної Республіки
 
 
   Дата підписання:          21.10.2008 
   Дата набрання чинності для України: 21.10.2008 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Асоціація міжнародного співробітництва малих та
середніх підприємств Китайської Народної Республіки (далі  -
Сторони), з метою сприяння співробітництву між двома країнами в
галузі створення та розвитку малих та середніх підприємств (далі -
МСП), а також двосторонній співпраці українських та китайських
підприємств,
 
   враховуючи взаємну зацікавленість в подальшому зміцненні та
розширенні економічного співробітництва,
 
   керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди,
 
   домовилися про таке:
 
              Стаття 1
   Сторони розвиватимуть співробітництво в таких напрямках:
 
   - Надання та обмін інформацією щодо зовнішньоекономічної
діяльності  суб'єктів  підприємницької діяльності, ефективного
функціонування законодавства в галузі господарської діяльності
обох країн відповідно до національного законодавства Сторін;
 
   - Обмін  досвідом  щодо  існуючих форм підтримки малого
підприємництва на центральному і місцевому рівнях, в тому числі з
питань розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в обох
країнах;
 
   - Сприяння  сторін  в  організації  спільних  семінарів,
зустрічей, конференцій та виставок за участю представників малого
та середнього бізнесу з України та Китаю з метою розвитку
взаємовигідного співробітництва МСП обох країн;
 
   - Розвиток і розширення торгівлі та економічних стосунків між
МСП обох країн.
 
              Стаття 2
 
   Співробітництво організовуватиметься в наступних формах у
частині, що не суперечить національному законодавству Сторін:
 
   - організація консультацій, семінарів та конференцій,
 
   - обмін досвідом, ноу-хау, методологією та методиками в
питаннях створення нових та розвитку існуючих МСП,
 
   - організація навчальних програм та стажувань для підприємців
та державних службовців України,
 
   - реалізація спільних програм технічної допомоги.
 
              Стаття 3
 
   З метою реалізації положень цього Меморандуму Сторони можуть
укладати окремі угоди з іншими установами  щодо  конкретних
напрямків двостороннього співробітництва згідно із законодавством
України та Китаю.
 
              Стаття 4
 
   Сторони проводять,  в  разі  необхідності,  двосторонні
консультації з питань виконання цього Меморандуму та укладених на
його основі інших угод, програм та проектів співробітництва.
 
              Стаття 5
 
   Сторони інформують одна одну про зміни в  національному
законодавстві своїх держав, які можуть вплинути на реалізацію
цього Меморандуму.
 
              Стаття 6
 
   Зміни та доповнення до цього Меморандуму  вносяться  за
взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які
є його невід'ємною частиною.
 
   Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.
 
              Стаття 7
 
   Цей Меморандум укладається на невизначений строк.
 
   Дія цього Меморандуму припиняється через три місяці після
отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
 
   Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень
цього Меморандуму та не завершених на момент його припинення, якщо
Сторони письмово не домовляться про інше.
 
              Стаття 8
 
   Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.
 
   Вчинено в місті Пекін 21.10.2008 року в двох примірниках,
кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при
тлумаченні тексту цього Меморандуму за основу береться текст
англійської мовою.
 
 За Державний комітет України      За Асоціацію міжнародного
 з питань регуляторної політики     співробітництва малих
 та підприємництва            та середніх підприємств
                     Китайської Народної
                     Республіки
 
 (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка