Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.02.2009 N 257/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 лютого 2009 р.
                   за N 142/16158
 
 
         Про внесення змін до Iнструкції
        з ведення Державного реєстру актів
          цивільного стану громадян
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі
змінами) та з метою ефективного функціонування Державного реєстру
актів цивільного стану громадян в органах юстиції Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Iнструкції з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, затвердженої наказом  Міністерства
юстиції  України  від  24.07.2008  N  1269/5 ( z0691-08 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  25.07.2008  за
N 691/15382, такі зміни:
 
   1.1. У главі 2.1 розділу II:
   після пункту 2.1.10 доповнити новим пунктом 2.1.11 такого
змісту:
   "2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру
(через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо ), як
виняток, допускається складання реєстратором актових  записів
цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим
внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день
усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру.
   У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових
записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 розділу IV, за винятком внесення до Реєстру позначки
"Архівний".  У графі "Для відміток" паперового носія такого
актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до
реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру.
   До законодавчого врегулювання у такому ж порядку провадиться
реєстратором реєстрація розірвання шлюбу в установі виконання
покарань за заявою особи, засудженої до  позбавлення  волі,
відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.10.2008
N 1761/5 ( z0987-08 ) "Про тимчасове  врегулювання  питання
реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до позбавлення волі",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2008  за
N 987/15678";
 
   1.2. У главі 2.2 розділу II:
   доповнити підпункт "в" пункту 2.2.1 після абзацу шостого
абзацом сьомим такого змісту:
   "відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, ім'я, по батькові)";
 
   1.3. У розділі III:
   в абзаці другому пункту 3.6 цифри "17" замінити цифрами "24";
 
   1.4. У додатку 4 до Iнструкції:
   в абзаці 19 після слів "розірвання шлюбу" доповнити словами
"(за наявності)";
   після абзацу двадцять третього доповнити абзацами двадцять
четвертим - двадцять шостим такого змісту:
   "Відомості про  анулювання актового запису про шлюб (за
наявності):
   дата і номер рішення суду;
   повне найменування суду, яким постановлене рішення, або дата
і номер висновку відділу реєстрації актів цивільного стану,
найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким
складено висновок".
   У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий
вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - двадцять дев'ятим.
 
   2. Департаменту  у  справах  цивільного  стану  громадян
(Кунда В.В.):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
 
   2.2. Довести  цей  наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці  Крим,  начальників  головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   3. Начальнику Головного управління  юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
 
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра Ємельянову I.I., Цоклана В.I.
 
 Міністр                         М.Оніщук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка