Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання Державного бюджету України на 2009 рік

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             30.01.2009 N 23
 
 
         Про виконання Державного бюджету
            України на 2009 рік
 
 
   З метою належної організації виконання Закону України від
26.12.2008 N 835-VI ( 835-17 ) "Про Державний бюджет України на
2009 рік" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
31.12.2008 N 64799/18/1-08 Н А К А З У Ю:
 
   1. Визначити відповідальних виконавців з виконання Державного
бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетними програмами
згідно з додатком 1.
 
   2. Відповідальним виконавцям, визначеним у пункті 1:
 
   2.1. Підготувати та внести в установленому  порядку  до
Кабінету Міністрів України проекти порядків використання коштів
державного  бюджету  за  програмами:  "Державна  підтримка
вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку
бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості
продукції",  "Реструктуризація  вугільної  та  торфодобувної
промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у
минулих  роках  електричну  енергію державними вугледобувними
підприємствами, на яких здійснюються заходи з підготовки до
ліквідації, у сумі 160 000,0 тис. гривень".
 
   2.2. Надати  Департаменту  фінансово-економічних  питань
(Марушкевич I.М.) проект річного розподілу бюджетних асигнувань
загального та спеціального фондів в розрізі одержувачів для
узагальнення згідно з додатком 2.
 
   2.3. Після доведення Міністерством фінансів України розпису
державного бюджету відповідальним виконавцям підготувати та надати
Департаменту фінансово-економічних питань (Марушкевич I.М.) для
узагальнення помісячні плани асигнувань за відповідними бюджетними
програмами у розрізі одержувачів бюджетних коштів.
 
   3. Департаменту     фінансово-економічних     питань
(Марушкевич I.М.):
 
   3.1. На виконання протоколів засідання Галузевої комісії
готувати накази "Про затвердження планових обсягів асигнувань
Державного бюджету України на 2009 рік за бюджетними програмами" і
при необхідності вносити зміни до нього.
 
   3.2. Довести затверджені планові  обсяги  асигнувань  до
одержувачів бюджетних коштів.
 
   3.3. Надати зведені плани асигнувань в розрізі бюджетних
програм та  одержувачів  Управлінню  бухгалтерського  обліку,
звітності та бюджетного фінансування (Лесик Л.С.).
 
   4. Департамент  перспективного  розвитку  та  координації
підготовчих робіт (Держаку В.В.):
 
   4.1. Забезпечити розгляд пропозицій до проекту Плану наукових
та науково-технічних розробок Мінвуглепрому на 2009 рік, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на засіданні
науково-технічної ради Міністерства.
 
   4.2. Затвердити   в   установленому   порядку   План
науково-технічних   робіт   і   надати    Департаменту
фінансово-економічних  питань (Марушкевич I.М.) та Управлінню
бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного  фінансування
(Лесик Л.С.).
 
   5. Визначити відповідальним за організацію та координацію
роботи з питань реалізації положень цього наказу Департамент
фінансово-економічних питань (Марушкевич I.М.).
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України Корзуна А.В.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   30.01.2009 N 23
 
 
               ПЕРЕЛIК
       відповідальних виконавців з виконання
       Державного бюджету України на 2009 рік
              ( 835-17 )
           за бюджетними програмами
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Назва бюджетної програми  ¦ Відповідальний виконавець  ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Загальне керівництво та     ¦- Управління бухгалтерського  ¦
¦управління у вугільній     ¦обліку, звітності та бюджетного¦
¦промисловості          ¦фінансування          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Прикладні наукові та науково-  ¦- Департамент перспективного  ¦
¦технічні розробки, виконання  ¦розвитку та координації    ¦
¦робіт за державними цільовими  ¦підготовчих робіт       ¦
¦програмами і державним     ¦                ¦
¦замовленням у вугледобувній   ¦                ¦
¦промисловості          ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Реструктуризація вугільної та  ¦- Управління реструктуризації ¦
¦торфодобувної промисловості, в ¦                ¦
¦тому числі погашення      ¦                ¦
¦заборгованості за спожиту у   ¦                ¦
¦минулих роках електричну енергію¦                ¦
¦державними вугледобувними    ¦                ¦
¦підприємствами, на яких     ¦                ¦
¦здійснюються заходи з підготовки¦                ¦
¦до ліквідації, у сумі      ¦                ¦
¦160000,0 тис.грн.        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Гірничорятувальні заходи на   ¦- Департамент охорони праці та ¦
¦вугледобувних підприємствах   ¦надзвичайних ситуацій     ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Державна підтримка вугледобувних¦- Департамент фінансово-    ¦
¦підприємств (включаючи     ¦економічних питань       ¦
¦підприємства з видобутку бурого ¦                ¦
¦вугілля) на часткове покриття  ¦                ¦
¦витрат із собівартості     ¦                ¦
¦продукції            ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Охорона праці та підвищення   ¦- Департамент охорони праці та ¦
¦техніки безпеки на вугледобувних¦надзвичайних ситуацій     ¦
¦та шахтобудівельних       ¦                ¦
¦підприємствах (включаючи    ¦                ¦
¦підприємства з видобутку бурого ¦                ¦
¦вугілля), у тому числі дегазація¦                ¦
¦вугільних пластів        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Пенсійне забезпечення      ¦- Управління бухгалтерського  ¦
¦працівників, зайнятих повний  ¦обліку, звітності та бюджетного¦
¦робочий день на підземних    ¦фінансування;         ¦
¦роботах, та членів їх сімей   ¦- Департамент фінансово-    ¦
¦                ¦економічних питань       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   30.01.2009 N 23
 
 
          Обсяги асигнувань Державного
      бюджету України на 2009 рік за бюджетними
       програмами відповідно до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
              ( 835-17 )
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Код  ¦ Назва бюджетної ¦ Загальний ¦Спеціальний ¦ Разом  ¦
¦     ¦  програми   ¦  фонд  ¦  фонд  ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301010 ¦Загальне     ¦ 16538,3  ¦  700,0  ¦ 17238,3 ¦
¦     ¦керівництво та  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦управління у   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугільній    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦промисловості  ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301030 ¦Прикладні наукові¦ 42372,4  ¦      ¦ 42372,4 ¦
¦     ¦та науково-   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦технічні     ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦розробки,    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦виконання робіт ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦за державними  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦цільовими    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦програмами і   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦державним    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦замовленням у  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугледобувній  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦промисловості  ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301070 ¦Реструктуризація ¦      ¦ 643051,9 ¦643051,9 ¦
¦     ¦вугільної та   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦торфодобувної  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦промисловості, в ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦тому числі    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦погашення    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦заборгованості за¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦спожиту у минулих¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦роках електричну ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦енергію     ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦державними    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугледобувними  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємствами, ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦на яких     ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦здійснюються   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦заходи з     ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підготовки до  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦ліквідації, у  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦сумі       ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦160000,0 тис.грн.¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301080 ¦Гірничорятувальні¦ 196140,8 ¦      ¦196140,8 ¦
¦     ¦заходи на    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугледобувних  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємствах  ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301090 ¦Державна     ¦ 750000,0 ¦      ¦750000,0 ¦
¦     ¦підтримка    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугледобувних  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємств   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦(включаючи    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємства з  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦видобутку бурого ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугілля) на   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦часткове покриття¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦витрат із    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦собівартості   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦продукції    ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301120 ¦Охорона праці та ¦ 36124,8  ¦      ¦ 36124,8 ¦
¦     ¦підвищення    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦техніки безпеки ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦на вугледобувних ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦та        ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦шахтобудівельних ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємствах  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦(включаючи    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підприємства з  ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦видобутку бурого ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугілля), у тому ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦числі дегазація ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦вугільних    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦пластів     ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------+-----------------+------------+------------+----------¦
¦1301200 ¦Пенсійне     ¦ 4075818,5 ¦      ¦4075818,5 ¦
¦     ¦забезпечення   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦працівників,   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦зайнятих повний ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦робочий день на ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦підземних    ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦роботах, та   ¦      ¦      ¦     ¦
¦     ¦членів їх сімей ¦      ¦      ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка