Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України

         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 336 від 29.10.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 листопада 1996 р.
                   за N 659/1684
 
 
     Про затвердження Положення про службу пожежної
       безпеки в авіаційному транспорті України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                   транспорту та зв'язку 
    N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
 
 
   На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року
N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну  безпеку"  та для координації роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки і контролю за її проведенням в
підприємствах авіаційного транспорту України, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про службу пожежної  безпеки  в
авіаційному транспорті України (додається).
 
   2. Державному департаменту авіаційного транспорту України
(Марченко М.О.):
   2.1. Зареєструвати Положення про службу пожежної безпеки в
авіаційному транспорті України в Міністерстві юстиції України.
   2.2. Довести до  відома  всіх  підприємств,  установ  і
організацій авіаційного транспорту України Положення про службу
пожежної безпеки в авіаційному транспорті України та зобов'язати
керівників  авіаційних  підприємств  організувати  вивчення
зазначеного Положення та забезпечити його виконання.
   2.3. Розробити та затвердити перспективні комплексні заходи,
спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів, і в термін до
20 грудня 1996 року надати інформацію до Мінтрансу.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Реву В.М.
 
 Міністр                       I.П.Данькевич
 
                         Затверджено
                       наказом Міністерства
                       транспорту України
                       від 29.10.96 N 336
 
              Положення
         про службу пожежної безпеки в
         авіаційному транспорті України
              (ПСПБ-96)
 
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
 
  { У тексті Положення слово "Укравіатранс" у всіх відмінках
   замінено словом "Державіаадміністрація" у відповідних
   відмінках згідно з Наказом Міністерства транспорту та
   зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
 
           1. Галузь використання
 
   1.1. Це Положення розроблено згідно з Законом України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Повітряним  кодексом  України
( 3167-12 ), поширюється і є обов'язковим для всіх юридичних та
фізичних суб'єктів підприємницької діяльності, які  виконують
роботу, пов'язану із запобіганням виникнення пожеж та зниженням
негативних наслідків від них в авіаційному транспорті України.
   1.2. Це Положення регламентує діяльність та встановлює вимоги
до служб пожежної безпеки підприємств, організацій та установ
авіаційного транспорту України, незалежно від форм їх власності.
   1.3. Цим Положенням користуються керівники і посадові особи
Державіаадміністрації,  підприємств,  організацій  та  установ
авіаційного  транспорту України для забезпечення контролю за
діяльністю служб пожежної безпеки підприємств авіаційної галузі.
 
           2. Нормативні посилання:
 
   Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
   Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );
   Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 );
   постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508
( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку";
   постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526
( 1526-2006-п  )  "Про  утворення  Державної  авіаційної
адміністрації";
   Положення про  пожежну  (пожежно-сторожову)  охорону  на
підприємствах  авіаційного  транспорту  України  (ППОП-96),
затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16.12.96
N 398 ( z0741-96 ), зареєстроване у Міністерстві юстиції України
25.12.96 за N 741/1766;
   Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29.09.2003 N 369 ( z1121-03 ), зареєстроване у Міністерстві
юстиції України 10.12.2003 за N 1121/8442;
   Правила розслідування авіаційних подій та  інцидентів  з
цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 13.12.2005 N 943 ( z1588-05 ), зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868;
   Міжнародні стандарти та Рекомендована практика Міжнародної
організації цивільної авіації (ICAO).
{ Розділ 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
   {  Розділ  3 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
           3. Загальні положення
 
   3.1. Служба пожежної безпеки (надалі - СПБ) створюється в
Державному департаменті авіаційного транспорту України (надалі -
Державіаадміністрація) з метою координації і вдосконалення роботи,
пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її
проведенням  на  підприємствах авіаційного транспорту України
(надалі - авіапідприємства), а в авіапідприємствах (незалежно від
форм власності та видів діяльності) - для виконання делегованих їм
функцій з питань пожежної безпеки.
   Примітка. Повноваження СПБ визначається  цим  Положенням,
діючими  нормативними  документами,  договорами  та статутами
авіапідприємств.
   3.2. СПБ підпорядковується керівнику або за його рішенням
першому заступнику керівника. Фахівці СПБ авіаційного транспорту
України за статусом належать до основних служб і входять до складу
авіаційного персоналу. { Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 в
редакції  Наказу  Міністерства  транспорту  та зв'язку N 42
( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
   Контроль за діяльністю СПБ Державіаадміністрації здійснюють
керівники Міністерства транспорту України, Державіаадміністрації
та органи державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд).
{ Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   3.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 1994 року N 508 ( 508-94-п ), в авіапідприємствах
створюються підрозділи пожежної  (пожежно-сторожової)  охорони
(надалі - пожежна охорона), роботу якої очолює і контролює СПБ
авіапідприємства. Контроль за діяльністю СПБ  авіапідприємств
покладається на керівника даного авіапідприємства та на відповідну
службу Державіаадміністрації.
   Працівники СПБ Державіаадміністрації забезпечуються форменим
одягом у відповідності з нормами, встановленими для керівного
складу у сфері авіаційного транспорту.
   Працівники СПБ  та  пожежної  охорони  авіапідприємств
забезпечуються форменим одягом за рішенням керівника  даного
авіапідприємства.
   3.4.  Керівний  склад  СПБ  комплектується, як правило,
фахівцями, які мають: { Абзац перший пункту 3.4 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
   - вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;
   - вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших
службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки, не менше 3
років;
   - середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи
за фахом не менше 3 років.
   Кандидатури  на посади керівників СПБ авіапідприємств в
обов'язковому порядку погоджуються із завідувачем сектору пожежної
безпеки Державіаадміністрації. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 42
( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
   Керівний склад  СПБ  кожні  три  роки повинен проходити
перепідготовку. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою
освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній
охороні), якщо вони мають досвід роботи в авіапідприємстві не
менше 5 років.
   3.5.  У  своїй  діяльності  СПБ  Державіаадміністрації,
авіапідприємств  взаємодіють з Держпожнаглядом, протипожежними
об'єднаннями  громадян, іншими організаціями, діяльність яких
пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, службами охорони
праці і керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України,
а  також  указами  та розпорядженнями Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України,
наказами Мінтрансзв'язку, стандартами та рекомендованою практикою,
викладеною в документах IСАО, галузевими, міжгалузевими та іншими
нормативними  документами  з  питань пожежної безпеки і цим
Положенням.
{ Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
 
         4. Основні завдання та напрями
         роботи служби пожежної безпеки
 
   4.1. Основними завдання СПБ Державіаадміністрації є:
   4.1.1. Розробка комплексних заходів щодо поліпшення пожежної
безпеки  на  авіапідприємствах,  вдосконалення та координація
пожежно-профілактичної роботи на об'єктах галузі  авіаційного
транспорту і контроль за їх виконанням.
   4.1.2. Організація і координація проведення науково-технічної
політики з питань пожежної безпеки в авіапідприємствах.
   4.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю  за
діяльністю СПБ та пожежної охорони авіапідприємств.
   4.1.4. Облік  пожеж  та  їх  наслідків  на  об'єктах
авіапідприємств України.
 
   4.2. Відповідно до основних завдань СПБ Державіаадміністрації
здійснює роботу за такими напрямами:
   4.2.1. Перевіряє діяльність авіапідприємств щодо забезпечення
пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому
напрямі.
   4.2.2. Організовує роботу за  участю  авіапідприємств  і
структурних підрозділів Державіаадміністрації щодо розробки і
здійснення комплексних заходів (галузевих програм) по забезпеченню
та поліпшенню пожежної безпеки і контролює їх виконання.
   4.2.3. Координує науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи,  що  виконуються  з  питань пожежної безпеки, подає
авіапідприємствам пропозиції щодо проведення таких робіт.
   4.2.4.  Розробляє та доводить до відома авіапідприємств
положення, правила, інструкції, накази, розпорядження, вказівки,
інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки і здійснює
контроль за їх виконанням. { Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
   4.2.5. Погоджує  проекти  галузевих  документів з питань
пожежної  безпеки,  що  розроблюються  іншими  структурними
підрозділами Державіаадміністрації.
   4.2.6.   Здійснює   контроль   за   виконанням   в
Державіаадміністрації  та на авіапідприємствах вимог пожежної
безпеки, встановлених законодавчими актами та іншими нормативними
документами.
   4.2.7. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій
та конкурсів щодо вдосконалення роботи по забезпеченню пожежної
безпеки,  діяльності  пожежно-технічних  комісій, добровільних
пожежних дружин; вносить пропозиції та готує матеріали  для
розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях
колегії, службових нарадах тощо.
   4.2.8. Надає  методичну  допомогу  авіапідприємствам  і
керівникам  структурних  підрозділів  Державіаадміністрації  в
організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та
перевірки знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний
протипожежний інструктаж з працівниками Державіаадміністрації,
веде облік цих інструктажів.
   4.2.9. Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної
документації об'єктів авіапідприємств, що будуються, технічно
переоснащуються, розширюються або підлягають реконструкції.
   4.2.10. Бере участь у вирішенні питань організації пожежної
охорони на об'єктах, а також комплектуванні штатного розпису
керівного складу СПБ авіапідприємств.
   4.2.11. Контролює діяльність добровільної та пожежної охорони
авіапідприємств, сприяє їх  зміцненню,  організовує  навчання
керівного складу.
   4.2.12. За дорученням керівництва Державіаадміністрації бере
участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення
великих,  особливо  великих  пожеж та пожеж із смертельними
наслідками.
   4.2.13. Веде  облік  пожеж та їх наслідків на об'єктах
авіапідприємства, аналізує причини їх виникнення, готує звітні
матеріали та відповідні інформації, подає пропозиції щодо їх
запобіганню.
   4.2.14. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.
   4.2.15.  Бере  участь у роботі комісій із сертифікації
аеропортів, авіакомпаній та суб'єктів аеропортової діяльності.
{  Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   4.2.16. Розглядає листи, заяви та скарги авіапідприємств і
громадян з питань пожежної безпеки.
   4.2.17.   Надає  практичну  та  методичну  допомогу
авіапідприємствам України в:
   упровадженні досягнень науки і техніки у виробництво, у тому
числі  прогресивних  пожежобезпечних  технологій,  сучасних
автоматичних  засобів виявлення та гасіння пожеж, виробничої
автоматики, пожежобезпечних мийних речовин тощо;
   отриманні галузевих та міжгалузевих нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки.
{ Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом 4.2.17 згідно з Наказом
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
 
   4.3. СПБ авіапідприємств виконують  функції,  передбачені
пунктами 5.2.1, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.16
цього Положення.
 
   { Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
 
   4.3.1. Підготовляє  та  вносить до колективних договорів
пропозиції, спрямовані на підвищення рівня протипожежного захисту
авіапідприємств.
   4.3.2. Здійснює контроль за додержанням на авіапідприємствах
законодавчих та інших нормативних документів (стандартів, норм,
правил тощо) з питань пожежної безпеки, а також за виконанням
наказів,  розпоряджень, вказівок Державіаадміністрації, вимог,
приписів і постанов Держпожежнагляду.
   4.3.3. Контролює своєчасне виконання протипожежних заходів
при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, технічному
переоснащенні об'єктів авіапідприємств.
   4.3.4. Розробляє заходи, пов'язані з вивченням керівниками,
посадовими  особами  авіапідприємств  законодавчих  та  інших
нормативних документів з питань пожежної безпеки, та перевіряє їх
знання.
   4.3.5. Організовує контроль розподілу і використання коштів,
спрямованих   на  здійснення  протипожежних  заходів  на
авіапідприємствах.
   4.3.6. Бере участь у службовому розслідуванні випадків пожеж,
що сталися на авіапідприємствах.
   Примітка. Функції  СПБ  авіапідприємств  повинні  бути
відображені в статуті та договорах даного авіапідприємства.
   4.3.7. Розробляє та погоджує із СПБ Державіаадміністрації
Положення про службу пожежної безпеки авіапідприємства. { Пункт
4.3  розділу 4 доповнено підпунктом 4.3.7 згідно з Наказом
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   4.3.8. Перевіряє наявність документів, що дають право на
виконання пожежонебезпечних робіт. { Пункт 4.3 розділу 4 доповнено
підпунктом 4.3.8 згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
       5. Права та відповідальність працівників
           служби пожежної безпеки
 
   5.1.  Права  та  відповідальність  працівників  СПБ
Державіаадміністрації  та авіапідприємств, визначаються чинним
законодавством України і цим Положенням.
 
   5.2. Фахівці СПБ мають право:
   5.2.1. Представляти Державіаадміністрацію (авіапідприємство)
в державних та громадських установах при розгляді питань пожежної
безпеки.
   5.2.2. Перевіряти стан пожежної безпеки авіапідприємств,
інших підприємств, установ, організацій (незалежно від форми
власності), які розташовані на території авіапідприємств, і в разі
потреби видавати їх керівникам обов'язкові для виконання приписи
(додаток А). { Підпункт 5.2.2 пункту 5.2 розділу 5 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   5.2.3. Одержувати  від  посадових  осіб  авіапідприємств
необхідні відомості, документи і пояснення з питань пожежної
безпеки.
   5.2.4. Залучати   фахівців   структурних   підрозділів
Державіаадміністрації та авіапідприємств (за домовленістю з їх
керівництвом)  для проведення протипожежного обстеження та у
розслідуванні причин пожеж.
   5.2.5. Перевіряти  боєздатність  добровільної та пожежної
охорони, що створені в авіапідприємствах.
   5.2.6. Вимагати  від  посадових  осіб  авіапідприємств
тимчасового усунення від роботи працівників, які не пройшли
спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань
пожежної безпеки, а також не мають допуску  для  виконання
пожежонебезпечних  робіт та порушують вимоги правил пожежної
безпеки.
   5.2.7. Припиняти  чи  забороняти  експлуатацію  окремих
приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів
та дільниць електричної мережі у разі створення загрози виникнення
пожежі або перешкоди її гасіння та евакуації людей; порушення чи
не виконання правил пожежної безпеки, якщо це не призведе до
зупинки роботи авіапідприємства або окремого виробництва в цілому
(додаток Б).
 
   5.3. Готувати і подавати керівництву Державіаадміністрації та
авіапідприємства пропозиції про заохочення посадових осіб та
працівників,  які  приймають  активну  участь  у  поліпшенні
протипожежного стану, а також щодо притягнення до відповідальності
посадових  осіб  і  працівників за порушення та невиконання
законодавчих та інших нормативних документів з питань пожежної
безпеки.
   Примітка.  Порядок  зупинення  роботи окремих приміщень,
дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць
електричної  мережі  на авіапідприємствах, а також виконання
приписів  СПБ  Державіаадміністрації та авіапідприємства щодо
усунення  порушень  і  недоліків  з питань пожежної безпеки
встановлюється  нормативно-правовими  актами у сфері пожежної
безпеки. { Примітка до пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 42
( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
   5.4. Працівники СПБ Державіаадміністрації та авіапідприємств
несуть персональну відповідальність за:
   - невідповідність  прийнятих  рішень  вимогам  діючого
законодавства з питань пожежної безпеки;
   - невиконання функціональних обов'язків, передбачених цим
Положенням та інструкціями;
   - недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних
звітів з питань пожежної безпеки та наслідків пожеж.
 
         6. Структура і чисельний склад
           служби пожежної безпеки
 
   6.1. СПБ галузі авіаційного транспорту складається з:
   -  СПБ  Державіаадміністрації  та  осіб,  що призначені
відповідальними за пожежну безпеку в структурних підрозділах;
   -  СПБ  авіапідприємств  (керівників служби, заступників
керівників служби, інспекторів пожежної профілактики, начальників
варт,  командирів  відділень,  водіїв  пожежних  автомобілів,
пожежників). { Абзац третій пункту 6.1 розділу 6 в редакції Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від
20.01.2009 }
   6.2. Чисельний склад СПБ Державіаадміністрації визначається
за штатним розписом та Положенням про Державіаадміністрацію у
відповідності з покладеними на СПБ завданнями, узгодженими з
Держпожнаглядом.
   6.3. Чисельність СПБ авіапідприємства визначається штатним
розписом авіапідприємств.
   6.4. При визначенні чисельності пожежної охорони враховується
клас аеропорту (категорія аеродрому), середньооблікова чисельність
працюючих на авіапідприємстві та добровільної пожежної охорони,
кількість вибухопожежонебезпечних приміщень, будівель, а також
інші специфічні особливості даного авіапідприємства.
   6.5.  Підрозділи  СПБ  з  питань  організації  служби,
профілактичної роботи, підготовки особового складу, організації
гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами з питань
пожежної безпеки з урахуванням Рекомендованої практики Міжнародної
організації цивільної авіації (ICAO).
{ Розділ 6 доповнено пунктом 6.5 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 42 ( z0108-09 ) від 20.01.2009 }
 
                      Додаток А
                 до Положення про службу пожежної
                 безпеки в авіаційному транспорті
                 України (ПСПБ - 96)
 
Служба пожежної безпеки __________________________________________
             (найменування підприємства авіаційного
            __________________________________________
            транспорту України, до якого належить СПБ)
 
             Припис N ______
 
від "__"___________ 199 р.
 
Кому _____________________________________________________________
   (Посада особи, прізвище ім'я та по-батькові, якій видається
__________________________________________________________________
               припис)
Відповідно до  Положення  про  службу  пожежної  безпеки  в
авіаційному транспорті України, з метою усунення порушень правил
пожежної безпеки пропоную виконати такі заходи:
------------------------------------------------------------------
 N ¦  Назва заходів  ¦    Термін    ¦  Відмітка про
П/П¦          ¦    виконання   ¦   виконання
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
 
___________________________________   __________________________
(посада та прізвище працівника СПБ)      (підпис та дата)
 
Припис для виконання отримав
 
  ____________________________     __________________________
    (посада та прізвище)          (підпис та дата)
 
 
                       Додаток Б
                 до Положення про службу пожежної
                 безпеки в авіаційному транспорті
                 України
 
            Протокол N _____
     про заборону експлуатації окремих приміщень,
     дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних
       приладів та дільниць електричної мережі
 
"__"________________ 199 р.            м.______________
 
Я,
__________________________________________________________________
 (посада, підприємство авіаційного транспорту України, прізвище
            ім'я та по-батькові)
__________________________________________________________________
в присутності ____________________________________________________
            (посада, місце роботи, прізвище)
керуючись Положенням  про службу пожежної безпеки в авіаційному
транспорті України
заборонив експлуатацію ___________________________________________
             (вказати, що конкретно, де встановлено,
__________________________________________________________________
             назва об'єкту
__________________________________________________________________
 викладається характер порушень вимог правил пожежної безпеки;
__________________________________________________________________
 вказати спосіб: запечатування, опломбування, вимикання джерела
__________________________________________________________________
 електроструму, на що та де конкретно накладена печатка, пломба,
__________________________________________________________________
         де і як проведено вимикнення)
Оголосити ________________________________________________________
       (вказується керівник об'єкту, де використані заходи
             адміністративного впливу)
 
За  ушкодження або зрив печатки (пломби) без дозволу особи,
здійснившої запечатування, винні особи несуть відповідальність
згідно з діючим законодавством.
 
Підпис посадової особи СПБ ____________________________
Підпис присутніх осіб _________________________________
Примірник протоколу отримав ___________________________
                 (підпис керівника)
 
"__"______________ 199 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка