Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми звітності N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" (піврічна) та Інструкції щодо її заповнення

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.12.2008 N 2082/5
 
 
        Про затвердження форми звітності N 1
   "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби"
      (піврічна) та Iнструкції щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ),  Закону  України  "Про  виконавче провадження"
( 606-14 ), ст. 19-1 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ),
ст. 16 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) з
метою удосконалення порядку складання звітності про роботу органів
державної виконавчої служби, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму звітності N 1 ( va208323-08 ) "Звіт про
роботу органів державної виконавчої  служби"  (піврічна)  та
Iнструкцію щодо її заповнення, що додаються, і ввести їх у дію,
починаючи зі звіту за 2008 рік.
 
   2. Поширити вказані у пункті 1 цього наказу форму звітності
( va208323-08 ) та Iнструкцію щодо її заповнення на Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні управління юстиції.
 
   3. Департаменту державної виконавчої служби (Стаднік Г.В.)
довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
та забезпечити належне його виконання.
 
   4. Скасувати  наказ Мін'юсту України від 20.04.2007 N 190/5
( v0190323-07 ) "Про затвердження форми звітності N 1 "Звіт про
роботу  органів  державної  виконавчої служби" (піврічна) та
Iнструкції щодо її заповнення".
 
   5. Скасувати наказ Мін'юсту України від 20.04.2007 N 191/5
( v0191323-07 ) "Про затвердження форми звітності N 2 "Звіт
органів державної виконавчої служби щодо виконання постанов про
стягнення виконавчого збору" (квартальна) та Iнструкції щодо її
заповнення".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         М.Оніщук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   02.12.2008 N 2082/5
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        щодо заповнення форми звітності N 1
        "Звіт про роботу органів державної
         виконавчої служби" (піврічна)
             ( va208323-08 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) і "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ).
 
   1.2. Iнструкція  встановлює  порядок  обліку  виконавчих
документів у звітному періоді органами державної виконавчої служби
(далі - ДВС) та заповнення форми звітності N 1 ( va208323-08 )
"Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" (піврічна).
 
   1.3. До вказаної звітності (далі - звіт) органів ДВС входять
первинні звіти державних виконавців, зведені звіти відділів ДВС
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції, підрозділів примусового виконання
рішень відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, зведені звіти
відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, зведений звіт відділу
примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції
України та зведений звіт про роботу органів ДВС Департаменту ДВС
Міністерства юстиції України.
 
       2. Порядок підготовки та подання звіту
 
   2.1. Звіт складається  шляхом  підсумовування  даних  за
відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та
рік).
 
   2.2. Первинні  звіти  державними  виконавцями  подаються
начальнику  відповідного  органу  ДВС, підрозділу та відділу
примусового виконання рішень до 5-го числа наступного місяця після
звітного періоду.
   Начальником відділу ДВС районних, районних у містах, міських
(міст  обласного  значення), міськрайонних управлінь юстиції,
підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі та відділу примусового виконання рішень
Департаменту ДВС Міністерства юстиції  України  на  підставі
первинних звітів державних виконавців до 10-го числа цього самого
місяця формується зведений звіт про роботу відповідного органу
ДВС.
 
   2.3. Зведені звіти відділів ДВС районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції
подаються  до  відділів  ДВС  Головного  управління  юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
до 20-го числа наступного місяця після звітного періоду.
   Зведені звіти  підрозділів  примусового  виконання рішень
відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі подаються  начальникам
вказаних органів ДВС до 20-го числа наступного місяця після
звітного періоду.
   Зведений звіт  відділу  примусового  виконання  рішень
Департаменту ДВС Міністерства юстиції України подається директору
Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до 20-го числа
наступного місяця після звітного періоду.
 
   2.4. Відділи ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зведений звіт по
регіону та зведений звіт підрозділу примусового виконання рішень
відділу ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі подають на паперових та
електронних  носіях до Департаменту ДВС Міністерства юстиції
України до 30-го числа наступного місяця після звітного періоду.
   До зведеного  звіту  по  регіону обов'язково включаються
показники роботи підрозділів примусового виконання рішень.
 
   2.5. Відповідальність за достовірність та дотримання термінів
подання звітів покладається:
   - первинних звітів - на державних виконавців;
   - зведених звітів відділів ДВС районних, районних у містах,
міських (міст обласного  значення),  міськрайонних  управлінь
юстиції, підрозділів примусового виконання рішень відділів ДВС
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі - на начальників цих відділів ДВС та
підрозділів примусового виконання рішень;
   - зведених звітів відділів ДВС Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь  юстиції  в  областях,  містах  Києві та
Севастополі - на начальників цих відділів ДВС, а зведеного звіту
відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства
юстиції України - на заступника директора - начальника відділу
примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції
України;
   - зведеного звіту про роботу органів державної виконавчої
служби  Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України - на директора Департаменту державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України.
 
   2.6. Первинний звіт складається державним виконавцем в одному
примірнику, який подається до начальника відповідного органу ДВС,
якому державний виконавець безпосередньо підпорядкований.
 
   2.7. Зведений звіт відділу ДВС районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції
складається в двох примірниках: перший примірник подається за
підпорядкованістю до відділів ДВС Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції  в  областях,  містах  Києві  та
Севастополі; другий примірник залишається у відділі ДВС районних,
районних  у  містах,  міських  (міст  обласного  значення),
міськрайонних управлінь юстиції та зберігається в окремій справі
за  номенклатурою  відповідно  до  порядку,  встановленого
Міністерством юстиції України.
   Зведений звіт підрозділу примусового виконання рішень відділу
ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі складається в трьох примірниках:
перший примірник подається до Департаменту ДВС  Міністерства
юстиції України, другий подається за підпорядкованістю до відділу
ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі; третій примірник зберігається у
підрозділі примусового виконання рішень в окремій справі за
номенклатурою відповідно до порядку, установленого Міністерством
юстиції України.
 
   2.8. Відділом ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зведений звіт про
роботу органів ДВС відповідного регіону складається в  двох
примірниках: перший примірник подається до Департаменту ДВС;
другий - зберігається в окремій справі у відділі ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі за номенклатурою відповідно до порядку,
встановленого Міністерством юстиції України.
   Зведений звіт  відділу  примусового  виконання  рішень
складається у двох примірниках: перший  примірник  подається
директору Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України; другий - зберігається в окремій справі у відділі
за  номенклатурою  відповідно  до  порядку,  встановленого
Міністерством юстиції України.
 
   2.9. Департаментом ДВС зведений звіт про роботу органів
державної виконавчої служби складається в одному примірнику та
зберігається у Департаменті ДВС в окремій справі за номенклатурою
відповідно  до  порядку,  встановленого Міністерством юстиції
України.
 
   2.10. Бланк звіту про роботу органів державної виконавчої
служби оформляється на папері формату А4 (орієнтація альбомна),
прошивається і скріплюється печаткою відповідного органу ДВС, який
його складав.
 
   2.11. Первинний звіт підписується державним виконавцем.
 
   2.12. Примірники  зведеного  звіту відділу ДВС районних,
районних  у  містах,  міських  (міст  обласного  значення),
міськрайонних  управлінь  юстиції  підписуються  начальником
відповідного органу ДВС.
   Примірники зведеного звіту підрозділу примусового виконання
рішень відділу ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі підписуються
начальником відповідного підрозділу.
 
   2.13. Примірники  зведеного  звіту відділу ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі підписуються начальником відповідного органу
ДВС.
   Примірники зведеного звіту відділу примусового  виконання
рішень Департаменту ДВС підписуються начальником даного відділу.
 
   2.14. Примірник зведеного звіту Департаменту ДВС підписується
директором Департаменту ДВС.
 
   2.15. Форма звітності подається із супровідним листом.
 
   2.16. Достовірність   даних   звітності   перевіряється
Департаментом ДВС, відділами ДВС Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
при проведенні комплексних, цільових або інших перевірок органів
державної виконавчої служби.
   Якщо при проведенні вищезазначених перевірок  встановлено
недостовірність звіту будь-якого органу ДВС, звіт переробляється
та подається до відділу ДВС  Головного  управління  юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
та Департаменту ДВС, при цьому додається відповідне пояснення щодо
недостовірності раніше поданого звіту та матеріали про притягнення
винних осіб до відповідальності.
 
   2.17. За результатами кожного звітного періоду відділи ДВС
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції, підрозділи примусового виконання
рішень відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, відділи ДВС
Головного  управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, відділ примусового виконання рішень
Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, Департамент ДВС
Міністерства юстиції України здійснюють ґрунтовний аналіз даних
звіту.
 
   3. Звіт про роботу органів державної виконавчої служби
 
   3.1. Первинні звіти готуються до 5-го числа наступного місяця
після звітного періоду на основі журналів реєстрації вхідної
кореспонденції, книг обліку виконавчих документів,  переданих
державному виконавцеві, облікових карток на зведене виконавче
провадження, контрольних карток на підприємство, організацію,
установу, форма яких встановлена Iнструкцією з діловодства в
органах державної  виконавчої  служби,  затвердженою  наказом
Міністерства  юстиції  України від 5 липня 1999 року N 470/7
( v0470323-99 ) (із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Міністерства юстиції України);
   книг обліку  депозитних  сум,  форма  якої  встановлена
Iнструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом
Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ) і
зареєстрованою в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із
змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства юстиції
України), а також інших документів, пов'язаних із здійсненням
виконавчого провадження та роботою органів ДВС.
 
   3.2. Звіт за формою N 1 ( va208323-08 ) "Звіт про роботу
органів державної виконавчої служби" має три розділи:
   "Розділ А. Виконавчі провадження" (далі - розділ А), який
складається з 20 рядків (нумерація 1 - 20) та 17 граф (нумерація
1 - 17);
   "Розділ Б. Провадження за сумами в грн." (далі - розділ Б),
який складається з 20 рядків (нумерація 1 - 20) та 17 граф
(нумерація 18 - 34);
   "Розділ В. Довідка" (далі - розділ В), який складається з 2
граф (гр. 1 "Кількість" та гр. 2 "Суми)", а також з 13 рядків
(нумерація 1 - 8.1).
 
   3.3. До звіту заносяться всі дані про  рух  виконавчих
документів по виконанню рішень судів та інших органів (посадових
осіб), які надійшли на примусове виконання до відділів ДВС
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції, підрозділів примусового виконання
рішень відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції  в  областях,  містах Києві та Севастополі, відділу
примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції
України, а також які залишилися невиконаними на початок звітного
року станом на 1 січня звітного періоду.
 
    4. Вимоги щодо заповнення рядків до розділів А та Б
 
   4.1. У рядках 1 - 20 розділів А та Б  (горизонтальне
розміщення) указуються категорії виконавчих документів та суми
коштів, що підлягають виконанню органами державної виконавчої
служби.
 
   4.2. У рядку 1 "з виконання рішень загальних судів, з них:"
обліковуються всі виконавчі документи, видані загальними судами, в
тому числі виконавчі документи немайнового характеру.
   У рядку 1 не обліковуються виконавчі документи,  видані
господарськими судами, а також виконавчі документи, видані у
порядку, передбаченому розділом VIII Цивільного процесуального
кодексу України ( 1618-15 ).
 
   4.3. У рядку 2 "про конфіскацію майна (з р. 1)" обліковуються
виконавчі документи про конфіскацію майна, видані на підставі
вироків судів за кримінальними справами та постанов судів у
справах про адміністративні правопорушення.
 
   4.4. У рядку 3 "у тому числі майна засуджених (з р. 2)"
обліковуються лише виконавчі документи про конфіскацію майна
засуджених, виданих на підставі вироків судів у кримінальних
справах.
 
   4.5. У  рядку  4  "про  стягнення аліментів (з р. 1)"
обліковуються документи про стягнення аліментів, які видані на
підставі рішень загальних судів.
 
   4.6. У рядку 5 "з виконання судових рішень у немайнових
спорах (з р. 1)" обліковуються виконавчі документи щодо виконання
рішень  загальних  судів немайнового характеру, зокрема, про
зобов'язання боржника вчинити певні дії або утриматись від їх
вчинення, про забезпечення позову тощо.
 
   4.7. У рядку 6 "з виконання постанов судів у справах про
адміністративні правопорушення (з р. 1)" обліковуються постанови
судів  у  справах  адміністративні  правопорушення,  винесені
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (з загальної кількості документів, що
обліковані у р. 1 звіту).
 
   4.8. У рядку 7 "з виконання рішень господарських судів, з
них:"  обліковуються  лише  виконавчі  документи,  видані
господарськими судами, в тому числі виконавчі  документи  у
немайнового спорах.
 
   4.9. У рядку 8 "з виконання судових рішень у немайнових
спорах (з р. 7)" обліковуються виконавчі документи щодо виконання
рішень господарських судів у немайнових спорах.
 
   4.10. У рядку 9 "з виконання рішень адміністративних судів"
обліковуються виконавчі документи за рішеннями адміністративних
судів в адміністративних справах, винесених відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).
 
   4.11. У рядку 10 "з виконання рішень іноземних судів та
арбітражів, з них:" обліковуються виконавчі документи, які видані
компетентними судами в порядку, передбаченому розділом  VIII
Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ).
 
   4.12. У рядку 11 "за рішеннями іноземних судів (з р. 10)"
обліковуються виконавчі документи, які видані компетентними судами
в порядку, передбаченому розділом VIII Цивільного процесуального
кодексу України ( 1618-15 ), за винятком виконавчих документів за
рішеннями іноземних арбітражів.
 
   4.13. У  рядку 12 "в тому числі про стягнення аліментів
(з р. 11)" обліковуються виконавчі документи  про  стягнення
аліментів,  які  видані  компетентними  судами  в  порядку,
передбаченому розділом VIII Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ).
 
   4.14. У рядку 13 "за рішеннями Європейського суду з прав
людини" обліковуються рішення Європейського суду з прав людини у
справах проти України, які виконуються відповідно до Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (далі - Закон) з
урахуванням  особливостей,  передбачених Законом України "Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини" ( 3477-15 ).
 
   4.15. У рядку 14 "з виконання рішень інших органів (посадових
осіб), з них:" обліковуються усі інші виконавчі документи, за
винятком постанов державних виконавців про стягнення виконавчого
збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу,
оскільки вказані виконавчі документи обліковуються за окремими
рядками звіту.
   Виконавчі документи, обліковані у рядках 1, 7, 9, 10, 13 та
20 у рядку 14 також не обліковуються.
 
   4.16. У рядку 15 "з виконання постанов органів (посадових
осіб), уповноважених розглядати справи про адмін. правопорушення
(з р. 14)" обліковуються постанови органів (посадових осіб),
уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
у випадках, передбачених законом.
 
   4.17. У рядку 16 "усього виконавчих документів (сума рядків
1 + 7 + 9 + 10 + 13 + 14 + 20)" наводиться загальна кількість
виконавчих документів (розділ А) та загальна сума, що підлягає
стягненню за виконавчими документами (розділ Б), облікованих у
рядках 1, 7, 9, 10, 13, 14 та 20 звіту.
 
   4.18. У рядку 17 "у тому числі з рядка 16 про стягнення до
бюджету" наводиться загальна кількість всіх виконавчих документів
(розділ А) та загальна сума за цими виконавчими документами
(розділ  Б) про стягнення до бюджету, за винятком постанов
державних виконавців про стягнення виконавчого збору, витрат на
проведення виконавчих дій та накладення штрафу, оскільки вказані
виконавчі документи обліковуються за окремими рядками звіту.
   При цьому, по даному рядку обліковуються виконавчі документи
про стягнення як до Державного бюджету України, так і до місцевих
бюджетів.
 
   4.19. У рядку 18 "у тому числі з рядка 16 про виконання
постанов судів та органів, уповноважених розглядати справи про
адмін. правопорушення (сума р. 6 + р. 15)" наводиться загальна
кількість виконавчих документів (розділ А) та загальна сума, що
підлягає  стягненню  за  виконавчими документами (розділ Б),
облікованих у рядках 6 та 15 звіту.
 
   4.20. У рядку  19  "виконання  постанов  про  стягнення
виконавчого збору" обліковуються постанови (розділ А) державних
виконавців та суми за ними (розділ Б) про стягнення виконавчого
збору, винесені відповідно до статті 46 Закону ( 606-14 ), в тому
числі виділені в окреме провадження.
 
   4.21. У рядку  20  "виконання  постанов  про  стягнення
виконавчого збору, виділених в окреме провадження (з р. 19)"
обліковуються постанови (розділ А) державних виконавців та суми за
ними (розділ Б) про стягнення виконавчого збору, виділені в окреме
провадження згідно вимог статті 46 Закону ( 606-14 ).
 
         5. Вимоги щодо заповнення граф
         розділу А. Виконавчі провадження
 
   5.1. У графах 1 - 17 розділу А (вертикальне розміщення)
обліковується рух виконавчих документів.
 
   5.2. Кожний виконавчий документ, який надійшов до органу ДВС,
рахується як одна одиниця.
 
   5.3. У  разі  передачі виконавчих документів від одного
державного виконавця до іншого в межах одного органу ДВС цей
документ ураховується один раз.
 
   5.4. У графах 4 - 8 обліковуються виконавчі документи з
урахуванням залишку виконавчих документів на початок звітного
періоду (графа 1 розділу А).
 
   5.5. У графі 1 "Залишок виконавчих документів на початок
звітного періоду" обліковується кількість виконавчих документів,
які залишилися невиконаними на початок звітного року станом на 1
січня звітного періоду.
 
   5.6. У графі 2 "Надійшло виконавчих документів у звітному
періоді" обліковується загальна кількість виконавчих документів,
які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС.
 
   5.7. У графі  3  "Відмовлено  у  відкритті  виконавчого
провадження" обліковуються виконавчі документи, по яких винесено
постанови про відмову у  відкритті  виконавчого  провадження
відповідно до вимог статті 26 Закону ( 606-14 ).
 
   5.8. У графі 4 "Підлягало примусовому виконанню виконавчих
документів (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 = гр. 5 + гр. 9)" обліковуються
виконавчі  документи,  які  підлягали  примусовому  виконанню
державними виконавцями у  звітному  періоді,  тобто  залишок
виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у
графі 1 розділу А, та кількість виконавчих документів, які
надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2 розділу А, за
винятком виконавчих документів, за якими у відкритті виконавчого
провадження відмовлено, облікованих у графі 3 розділу А.
 
   5.9. У графі 5 "Усього завершено документів у звітному
періоді" обліковуються виконавчі документи, провадження за якими
закінчено згідно з вимог статті 37 Закону ( 606-14 ), в тому числі
виконавчі документи, направлені за належністю до іншого органу
ДВС, а також виконавчі документи, які повернуті відповідно до
вимог статей 37, 40 та 40-1 Закону ( 606-14 ).
   Крім того, у графі 5 обліковуються виконавчі документи,
передані з одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи (в
іншому органі ДВС) згідно акту приймання-передавання, складеного
відповідно до вимог Порядку передачі матеріалів  виконавчого
провадження з одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи,
від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 38/5 ( z0625-04 ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 17.05.2004 за N 625/9224.
 
   5.10. У графі 6 "У тому числі фактично виконано виконавчих
документів (п. 8 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" ( 606-14 ))
(з гр. 5)" обліковуються фактично виконані виконавчі документи,
провадження за якими закінчено згідно з пунктом 8 частини першої
статті 37 Закону ( 606-14 ).
 
   5.11. У графі 7 "У тому числі направлені за належністю до
іншого органу ДВС відповідно до п. 10 ст. 37 ЗУ "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (з гр. 5)" обліковуються виконавчі
документи, які відповідно до пункту 10 ст. 37 Закону ( 606-14 )
направлені на виконання до іншого органу державної виконавчої
служби.
 
   5.12. У графі 8 "У тому числі повернуто виконавчих документів
на підставі п. 2, п. 5 та п. 6 ст. 40 ЗУ "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (з гр. 5)" обліковуються виконавчі
документи, які повернуто стягувачеві на підставі пунктів 2, 5 та 6
ст. 40 Закону ( 606-14 ).
 
   5.13. У графі 9 "Залишок виконавчих документів на кінець
звітного періоду (гр. 9 = гр. 4 - гр. 5)" обліковуються виконавчі
документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду.
 
   5.14. У графі 10 "Зупинено виконавчих документів (з гр. 9)"
із загального числа виконавчих документів, що знаходяться у
залишку  на кінець звітного періоду, обліковуються виконавчі
документи, виконання за якими зупинено на підставі статей 34, 35
Закону ( 606-14 ).
 
   5.15. У  графах 11 та 12 звіту обліковуються виконавчі
документи, виконання по яких зупинено на підставі пункту 8 ст. 34
та пункту 15 ст. 34 Закону ( 606-14 ) відповідно.
   По рядках 4 та 12 графи 12 можуть обліковуватись виконавчі
документи лише за рішеннями про стягнення заборгованості по
аліментах з підприємства, де працював боржник, в порядку статі 86
Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
 
   5.16. У графі 13 "Кількість документів про стягнення з
підприємств-боржників з часткою держави у статутному фонді не
менше 25% (з гр. 9)" обліковуються виконавчі документи, по яких не
здійснюється примусова реалізація майна у зв'язку з дією Закону
України  "Про  введення мораторію на примусову реалізацію майна"
( 2864-14 ) та які залишились невиконаними на кінець звітного
періоду.
 
   5.17. У графі 14 "Перебуває на виконанні у бухгалтеріях
підприємств, установ, організацій (з гр.  9)"  обліковуються
виконавчі документи, які на кінець звітного періоду знаходяться на
виконанні у бухгалтеріях підприємств, установ, організацій, з
виконавчих документів, що обліковані в графі 9.
 
   5.18. У графі 15 "Кількість документів, по яких закінчився
6-місячний термін виконання (з гр. 9)" зазначається кількість
виконавчих документів з числа документів, що обліковані у графі 9,
по яких закінчився встановлений статтею 25 Закону ( 606-14 ) строк
здійснення виконавчого провадження для рішень майнового характеру.
 
   5. У  графі  16 "Кількість документів, по яких закінчився
2-місячний термін виконання (з гр. 9)" зазначається кількість
виконавчих документів з числа документів, що обліковані у графі 9,
по яких закінчився встановлений статтею 25 Закону ( 606-14 ) строк
здійснення  виконавчого  провадження  для  рішень немайнового
характеру, а також постанов органів, уповноважених розглядати
справи про адміністративні правопорушення.
 
   5.20. У графі 17 "Кількість документів, які надійшли на
виконання протягом останнього місяця звітного періоду (з гр. 9)"
обліковуються  виконавчі  документи  з  числа документів, що
обліковані у графі 9, які надійшли на виконання до органів ДВС
протягом останнього місяця звітного періоду.
 
         6. Вимоги щодо заповнення граф
       розділу Б. Провадження за сумами у грн.
 
   6.1. У графах 18 - 34 розділу Б (вертикальне розміщення)
здійснюється облік сум, які підлягають стягненню за виконавчими
документами майнового характеру. Сума, яка підлягає стягненню у
солідарному  порядку з двох або більше осіб за виконавчими
документами, які перебувають на виконанні в одному органі ДВС,
ураховується один раз.
 
   6.2. Облік сум у графах розділу Б здійснюється виключно в
національній валюті.
 
   6.3. Суми вказуються в гривнях, після остаточного підрахунку
суми заокруглюються, копійки в звітах не зазначаються.
 
   6.4. У графі 18 "Залишок нестягнутих сум на початок звітного
періоду" зазначаються суми, які не стягнуті за  виконавчими
документами, що обліковані у графі 1 розділу А.
 
   6.5. У графі 19 "Суми, пред'явлені до стягнення у звітному
періоді" обліковуються  суми,  які  визначені  до  стягнення
виконавчими  документами  всіх  категорій, що пред'явлені до
стягнення у звітному періоді та обліковані у графі 2 розділу А.
 
   6.6. У графі 20 "Відмовлено у відкритті виконавчих проваджень
на  суму"  зазначаються  суми  за  виконавчими  документами,
облікованими у графі 3 розділу А.
 
   6.7. У графі 21 "Фактично підлягало стягненню (гр. 18 + гр. -
гр. 20)" зазначаються суми, які обліковані в графах 18 та 19
розділу Б, за вирахуванням сум, облікованих у графі 20 розділу Б.
 
   6.8. У графі 22 "Усього завершено документів у звітному
періоді на суму" зазначаються суми за виконавчими документами,
облікованими у графі 5 розділу А, за вирахуванням частково
стягнутих сум за цими виконавчими документами.
 
   6.9. У графі 23 "У тому числі фактично виконано виконавчих
документів на суму (п. 8 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження"
( 606-14 )) (з гр. 22)" зазначаються всі суми за виконавчими
документами, які закінчені провадженням у звітному періоді на
підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону ( 606-14 ) й
обліковані в графі 6 розділу А.
 
   6.10. У графі 24 "У тому числі направлено за належністю до
іншого органу ДВС відповідно до п. 10 ст. 37 ЗУ "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) документів на суму  (з  гр.  22)"
зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі
7 розділу А.
 
   6.11. У графі 25 " У тому числі повернуто  виконавчих
документів на підставі п. 2, п. 5 та п. 6 ст. 40 ЗУ "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) на суму (з гр. 22)" зазначаються суми за
виконавчими документами, облікованими в графі 8 розділу А, за
вирахуванням сум, що були стягнуті за цими документами протягом
звітного періоду (такі суми підлягають обліку у графі 26 розділу
Б).
 
   6.12. У графі 26 "Стягнуто у звітному періоді" зазначаються:
   примусово стягнуті  повністю  та частково суми за всіма
виконавчими документами;
   суми, сплачені боржниками в установлений для добровільного
виконання строк або самостійно після його закінчення;
   суми, на які стягувачами за виконавчими документами про
стягнення коштів було прийнято майна боржників у рахунок погашення
боргів, у тому числі майна, яке не було продано в установлений
Законом ( 606-14 ) строк.
   У графі 26 також зазначаються суми, які після стягнення у
звітному періоді були розподілені або перебувають на рахунках
органів ДВС та підлягають розподілу в порядку, установленому
статтями 43, 44 Закону ( 606-14 ).
 
   6.13. У графі 27 "Залишок виконавчих документів на кінець
звітного періоду на суму (гр. 21 - гр. 22 - гр. 26 + гр. 23)"
зазначаються  нестягнуті  суми  за  виконавчими  документами,
облікованими в графі 9 розділу А.
   Залишок нестягнутої  на  кінець  звітного  періоду  суми
вираховується за формулою, яка зазначена у графи 27.
 
   6.14. У графі 28 "Зупинено документів на суму (з гр. 27)"
зазначаються нестягнуті суми (з графи 27 розділу Б) по зупинених
виконавчих документах, облікованих в графі 10 розділу А.
 
   6.15. У графах 29 та 30 зазначаються суми за виконавчими
документами, що обліковуються відповідно в графах 11 та 12 розділу
А.
 
   6.16. У графі 31 "Про стягнення з підприємств-боржників з
часткою держави у статутному фонді не менше 25% (з гр. 27)"
зазначаються суми за виконавчими документи, облікованими в графі
13 розділу А.
 
   6.17. У графі 32 "Перебуває на виконанні у бухгалтеріях
підприємств, установ, організацій на суму (з гр. 27)" зазначаються
нестягнуті суми за виконавчими документами, облікованими в графі
14 розділу А.
 
   6.18. У графі 33 "Сума за документами, по яких  закінчився
6-місячний термін виконання (з гр. 27)" зазначаються суми за
виконавчими документами, що обліковуються у графі 15 розділу А.
 
   6. У графі 34 "Сума за документами, які надійшли на виконання
протягом останнього місяця звітного  періоду  (з  гр.  27)"
обліковуються суми за документами, кількість яких зазначається у
графі 17 розділу А.
 
      7. Вимоги щодо заповнення розділу В. Довідка
 
   7.1. У рядку 1 "Звіт складено про роботу органів державної
виконавчої служби" вказується кількість органів ДВС (в тому числі
відділів примусового виконання рішень), про роботу яких складено
зведений звіт.
 
   7.2. У рядку 2 "За штатним розписом державних виконавців, з
них" указується кількість державних виконавців відповідно до
затвердженої  штатної  чисельності  (у  тому числі державних
виконавців підрозділів примусового виконання рішень) і відповідно
до  статті  4 Закону України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ).
 
   7.3. У рядку 2.1 "на кінець звітного періоду  фактично
державних виконавців" зазначається кількість державних виконавців,
які фактично прийняті за наказами на відповідні посади, тобто без
урахування вакантних посад на кінець звітного періоду, в тому
числі вакантних посад, що тимчасово вивільнені у зв'язку із
відпусткою працівника для догляду за дитиною.
 
   7.4. У рядку 3 "Винесено постанов державних виконавців про
стягнення витрат на проведення виконавчих дій"  зазначається
кількість  та  сума за постановами державних виконавців про
стягнення витрат на  проведення  виконавчих  дій,  винесених
відповідно до вимог Закону ( 606-14 ).
 
   7.5. У рядку 3.1 "в  т.ч. всього стягнуто за постановами (з
р. 3)" зазначається сума за постановами державних виконавців про
стягнення витрат на проведення виконавчих дій, яку стягнуто у
звітному періоді.
 
   7.6. У рядку 4 "Винесено постанов державних виконавців про
накладення штрафу" зазначається кількість та сума за постановами
державних виконавців про стягнення штрафів, винесених відповідно
до вимог Закону ( 606-14 ).
 
   7.7. У рядку 4.1 "в т.ч. всього стягнуто за постановами (з
р. 4)" зазначається сума за постановами державних виконавців про
накладення штрафу, яку стягнуто у звітному періоді.
 
   7.8. У  рядку  5 "Сума коштів одержаних від реалізації
конфіскованого майна, у  т.ч. конфіскованих коштів" зазначається
сума  конфіскованих  коштів,  а також коштів, одержаних від
реалізації конфіскованого майна.
 
   7.9. У рядку 5.1 "Перераховано до Державного бюджету України
конфіскованих  коштів  та  коштів,  одержаних від реалізації
конфіскованого майна (з. р. 5)" зазначається сума перерахованих до
Державного  бюджету  України конфіскованих коштів та коштів,
одержаних у звітному періоді від реалізації конфіскованого майна,
із загальної суми, що облікована у рядку 5.
 
   7.10. У рядку 6 "Стягнуто коштів за рахунок реалізації
торгівельними організаціями арештованого державними виконавцями
майна  на  суму" зазначається сума, отримана від реалізації
торговельними  організаціями  майна,  арештованого  державними
виконавцями в ході виконання рішень, та перерахована на депозитний
рахунок органу ДВС.
 
   7.11. У рядку 7 "Залишок депозитних сум на кінець звітного
періоду" зазначається сума залишку депозитних сум на кінець
звітного періоду відповідно до книг обліку депозитних сум та
виписок з рахунків з обліку депозитних сум в органах Державного
казначейства України.
 
   7.12. У рядку 8 "Стягнуто виконавчого збору протягом звітного
періоду" зазначається сума виконавчого збору, стягнутого протягом
звітного періоду.
 
   7.13. У рядку 8.1 "Перераховано до Державного бюджету України
виконавчого збору на суму (з р. 8)" зазначається сума виконавчого
збору, перерахована до Державного бюджету України, із загальної
суми стягнутого виконавчого збору у звітному періоді з рядка 8.
 
     8. Вимоги щодо заповнення граф та рядків звіту
 
   8.1. У графах з 18 до 34 рядків 2 та 3 зазначаються вказані у
виконавчих документах суми коштів, які конфісковані в дохід
держави, за винятком сум вартості майна, яке підлягає конфіскації,
або стягнення вартості конфіскованого  майна  у  разі  його
відсутності.
 
   8.2. У разі скасування у встановленому порядку постанов
державних виконавців про відкриття виконавчого провадження, про
відмову  у відкритті виконавчого провадження, про закінчення
виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа, про
зупинення виконавчого провадження (в тому числі постанов по
стягнення виконавчого збору, як виділених, так і не виділених в
окреме провадження), виконавчі документи або виключаються із
звіту, або обліковуються у відповідних рядках і графах розділів А
та Б з урахуванням правових наслідків їх скасування.
   Наприклад, якщо  постанову  про  повернення  виконавчого
документу скасовано, то виконавчий документ виключається з гр. 8
звіту (а також гр. 25) та, відповідно, з гр. 5 (та гр. 22). Але
при  цьому,  в загальній кількості документів, що підлягали
примусовому виконанню у звітному періоді (гр. 4 та гр. 21), облік
цього виконавчого документу залишається.
 
   8.3. Якщо постанову про відкриття виконавчого провадження за
виконавчим документом, який був у залишку невиконаних виконавчих
документів станом на 1 січня звітного року (гр. 1 та гр. 18
звіту), протягом звітного періоду було скасовано, то  такий
виконавчий документ вилучається з обліку за гр. 1 та, відповідно,
за гр. 18 звіту. По графі 3 та графі 20 звіту дана скасована
постанова додатково не обліковується.
   При цьому, при звірці  залишків  невиконаних  виконавчих
документів станом на 1 січня звітного року з попереднім звітом на
листі "Звірка" програми для формування форми звітності N 1
( va208323-08 ) "Звіт про роботу органів державної виконавчої
служби" буде виявлено помилки (виділяються на вказаному листі
красним кольором зі знаком "-"). У зв'язку з чим, до аналізу стану
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) за
відповідний звітний період обов'язково надається пояснення щодо
розбіжностей по цих залишках.
 
   8.4. Якщо виконавчий документ було повернуто у встановленому
законом  порядку,  постанову про стягнення виконавчого збору
виділено в окреме провадження, і здійснені державним виконавцем
відповідно до Закону ( 606-14 ) заходи щодо виконання цієї
постанови  виявились  безрезультатними,  то  така  постанова
обліковується по рядку 20 у графі 8 та графі 25 звіту. При цьому,
дані гр. 8 р. дорівнюють гр. 8 р. 20, а також дані гр. 25 р.
дорівнюють гр. 25 р. 20.
 
   8.5. Якщо по постановах про стягнення виконавчого збору,
облік яких було здійснено протягом звітного року, стягнутий
виконавчий збір було повернуто у встановленому Законом порядку, то
вказана постанова та сума виконавчого збору,  що  підлягала
стягненню, вилучаються з обліку у формі звітності по всьому рядку
звіту, починаючи з моменту винесення цієї постанови. При цьому,
при  звірці  (в  тому числі залишків невиконаних виконавчих
документів станом на 1 січня звітного року) з попереднім звітом на
листі  "Звірка"  програми для формування форми звітності N 1
( va208323-08 ) "Звіт про роботу органів державної виконавчої
служби" можливо буде виявлено помилки (виділяються на вказаному
листі красним кольором зі знаком "-"). У зв'язку з чим, до аналізу
стану виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) за
відповідний звітний період обов'язково надається пояснення щодо
розбіжностей по цих залишках.
 
   8.6. Якщо постанова про стягнення виконавчого збору, виділена
в окреме провадження, підлягає поверненню до органу ДВС, з якого
раніше надійшла ця постанова для подальшого виконання, то вона
повинна обліковуватись у гр. 7 та, відповідно, у гр. 24 форми
звітності.
 
   8.7. При обліку постанов судів та органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, за рядками
6, 15 та 18 звіту необхідно враховувати те, що вказані виконавчі
документи в частині стягнень до бюджету можуть одночасно бути
облікованими у рядку 17.
 
      9. Вимоги щодо контролю за складанням звіту
  про роботу органів державної виконавчої служби (форма N 1)
             ( va208323-08 )
 
   Контроль за правильністю складання звіту про роботу органів
державної виконавчої служби здійснюється за  допомогою  умов
логічного контролю (додаток).
 
 
                   Додаток
                   до пункту 9 Iнструкції
                   щодо заповнення форми
                   звітності N 1 "Звіт
                   про роботу органів державної
                   виконавчої служби"
                   (піврічна)
                   ( va208323-08 )
 
 
           УМОВИ ЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ
 
 
   1. За графами до розділів А та Б
 
   1. гр. 3 <= гр. 2
   2. гр. 4 = гр. 1 + гр. 2 - гр. 3
   3. гр. 4 = гр. 5 + гр. 9
   4. гр. 5 <= гр. 4
   5. гр. 7 + гр. 8 <= гр. 4
   6. гр. 6 <= гр. 5
   7. гр. 7 <= гр. 5
   8. гр. 8 <= гр. 5
   9. гр. 9 = гр. 4 - гр. 5
   10. гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 <= гр. 5
   11. гр. 15 + гр. 16 <= гр. 9
   12. гр. 10 <= гр. 9
   13. гр. 11 + гр. 12 <= гр. 10
   14. гр. 11 <= гр. 10
   15. гр. 12 <= гр. 10
   16. гр. 13 <= гр. 9
   17. гр. 14 <= гр. 9
   18. гр. 15 <= гр. 9
   19. гр. 16 <= гр. 9
   20. гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 <= гр. 9
   21. гр. 17 <= гр. 9
   22. гр. 20 <= гр.
   23. гр. 21 = гр. 18 + гр. - гр. 20
   24. гр. 22 <= гр. 21
   25. гр. 24 + гр. 25 + гр. 23 <= гр. 22
   26. гр. 24 + гр. 25 <= гр. 21
   27. гр. 23 <= гр. 22
   28. гр. 24 <= гр. 22
   29. гр. 25 <= гр. 22
   30. гр. 23 <= гр. 26
   31. гр. 26 <= гр. 21
   32. гр. 27 = гр. 21 - гр. 22 - гр. 26 + гр. 23
   33. гр. 28 <= гр. 27
   34. гр. 29 + гр. 30 <= гр. 28
   35. гр. 29 <= гр. 28
   36. гр. 30 <= гр. 28
   37. гр. 31 <= гр. 27
   38. гр. 32 <= гр. 27
   39. гр. 33 <= гр. 27
   40. гр. 34 <= гр. 27
   41. гр. 33 + гр. 34 <= гр. 27
   42. гр. 8 р. = гр. 8 р. 20
   43. гр. 25 р. = гр. 25 р. 20
   44. гр. 11 за рядками 2, 3, 6 = 0
   45. гр. 12 за рядками 2, 3, 6 = 0
   46. гр. 13 за рядками 2, 3, 5, 6, 8 = 0
   47. гр. 14 за рядками 5, 8 = 0
   48. гр. 15 за рядками 5, 8 = 0
   49. гр. 16 за рядками 2, 3, 4, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20 = 0
   50. з гр. 18 по гр. 34 рядків 4, 5, 8, 12 = 0
   51. гр. 29 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
   52. гр. 30 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
   53. гр. 31 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
 
   2. За рядками до розділів А та Б
   р. 2 <= р. 1
 
   1. р. 3 <= р. 2
   2. р. 4 <= р. 1
   3. р. 5 <= р. 1
   4. р. 6 <= р. 1
   5. р. 8 <= р. 7
   6. р. 11 <= р. 10
   7. р. 12 <= р. 11
   8. р. 15 <= р. 14
   9. р. 16 = р. 1 + р. 7 + р. 9 + р. 10 + р. 13 + р. 14 + р. 20
   10. р. 17 <= р. 16
   11. р. 18 <= р. 16
   12. р. 18 = р. 6 + р. 15
   13. р. 20 <= р.
   14. р. 1 гр. 16 = р. 5 гр. 16 + р. 6 гр. 16
   15. р. 7 гр. 16 = р. 8 гр. 16
   16. р. 5 гр. 16 <= р. 5 р. 9
   17. р. 1 гр. 16 <= р. 5 гр. 9 + р. 6 гр. 9
   18. р. 8 гр. 16 <= р. 8 гр. 9
   19. р. 7 гр. 16 <= р. 8 гр. 9
 
   3. До розділу В "Довідка"
 
   1. гр. 1 р. 2.1 <= гр. 1 р. 2
   2. гр. 2 р. 3.1 <= гр. 2 р. 3
   3. гр. 2 р. 4.1<= гр. 2 р. 4
   4. гр. 2 р. 5.1 <= гр. 2 р. 5
   5. гр. 2 р. 5 <= гр. 2 р. 6
   6. гр. 2 р. 8.1 <= гр. 2 р. 8
   7. гр. 1 рядків 3.1, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1 = 0
   8. гр. 2 рядків 1, 2, 2.1 = 0
   9. р. 2 гр. 26 Розділу Б <= гр. 2 р. 5 Розділу В
   10. р. гр. 26 Розділу Б = гр. 2 р. 8 Розділу В
   11. На загальному листі "sum" в Розділі В "Довідка"
   о гр. 1 по рядках 1, 2, 2.1, 3, 4 не дорівнює 0
   о гр. 2 по рядках 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1 не
дорівнює 0
 
   4. До розділів А, Б, В. Порівняння з попереднім періодом.
 
   1. У звіті за півріччя:
   а) дані графи 1 розділу А = даним графи 9 розділу А по
кожному рядку звіту за попередній рік (річний звіт);
   б) дані графи 18 розділу Б = даним графи 27 розділу Б по
кожному рядку звіту за попередній рік (річний звіт).
 
   2. У звіті за рік:
   а) гр. 1 розділу А = гр. 1 розділу А по кожному рядку звіту
за попередній період (звіту за I півріччя звітного року);
   б) гр. 18 розділу Б = гр. 18 розділу Б по кожному рядку звіту
за попередній період (звіту за I півріччя звітного року);
   в) гр. 2 по гр. 8 розділу А <= гр. 2 по гр. 8 розділу А по
кожному рядку звіту за попередній період (звіту за I півріччя
звітного року);
   г) гр. 19 по гр. 26 розділу Б <= гр. 19 по гр. 26 розділу Б
по кожному рядку звіту за попередній період (звіту за I півріччя
звітного року);
   д) гр. 1 та гр. 2 Розділу В "Довідка" <= гр. 1 та гр. 2
Розділу В "Довідка" по кожному рядку звіту за попередній період
(звіту за I півріччя звітного року).
 
   5. До рядків та граф розділів А та Б.
   Якщо  діапазон розділу А "гр. 1 р. 1, гр. 1 р. 20 - гр. 17
р. 1, гр. 17 р. 20" > 0, то і діапазони розділу Б "гр. 18 р. 1,
гр. 18 р. 20 - гр. 25 р. 1, гр. 25 р. 20" та "гр. 26 р. 1, гр. 26
р. 20 - гр. 34 р. 1, гр. 34 р. 20" також > 0, за винятком:
 
   1. гр. 11 за рядками 2, 3, 6 = 0
   2. гр. 12 за рядками 2, 3, 6 = 0
   3. гр. 13 за рядками 2, 3, 5, 6, 8 = 0
   4. гр. 14 за рядками 5, 8 = 0
   5. гр. 15 за рядками 5, 8 = 0
   6. гр. 16 за рядками 2, 3, 4, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20 = 0
   7. з гр. 18 по гр. 34 рядків 4, 5, 8, 12 = 0
   8. гр. 29 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
   9. гр. 30 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
   10. гр. 31 за рядками 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 = 0
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка